Közösségi részvétel a Józsefvárosi önkormányzat munkájában – 2021-es összefoglaló

Utolsó frissítés: (Létrehozva: )

Közösségi részvétel a Józsefvárosi önkormányzat munkájában – 2021-es összefoglaló

Ahogyan az elmúlt két évben, úgy 2021-ben is több felületen is lehetősége volt a lakóknak az önkormányzat tevékenységében való részvétel értékelésére.

A 2019-es összefoglalót itt olvashatja: https://old.jozsefvaros.hu/szoljon-bele/74746/a-2019-es-kozossegi-fogadoorak-kerdoiveinek-eredmenyei

A 2020-as összefoglalót  itt találja: https://old.jozsefvaros.hu/szoljon-bele/76102/kozossegi-reszvetel-a-jozsefvarosi-onkormanyzat-tevekenysegeben-2020

A 2021-es eredményeket pedig az alábbi összefoglalóban mutatjuk be. Köszönjük mindazoknak, akik a kérdőív kitöltésével segítették és folyamatosan segítik munkánkat! Kérdőívünk itt elérhető: jozsefvaros.hu/szoljon-bele/75394/ertekelje-az-onkormanyzat-reszveteli-es-tajekoztato-tevekenyseget

Összefoglaló

A részvételiséget értékelő kérdőív kitöltésére több módon volt lehetőség: megtehették azt a lakók online, különböző eseményeink, fogadóóráink helyszínein is, illetve a Józsefváros Appon keresztül. Ebben az évben 69-en töltötték ki kérdőívünket, 17-en papíron, 52-on online. Bár a kitöltők alacsony száma nem teszi lehetővé általános tanulságok leszűrését, fontosnak tartjuk, hogy minden esetben visszajelezzünk a kérdőívet kitöltők számára.

Tájékozottság, tájékoztatás

A kérdőív elején arra kértük a válaszadókat, értékeljék saját tájékozottságukat, illetve az önkormányzat bevonó tevékenységét egy 1-től 9-ig terjedő skálán, ahol 1: nagyon nem tájékozott/ elégedetlen, 9: nagyon tájékozott/ elégedett, és 5: átlagosan tájékozott/ elégedett (később ezt a skálát iskolai osztályzatokra egyszerűsítettük, a táblázat ezek 9-fokú skálára való kivetítését tartalmazza).

A pontszámok átlaga a pozitív mezőbe esik: a saját tájékozottságukkal 5,68-as átlagban elégedettek a válaszadók, azaz inkább tájékozottnak érzik magukat, mint nem. Ez az átlag nagyjából megfelel a tavalyi 5,75-ös átlagnak. A megkérdezettek 28%-a átlag alatt érzi magát tájékozottnak, 67% átlag felett, 5% pedig átlagosan tájékozottnak.

1. ábra: Összességében mennyire érzi magát tájékozottnak az önkormányzat tevékenységével kapcsolatban?

Arra is rákérdeztünk, hogy milyen konkrét esetek jutottak a válaszadók eszébe, amikor a fenti pontszámot adták. A magukat tájékozatottnak érzőket – tehát azokat, akik inkább pozitív pontszámokat adtak – arra kértük, indokolják, mi alapján adják az adott pontszámot. Konkrét indokaik között a két kiemelt pozitív példa a részvételiség, illetve az önkormányzat Facebook-oldala. Szintén pozitív példaként szerepelt még a Józsefváros Újság, az Infopontok, illetve a köztisztaság.

2. ábra: Milyen konkrét ügyek jutottak eszébe, amikor a fenti pontszámot adta? (tájékozottság, pozitív)

A magukat tájékozatlannak érzőket is megkérdeztük, milyen konkrét tapasztalatra van panaszuk: itt kiemelten szerepeltek a köztisztaság és a városfejlesztés kérdései.

3. ábra: Milyen konkrét ügyek jutottak eszébe, amikor a fenti pontszámot adta? (tájékozottság, negatív)

Bevonás

A válaszadók elégedettségét az önkormányzat állampolgárokat bevonó tevékenységével kapcsolatban alább mutatjuk be egy 1-től 9-ig terjedő skálán, ahol 1: elégedetlen, 9: elégedett, és 5: átlagosan elégedett. (később ezt a skálát iskolai osztályzatokra egyszerűsítettük, a táblázat ezek 9-fokú skálára való kivetítését tartalmazza).

A pontszámok átlaga a pozitív mezőbe esik, az önkormányzat bevonó tevékenységével 5,9-es átlagban elégedettek a válaszadók, azaz inkább bevonva érzik magukat, mint nem. Ez az átlag nagyjából megfelel a tavalyi 5,92-es átlagnak. A megkérdezettek 33%-a átlag alatt érzi magát bevonva, 64% átlag felett, 3% pedig átlagosan bevonva.

4. ábra: Mennyire elégedett azzal, ahogy az Önkormányzat bevonja a lakókat a döntéseibe?

Arra is rákérdeztünk, hogy milyen konkrét esetek jutottak a válaszadók eszébe, amikor a fenti pontszámot adták. A bevonással elégedetteket – tehát azokat, akik inkább pozitív pontszámokat adtak – arra kértük, indokolják, mi alapján adják az adott pontszámot. Konkrét indokaik között a négy kiemelt pozitív példa a több részvételiség, a Népszínház utcai teresedés, a köztisztaság és a közösségi tervezések.

5. ábra: Milyen konkrét ügyek jutottak eszébe, amikor a fenti pontszámot adta? (bevonás, pozitív)

A bevonással elégedetleneket is megkérdeztük, milyen konkrét tapasztalatra van panaszuk: itt kiemelten szerepelt, hogy nem jut el a válaszadókhoz elég információ, a hajléktalanság kérdése, illetve a panaszokra való reagálás elmaradása.

6. ábra: Milyen konkrét ügyek jutottak eszébe, amikor a fenti pontszámot adta (bevonás, negatív)?

A közösségi bevonás eszközei

Az alábbi táblázat azt mutatja be, hogy melyek a leginkább és legkevésbé népszerű közösségi bevonási eszközök. Az alábbi táblázatban az említések gyakoriságát ábrázoltuk százalékban. A közösségi bevonás eszközei közül a legkevésbé népszerű – de továbbra is a pozitív tartományban van – a közmeghallgatás és a konzultáció. A legnépszerűbb eszközök az online szavazás, az online konzultáció, a kérdőívek és a közösségi tervezés.

7. ábra: Bevonás eszközeinek értékelése

A lakóktól azt is megkérdeztük, esetükben mi lehet a hátráltatója a bevonásnak. Az alábbi táblázat a válaszok gyakoriságát mutatja: a válaszadók fele nem ismer lehetőséget a bevonódásra, ez tekinthető a legjelentősebb akadálynak. Minden negyedik megkérdezett látja úgy, hogy túl elfoglalt, nincs ideje részt venni a kerület ügyeibe való nagyobb bevonódásra. Legkevésbé jellemző, hogy a válaszadókat ne érdekelnék/érintenék a kerületi ügyek. Ezek a válaszok megfelelnek a tavalyi kérdőív eredményeinek.

8. ábra: Részvétel akadályai

Tájékozódás forrásai

A válaszadókat végezetül arra kértük, értékeljék, milyen gyakran támaszkodnak adott forrásra a tájékozódás során. A leggyakrabban a kerületi Facebook-oldalt, illetve az egyéb közösségi médiát említették a válaszadók, de több említéssel szerepelt a korábban Józsefváros Összefog (most már Jóban Nyolcban) névre hallgató önkormányzati Facebook-csoport, továbbá kiemelt a Józsefváros újság és a kerületi honlap olvasása is. Legkevésbé az egyéb újságokat, illetve közösségi fogadóórákat, közmeghallgatást, valamint a zöld számot használják a válaszadók a tájékozódásra.

9. ábra: Tájékozódás forrásai

Az erősorrendben a tavalyi évhez képest jelentős változás, hogy megnőtt a kerületi Facebook-csoport használóinak aránya, egyre többen tájékozódnak egyéb közösségi médiából, illetve, hogy az új fejlesztéseknek, mint a Józsefváros App és a zöld szám, is kialakulóban van a közönsége.

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!