Közösségi részvétel a Józsefvárosi önkormányzat munkájában – 2021-es összefoglaló

event_available Utolsó frissítés:

Ahogyan az elmúlt két évben, úgy 2021-ben is több felületen is lehetősége volt a lakóknak az önkormányzat tevékenységében való részvétel értékelésére.

A 2019-es összefoglalót itt olvashatja: https://old.jozsefvaros.hu/szoljon-bele/74746/a-2019-es-kozossegi-fogadoorak-kerdoiveinek-eredmenyei

A 2020-as összefoglalót  itt találja: https://old.jozsefvaros.hu/szoljon-bele/76102/kozossegi-reszvetel-a-jozsefvarosi-onkormanyzat-tevekenysegeben-2020

A 2021-es eredményeket pedig az alábbi összefoglalóban mutatjuk be. Köszönjük mindazoknak, akik a kérdőív kitöltésével segítették és folyamatosan segítik munkánkat! Kérdőívünk itt elérhető: jozsefvaros.hu/szoljon-bele/75394/ertekelje-az-onkormanyzat-reszveteli-es-tajekoztato-tevekenyseget

Összefoglaló

A részvételiséget értékelő kérdőív kitöltésére több módon volt lehetőség: megtehették azt a lakók online, különböző eseményeink, fogadóóráink helyszínein is, illetve a Józsefváros Appon keresztül. Ebben az évben 69-en töltötték ki kérdőívünket, 17-en papíron, 52-on online. Bár a kitöltők alacsony száma nem teszi lehetővé általános tanulságok leszűrését, fontosnak tartjuk, hogy minden esetben visszajelezzünk a kérdőívet kitöltők számára.

Tájékozottság, tájékoztatás

A kérdőív elején arra kértük a válaszadókat, értékeljék saját tájékozottságukat, illetve az önkormányzat bevonó tevékenységét egy 1-től 9-ig terjedő skálán, ahol 1: nagyon nem tájékozott/ elégedetlen, 9: nagyon tájékozott/ elégedett, és 5: átlagosan tájékozott/ elégedett (később ezt a skálát iskolai osztályzatokra egyszerűsítettük, a táblázat ezek 9-fokú skálára való kivetítését tartalmazza).

A pontszámok átlaga a pozitív mezőbe esik: a saját tájékozottságukkal 5,68-as átlagban elégedettek a válaszadók, azaz inkább tájékozottnak érzik magukat, mint nem. Ez az átlag nagyjából megfelel a tavalyi 5,75-ös átlagnak. A megkérdezettek 28%-a átlag alatt érzi magát tájékozottnak, 67% átlag felett, 5% pedig átlagosan tájékozottnak.

1. ábra: Összességében mennyire érzi magát tájékozottnak az önkormányzat tevékenységével kapcsolatban?

Arra is rákérdeztünk, hogy milyen konkrét esetek jutottak a válaszadók eszébe, amikor a fenti pontszámot adták. A magukat tájékozatottnak érzőket – tehát azokat, akik inkább pozitív pontszámokat adtak – arra kértük, indokolják, mi alapján adják az adott pontszámot. Konkrét indokaik között a két kiemelt pozitív példa a részvételiség, illetve az önkormányzat Facebook-oldala. Szintén pozitív példaként szerepelt még a Józsefváros Újság, az Infopontok, illetve a köztisztaság.

2. ábra: Milyen konkrét ügyek jutottak eszébe, amikor a fenti pontszámot adta? (tájékozottság, pozitív)

A magukat tájékozatlannak érzőket is megkérdeztük, milyen konkrét tapasztalatra van panaszuk: itt kiemelten szerepeltek a köztisztaság és a városfejlesztés kérdései.

3. ábra: Milyen konkrét ügyek jutottak eszébe, amikor a fenti pontszámot adta? (tájékozottság, negatív)

Bevonás

A válaszadók elégedettségét az önkormányzat állampolgárokat bevonó tevékenységével kapcsolatban alább mutatjuk be egy 1-től 9-ig terjedő skálán, ahol 1: elégedetlen, 9: elégedett, és 5: átlagosan elégedett. (később ezt a skálát iskolai osztályzatokra egyszerűsítettük, a táblázat ezek 9-fokú skálára való kivetítését tartalmazza).

A pontszámok átlaga a pozitív mezőbe esik, az önkormányzat bevonó tevékenységével 5,9-es átlagban elégedettek a válaszadók, azaz inkább bevonva érzik magukat, mint nem. Ez az átlag nagyjából megfelel a tavalyi 5,92-es átlagnak. A megkérdezettek 33%-a átlag alatt érzi magát bevonva, 64% átlag felett, 3% pedig átlagosan bevonva.

4. ábra: Mennyire elégedett azzal, ahogy az Önkormányzat bevonja a lakókat a döntéseibe?

Arra is rákérdeztünk, hogy milyen konkrét esetek jutottak a válaszadók eszébe, amikor a fenti pontszámot adták. A bevonással elégedetteket – tehát azokat, akik inkább pozitív pontszámokat adtak – arra kértük, indokolják, mi alapján adják az adott pontszámot. Konkrét indokaik között a négy kiemelt pozitív példa a több részvételiség, a Népszínház utcai teresedés, a köztisztaság és a közösségi tervezések.

5. ábra: Milyen konkrét ügyek jutottak eszébe, amikor a fenti pontszámot adta? (bevonás, pozitív)

A bevonással elégedetleneket is megkérdeztük, milyen konkrét tapasztalatra van panaszuk: itt kiemelten szerepelt, hogy nem jut el a válaszadókhoz elég információ, a hajléktalanság kérdése, illetve a panaszokra való reagálás elmaradása.

6. ábra: Milyen konkrét ügyek jutottak eszébe, amikor a fenti pontszámot adta (bevonás, negatív)?

A közösségi bevonás eszközei

Az alábbi táblázat azt mutatja be, hogy melyek a leginkább és legkevésbé népszerű közösségi bevonási eszközök. Az alábbi táblázatban az említések gyakoriságát ábrázoltuk százalékban. A közösségi bevonás eszközei közül a legkevésbé népszerű – de továbbra is a pozitív tartományban van – a közmeghallgatás és a konzultáció. A legnépszerűbb eszközök az online szavazás, az online konzultáció, a kérdőívek és a közösségi tervezés.

7. ábra: Bevonás eszközeinek értékelése

A lakóktól azt is megkérdeztük, esetükben mi lehet a hátráltatója a bevonásnak. Az alábbi táblázat a válaszok gyakoriságát mutatja: a válaszadók fele nem ismer lehetőséget a bevonódásra, ez tekinthető a legjelentősebb akadálynak. Minden negyedik megkérdezett látja úgy, hogy túl elfoglalt, nincs ideje részt venni a kerület ügyeibe való nagyobb bevonódásra. Legkevésbé jellemző, hogy a válaszadókat ne érdekelnék/érintenék a kerületi ügyek. Ezek a válaszok megfelelnek a tavalyi kérdőív eredményeinek.

8. ábra: Részvétel akadályai

Tájékozódás forrásai

A válaszadókat végezetül arra kértük, értékeljék, milyen gyakran támaszkodnak adott forrásra a tájékozódás során. A leggyakrabban a kerületi Facebook-oldalt, illetve az egyéb közösségi médiát említették a válaszadók, de több említéssel szerepelt a korábban Józsefváros Összefog (most már Jóban Nyolcban) névre hallgató önkormányzati Facebook-csoport, továbbá kiemelt a Józsefváros újság és a kerületi honlap olvasása is. Legkevésbé az egyéb újságokat, illetve közösségi fogadóórákat, közmeghallgatást, valamint a zöld számot használják a válaszadók a tájékozódásra.

9. ábra: Tájékozódás forrásai

Az erősorrendben a tavalyi évhez képest jelentős változás, hogy megnőtt a kerületi Facebook-csoport használóinak aránya, egyre többen tájékozódnak egyéb közösségi médiából, illetve, hogy az új fejlesztéseknek, mint a Józsefváros App és a zöld szám, is kialakulóban van a közönsége.

Oldalaink használatához csak a legszükségesebb esetben használunk sütiket (az Ön böngészőjében tárolt adatokat). Ezzel okossabbá tehetjük az oldalt az Ön számára. Kérjük, hogy az oldal használatának megkezdése előtt tekintse át és fogadja el  Adatvédelmi tájékoztatónkat!