Megjelent a 2021-es civil és kulturális pályázat!

Utolsó frissítés: (Létrehozva: )

Megjelent a 2021-es civil és kulturális pályázat!

A Józsefvárosi Önkormányzat pályázatot ír ki tevékenységüket Józsefvárosban kifejtő civil szervezetek részére.

Mi a pályázat célja?

A pályázat célja az egészségügyi prevenció, egészséges életmód segítése; szociális tevékenység, karitatív tevékenység (hátrányos helyzetűek segítése); gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; köznevelés; kulturális tevékenység, közművelődési tevékenység; klímatudatos szemléletformálás, sport, ifjúsági ügyek; esélyegyenlőségre való törekvést segítő tevékenység támogatása, az idősekkel kapcsolatos programok támogatása.

Pályázat nyújtható be az itt megjelölt tevékenységekkel kapcsolatos programok, tervek, események megvalósítására, amelyek Józsefváros közigazgatási határán belül, vagy józsefvárosi lakosok érdekében, részvételével valósulnak meg.

Kik pályázhatnak?

Jelen pályázati kiírás keretében pályázatot nyújthatnak az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó jogi személyiséggel rendelkező civil szervezet, szövetség (kivéve a pártot, a munkaadói és munkavállalói érdek- képviseleti szervezetet, a biztosító egyesületet), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró alapítvány, egyesület (ide nem értve a közalapítványt), amennyiben tevékenységüket kizárólag vagy elsősorban a VIII. kerületi lakosság érdekében végzik vagy bejegyzett székhelyük a VIII. kerület közigazgatási területén van vagy bejegyzett országos vagy regionális szervezetük a VIII. kerület igazgatási területén szervezeti egységgel rendelkezik

Mekkora támogatás kérhető?

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 3,5 millió Ft. Egy pályázó által megpályázható maximum összeg bruttó 300.000,- Ft. A támogatásban részesülő pályázó vissza nem térítendő támogatásban részesül.

Milyen költségeket lehet elszámolni?

  1. a) programszervezési (programok költségei is: pl. étkeztetés), rendezvényszervezési, táborszervezési, versenyszervezési költségek, ideértve a sportrendezvénnyel összefüggő bírói és orvosi ügyeleti díjat,
  2. b) utazási költség, szállásköltség, részvételi díj;
  3. c) eszközbeszerzés, eszközfelújítás;
  4. d) rendszeres testedzési, sportolási feltételek biztosítása;
  5. e) kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtóanyag előállítása;
  6. f) a máshova benyújtandó pályázati önrész;
  7. g) közhasznú tevékenységgel összefüggő költségek;
  8. h) működéssel járó költségek (például: számlás, bérjellegű kifizetések);
  9. i) épület-felújítással járó költségek;

Meddig lehet megvalósítani a megpályázott tevékenységeket?

A projekt megvalósításának kezdő napja: 2021. május 26.

A projekt megvalósításának végső határideje: 2021. december 31.

A pénzügyi elszámolás végső határideje: 2022. január 15.

Mi a beadási határidő?

A postára adás legkésőbbi időpontja: 2021. június 24.

A személyes beadás legkésőbbi időpontja: 2021. június 25.

A pályázati űrlapot word formátumban az alábbi e-mail címre kell megküldeni 2021. június 25. napjáig: bodorg@jozsefvaros.hu

 

Milyen szempontok alapján bírálják el a pályázatokat?

A beérkező pályázatok nyilvántartását, formai értékelését a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Irodája végzi.

A pályázatok tartalmilag az alábbi szempontsor figyelembevételével kerülnek elbírálásra független szakértők bevonásával:

– Józsefvárosban működő és a tevékenységét itt megvalósító szervezet

– a program kedvezményezettjei józsefvárosiak

– a költségvetés életszerű, részletes és arányos a javasolt programmal

– a programnak közösségfejlesztő hatása van

– a programból hátrányos helyzetű emberek (is) részesülnek

– a tevékenység hiánypótló

– a pályázati program koherens, szakmailag alátámasztott

– nem részesül állami, önkormányzati támogatásban

– nincs szponzori szerződése

– önrészt biztosít

Pályázati dokumentumok

A részletes pályázati kiírást, az adatlapot és a költségvetési táblázatot innen lehet letölteni: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/palyazatok/aktualis/civil/1406

Kérjük, pályázás előtt olvassák el részletesen az összes dokumentumot!

További információ:

Rókusfalvy-Bodor Gergely (Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda)

Budapest VIII. ker. Baross u. 63-67. III. emelet 325 szoba

Telefon: 459-2130

Email: bodorg@jozsefvaros.hu.

Ügyfélfogadási rend: Hétfő: 13.30-18.00 óra, Szerda: 8.15-16.30 óra, Péntek: 8.15-11.30 óra

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!