Önkormányzati támogatások

Utolsó frissítés: (Létrehozva: )

Önkormányzati támogatások

Az önkormányzat támogatásairól részletes információt a Családtámogatási Irodától és a Család- és Gyermekvédelmi Szolgálattól kérhet.

Érvényes: 2021. május 20-tól, frissítve: 2021. szeptember 9.

Általános információk

Általános feltétel minden itt felsorolt támogatás igénybevételéhez, hogy az igénylőnek bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel kell rendelkeznie a 8. kerületben, és ténylegesen is a 8. kerületben kell laknia életvitelszerűen.

A támogatási kérelmeket a Polgármesteri Hivatalban a Családtámogatási Irodánál (1082 Budapest, Baross utca 66-68. (ügyfélbejárat a Német utca felől) vagy néhány esetben a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (JSzSzGyK) Család- és Gyermekjóléti Szolgálatánál (Kiss József u. 21.) lehet beadni.

Ügyfélkapuval rendelkező ügyfelek interneten is leadhatják kérelmeiket az https://epapir.gov.hu/ oldalon keresztül. A kérelmekhez szükséges űrlapokat és nyomtatványokat a fenti helyszíneken vagy a https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugy/131 oldalon lehet beszerezni. A támogatásokhoz az igazolásokat elegendő másolatban csatolni.

Hogyan kell kiszámítani a jövedelmet a támogatásokhoz? A család vagy háztartás egyhavi összes jövedelmébe minden havi rendszerességgel beérkező összeg beleszámít, kivéve a fogyatékossági támogatást. Rendszeres munkával rendelkező alkalmazottaknál az utolsó havi kereset, vállalkozóknál és alkalmi munkákkal rendelkezőknél az utolsó 12 hónapban (vagy amióta vállalkozó a kérelmező) összesen keresett pénz egyhavi átlaga, vagyis annak tizenketted része. Közfoglalkoztatottaknál csak a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összege számít bele a havi jövedelembe.

Az elérhető támogatásokról az összefoglalót innen is letöltheti >>>

Figyelem! A koronavírus-járványra tekintettel a Józsefvárosi Önkormányzat hivatalának és intézményeinek nyitvatartása és ügyfélfogadása változhat, ezért kérjük, ha teheti, mindig érdeklődjön telefonon vagy a jozsefvaros.hu oldalon az aktuális ügyfélfogadásról: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugyfelfogadas

A támogatásokkal kapcsolatban tájékoztatást a Józsefvárosi Önkormányzat Családtámogatási Irodájától kérhet az alábbi elérhetőségek egyikén:

1082 Budapest Baross u. 66-68.

Hétfő 8:00-18:00

Kedd 8:00-16:00

Szerda 8:00-16.30

Csütörtök 8:00-16:00

Péntek 8:00-13.30

Telefon: 06-1/459-2277, 06-20/539-0533

Email: szocialis@jozsefvaros.hu

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (RGYK)

Ki kaphat támogatást?

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt az igényelhet, aki a családjában gyermeket nevel, óvodába vagy iskolába jár, ideértve a nagykorú gyermeket is akkor, ha nappali tagozatos tanuló és legfeljebb 25 éves és a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem legfeljebb 38.475 forint, vagy 41.325 forint az alábbi esetekben

– egyedülálló szülő vagy nevelő

– a gyermek tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos

– nagykorú gyermek

Mi a támogatás formája?

Ezen támogatási forma részben kedvezmény, részben pedig pénzbeli támogatás. A gyermek az iskolában, óvodában kedvezményben részesülhet (például kedvezményes étkezés, kedvezményes tankönyv), a támogatást pedig készpénz formájában, postai úton kapják meg.

Mekkora a támogatás összege?

Amennyiben augusztus 1-én és november 1-én fennáll a jogosultság, akkor 6.000 forint a pénzbeli támogatás összege.

Ha a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű, akkor 6.500 forint értékű pénzbeli támogatás kerül kiküldésre automatikusan, minden év augusztus és november hónapban, jogosultságtól függően.

Mit kell beadni az igényléshez?

A kérelem letölthető az Önkormányzat honlapjáról: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugy/131 vagy nyomtatott formában átvehető a Polgármesteri Hivatal Családtámogatási Irodáján:

1082 Budapest Baross u. 66-68.

Telefon: 06-1/459-2277, 06-20/539-0533

Email: szocialis@jozsefvaros.hu

Kérjük, az aktuális ügyfélfogadási rendről telefonon vagy itt: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugyfelfogadas érdeklődjön!

A kérelemhez csatolni kell a következőket:

– a család összes tagjától jövedelemigazolást a munkáltatótól vagy vállalkozók, alkalmi munkákból élők esetében a NAV-tól

– iskolás gyermek esetében iskolalátogatási igazolás.

Egyéb információk

FIGYELEM: nem jár a kedvezmény, ha a család vagyonnal (hasznosítható ingatlannal, autóval stb.) rendelkezik, és

a) valamelyiknek az értéke több mint 570.000 forint, vagy

b) az összes vagyontárgy értéke együtt több mint 1.995.000 forint

Támogatás gyógyszerkiadás viseléséhez

Ki kaphat támogatást?

Gyógyszertámogatást az igényelhet, akinek a közgyógyellátás iránti kérelmét véglegesen elutasította a Kormányhivatal és

– az igénylő havi gyógyszerkiadása több mint a családjában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem 20%-a

– a családban az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem

a) legfeljebb 71.250 forint, ha a kérelmező 70 év alatti,

b) 92.625 forint, ha a kérelmező elmúlt 70 éves

c) 142.500 forint, ha a kérelmező elmúlt 80 éves

Mi a támogatás formája?

Bankszámlára vagy postai úton történő utalás, készpénz formájában

Mekkora a támogatás összege?

Hat hónapra havi 9000 forint, amelyet kétszer 27.000 forintos részletekben fizet ki az Önkormányzat. Az első kifizetés a támogatási időszak elején, a második 3 hónap után történik.

Mit kell beadni az igényléshez?

A kérelem letölthető az Önkormányzat honlapjáról: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugy/131 vagy nyomtatott formában átvehető a Polgármesteri Hivatal Családtámogatási Irodáján:

1082 Budapest Baross u. 66-68.

Telefon: 06-1/459-2277, 06-20/539-0533

Email: szocialis@jozsefvaros.hu

Kérjük, az aktuális ügyfélfogadási rendről telefonon vagy itt: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugyfelfogadas érdeklődjön!

A kérelemhez csatolni kell a következőket:

– a háztartás összes tagjától jövedelemigazolást a munkáltatótól vagy vállalkozók, alkalmi munkákból élők esetében a NAV-tól

– 1 hónapnál nem régebbi gyógyszertári vagy háziorvosi igazolást a rendszeresen szedett gyógyszerek áráról

– a közgyógyellátás elutasításáról szóló döntést

Egyéb információk

Ha Ön regisztrált álláskereső, akkor nem szükséges 30 napnál nem régebbi hatósági bizonyítványt csatolnia a Munkaügyi Kirendeltségtől, mert azt az önkormányzat hivatalból lekéri, azonban kérjük, hogy a kérelem indokolási részében jelezze, hogy együttműködik a Munkaügyi Kirendeltséggel.

A hat hónapos támogatási időszak lejárta után 15 napon belül be kell adni a gyógyszertári számlákat a támogatásból megvásárolt gyógyszerekről, a támogatás teljes összegére.

Részletes információk a támogatásról itt: https://old.jozsefvaros.hu/hasznos/75514/hol-lehet-igenyelni-tamogatast-gyogyszerekre

Oltási támogatás

Ki kaphat támogatást?

Oltási támogatást az igényelhet, aki legfeljebb 14 éves gyermekét saját háztartásában neveli és a családban az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem legfeljebb 99.750 forint. A támogatás a legfeljebb 14 éves gyermek részére beadott oltásra igényelhető.

Mi a támogatás formája?

Bankszámlára vagy postai úton történő utalás, készpénz formájában

Mekkora a támogatás összege?

Amennyibe az oltások kerülnek (egyszerre többre, vagy több alkalommal is lehet kérni), maximum gyermekenként 40.000 forint

Mit kell beadni az igényléshez?

A kérelem letölthető az Önkormányzat honlapjáról: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugy/131 vagy nyomtatott formában átvehető a Polgármesteri Hivatal Családtámogatási Irodáján:

1082 Budapest Baross u. 66-68.

Telefon: 06-1/459-2277, 06-20/539-0533

Email: szocialis@jozsefvaros.hu

Kérjük, az aktuális ügyfélfogadási rendről telefonon vagy itt: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugyfelfogadas érdeklődjön!

A kérelemhez csatolni kell a következőket:

– a háztartás összes tagjától jövedelemigazolást a munkáltatótól vagy vállalkozók, alkalmi munkákból élők esetében a NAV-tól

– háziorvosi igazolást az oltásról vagy oltási könyvet

– gyógyszertári nyugtát az oltóanyag megvásárlásáról

Egyéb információk

Ha Ön regisztrált álláskereső, akkor nem szükséges 30 napnál nem régebbi hatósági bizonyítványt csatolnia a Munkaügyi Kirendeltségtől, mert azt az önkormányzat hivatalból lekéri, azonban kérjük, hogy a kérelem indokolási részében jelezze, hogy együttműködik a Munkaügyi Kirendeltséggel.

FIGYELEM! a beoltás után 3 hónapon belül kell beadni a kérelmet

Fűtési díjkompenzációs támogatás

Ki kaphat támogatást?

Fűtési díjkompenzációs támogatást lakás bérlője igényelhet, ha a fűtési szezonban gázvezeték felújítás miatt szünetel a gázszolgáltatás az egész házban és  a családban az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem legfeljebb 114.000 forint

Mi a támogatás formája?

Utalás az áramszolgáltatónak (mivel a gáz helyett villannyal kénytelen fűteni a kérelmező)

Mekkora a támogatás összege?

Ha a gázszolgáltatás szünetelése 1-15 nap, akkor 5000 forint

Ha a gázszolgáltatás szünetelése 16-30 nap, akkor 10.000 forint

Ha a gázszolgáltatás szünetelése 31 vagy több nap, akkor 15.000 forint

Mit kell beadni az igényléshez?

A kérelem letölthető az Önkormányzat honlapjáról: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugy/131 vagy nyomtatott formában átvehető a Polgármesteri Hivatal Családtámogatási Irodáján:

1082 Budapest Baross u. 66-68.

Telefon: 06-1/459-2277, 06-20/539-0533

Email: szocialis@jozsefvaros.hu

Kérjük, az aktuális ügyfélfogadási rendről telefonon vagy itt: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugyfelfogadas érdeklődjön!

A kérelemhez csatolni kell a következőket:

– a háztartás összes tagjától jövedelemigazolást a munkáltatótól vagy vállalkozók, alkalmi munkákból élők esetében a NAV-tól

– az előző havi villanyszámlát

– amennyiben bérlő, lakásbérleti szerződést

Egyéb információk

Ha Ön regisztrált álláskereső, akkor nem szükséges 30 napnál nem régebbi hatósági bizonyítványt csatolnia a Munkaügyi Kirendeltségtől, mert azt az önkormányzat hivatalból lekéri, azonban kérjük, hogy a kérelem indokolási részében jelezze, hogy együttműködik a Munkaügyi Kirendeltséggel.

FIGYELEM! a gázszolgáltatás szünetelése után 45 napon belül kell beadni a kérelmet

Iskolakezdési támogatás

Ki kaphat támogatást?

Iskolakezdési támogatást az kap, akinek a családjában a kerületben lakóhellyel rendelkező, az első osztályt megkezdő gyermek van (akkor is, ha nem a kerületbe jár iskolába)

Mi a támogatás formája?

Vásárlási utalvány

Mekkora a támogatás összege?

5000 forint

Mit kell beadni az igényléshez?

A támogatás automatikusan jár, az érintettek értesítést kapnak a Polgármesteri Hivataltól. A támogatást augusztus 1 és szeptember 10 között kapják meg az érintettek a Polgármesteri Hivatalban

Születési támogatás

Ki kaphat támogatást?

Születési támogatást az kaphat, aki újszülött gyermekét saját háztartásában neveli és a családban az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem legfeljebb 128.250 forint

Mi a támogatás formája?

Bankszámlára vagy postai úton történő utalás, készpénz formájában

Mekkora a támogatás összege?

15.000 forint

Mit kell beadni az igényléshez?

A kérelem letölthető az Önkormányzat honlapjáról: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugy/131 vagy nyomtatott formában átvehető a Polgármesteri Hivatal Családtámogatási Irodáján:

1082 Budapest Baross u. 66-68.

Telefon: 06-1/459-2277, 06-20/539-0533

Email: szocialis@jozsefvaros.hu

Kérjük, az aktuális ügyfélfogadási rendről telefonon vagy itt: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugyfelfogadas érdeklődjön!

A kérelemhez csatolni kell az újszülött születési anyakönyvi kivonatát

Egyéb információk

A kérelmet az érintettek a gyermek születése utáni 6 hónapon belül lehet benyújtani

Egészségvédelmi támogatás (Covid oltás után járó támogatás)

A Józsefvárosi Önkormányzat 2021. szeptember 9-i rendkívüli képviselő-testületén határozott arról, hogy 10.000 forint egészségvédelmi támogatásban részesülnek mindazok a józsefvárosi rászoruló lakosok – egyedülállók és családok – , akik 2021 folyamán beadatják mindkét COVID-oltást, (a Janssen oltás esetében egyet).

Támogatásban részesülhetnek azok, akiknek a családjában az egy fogyasztási egységre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 250 százalékát, azaz 71250 Ft-ot.

A támogatás feltétele, hogy a kérvényező családjában minden nagykorú személynek kell COVID-oltással rendelkeznie (kivéve, ha orvosi igazolása van arról, hogy nem oltható).

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, a támogatás ettől a naptól (2021. szeptember 10.) igényelhető. A támogatási kérelem benyújtásának határideje 2022. január 15.

Részletes információk itt: https://old.jozsefvaros.hu/hasznos/77045/covid-oltashoz-kapcsolodo-egeszsegvedelmi-tamogatas

Rendkívüli települési támogatások

LÉTFENNTARTÁSI GONDDAL KÜZDŐ SZEMÉLYEK TÁMOGATÁSA

Ki kaphat támogatást?

A rendkívüli települési támogatásnak ezt a formáját az igényelheti, akinek a létfenntartása időszakosan vagy tartósan veszélyeztetett és a családjában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem legfeljebb 99.750 forint

Mi a támogatás formája?

Bankszámlára vagy postai úton történő utalás, készpénz formájában, ha a kérelmező kéri, akkor vásárlási utalvány, vagy közüzemi szolgáltatóhoz történő utalás.

Mekkora a támogatás összege?

5000-28.500 forint, évente legfeljebb háromszor

Az egész évre adható összeg legfeljebb

a) 60.000 forint akkor, ha az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem a háztartásban legfeljebb 71.250 forint

b) 50.000 forint akkor, ha az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem a háztartásban legfeljebb 85.500 forint

c) 40.000 forint akkor, ha az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem a háztartásban legfeljebb 99.750 forint, vagy ha a családban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek él

Mit kell beadni az igényléshez?

A kérelem letölthető az Önkormányzat honlapjáról: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugy/131 vagy nyomtatott formában átvehető a Polgármesteri Hivatal Családtámogatási Irodáján:

1082 Budapest Baross u. 66-68.

Telefon: 06-1/459-2277, 06-20/539-0533

Email: szocialis@jozsefvaros.hu

Kérjük, az aktuális ügyfélfogadási rendről telefonon vagy itt: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugyfelfogadas érdeklődjön!

A kérelemhez csatolni kell a következőket:

– a háztartás összes tagjától jövedelemigazolást a munkáltatótól vagy vállalkozók, alkalmi munkákból élők esetében a NAV-tól

– közüzemi számlákat,

– lakás adásvételi vagy bérleti szerződést.

Egyéb információk

Ha Ön regisztrált álláskereső, akkor nem szükséges 30 napnál nem régebbi hatósági bizonyítványt csatolnia a Munkaügyi Kirendeltségtől, mert azt az önkormányzat hivatalból lekéri, azonban kérjük, hogy a kérelem indokolási részében jelezze, hogy együttműködik a Munkaügyi Kirendeltséggel.

FIGYELEM! a kérelem három havonta adható be, de egy évben maximum három alkalommal.

FŰTÉSI HOZZÁJÁRULÁS

Ki kaphat támogatást?

A rendkívüli települési támogatásnak ezt a formáját az igényelheti, akinek a háztartásban az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem legfeljebb 85.500 forint

Mi a támogatás formája?

Készpénz postán keresztül minden hónap 5.-ig az előző hónapra

Mekkora a támogatás összege?

3000 forint/hó a megállapított időszakra

Mit kell beadni az igényléshez?

A kérelem letölthető az Önkormányzat honlapjáról: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugy/131 vagy nyomtatott formában átvehető a Polgármesteri Hivatal Családtámogatási Irodáján:

1082 Budapest Baross u. 66-68.

Telefon: 06-1/459-2277, 06-20/539-0533

Email: szocialis@jozsefvaros.hu

Kérjük, az aktuális ügyfélfogadási rendről telefonon vagy itt: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugyfelfogadas érdeklődjön!

A kérelemhez csatolni kell a következőket:

– a háztartás összes tagjától jövedelemigazolást a munkáltatótól vagy vállalkozók, alkalmi munkákból élők esetében a NAV-tól

– adásvételi vagy lakásbérleti szerződést

– előző havi fűtési számlát

Egyéb információk

Ha Ön regisztrált álláskereső, akkor nem szükséges 30 napnál nem régebbi hatósági bizonyítványt csatolnia a Munkaügyi Kirendeltségtől, mert azt az önkormányzat hivatalból lekéri, azonban kérjük, hogy a kérelem indokolási részében jelezze, hogy együttműködik a Munkaügyi Kirendeltséggel.

FIGYELEM! a kérelem minden évben október 1 és március 31. közt adható be. A támogatás is legfeljebb erre a 6 hónapra jár.

Részletes információk a támogatásról itt: https://old.jozsefvaros.hu/hasznos/75535/igenyeljen-futesi-hozzajarulast-a-jozsefvarosi-onkormanyzattol

LAKÁS MEGSEMMISÜLÉSE, LAKHATATLANNÁ VÁLÁSA, ÉLETVESZÉLY MIATTI KIÜRÍTÉSE ESETÉRE SZÓLÓ TÁMOGATÁS

Ki kaphat támogatást?

A rendkívüli települési támogatásnak ezt a formáját akkor lehet igényelni, ha a lakás, ahol a kérelmező életvitelszerűen lakik megsemmisült vagy lakhatatlanná vált, vagy életveszély miatt a hatóság elrendelte a kiürítését.

Mi a támogatás formája?

Bankszámlára vagy postai úton történő utalás, készpénz formájában

Mekkora a támogatás összege?

legfeljebb 100.000 forint

Mit kell beadni az igényléshez?

A kérelem letölthető az Önkormányzat honlapjáról: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugy/131 vagy nyomtatott formában átvehető a Polgármesteri Hivatal Családtámogatási Irodáján:

1082 Budapest Baross u. 66-68.

Telefon: 06-1/459-2277, 06-20/539-0533

Email: szocialis@jozsefvaros.hu

Kérjük, az aktuális ügyfélfogadási rendről telefonon vagy itt: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugyfelfogadas érdeklődjön!

A kérelemhez csatolni kell a lakással történteket igazoló dokumentumot (jegyzőkönyv, határozat például katasztrófavédelemtől, tűzoltóságtól vagy önkormányzattól)

Egyéb információk

FIGYELEM! a lakással történtek után 8 napon belül kell beadni a kérelmet

TEMETÉSI TÁMOGATÁS

Ki kaphat támogatást?

A rendkívüli települési támogatásnak ezt a formáját akkor lehet igényelni, ha a kérelmező vagy családja létfenntartását veszélyeztetik a temetés költségei, vagy a kérelmező az eltemettetésre nem volt köteles és a családban az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem legfeljebb 99.750 forint

Mi a támogatás formája?

Bankszámlára vagy postai úton történő utalás, készpénz formájában

Mekkora a támogatás összege?

A temetés költsége, de legfeljebb 50.000 forint

Mit kell beadni az igényléshez?

A kérelem letölthető az Önkormányzat honlapjáról: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugy/131 vagy nyomtatott formában átvehető a Polgármesteri Hivatal Családtámogatási Irodáján:

1082 Budapest Baross u. 66-68.

Telefon: 06-1/459-2277, 06-20/539-0533

Email: szocialis@jozsefvaros.hu

Kérjük, az aktuális ügyfélfogadási rendről telefonon vagy itt: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugyfelfogadas érdeklődjön!

A kérelemhez csatolni kell a következőket:

– a háztartás összes tagjától jövedelemigazolást a munkáltatótól vagy vállalkozók, alkalmi munkákból élők esetében a NAV-tól

– a kérelmező nevére kiállított eredeti temetési számla

– halotti anyakönyvi kivonat másolata

Egyéb információk

Ha Ön regisztrált álláskereső, akkor nem szükséges 30 napnál nem régebbi hatósági bizonyítványt csatolnia a Munkaügyi Kirendeltségtől, mert azt az önkormányzat hivatalból lekéri, azonban kérjük, hogy a kérelem indokolási részében jelezze, hogy együttműködik a Munkaügyi Kirendeltséggel.

FIGYELEM! a temetési számla kiállítása után 6 hónapon belül kell beadni a kérelmet

BŰNCSELEKMÉNY ÁLDOZATAINAK JÁRÓ TÁMOGATÁS

Ki kaphat támogatást?

A rendkívüli települési támogatásnak ezt a formáját az igényelheti, aki bűncselekmény vagy szabálysértés áldozata lett és a családban az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem legfeljebb 99.750 forint

Mi a támogatás formája?

Bankszámlára vagy postai úton történő utalás, készpénz formájában

Mekkora a támogatás összege?

Legfeljebb 30.000 forint

Mit kell beadni az igényléshez?

A kérelem letölthető az Önkormányzat honlapjáról: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugy/131 vagy nyomtatott formában átvehető a Polgármesteri Hivatal Családtámogatási Irodáján:

1082 Budapest Baross u. 66-68.

Telefon: 06-1/459-2277, 06-20/539-0533

Email: szocialis@jozsefvaros.hu

Kérjük, az aktuális ügyfélfogadási rendről telefonon vagy itt: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugyfelfogadas érdeklődjön!

A kérelemhez csatolni kell a következőket:

– a háztartás összes tagjától jövedelemigazolást a munkáltatótól vagy vállalkozók, alkalmi munkákból élők esetében a NAV-tól

– rendőrségi jegyzőkönyvet

Egyéb információk

Ha Ön regisztrált álláskereső, akkor nem szükséges 30 napnál nem régebbi hatósági bizonyítványt csatolnia a Munkaügyi Kirendeltségtől, mert azt az önkormányzat hivatalból lekéri, azonban kérjük, hogy a kérelem indokolási részében jelezze, hogy együttműködik a Munkaügyi Kirendeltséggel.

FIGYELEM! az esetet követő 8 napon belül kell beadni a kérelmet

JÁRVÁNY MIATT SÚLYOS HELYZETBE KERÜLT SZEMÉLYEK TÁMOGATÁSA

Ki kaphat támogatást?

A rendkívüli települési támogatásnak ezt a formáját akkor lehet igényelni, ha a kérelmező vagy családja létfenntartása járványhelyzet miatt veszélybe került és a a családban az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem legfeljebb 85.500 forint

Mi a támogatás formája?

Bankszámlára vagy postai úton történő utalás, készpénz formájában

Mekkora a támogatás összege?

a) legfeljebb 50.000 forint akkor, ha az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem a családban legfeljebb 57.000 forint

b) legfeljebb 30.000 forint akkor, ha az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem a családban legfeljebb 85.500 forint

Mit kell beadni az igényléshez?

A kérelem letölthető az Önkormányzat honlapjáról: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugy/131 vagy nyomtatott formában átvehető a Polgármesteri Hivatal Családtámogatási Irodáján:

1082 Budapest Baross u. 66-68.

Telefon: 06-1/459-2277, 06-20/539-0533

Email: szocialis@jozsefvaros.hu

Kérjük, az aktuális ügyfélfogadási rendről telefonon vagy itt: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugyfelfogadas érdeklődjön!

A kérelemhez csatolni kell a következőket:

– a háztartás összes tagjától jövedelemigazolást a munkáltatótól vagy vállalkozók, alkalmi munkákból élők esetében a NAV-tól

– az indokolásban szereplő élethelyzet bizonyítékául szolgáló irat (munkaviszony megszűnéséről, fizetés nélküli szabadságról, karanténról)

Egyéb információk

FIGYELEM! havonta adható be kérelem, évente maximum háromszor

Ha Ön regisztrált álláskereső, akkor nem szükséges 30 napnál nem régebbi hatósági bizonyítványt csatolnia a Munkaügyi Kirendeltségtől, mert azt az önkormányzat hivatalból lekéri, azonban kérjük, hogy a kérelem indokolási részében jelezze, hogy együttműködik a Munkaügyi Kirendeltséggel.

Részletes információ a támogatásról itt: https://old.jozsefvaros.hu/hasznos/75590/rendkivuli-telepulesi-tamogatas-a-jarvany-kovetkezteben-kialakult-rendkivuli-elethelyzet-segitesere

Szénmonoxid-érzékelő

Ki kaphat támogatást?

Szénmonoxid érzékelőt igényelhet az, aki otthonában nyílt égésterű gázkészüléket (a kéménybe kötött cirkót, vízmelegítőt, bojlert kazánt, stb.) üzemeltet és a a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem legfeljebb 85.500 forint, egyedülálló esetén 99.750 forint.

Mi a támogatás formája?

Szénmonoxid érzékelő berendezés

Mit kell beadni az igényléshez?

A kérelem letölthető az Önkormányzat honlapjáról: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugy/131 vagy nyomtatott formában átvehető a Polgármesteri Hivatal Családtámogatási Irodáján:

1082 Budapest Baross u. 66-68.

Telefon: 06-1/459-2277, 06-20/539-0533

Email: szocialis@jozsefvaros.hu

Kérjük, az aktuális ügyfélfogadási rendről telefonon vagy itt: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugyfelfogadas érdeklődjön!

A kérelemhez csatolni kell a következőket:

– a család összes tagjától jövedelemigazolást a munkáltatótól vagy vállalkozók, alkalmi munkákból élők esetében a NAV-tól

– az utolsó három havi gázszámla másolata

– gázkészülékről készült fényképfelvétel

Egyéb információk

Ha Ön regisztrált álláskereső, akkor nem szükséges 30 napnál nem régebbi hatósági bizonyítványt csatolnia a Munkaügyi Kirendeltségtől, mert azt az önkormányzat hivatalból lekéri, azonban kérjük, hogy a kérelem indokolási részében jelezze, hogy együttműködik a Munkaügyi Kirendeltséggel.

Részletes információk a támogatásról itt: https://old.jozsefvaros.hu/hasznos/75754/igenyeljen-szenmonoxid-erzekelot-

Ápolási támogatás

Ki kaphat támogatást?

Ápolási támogatást lehet igényelni, ha a kérelmező gondozásra szoruló hozzátartozóját otthon ápolja, és ezért a Kormányhivataltól ápolási díjat kap és a családjában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem legfeljebb 43.125 forint

Mi a támogatás formája?

Bankszámlára vagy postai úton történő utalás, készpénz formájában, minden hónap 5.-ig

Mekkora a támogatás összege?

havi 10.000 forint, ameddig az ápolási díjat kapja a kérelmező

Mit kell beadni az igényléshez?

A kérelem letölthető az Önkormányzat honlapjáról: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugy/131 vagy nyomtatott formában átvehető a Polgármesteri Hivatal Családtámogatási Irodáján:

1082 Budapest Baross u. 66-68.

Telefon: 06-1/459-2277, 06-20/539-0533

Email: szocialis@jozsefvaros.hu

Kérjük, az aktuális ügyfélfogadási rendről telefonon vagy itt: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugyfelfogadas érdeklődjön!

A kérelemhez csatolni kell a következőket:

– a háztartás összes tagjától jövedelemigazolást a munkáltatótól vagy vállalkozók, alkalmi munkákból élők esetében a NAV-tól

– az ápolási díj megállapításáról szóló határozatot

Egyéb információk

Ha Ön regisztrált álláskereső, akkor nem szükséges 30 napnál nem régebbi hatósági bizonyítványt csatolnia a Munkaügyi Kirendeltségtől, mert azt az önkormányzat hivatalból lekéri, azonban kérjük, hogy a kérelem indokolási részében jelezze, hogy együttműködik a Munkaügyi Kirendeltséggel.

Táborozási támogatás

Ki kaphat támogatást?

Táboroztatáshoz támogatást a kerületi iskolába, óvodába, gyermekjóléti intézménybe járó gyermek igényelhet (nem kerületi lakos is)

Mi a támogatás formája?

utalás a tábor üzemeltetőjének

Mekkora a támogatás összege?

Káptalanfüredi tábor: elő-és utószezonban 840 forint/fő/nap, főszezonban 1680 forint/fő/nap

Magyarkúti tábor: a szállás és a napi háromszori étkezés teljes költsége

Mit kell beadni az igényléshez?

Az óvoda vagy iskola vezetőjénél kell kezdeményezni

Támogatás hátralék kezeléséhez

Ki kaphat támogatást?

Hátralékkezelési támogatást akkor lehet igényelni, ha a kérelmező háztartásában legalább két hónapja nem befizetett lakhatáshoz kapcsolódó hátralék keletkezett és a kérelmező részt vesz vagy már részt vett a JSzSzGyK-val az egy hónapos előzetes együttműködésben, ami alól felmentést kaphat az, akinél a tartozás miatt valamelyik szolgáltatást már kikapcsolták.

Feltétel ezen kívül még, hogy

– a kérelmezőnek nincs a lakásra tartási vagy életjáradéki szerződése

– a kérelmező az elmúlt egy évben nem kapott az Önkormányzattól hátralékkiegyenlítő támogatást

– a kérelmező vállalja az egyéni vagy csoportos hátralékkezelési tanácsadáson való részvételt

– a kérelmező vállalja az önrész megfizetését, amely a hátralék 25%-a

– a háztartásban az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem legfeljebb 128.250 forint

Mi a támogatás formája?

Havi utalás (max. 2 éven át) vagy önkormányzati tartozás esetében adósságleírás, de csak a kezelt adósság összegéi

Mekkora a támogatás összege?

A bevont adósság 75%-a, de legfeljebb 300.000 forint (Egyszerre legfeljebb 500.000 forint adósságot lehet kezelni.)

Hol kell beadni az igénylést?

A támogatást a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Család- és Gyermekvédelmi Szolgálatától kérheti.

1081 Budapest Népszínház u. 22. (bejárat a Kiss József utca felől)

Hétfő: 8.00-18.00

Kedd: 8.00-16.00

Szerda: 13.00-18.00

Csütörtök: 8.00-16.00

Péntek: 8.00-12.00

061-333-0582, 06-20-426-7257

info@jszszgyk.hu

Figyelem! A koronavírus-járványra tekintettel a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Család- és Gyermekvédelmi Szolgálatának ügyfélfogadása változhat, ezért kérjük, ha teheti, mindig érdeklődjön telefonon vagy a www.jszszgyk.hu oldalon!

Támogatás hátralék kiegyenlítéséhez

Ki kaphat támogatást?

Hátralékkiegyenlítő támogatást az igényelhet, aki önkormányzati lakás bérlője vagy használója az alábbi feltételekkel:

– a kérelmező a lakbér vagy lakáshasználati és egyéb (pl.: víz, szemét) díj hátraléka megfizetésére részletfizetési megállapodást kötött a Józsefvárosi Gazdálkodási Központtal

– a kérelmező a részletek felét már befizette

– a háztartásban az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem legfeljebb 114.000 forint

Mi a támogatás formája?

Adósságleírás

Mekkora a támogatás összege?

A hátralék legfeljebb 49%-a

Hol kell beadni az igénylést?

A támogatást a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Család- és Gyermekvédelmi Szolgálatától kérheti.

1081 Budapest Népszínház u. 22. (bejárat a Kiss József utca felől)

Hétfő: 8.00-18.00

Kedd: 8.00-16.00

Szerda: 13.00-18.00

Csütörtök: 8.00-16.00

Péntek: 8.00-12.00

061-333-0582, 06-20-426-7257

info@jszszgyk.hu

Figyelem! A koronavírus-járványra tekintettel a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Család- és Gyermekvédelmi Szolgálatának ügyfélfogadása változhat, ezért kérjük, ha teheti, mindig érdeklődjön telefonon vagy a www.jszszgyk.hu oldalon!

A fogyasztási egység meghatározása és néhány alkalmazási példa

A fogyasztási egységre jutó havi jövedelem kiszámításához segítséget nyújt az alábbi, interneten elérhető kalkulátor: https://bit.ly/fogyasztás_kalkulator

A fogyasztási egység az együtt lakó (ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező) családtagok és egyéb személyek fogyasztását kifejező arányszám.

Gyermeknek számít minden 18 évnél fiatalabb vér szerinti vagy nevelt gyermek.

A fogyasztási egység kiszámításának szabályai:

a) az első nagykorú személy (mindegy, melyikük az) arányszáma 1,0, azzal, hogy a gyermekét egyedülállóként nevelő szülő arányszáma 0,2-vel növekszik,

b) a második nagykorú személy arányszáma 0,9

c) minden további nagykorú személy arányszáma 0,8

d) az első és második gyermek arányszáma gyermekenként 0,8

e) minden további gyermek arányszáma gyermekenként 0,7

f) a fogyatékos gyermek arányszáma 1,0, azzal, hogy a fogyatékos gyermeket a d) és e) pont alkalmazásánál figyelmen kívül kell hagyni,

g) az a)-d) szerinti arányszám 0,2-vel növekszik, ha a személy fogyatékossági támogatásban részesül.

1.   példa: Két felnőtt és két gyermek él együtt a családban

Első felnőtt:            1 fogyasztási egység

Második felnőtt:      0,9 fogyasztási egység

Első gyermek:         0,8 fogyasztási egység

Második gyermek:   0,8 fogyasztási egység

Összesen:               3,5 fogyasztási egység

2.   példa: Két gyermek és az őket egyedül nevelő felnőtt él együtt a családban

Első felnőtt:             1,2 fogyasztási egység

Első gyermek:          0,8 fogyasztási egység

Második gyermek:    0,8 fogyasztási egység

Összesen:                 2,8 fogyasztási egység

3.   példa: Két felnőtt és három gyermek él együtt a családban

Első felnőtt:             1    fogyasztási egység

Második felnőtt:       0,9 fogyasztási egység

Első gyermek:          0,8 fogyasztási egység

Második gyermek:    0,8 fogyasztási egység

Harmadik gyermek:  0,7 fogyasztási egység

Összesen:                 4,2 fogyasztási egység

4.   példa: Két felnőtt és egy fogyatékkal élő, valamint egy egészséges gyermek él együtt a családban

Első felnőtt:                1    fogyasztási egység

Második felnőtt:           0,9 fogyasztási egység

Fogyatékos gyermek:   1    fogyasztási egység

Egészséges gyermek:   0,8 fogyasztási egység

Összesen:                   3,7 fogyasztási egység

5.   példa: Egy gyermek, az őt egyedül nevelő felnőtt és egy nagyszülő élnek együtt hárman

Első felnőtt:                                    1,2 fogyasztási egység

Második felnőtt (a nagyszülő):          0,9 fogyasztási egység

Első gyermek:                                 0,8 fogyasztási egység

Összesen:                                       2,9 fogyasztási egység

6.   példa: Két felnőtt és három gyermek él együtt a családban, a gyermekek közül az egyik már elmúlt 18 éves.

Első felnőtt:                                            1    fogyasztási egység

Második felnőtt:                                      0,9 fogyasztási egység

Legidősebb gyermek (felnőttnek számít):  0,8 fogyasztási egység

Második gyermek:                                   0,8 fogyasztási egység

Harmadik gyermek:                                 0,8 fogyasztási egység

Összesen:                                               4,3 fogyasztási egység

Alkalmazás

Ha a támogatás feltétele fogyasztási egységre jutó jövedelemhatárt ír elő, a háztartás vagy a család összes nettó jövedelmét a fentiek szerint kiszámolt fogyasztási egységszámmal kell elosztani, hogy megkapjuk az egy fogyasztási egységre jutó jövedelmet.

–  Ha a támogatásnál háztartásra van megadva a jövedelemhatár, akkor minden, ugyanabban a lakásban lakó személy jövedelme számít, és a fogyasztási egység kiszámításába is mindegyikük beletartozik. Ilyen a Hátralékkezelési és a Hátralékkiegyenlítő támogatás, valamint a Fűtési hozzájárulás.

–  Ha a támogatásnál családra van megadva a jövedelemhatár, akkor csak a szülők és kiskorú, vagy ha nappali tagozaton tanul, akkor legfeljebb 25 éves gyermekeik jövedelme számít, és csak őket kell a fogyasztási egység kiszámításánál figyelembe venni. Tehát ebben az esetben például a szülőkkel együtt élő nagyszülők vagy dolgozó nagykorú gyermekek itt nem számítanak. Ez érvényes az előző pontban nem említett összes támogatási formára.

Tehát például a 3. példában szereplő öttagú család esetében, ha a két szülő fejenként havi nettó 150.000.- forintot keres és kapnak 48.000.- forint családi pótlékot is, akkor az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem a következőképpen alakul:

A két szülő összes jövedelme: 2 X 150.000 = 300.000.- forint

A család összjövedelme: 300.000 + 48.000 =348.000.- forint

Az egy fogyasztási egységre jutó egyhavi jövedelem: 348.000 : 4,2 (fogyasztási egység) = 82.857.- forint

Egy másik példa: az 5. példában szereplő család esetében, ha a szülő havi nettó 150.000.- forintot keres, a nagyszülő nyugdíja pedig 115.000.- forint, és a szülő kap még 13.700.- forint családi pótlékot, akkor az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem a következőképpen alakul:

a)   ha hátralékkezelési támogatásra pályáznak, ahol az összes személy számít a háztartásból, akkor:

A háztartás összes jövedelme:

150.000 + 115.000 + 13.700 = 278.700.- forint

278.700 : 2,9 =96.103.- forint az egy fogyasztási egységre jutó egyhavi jövedelem.

b)  ha a nagyszülő gyógyszertámogatásra pályázik, ahol csak a család jövedelme számít, ami ez esetben egyedül ő maga, akkor:

A család összes jövedelme: 115.000 forint = az egy fogyasztási egységre jutó egyhavi jövedelem, mert a nagyszülő egyszemélyes családot alkot.

c)   ha a szülő oltási támogatásra pályázik a gyermeknek adandó oltáshoz, és itt is csak a család jövedelme számít, ami ebben az esetben ő és a gyermek, akkor:

A család összes jövedelme:

150.000 + 13.700 = 163.700 forint

163.700 : 2 (felnőtt: 1,2, gyermek: 0,8) = 81.850 forint az egy fogyasztási egységre jutó egyhavi jövedelem.

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!