Milyen tevékenységekre kell településképi bejelentési eljárást lefolytatni?

Utolsó frissítés: (Létrehozva: )

Milyen tevékenységekre kell településképi bejelentési eljárást lefolytatni?

Józsefvárosban a településképi követelményeket a településkép védelméről szóló rendelet szabályozza. Ez az összefoglaló a rendelet főbb pontjait emeli ki, hogy segítsük a gördülékeny ügyintézést.

Józsefvárosban a településképi követelményeket és az ezek érvényesítésére szolgáló eszközöket a településkép védelméről szóló 2/2022. (I.20.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Rendelet) szabályozza, amely itt elérhető >>>

Az alábbi összefoglaló csak a rendelet főbb pontjait emeli ki, kérjük, ha kérelmet ad be, olvassa el a rendeletet vagy a kitöltési útmutatót, amelyet megtalál itt.

Településképi bejelentés

A következő tevékenységekhez, azok megkezdése előtt településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a Városépítészeti Irodán:

 • építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása, kivéve zártsorú vagy ikres beépítésű építmény esetén, ha e tevékenységek a csatlakozó építmény alapozását vagy tartószerkezetét is érintik;
 • meglévő építmény utcai vagy udvari homlokzatának utólagos hőszigetelése, felületének színezése, felületképzésének, elemeinek, részeinek, látszó épületszerkezeti tartozékainak megváltoztatása;
 • utcai és udvari homlokzati, tetőtéri, és lépcsőházi nyílászáró, biztonsági és díszrács, valamint redőny felújítása, cseréje, elhelyezése, a felsorolt nyílászárók bármelyikének megszűntetése, valamint ajtóról ablakra és ablakról ajtóra történő cseréje;
 • kizárólag az épület homlokzatához rögzített előtető, védőtető, árnyékoló szerkezet építése, elhelyezése;
 • építményen vagy önállóan elhelyezett új égéstermék-elvezető kémény építése melynek magassága a 6,0 métert nem haladja meg.
 • ezen § 10. pont d) alpontjában foglaltak figyelembevételével a kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 20,0 m2 alapterületet;
 • nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 100 m3 térfogatot és 4,5 méter gerincmagasságot;
 • utasváró, kioszk, közművelődési célú hirdetőoszlop, információs vagy más célú berendezés, totemoszlop elhelyezése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása;
 • park, játszótér, kutyafuttató, fitnesztér, valamint sportpálya műtárgyainak építése, illetve ezen területeken egyéb építési tevékenység végzése;
 • a két hétnél hosszabb ideig, de legfeljebb 180 napig fennálló
  • rendezvényt kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény,
  • kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény,
  • levegővel felfújt vagy feszített fedések (sátorlapszerkezetek),
  • legfeljebb 50 fő egyidejű tartózkodására alkalmas – az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerinti – állvány jellegű építmény,
  • kulturális, művészeti kiállítás vagy installáció,
  • közterületi berendezés
  • építése, elhelyezése;
 • zöldfal építése, bővítése, felújítása;
 • a magánhasználatú kerti víz-, fürdőmedence építése;
 • a telek természetes terepszintjének építési tevékenységgel összefüggő, 1,0 méternél nem nagyobb mértékű, végleges jellegű megváltoztatása;
 • támfal építése, bővítése, amelynek mérete az építési tevékenységgel nem haladja meg a rendezett alsó terepszinttől számított 1,5 méter magasságot;
 • utcafronti kerítés, illetve kerti építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése;
 • közterületi bútor elhelyezése, építése, átalakítása, módosítása, cseréje, felújítása vagy bármilyen egyéb módon történő megváltoztatása;
 • napenergia-kollektor, hőszivattyú, szellőző-, klíma- és automataberendezés, pénzautomata, elektromos töltőállomás, kerékpártartó építményen vagy építményben való elhelyezése;
 • közműszekrény művészeti alkotással történő díszítése;
 • zászlótartó oszlop (zászlórúd) építése, amelynek terepszinttől mért magassága a 6,0 métert nem haladja meg;
 • vendéglátó terasz létesítése, téliesítése, valamint napernyő közterületen történő elhelyezése;
 • a közterületről látható módon elhelyezendő cégtáblák, cégérek, cégfeliratok, nem reklám célú molinók, valamint címtáblák, zászlótartók, felíró-táblák, kirakatmatricák, továbbá azok átalakítása, módosítása, cseréje, felújítása vagy bármilyen egyéb módon történő megváltoztatása;
 • a meglévő építménynek, építményrésznek, önálló rendeltetési egységnek az eredeti rendeltetéstől eltérő használatához szükséges rendeltetés módosítása, ideértve a beépítetlen telkek átmeneti hasznosítását is, valamint épületben az önálló rendeltetési egységek számának változtatását;
 • járdafestés és járdamatrica elhelyezése,
 • tetőtér utólagos beépítése;
 • a 2. melléklet táblázatában szereplő védett értéket érintő átalakítás, felújítás, helyreállítás, korszerűsítés;
 • engedélyezési dokumentáció minden olyan nem építési engedély köteles változtatása, amely a használatbavételt megelőzően történik;
 • társasház belső udvarának felújítása, átalakítása;
 • parklet kialakítása.

Bejelentési kötelezettség

A következő tevékenységekhez nincs szükség településképi bejelentési eljárás lefolytatására:

 • területi, illetve egyedi védelemmel nem érintett épületek belső udvari homlokzati nyílászáró, biztonsági és díszrács, valamint redőny felújítása, cseréje, elhelyezése továbbá belső udvari nyílászáró bármelyikének megszűntetése, valamint ajtóról ablakra és ablakról ajtóra történő cseréje, valamint belső, udvari homlokzatán klíma vagy hőszivattyú kültéri egység elhelyezése,
 • kéményseprő-járdák, kéményfejek felújítása, cseréje,
 • lábazat – és homlokzat tisztítása,
 • elavult berendezés, megszűnt vállalkozás cégjelzéseinek homlokzatról történő eltávolítása,
 • homlokzat és tető veszélytelenítése,
 • nemzeti és egyházi ünnepekkel kapcsolatos figura, makett, ünnepi szimbólum elhelyezése, a homlokzat, kirakatüveg ünnepekkel kapcsolatos díszítése,
 • választási kampány időszakban a választással kapcsolatos hirdetések elhelyezése,
 • pályázati forrásból megvalósuló beruházás kötelező tájékoztató és emlékeztető táblájának elhelyezése,
 • védett épületet jelző táblák elhelyezése

esetén.

Milyen esetekben kerülhet elutasításra/megszűntetésre a kérelem?

Amennyiben a Rendeletben előírt településképi követelményeket sérti a tevékenység, vagy az eljárás szabályait nem tartották be, vagy az elbíráláshoz szükséges dokumentumok nem kerületek benyújtásra pl.:

 • Amennyiben olyan tevékenységre kérnek engedélyt, amelyet már végrehajtottak, befejeztek.
 • Amennyiben nem csatoltak a kérelemhez az elbíráláshoz szükséges dokumentumokat (Rendelet 10. melléklete)
 • Építmény homlokzatának részleges átszínezése, amennyiben az nem az nem a homlokzat teljes szélességében történik.

 • Amennyiben a nyílászárók tervezett állapota nem felel meg az eredeti nyílászáró beépítési síkjának, osztásának, színének (- és védett épületek esetén – anyagának). A védett épületek listája és a védett területek lehatárolása megtalálható a Rendelet 1. és 2. mellékletében.
 • Amennyiben a klímaberendezés vagy hőszivattyú kültéri egységét utcai homlokzatra, közterületről látható módon kívánják elhelyezni.
 • Amennyiben a vetített, villódzó, váltakozó vagy futó fényfeliratot kívánnak alkalmazni az utcai homlokzaton.
 • Amennyiben a kirakatportál üvegezésére kihelyezni kívánt kirakatmatrica meghaladja a portálfelület méretének 25%-át.
 • Amennyiben a rendeltetésmód változtatással kialakítandó új rendeltetés (pl.: lakásból iroda, lakásból szálláshely) nem felel meg a felsőbb jogszabályi előírásoknak (pl.: 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet – OTÉK).
 • Amennyiben reklámot kívánnak elhelyezni homlokzaton vagy kirakatportálon.

A kérelem benyújtásának módja

CÉG esetén:

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése értelmében a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat részére szóló kérelmét és mellékleteit kizárólag elektronikus módon terjesztheti elő. Az e-mailen történő kapcsolatfelvétel nem minősül elektronikus úton történő kapcsolatfelvételnek!

Elektronikus kapcsolatfelvételre, azonosítást követően az adott szervezet Cégkapuján keresztül van lehetőség oly módon, hogy ú.n. e-papír (https://epapir.gov.hu/) kerül eljuttatásra az Önkormányzat Hivatali Kapujára.

TERMÉSZETES SZEMÉLY és EGYÉNI VÁLLALKOZÓ esetén:

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 8. § (1) bekezdés és 10. § értelmében a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat részére szóló kérelmét és mellékleteit postai úton, vagy elektronikus módon terjesztheti elő.

Az e-mailen történő kapcsolatfelvétel nem minősül elektronikus úton történő kapcsolatfelvételnek!

Elektronikus kapcsolatfelvételre, azonosítást követően saját Ügyfélkapun keresztül van lehetőség oly módon, hogy ú.n. e-papír (https://epapir.gov.hu/) kerül eljuttatásra az Önkormányzat Hivatali Kapujára.

Ha még nem rendelkezik saját ügyfélkapuval, akkor a regisztráció módjáról itt: https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/ tájékozódhat.

TÁRSASHÁZAK esetén:

Ha a közös képviselő cég, akkor a „cég esetén” rész szerint, ha magánszemély vagy egyéni vállalkozó, akkor a „természetes személy és egyéni vállalkozó esetén” rész szerint kell eljárni.

Kérelem kitöltése

A hatékony adatfeldolgozás érdekében kérjük, a kérelmet olvashatóan, tollal vagy elektronikusan töltsék ki.

A kérelem szerkeszthető és nyomtatható formában is elérhető a https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugy/138 oldalon.

1.    Kérelmező adatai

Településképi eljárás megindítását bármely természetes vagy jogi személy kérelmezheti. A kérelmező nem kell, hogy azonos személy legyen a tulajdonossal, azonban ilyen esetben a tulajdonosi hozzájárulás beadása is szükséges.

Közös tulajdont érintő átalakítás, funkcióváltás esetén a (társas-) ház hozzájárulása is szükséges az építési tevékenység folytatásához. Ennek igazolását nem kell beadni, de megszerezni szükséges! Kérjük, minden településképi bejelentési eljárás lefolytatása előtt egyeztessen a közös képviselővel. A folytatni kívánt tevékenységről szóbeli vagy írásbeli megegyezés szükséges a felek között az ingatlan Szervezeti és Működési Szabályzata szerint.

Cég esetében: Kérjük, adja meg cégjegyzékszámát.

Egyéni vállalkozó esetében: Kérjük, adja meg egyéni vállalkozói számát.

Magánszemély esetében: Kérjük, adja meg személyi igazolvány számát.

2.    A folytatni kívánt tevékenység

Kérjük nevezze meg a folytatni kívánt tevékenységet/eket. Segítségére lehet a Rendelet 53. §-a vagy 10. sz. melléklete.

Kérjük, a cím megadásakor minden esetben tüntessék fel az albetéthez tartozó helyrajzi számot is!

3.    A kérelmezőnek a kérelemhez a Rendelet 10. számú melléklete szerinti építészeti-műszaki dokumentációt szükséges csatolni.

4.    Kérjük a beadás napját megjelölni, illetve szokásos módon (cég esetén bélyegzővel) aláírni a kérelmet.

A kérelem elbírálására 15 nap áll a Hivatal rendelkezésére!

CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK

Műszaki leírás: Rövid összefoglaló, adott esetben pontos méretek a kihelyezni, beépíteni kívánt termékről anyaghasználat, szín megadásával.

Helyszínrajz: Javasoljuk, használják a Google térképet. A pontos cím beírásával nyomtatható a térkép, ahol folytatni kívánják az adott tevékenységet.

Alaprajz: Rendeltetésmódosítás, valamint rendeltetési egységszám változás esetén szükséges a jelenlegi és a tervezett állapotról egyaránt. Nem szükséges tervezőprogramok használata, kézzel rajzolt, méretarányos alaprajz is megfelelő. Fel kell tűntetni az egyes helyiségek méreteit, továbbá szálláshely esetén fel kell tűntetni a férőhelyek számát is.

Homlokzati terv: Teljes homlokzat-felújítás esetén a tervnek tartalmaznia kell a földszinti portálok kialakításának, cégtáblák elhelyezésének, nyílászárók cseréjének/felújításának, rácsok felhelyezésének, korlátok cseréjének/felújításának, klímaberendezések és redőnyök felhelyezésének koncepcióját.

Látványterv, fotó: A jelenlegi állapotról készült fotódokumentációba, akár filctollal is berajzolható a tervezett kihelyezendő, cserélendő termék helye. Nem szükséges grafikai programok ismerete és használata a látványterv elkészítéséhez. Nyílászárócsere esetén a meglévő állapotot fotódokumentációval kell bemutatni, a tervezett állapotról konszignáció (beépítendő nyílászáró M 1:10 méretarányú terve) szükséges.

Színterv: A teljes homlokzatot érintő felújítás esetén felmérési terv és színterv is szükséges. Cégér, cégfelirat, stb. esetén is szükséges lehet a színezett látványterv csatolása a kérelemhez.

Hol kaphat további információt?

Főépítész - Városépítészeti Iroda

1082 Budapest, Baross utca 63-67. III. em. 306. foepitesz@jozsefvaros.hu +36 1/459-2157 +36 20/335-7449 (pénteki napokon!)

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!