A Képviselő-testület napirendje 2022. május 5.

Utolsó frissítés: (Létrehozva: )

A Képviselő-testület napirendje 2022. május 5.

A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. május 5-én csütörtökön 9 órakor tartja következő ülését a Polgármesteri Hivatal III. 300-as termében (Budapest VIII., Baross utca 63-67.).

Napirend:

1.    Javaslat a BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitányság 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

A józsefvárosi rendőrkapitányság vezetője, Molnár Gábor rendőr alezredes beszámolója a kerület bűnügyi-, közbiztonsági helyzetéről, igazgatásrendészeti tevékenységéről, valamint azok javítása érdekében tett intézkedésekről, és az aktuális feladatokról.

2.    Javaslat Józsefváros 2022-2029-re vonatkozó közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadására

A legutóbbi (2015-ben készült) vagyongazdálkodási tervet (az azóta bekövetkezett változások miatt) váltja fel egy új, aktualizált vagyongazdálkodási terv. A terv központi eleme a bérház- és bérlakásfejlesztési program.

3.    Javaslat a „Világos kapualjak 2022” pályázat kiírásának elfogadására

A társasházak és a lakosok részéről folyamatos az igény a pályázat folytatására, az előterjesztés arra tesz javaslatot, hogy a képviselő-testület 25.000.000 Ft keretösszegben hirdessen „Világos kapualjak” pályázatot.

4.    Javaslat ideiglenes helyi védelemmel kapcsolatos döntések meghozatalára

A döntés célja a Vajda Péter utca 33-35. sz. alatti templomtorony és a Práter utca 69. sz. alatti épület ideiglenes védetté nyilvánítása.

5.    Javaslat emléktáblák kihelyezésével kapcsolatban

Nyolc új emléktábla kihelyezéséről hoz döntést a testület. A javaslat alapján emléktáblát kap Józsefvárosban Kertész Imre író, Cs. Szabó László író Latabár Kálmán színművész, Amrita Sher-Gil festőművész, Thék Endre, az első hazai bútorgyár megalapítója, Herczeg Ferenc író, Bókay János, orvos, Lotz Károly festőművész. Szurikáta szobrot helyezünk el a Bókay János utca 53. szám alatti kerítésen.

6.    Javaslat az „Európai Bizottság „Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek” című programjának CERV-2022-CHILD” pályázattal kapcsolatos döntésekre

Az önkormányzat el kíván indulni a „Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek” című program CERV 2022-CHILD pályázatán. A pályázati önrészhez (12 326 euro) pénzügyi fedezet szükséges.

7.    Javaslat a Józsefvárosi Óvodák beruházásaival és felújításaival kapcsolatos költségvetési döntések meghozatalára

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletében szerepelnek a kerületi óvodák felújítási es beruházási feladatai. A felújításokhoz pótlólagos fedezet biztosítása szükséges.

8.    Javaslat a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 2021. évi beszámolójának elfogadására

A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék elkészítette a 2021. évi szakmai tevékenységüket, gazdálkodásukat tartalmazó írásos beszámolót.

9.    Javaslat a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint Szakmai Programja módosításának jóváhagyására

Az Ovi-sport program megvalósításának érdekében szükséges a bölcsődék SZMSZ-ének módosítása. Ennek egységes szerkezetbe foglalásáról dönt a képviselő-testület.

10.    Javaslat a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntések meghozatalára

A Közalapítvány közhasznúvá nyilvánításának kezdeményezéséhez, illetve a módosított Alapító Okirat elfogadásához és a kuratórium tagjaival kapcsolatos döntések meghozatalához a képviselő-testület döntései szükségesek.

11.    Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet módosítására

A javaslat szerint a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságnak lenne véleményezési és döntési hatásköre a kerületi mikromobilitási pontok hatósági szerződéseinek megkötéséről.

12.    Javaslat fellebbezés elbírálására rendkívüli települési támogatás eljárásban

ZÁRT ÜLÉS

13.    Javaslat fakivágási-fapótlási ügyben hozott ……… iktatószámú határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálására

ZÁRT ÜLÉS

14.    Javaslat vendéglátó terasz célú közterület-használat ügyében hozott …….. iktatószámú határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálásra

ZÁRT ÜLÉS

15.    Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok és a veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az átmenetileg szabad pénzeszköz állomány lekötésérő

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!