Szálláshely szolgáltatási tevékenység (Airbnb) a társasházban – közérthető tájékoztató

Utolsó frissítés: (Létrehozva: )

Szálláshely szolgáltatási tevékenység (Airbnb) a társasházban – közérthető tájékoztató

Napjainkban a bérbeadás mellett, a külön tulajdonban lévő társasházi lakások hasznosításának egyik legelterjedtebb módja a lakásban folytatott szálláshely-szolgáltatási tevékenység (közismertebb nevén Airbnb – jogszabályi kategorizálás szerint: magánszálláshely, egyéb szálláshely).

A tevékenység számos esetben konfliktust szülhet a társasházi tulajdonosok közössége (továbbiakban: lakóközösség), valamint a szolgáltatást nyújtó tulajdonos vagy bérlő között, a folyamatosan cserélődő vendégek viselkedése megzavarhatja a lakóközösség nyugalmát.

Mit tehet ez ellen a társasházi lakóközösség? Korlátozhatja-e az egyébként a társasházi törvényben  biztosított hasznosítási jogát a tulajdonosnak a külön lakástulajdona tekintetében?

A bíróság több egyedi esetben született döntésében is kimondta, hogy a lakóközösség lakások használatával kapcsolatos szabályozási lehetősége (egyes hasznosítási módozatok korlátozását tekintve) általános, ezt azonban csak a szervezeti és működési szabályzaton (továbbiakban: SzMSz) keresztül gyakorolhatja, tehát ilyen jellegű rendelkezéseket közgyűlési határozatban nem állapíthat meg. Szintén nincs joga e témában a lakóközösségnek szankció megállapítására, az SzMSz-ben előírt korlátozó rendelkezéseket megsértő tulajdonossal szemben a bíróság előtt pert lehet indítani.

Az SzMSz-t a vonatkozó jogszabályok értelmében a lakóközösség, az összes tulajdoni hányad szerinti, legalább egyszerű szavazattöbbségű határozatával módosíthatja.

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának feltétele, a tevékenység helye szerint illetékes jegyzőhöz történő bejelentés. A jegyző az SzMSz rendelkezéseit a bejelentés alkalmával nem veheti figyelembe, az abban foglaltak nem képezhetik a nyilvántartásba vétel akadályát. Kerületünkben a közösségi együttélés helyi szabályairól szóló rendelet alapján, az SzMSz tiltó rendelkezéseit (pl. szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának tilalma) megsértő tulajdonossal/üzemeltetővel   szemben kérelemre eljárás indítható, adott esetben pedig bírság is alkalmazható. Ez azonban az előzőekben már említettek szerint, előzetesen nem vizsgálható.

A témával kapcsolatban további információt a Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály Igazgatási Irodájától lehet kérni >>>

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!