Józsefváros új lakásgazdálkodási terve

Utolsó frissítés: (Létrehozva: )

Józsefváros új lakásgazdálkodási terve

Lakásgazdálkodási tervet készített a Józsefvárosi Önkormányzat, amely a következő két év lakásgazdálkodással kapcsolatos céljait jelöli ki.

A lakásgazdálkodás megújítása központi szerepet játszik a Józsefvárosi Önkormányzat törekvéseiben: a Vagyongazdálkodási terv központi eleme a bérház- és bérlakásfejlesztési program. Szintén ez a terv rögzítette a 130 db önkormányzati bérházzal, és az önkormányzati tulajdonú üres telkekkel kapcsolatos közép (2022-2024) és hosszú távú (2025-2029) elképzeléseket. Kijelölte a bontandó, a felújítandó, a funkcióváltásra javasolt, az épületszerkezeti felújítást nem igénylő bérházak körét és egységes koncepció szükségességét hangsúlyozza a Diószegi tömbre.

Mi a kiindulópont?

Az Önkormányzat jelenleg 4104 bérlakással rendelkezik. Ezeknek a lakásoknak 64%-a (azaz kétharmada) önkormányzati bérházakban, 36%-a pedig társasházakban található. Általánosságban elmondható, hogy a lakások kicsik és rossz műszaki állapotban vannak. Ez különösen igaz az önkormányzati bérházakban található lakások esetén.

Mik az alapelveink?

A több mint 4 ezer bérlakás 20%-a – 826 lakás – üresen áll. Az Önkormányzat célja, hogy ezeken az arányokon nagymértékben változtasson: jobb műszaki állapotú, lakott, és ahol csatolással megoldható, ott nagyobb méretű önkormányzati bérlakásokkal rendelkezzünk. Az Önkormányzat bérházfejlesztési programjának alapelve, hogy a bérház- és bérlakásállomány értékesítéséből származó bevétel nagy részét bérház és bérlakás fejlesztésre fordítsa.

Lakáskiürítések

A józsefvárosi bérház állomány egy részének épületszerkezeti állapota erősen leromlott, az épületek felújítása gazdaságtalan, az épületek egy részének bontása elkerülhetetlenné vált. A vagyongazdálkodási terv 29 db bérházat jelölt bontandónak, ebből 17 bérház esetén már középtávon, 2024-ig el kell végezni a kiürítést.

 

Lakásfelújítások

A lakásgazdálkodási terv a következő évre vonatkozóan kijelöli a felújítandó önkormányzati bérházak, valamint a felújítandó lakások körét. Az 50 felújítandóként megjelölt önkormányzati bérházból 3 épületben 2022-ben már a felújítás kivitelezési munkái zajlanak, további 23-ban pedig idén elkezdődik különböző épületfelújítási beavatkozások tervezése. Emellett 2022-ben befejeződik 57 bérlakás felújítása, és megkezdődik mintegy 100 lakás felújításának a tervezése. 2023 első félévében várhatóan legalább további 70 lakás fog megújulni, 2023-ban százas nagyságrendben tervezünk lakásfelújításokat.

Lakáspályázatok

Rendkívül nagy az igény a szociális bérlakásokra a kerületben, ezen belül is leginkább a felújított lakásokra. 2023 tavaszáig 7 lakáspályázaton összesen mintegy 78 lakást tervez meghirdetni az Önkormányzat. Cél, hogy minél több, legalább részben felújított lakást lehessen megpályázni. A jövőben részlegesen, 60%-osan felújított lakásokat is meghirdetünk: ebben az esetben a bérlőnek csak bizonyos befejező munkákat kell elvégeznie.

Lakáscsatolások

A felújítások tervezése során szempont volt a lakások alapterülete, a lakóépületek állapota, valamint az akadálymentesítés lehetősége is. Az önkormányzati lakásállomány egyik súlyos problémája a kisméretű lakások magas aránya. A nagyobb méretű lakások számának növelésére két stratégiát alkalmaz az Önkormányzat, egyrészt felméri az egymás melletti, kisméretű lakások összenyitásának lehetőségeit, másrészt pedig a lakásfelújítások ütemezése során priorizálja a nagyobb alapterületű lakásokat. A lakásfelújítások tervezése során ezen túl szempont a mozgássérültek számára kiadható, akadálymentes lakások körének bővítése.

Speciális célok

Az Önkormányzat a pályázaton való bérbeadás mellett speciális célokra is hasznosít lakásokat:

Bérlőkijelölési jogot, illetve közszolgálati lakásokat biztosít több, a kerület szempontjából kiemelten fontos munkát ellátó szervezetnek. Jelenleg összesen 114 ilyen lakás található az állományban, melyet pl. a rendőrség, a katasztrófavédelem, az OMSZI hasznosít szolgálati lakásként. 2022-ben az Önkormányzat a korábbiaktól eltérően pályázat útján, civil-, illetve egyházi szervezetek számára adott bérlőkijelölési jogot, összesen 9 lakásra vonatkozóan. Az Önkormányzat célja, hogy 2022 őszén újabb civil-egyházi pályázatot írjon ki 10-15 felújítandó lakásra.

A korábbi gyakorlat alapján az Önkormányzat a saját szervezetei számára is biztosított közszolgálati lakásokat – jelenleg összesen 113 lakás van ilyen módon hasznosítva. Ezeket a lakásokat megüresedésük után az Önkormányzat elsődlegesen a pályázati rendszeren keresztül kívánja hasznosítani a jövőben. Speciális esetet képeznek a házfelügyelői lakások. Jelenleg 34 önkormányzati bérházban van egy-egy kijelölt házfelügyelői lakás, ebből 31 lakott. A házfelügyelő lakások rendszere jelenleg felülvizsgálat alatt van.

A hajléktalanná válás megelőzésére, illetve a hajléktalanságból való kivezető utak megteremtésére külön állományt működtet: a Családok Átmeneti Otthona, valamint a LÉLEK program számára kiléptető lakásokat biztosít, melyek lehetővé teszik az intézményi ellátásból való továbblépést. Az Önkormányzat évente további 2-2 kiléptető lakást tervez biztosítani erre a célra.

Ezen túl az Önkormányzat krízislakásokat tart fenn annak érdekében, hogy valamilyen rendkívüli esemény/körülmény bekövetkezte esetén tudjon azonnali elhelyezést biztosítani. Célunk, hogy 2022-2023 során létrehozzunk egy minőségében és felszereltségében is a feladatnak megfelelő krízislakás állományt: ezért az erre alkalmatlan lakások kivezetése mellett 12 lakást tervezünk újonnan krízislakásként kijelölni. Ezeket a lakásokat nem a felújított lakások közül, hanem a jobb állapotú használt állományból tervezzük kiválasztani.

Összességében tehát elmondható, hogy az Önkormányzat célja a következő évben az üres, rossz állapotú lakásállomány nagyarányú csökkentése, az állomány minőségének javítása. A felújított lakásokba egyrészt a bontandó épületekből kiköltöztetett lakók fognak beköltözni, másrészt pedig pályázaton tervezzük őket meghirdetni. Fontosnak tartjuk, hogy legyen több lehetőség legalább részlegesen felújított lakásokra pályázni. Emellett pedig speciális célokra (kiléptető vagy házfelügyelői lakások) is tervezünk lakásokat felújítani.

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!