A képviselő-testületi ülés közérthető napirendje – 2022. szeptember 22.

Utolsó frissítés: (Létrehozva: )

A képviselő-testületi ülés közérthető napirendje – 2022. szeptember 22.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évi 8. rendes ülése 2022. szeptember 22-én (csütörtök) 0900 órakor ül össze..

A Képviselő-testület ülését a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. 300-as termében (Budapest VIII., Baross utca 63-67.) tartja

 Napirend 

 1. Javaslat a BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjének kinevezésének véleményezésére

A BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői kinevezéséhez a képviselő-testület  tudomásul vétele szükséges.

 1. Javaslat a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal a „közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetése” tárgyában kötött megállapodás módosítására

A döntés célja a BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitányság tevékenységének támogatása és ezáltal a kerület közrendjének, közbiztonságának javítása. A támogatás keretösszege 65 000 000 forint.

 1. Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet II. módosítására

Az előirányzatokat érintő határozatok, előirányzat módosítások, átcsoportosítások átvezetése miatt szükséges módosítani a kerületi költségvetést, a bevételi és kiadási főösszeg 379.268.463 Ft összeggel emelkedik.

 1. Javaslat a 2022. évi részvételi költségvetéshez kapcsolódó döntések meghozatalára 

A 2022. évi első józsefvárosi részvételi költségvetés során született ötletek megvalósításához szükséges, hogy a képviselő-testület jóváhagyja a részvételi költségvetésről szóló közönségszavazás eredményét, valamint biztosítsa a többletfedezetet az ötletek

megvalósításához.

 1. Javaslat a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelet és a szénmonoxid érzékelő berendezés igénylésére vonatkozó feltételekről szóló 32/2019. (VIII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet-módosítással duplájára emelkedik a fűtési támogatás, a rendkívüli települési támogatás jövedelemhatára módosul és plusz vásárlási utalványt igényelhetnek a józsefvárosiak.

 1. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 4/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására

A rendeletmódosítás ésszerűsíti a méltányossági/mentességi eseteket, aktualizálja/ emeli a közterület-használati díjtételeit és módosítja a kiemelt közterületi övezetek listáját. A többletdíjbevételt az önkormányzat környezetrendezéssel kapcsolatos és egyéb önkormányzati célokra fordítja.

 1. Javaslat a kerületi parkolási rendszerrel kapcsolatos változtatások bevezetésére és a kedvezményes várakozásra jogosultak körének bővítéséről szóló rendelet megalkotására

Ezentúl lakásonként legfeljebb két gépjárműre lehet igényelni kedvezményes lakossági várakozási hozzájárulást. A kedvezmények mértéke várakozási övezettől függően az első gépjárműnél legfeljebb 80%-ra, a második gépjárműnél legfeljebb 50%-ra változik (1 500-2 500 forint/hó).

 1. Javaslat a személygépjármű- és kerékpárelhelyezési kötelezettség teljesítéséről szóló 18/2022. (V.26.) önkormányzati rendelet módosítására

A díjemelési moratórium eltörlését követően a rendeletben szereplő díjak a korábbi céloknak(kevesebb épített parkolóhely, közösségi közlekedés ösztönzése)megfelelően emelkednek.

 1. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához szükséges döntések elfogadására

A javasolt új rendszer egységesen osztja el a szociális lakbérre vonatkozó támogatást és így nemcsak egyszerűbb, de jobban is illeszkedik a különböző összetételű háztartások tényleges teherbíróképességéhez.

 1. Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

A JGK Zrt. Igazgatóságába új tagként bekerül dr. Szirti Tibor vagyongazdálkodási igazgató-helyettes Nováczki Eleonóra korábbi igazgató helyére

 1. Javaslat ingatlanok értékesítésére kiírt pályázat eredményének a megállapítására 

A 145-ös tömböt (Kőris utca 7.,11, Kálvária utca 18., 20. 22, Dugonics utca 14.,16.) pályázat útján értékesíti az önkormányzat a Semmelweis Egyetemnek.

 1. Javaslat „European City Facility – Városokkal a városokért – helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása” című felhívásra pályázat benyújtására

Az önkormányzat indul a pályázaton, (települések energetikai projektfejlesztéseinek támogatása)  az induláshoz a képviselő-testület jóváhagyása szükséges.

 1. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat Antikorrupciós Cselekvési Programjának (2022-2024) és Intézkedési Tervének (2020-2021) megvalósulásáról szóló beszámoló és a 2023. évi antikorrupciós intézkedési terv elfogadására

Beszámoló az antikorrupciós stratégia, cselekvési program és intézkedési terv megvalósulásáról, valamint a képviselő-testületnek el kell fogadnia a 2023. évre vonatkozó Antikorrupciós Intézkedési Tervet is.

 1. Javaslat „a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Gazdasági Társaságainak Munkavállalói Napjára” vonatkozó döntések meghozatalára

Az önkormányzat gazdasági társaságainál a munkavállalók elismerése érdekében bevezetésre kerül a „Munkavállalói nap”, valamint az „Év dolgozója” kitüntetés.

 1. Javaslat a 17/2022. (V. 26.) számú önkormányzati rendelet módosításának elkészítésére

A kerületi építési szabályzatról szóló rendeletben lévő elírások, valamint a stilisztikai és rajzi hibák javítására van szükség, ami a képviselő-testület hatásköre.

 1. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra és pályázat kiírására

Az ösztöndíjpályázat havi 12 ezer forintos önkormányzati hozzájárulását 15

ezer forintra emeli az önkormányzat.

 1. Javaslat 2023. és 2024. évet érintő költségvetési döntések meghozatalára

A kerület költségvetésében többletforrást szükséges biztosítani a közétkeztetés, 4 tagóvoda felújítás és az otthon-felújítási támogatás biztosítására.

 1. Javaslat a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ (JEK) módosított szervezeti és működési szabályzatának, valamint térítési szabályzatának jóváhagyására  Október 1-től változik a JEK szervezeti és működési szabályzata, egy raktár és egy védőnői szolgálat új telephelyként kerül bejegyzésre, valamint a térítési szabályzat is módosul.
 1. Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosítására, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására

A JSzSzGyK a Dankó utca 40. szám alatt új telephelyet kap műszaki feladatok ellátáshoz, valamint a szervezetben engedélyezett státuszok száma is változik, ezért szükséges módosítani a szabályzatot.

 1. Javaslat alapítvány egyedi támogatására

A Moravcsik Alapítvány 2022-ben is megrendezte a pszichoszociális fogyatékosságal élők „Országos Ki mit tud” rendezvényét, amihez 300 000 forint támogatást (utazás, szállás, ellátás a határon túli résztvevőknek) kér  az önkormányzattól.

 1. Javaslat a Józsefvárosi Óvodák új Szervezeti és Működési Szabályzatával, valamint új Pedagógiai Programjával történő egyetértéssel kapcsolatos döntés meghozatalára

A képviselő-testület jóváhagyása szükséges az új szabályzat és a Józsefvárosi Óvodák pedagógia programjának elfogadásához.

 1. Javaslat a 2022. évi Díszpolgári Címre és elismerő díjakra vonatkozó döntések meghozatalára PÓTKÉZBESÍTÉS, ZÁRT ÜLÉS

   (írásbeli előterjesztés)

   Előterjesztő: Pikó András polgármester

 1. Javaslat közművelődési megállapodás módosítására és támogatási szerződés megkötésére a Roma Parlament – Polgárjogi Mozgalommal

A Roma Parlament kizárólagos használatába kerül kiállítótér létrehozásához az Üllői út 58. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség, valamint az önkormányzat 1.000.000,- Ft összeggel támogatja a Bura Károly Galéria működését.

 1. Javaslat a Deák Diák Ének-zenei Általános Iskola és Gimnázium Bauer Sándor utcai Tagintézménye ebédlője ingyenes használatának biztosításával kapcsolatos döntés meghozatalára PÓTKÉZBESÍTÉS

 

 1. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok és a veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az átmenetileg szabad pénzeszköz állomány lekötéséről

A hivatalos napirend itt található: https://jozsefvaros.hu/otthon/onkormanyzat/ules/kepviselo-testulet-rendes-ulese-2022-szeptember-22/

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!