A képviselő-testületi ülés közérthető napirendje – 2022. november 24.

Utolsó frissítés: (Létrehozva: )

A képviselő-testületi ülés közérthető napirendje – 2022. november 24.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi 11. rendes ülését 2022. november 24-én (csütörtök) 09 órától tartja.

A Képviselő-testület ülését a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. 300-as termében (Budapest VIII., Baross utca 63-67.) tartja

Napirend:

1. Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet III. módosítására
2022-ben költségvetési növekedést okoz a MORCZY program előlegének beemelése a költségvetésbe. Csökkenést okoz például a postaköltség növekedése, a népszámlálás kiadásai, a JKN Zrt. és a JGK Zrt. közszolgáltatási szerződésének módosítása, összesen 90 152 757 forint értékben.

2. Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023-2025. évi költségvetését érintő döntésekre
A képviselő-testület dönt előzetes kötelezettségvállalásokról a 2023-2025 évekre (többek között az Orczy úti zebra, Horváth Mihály tér felújítása, pedagógus jutalmak, háziorvosok támogatása, NKE uszoda kedvezmény, jogtanácsadás kerületieknek)

3. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálására
ZÁRT ülés

4. Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 42/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet és egyes egészségügyi feladat-ellátási szerződések módosítására
A háziorvosi körzetek leendő körzetmódosításának köszönhetően a körzetek lakosságszáma közelít az irányadó finanszírozási minimumlétszámhoz. Új iskolák is költöztek a kerületbe ezek iskola-egészségügyi ellátását a JEK biztosítja – ezek miatt szükséges módosítani a rendeletet.

5. Javaslat a Vasas Központi Könyvtár Alapítvány egyedi támogatására
A Vasas Központi Könyvtár támogatási kérelemmel fordult az önkormányzathoz. 205 400 forint támogatást kértek Kun Árpád író és Koncz Zsuzsa énekes közönségtalálkozóinak megszervezéséhez.

6. Javaslat Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatával gyermekek átmeneti otthona feladatellátás tárgyában ellátási szerződés megkötésére
A két kerület közötti ellátási szerződés 2022. december 31-én lejár, az V. kerület 2023. január 1. napjától határozatlan időre új ellátási szerződést kíván kötni a VIII. kerülettel.

7. Javaslat a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 2022. évi téli és 2023. évi nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyására
A kerületi bölcsődék téli zárvatartása 2022. december 22. és 2022. december 31. között lesz. A nyári zárvatartás tagintézményenkét változó Játékvár, Gyermekkert: 2023 június 26.- július 21., Babóca, Tücsök-lak: 2023. július 3. – július 28., Mini-Manó, Fecsegő tipegők, Katica: 2023. július 24.- augusztus 18.

8. Javaslat a Menhely Alapítvánnyal – utcai szociális munka és hajléktalan személyek részére nappali ellátás személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások tárgyában – megkötött ellátási szerződés módosítására és a Menhely Alapítvány 2022. évi egyedi támogatására
Az önkormányzat a 2022-23 téli időszakban 3 000 000 forinttal támogatná a Menhely Alapítvány utcai szociális munkáját, illetve úgy módosítaná a szervezet ellátási szerződését 2023-tól, hogy az Alapítvány az állami normatíva éves összegének 35 %-ának megfelelő díjra (12.337.000 Ft) legyen jogosult.

9. Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott Józsefvárosi Óvodákban a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátására vonatkozó feladatellátási szerződés módosítására és új feladatellátási szerződés megkötésére
A józsefvárosi SNI-s óvodások gyógypedagógiai ellátási szerződése december 31-én lejár – meghosszabbításához képviselő-testületi döntés szükséges. A 2022. szeptember-december időszakra a megemelekedett gyermeklétszám miatt szükséges megemelni a szerződés keretösszegét.

10. Javaslat a Gyerekbarát Józsefváros Koncepció és a Gyermekvédelmi Irányelv elfogadására
A Gyerekbarát Józsefváros Koncepció elfogadásával a gyerekbarátság szempontjai beépülnek, és összhangba kerülnek a kerületi szakpolitikákkal és programokkal – a koncepció elfogadásáról a képviselő-testület jogosult dönteni.

11. Javaslat a Csapody Vera szobor ötletpályázat kiírására
A pályázat célja, hogy Csapody Vera, a növényvilág tudományos ábrázolásának művésze nevét és kiemelkedő munkásságát a köztudatba emelje. A szobor tervezett helyszíne a Baross utca és a Szabó Ervin tér találkozásánál található.

12. Javaslat a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntések meghozatalára
Az Alapítvány a kuratóriumából visszahívja Kiss Bálint tagot, új tagként határozatlan időre megválasztja Sági Krisztofert.

13. Javaslat a Polgármester Hivatalnál közszolgálati jogviszonyban állók díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 46/2014. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítására és a Polgármesteri Hivatalnál a Munka Törvénykönyve alá tartozó munkavállalók juttatásairól szóló döntés meghozatalára
Az előterjesztés javaslatot tesz a dolgozók plusz juttatásaira: ruházati, szociális, rezsi átalány, lakhatási szociális, jóléti és kulturális támogatás formájában. 2023-ban összesen az Önkormányzat 48.330.387 forint összegben biztosítaná ezt a támogatást.

14. Javaslat igazgatási szünet elrendelésére 2023. január 2. és 2023. január 6. napja közötti időtartamban
A Hivatal energia- és földgázfelhasználásának csökkentése érdekében az előterjesztés igazgatási szünet elrendelésére tesz javaslatot 2023. január 2. és 2023. január 6. között összesen 5 munkanapra.

15. Javaslat a Rév8 Zrt. Alapszabályának és SZMSZ-ének módosítására, cégadatok hatályosítására
Az előterjesztés szerint a Rév8 Zrt. nonprofit cégként működne tovább, az igazgatóság és a felügyelő- bizottság tagjait is Józsefváros Önkormányzata jelölné ki.

16. Javaslat a Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programmal kapcsolatos döntések meghozatalára
Az előterjesztés a program pályázati összegének (1 944 654 975,- Ft) és megvalósítási időszakának (2023. november 30.) módosítására tesz javaslatot.

17. Javaslat az Európa Belvárosa Program III. TÉR_KÖZ pályázattal kapcsolatban felmerült tulajdonosi döntések meghozatalára
Az előterjesztés javasolja a Támogatási Szerződés határidejének meghosszabbítását 2023. december 15-ig, valamint egyes társasházak tekintetében az előkészítés során fel nem használt támogatásokat áttenné a kivitelezés sorra, így a társasházak el tudnák számolni ezeket az összegeket.

18. Javaslat a JGK Zrt. és a JKN Zrt. 2022. évi közszolgáltatási szerződéseinek módosítására
A JGK Zrt. szerződésében az összeg 4.851.400 forinttal módosulna (Vajda Péter iskola sportsátrának védőfólia cseréje, tisztítása, javítása, felállítása). A JKN Zrt szerződésében az összeg 12 000 000 forinttal módosulna (ezek a Magyarkúti tábor, és a H13 tetőfelújítási, valamint két épülett közötti rés befedésének költségei).

19. Javaslat a Múzeum körút – Rákóczi út – Blaha Lujza tér északi és keleti oldala
– József körút – Üllői út által határolt terület (Palotanegyed) Kerületi Építési Szabályzatról (PALOTAKÉSZ) szóló 34/2019. (VIII. 22.) önkormányzati rendelet módosítására
A Puskin utca – Trefort utca – Szentkirályi utca – Rákóczi út által határolt tömbben a „Telek zöldfelületként fenntartandó része” szabályozási elem okafogyottá vált- ezért szükséges a rendeletmódosítás.

20. Javaslat közérdekű kötelezettségvállalásról szóló megállapodás megkötésére a Corvin Áruház Kft.-vel
A Corvin Áruház 30 millió forinttal támogatná, hogy a Somogyi Béla utcában szélesebb járdák, több zöld felület jöhessen létre és, hogy az épület földszinti padlósíkjával egyszintben legyen (akadálymentes) a járda.

21. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok és a veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az átmenetileg szabad pénzeszköz állomány lekötéséről

Sürgősségi előterjesztések:

Javaslat az egészségügyi ellátórendszer tervezett átalakításával kapcsolatos önkormányzati álláspont kinyilvánítására

Javaslat az Európai Bizottság Elnökéhez írt megkeresés támogatására

Javaslat a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ alapító okiratának módosítására Javaslat a Képviselő-testület egyes bizottságai képviselő tagjának visszahívására és megválasztására

Javaslat a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásának módosítására és a költségvetést érintő döntések meghozatalára

A képviselő-testület hivatalos napirendje itt található: https://jozsefvaros.hu/otthon/onkormanyzat/ules/kepviselo-testulet-rendes-ulese-2022-november-24/

 

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!