A Képviselő-testület napirendje – 2022. március 28.

Utolsó frissítés: (Létrehozva: )

A Képviselő-testület napirendje – 2022. március 28.

A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2022. március 28-án (hétfőn) 9 órától tartja ülését a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. 300-as termében (Budapest VIII., Baross utca 63-67.).

Napirend

1.    Javaslat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. vezérigazgatói pályázatának kiírására

A 2021. októberben megbízott vezérigazgató, Ivanyos János határozott idejű megbízatása 2022. június 30-án lejár, ezért szükség van új vezérigazgatói pályázat kiírására.

2.    Javaslat a Rév8 Zrt. felügyelőbizottsági tagjának visszahívására és új tag megválasztására

Az előterjesztés az önkormányzati cég felügyelő- bizottságából dr. Kalányos Zsolt visszahívására, valamint helyette Marton Levente megválasztására tesz javaslatot. A megbízás 2025. január 29-ig szól.

3.    Javaslat az „Épületek részleges felújítása 4 részben – JVÖ” tárgyú közbeszerzési eljárás eredménymegállapítására és a költségvetést érintő döntés meghozatalára     

ZÁRT ÜLÉS

4.    Javaslat a TÉR_KÖZ 2018. Csarnok negyed főutcája – DériM projekt megvalósításához többletfedezet biztosítására  

ZÁRT ÜLÉS

5.    Javaslat földgáz beszerzéssel kapcsolatos költségvetési döntések meghozatalára

Az önkormányzat és egyes intézményeinek hőszolgáltatási szerződése 2022. július 24-én lejár. A szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében az önkormányzat közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni, amihez előzetes kötelezettségvállalás szükséges – erről dönt a Képviselő- testület.

6.    Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelet, valamint a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet elfogadására 

A rendeletmódosítás szerint a jövőben a kulturális ügyekben döntésre jogosult bizottság jelölné ki a kedvezményesen bérbeadandó helyiségek körét, döntene a bérlő éves beszámolójáról és szakmai terveiről. Ezen kívül bővülne a pályázók köre és az előterjesztés szerint a nyertes pályázókkal az önkormányzat együttműködési megállapodást kötne – erről dönt a képviselő- testület.

7.    Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásáról szóló 25/2021. (VII. 22.) önkormányzati rendelet módosítására

A rendelet gyakorlati alkalmazása során felszínre került problémák miatt szükségessé vált a lakásrendelet módosítása (például: hátralékkezelési eljárások, valótlan adatközlés, adóigazolás, a testvér, mint bérlőtárs, minőségi csere egészségügyi okból).

8.    Javaslat Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntések meghozatalára

A kuratórium, mint az Alapítvány ügyvezető szervének létszáma az előterjesztés szerint ötről három főre csökken és ezzel együtt a képviselő-testület Csizmadia Benedek es Laczikó Mariann kuratóriumi tagok visszahívásáról is dönt.

9.    Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 18/2016. (VI. 02.) önkormányzati rendelet és a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 4/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására

A rendeletmódosítás elfogadása után a mikromobilitási eszközöket az önkormányzat tulajdonában álló közterületeken kizárólag a meghatározott pontokon lehet majd szabályosan elhelyezni és a szabálytalan használat szankcionálható lesz. A filmforgatási rendeletben módosulnak a lakók értesítésére szabott határidők, illetve a 30 napon túli forgatások tilalma azonos produkciók esetén.

10.    Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló 56/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosítására

A Rendeletben meghatározott intézményi térítési díjak a korábbiakhoz képest nem emelkednek. Egyes szolgáltatások (szenvedélybetegek, fogyatékosok es idősek nappali ellátása, fodrászat, gyógymasszázs, gyógytorna) intézményi térítési díja csökken.

11.    Javaslat a Foodhost Catering Vendéglátó és Szolgáltató Kft.-vel megkötött szolgáltatási szerződések módosítására, továbbá az intézményi gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló új önkormányzati rendelet megalkotására

2022. április 1-től a Foodhost Catering Kft. 9,9%-kal emeli a közétkeztetési adagárait, miközben a térítési díjak változatlanok maradnak. Erre a célra az önkormányzatnak pénzügyi fedezetet kell biztosítania.

12.    Javaslat környezet- és klímavédelmi tárgyú pályázatok kiírására

Az önkormányzat új pályázatokat ír ki a következő programokra: zöld udvar, árnyékolás, homlokzatzöldítés, gangzöldítés, kerékpártároló létesítés, kerti esővízgyűjtés. A pályázatkora elkülönített összeg: 30.000.000 forint.

13.    Javaslat a Budapest VIII. kerület, Baross utca 41. szám alatti helyiséggel kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulás megadására

A Syllogos Magyarországi Görögök Kulturális Egyesületének székhelye önkormányzati tulajdonú helyiség. A helyiség felújítására beadandó pályázatukhoz az önkormányzatnak, mint a bérlemény tulajdonosának hozzájárulása szükséges.

14.    Javaslat a Józsefvárosi Óvodák átszervezésével kapcsolatos döntések meghozatalára       

               2022. augusztus 1-től a Dankó utca 31. szám alatt működő Napsugár tagóvoda átszervezés miatt megszűnik, az érintett szülők a szükséges intézkedések tervezetét elfogadták. Az épületbe később a Gyermekek Átmeneti Otthona költözik. A Gyerek- virág tagóvoda neve Napvirág tagóvodára változik.

15.    Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő Józsefvárosi Óvodák székhely- és tagóvodáiban a 2022/2023. nevelési évre szóló óvodai beiratkozás előkészítésével kapcsolatos döntés meghozatalára

A Józsefvárosi Óvodákba a jelentkezési időszak: 2022. április 25-től május 6-ig online, 2022. május 9-től május 13-ig személyesen.

16.    Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott Józsefvárosi Óvodákban „Friss gyümölcs-zöldség program” bevezetéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítására

A kerületi óvodákban 2022. szeptember 1-től elinduló program keretében az EMMI rendeletben előírtakon felüli mennyiségben kapnak friss gyümölcsöt és zöldséget a kerület óvodásai.

17.    Javaslat egészségüggyel kapcsolatos döntések meghozatalára

A kerület 31. orvosi körzetének háziorvosi feladatait Dr. Tasi Réka látja el 2022. június 1-től, ezzel egyidőben 2 fővel csökken a JEK-ben található rendelő engedélyezett létszáma. Ezen kívül Dr. Dicházy Andrea házi gyermekorvos rendelési ideje hétfői napokon egy órával csökken – minderről a képviselő- testületnek kell döntést hoznia.

18.    Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok és a veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az átmenetileg szabad pénzeszköz állomány lekötéséről

19.    Tájékoztatás a Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztésével kapcsolatban

Várhatóan 2022 áprilisában kezdődik a tervezési munka. A végleges engedélyes kiviteli tervek várhatóan 2022 októberében készülnek el. Ezt követi a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lebonyolítása, majd 2023 elején kezdődhet a kivitelezés. A tábor átadásának várható határideje 2024. június 1.

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!