A Képviselő-testület napirendje 2022. május 5.

event_available Utolsó frissítés:

A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. május 5-én csütörtökön 9 órakor tartja következő ülését a Polgármesteri Hivatal III. 300-as termében (Budapest VIII., Baross utca 63-67.).

Napirend:

1.    Javaslat a BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitányság 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

A józsefvárosi rendőrkapitányság vezetője, Molnár Gábor rendőr alezredes beszámolója a kerület bűnügyi-, közbiztonsági helyzetéről, igazgatásrendészeti tevékenységéről, valamint azok javítása érdekében tett intézkedésekről, és az aktuális feladatokról.

2.    Javaslat Józsefváros 2022-2029-re vonatkozó közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadására

A legutóbbi (2015-ben készült) vagyongazdálkodási tervet (az azóta bekövetkezett változások miatt) váltja fel egy új, aktualizált vagyongazdálkodási terv. A terv központi eleme a bérház- és bérlakásfejlesztési program.

3.    Javaslat a „Világos kapualjak 2022” pályázat kiírásának elfogadására

A társasházak és a lakosok részéről folyamatos az igény a pályázat folytatására, az előterjesztés arra tesz javaslatot, hogy a képviselő-testület 25.000.000 Ft keretösszegben hirdessen „Világos kapualjak” pályázatot.

4.    Javaslat ideiglenes helyi védelemmel kapcsolatos döntések meghozatalára

A döntés célja a Vajda Péter utca 33-35. sz. alatti templomtorony és a Práter utca 69. sz. alatti épület ideiglenes védetté nyilvánítása.

5.    Javaslat emléktáblák kihelyezésével kapcsolatban

Nyolc új emléktábla kihelyezéséről hoz döntést a testület. A javaslat alapján emléktáblát kap Józsefvárosban Kertész Imre író, Cs. Szabó László író Latabár Kálmán színművész, Amrita Sher-Gil festőművész, Thék Endre, az első hazai bútorgyár megalapítója, Herczeg Ferenc író, Bókay János, orvos, Lotz Károly festőművész. Szurikáta szobrot helyezünk el a Bókay János utca 53. szám alatti kerítésen.

6.    Javaslat az „Európai Bizottság „Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek” című programjának CERV-2022-CHILD” pályázattal kapcsolatos döntésekre

Az önkormányzat el kíván indulni a „Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek” című program CERV 2022-CHILD pályázatán. A pályázati önrészhez (12 326 euro) pénzügyi fedezet szükséges.

7.    Javaslat a Józsefvárosi Óvodák beruházásaival és felújításaival kapcsolatos költségvetési döntések meghozatalára

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletében szerepelnek a kerületi óvodák felújítási es beruházási feladatai. A felújításokhoz pótlólagos fedezet biztosítása szükséges.

8.    Javaslat a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 2021. évi beszámolójának elfogadására

A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék elkészítette a 2021. évi szakmai tevékenységüket, gazdálkodásukat tartalmazó írásos beszámolót.

9.    Javaslat a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint Szakmai Programja módosításának jóváhagyására

Az Ovi-sport program megvalósításának érdekében szükséges a bölcsődék SZMSZ-ének módosítása. Ennek egységes szerkezetbe foglalásáról dönt a képviselő-testület.

10.    Javaslat a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntések meghozatalára

A Közalapítvány közhasznúvá nyilvánításának kezdeményezéséhez, illetve a módosított Alapító Okirat elfogadásához és a kuratórium tagjaival kapcsolatos döntések meghozatalához a képviselő-testület döntései szükségesek.

11.    Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet módosítására

A javaslat szerint a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságnak lenne véleményezési és döntési hatásköre a kerületi mikromobilitási pontok hatósági szerződéseinek megkötéséről.

12.    Javaslat fellebbezés elbírálására rendkívüli települési támogatás eljárásban

ZÁRT ÜLÉS

13.    Javaslat fakivágási-fapótlási ügyben hozott ……… iktatószámú határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálására

ZÁRT ÜLÉS

14.    Javaslat vendéglátó terasz célú közterület-használat ügyében hozott …….. iktatószámú határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálásra

ZÁRT ÜLÉS

15.    Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok és a veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az átmenetileg szabad pénzeszköz állomány lekötésérő

Oldalaink használatához csak a legszükségesebb esetben használunk sütiket (az Ön böngészőjében tárolt adatokat). Ezzel okossabbá tehetjük az oldalt az Ön számára. Kérjük, hogy az oldal használatának megkezdése előtt tekintse át és fogadja el  Adatvédelmi tájékoztatónkat!