A képviselő-testület közérthető napirendje – 2023. május 31.

Utolsó frissítés: (Létrehozva: )

A képviselő-testület közérthető napirendje – 2023. május 31.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete május 31-én (szerda) 9 órakor tartja ülését a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. 300-as termében (Budapest VIII., Baross utca 63-67.)

Napirend:

1. Javaslat a BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitányság 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
A rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság a képviselő-testületnek a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság
érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.

2. Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet megalkotására
Az Önkormányzat 2022. évi zárszámadását 25.756.629.090 forint költségvetési bevétel, 23.321.773.658 forint költségvetési kiadás, 95.868.385.895 forint finanszírozási bevétel, 83.614.580.127 forint finanszírozási kiadás, és 14.688.661.200 forint költségvetési maradvány összegekkel fogadná el a képviselő-testület.

3. Javaslat a Vállalkozásfejlesztési céltartalék felhasználására és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával kötendő megállapodásra
Az önkormányzat vállalkozásfejlesztési céltartalékának 50 000 000 forintját a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara támogatására használná fel. A Kamara a támogatásból energiamegtakarítási pályázatot ír ki kerületi kisvállalkozások részére 100 000 -1.000 000 pályázható összeggel.

4. Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2022. évi közszolgáltatási beszámolójának és a 2022. évi számviteli beszámolójának elfogadására
A JGK Zrt. éves beszámolójának mérlegadatai alapján a cég mérlegfőösszege 1 milliárd 61 ezer 498 forint, az adózott eredmény mínusz 32 millió 905 ezer forint.

5. Javaslat a RÉV8 Zrt. 2022. évre vonatkozó éves beszámolójának, 2022. évre vonatkozó éves közszolgáltatási beszámolójának és a 2023. évi üzleti tervének elfogadására, valamint könyvvizsgálói szerződésének meghosszabbítására
A RÉV8 Zrt. éves beszámolójának mérlegadatai alapján a cég mérlegfőösszege 59 millió 614 ezer forint, az adózott eredmény 0 forint. 2023-as üzleti terve szerint 206 482 661 bevétellel és ugyanennyi kiadással számol.

6. Javaslat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2022. évre vonatkozó egyszerűsített éves pénzügyi beszámolójának, a 2022. évre vonatkozó éves szakmai beszámolójának, közhasznúsági jelentésének elfogadására és könyvvizsgálójának megválasztására
A JKN Zrt. 2022. évi egyszerűsített pénzügyi záró beszámolója szerint az eszközök és források egyező fő összege 279 millió 620 ezer forint, az adózott eredmény 14 millió 535 ezer forint.

7. Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás célú helyiségek és egyéb ingatlanok hasznosításával kapcsolatos döntések meghozatalára
A döntés lehetővé tenné, hogy bérleti szerződéssel rendelkező szervezetek meghatározott feltételekkel, nyílt pályázat nélkül jogosultak lehessenek kedvezményes bérleti díj fizetésre. Valamint megteremti az ideiglenes (maximum 6 hónap) bérlet lehetőségét.

8. Javaslat a 2023. év során kiürítendő és birtokba adásra kerülő felépítményes ingatlanok nyilvános pályázat útján történő értékesítésével kapcsolatos döntés meghozatalára
Az önkormányzat nyilvános, kétfordulós pályázaton kívánja értékesíteni a Tolnai Lajos utca 37. és a Sárkány utca 12/b szám alatti ingatlanokat- erről dönt a képviselő- testület.

9. Javaslat a 2023-24. években kiürítendő és birtokba adásra kerülő felépítményes ingatlanok nyilvános pályázat útján történő értékesítésével kapcsolatos döntés meghozatalára
Az önkormányzat nyilvános, kétfordulós pályázaton kívánja értékesíteni a Bauer Sándor utca 13. és a Vajdahunyad utca 8. szám alatti ingatlanokat- erről dönt a képviselő- testület.

10. Javaslat telekingatlanok nyilvános pályázat útján történő értékesítésével kapcsolatos döntés meghozatalára
Az önkormányzat nyilvános, kétfordulós pályázaton kívánja értékesíteni a Karácsony Sándor utca 29. és a Szerdahelyi utca 9. szám alatti ingatlanokat- erről dönt a képviselő- testület.

11. Javaslat a Józsefvárosi Részvételi Koncepció elfogadására és a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet módosítására
A döntés célja, hogy a Koncepció elfogadásával a kerületi részvételi önkormányzás alapjai és intézményes keretei meghatározásra kerüljenek.

12. Javaslat a Blaha Lujza tér és kapcsolódó közterületek rekonstrukciójával összefüggő döntések meghozatalára
A fejlesztés állami támogatásával járó fővárosi kötelezettségek miatt megváltoznak a kezelői, üzemeltetői, engedélyezési viszonyok, ezért a két önkormányzat között szükséges egy a vagyonjogi kérdéseket rendező megállapodás megkötése.

13. Javaslat „Közösségi kert fenntartása a Magdolna utca 24. szám alatti telekingatlanon” tárgyú pályázat kiírására
A Magdolna utcai foghíjtelket az önkormányzat nyilvános pályázat útján közösségi kertként kívánja hasznosítani- erről dönt a képviselő- testület.

14. Javaslat a Józsefvárosi Óvodák átszervezésével kapcsolatos döntések meghozatalára
A döntés célja a 2020. szeptembere óta nem működő Kincskereső Tagóvoda megszüntetése és a Várunk Rád Tagóvoda névváltoztatása, valamint a Józsefvárosi Óvodák Alapító okiratának módosítása.

15. Javaslat a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelet és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló 56/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Az előterjesztés kibővítené a szociális támogatások körét ösztönözve a kerületi szülőket arra, hogy gyerekeiket a kerületi bölcsődékbe járassák.

16. Javaslat a „Civil és egyházi szervezetek számára önkormányzati lakások bérlőkijelölési joga” elnevezésű pályázat eredményének megállapítására
A döntés célja civil és egyházi szervezetek számára felújítandó önkormányzati bérlakások bérlőkijelölési jogának elbírálása, 2 darab jelenleg üresen álló, felújítandó ingatlan felújítása és józsefvárosi vagy korábban Józsefvárosban élő, lakással nem rendelkező, hátrányos helyzetű emberek lakáshoz juttatása.

17. Javaslat a „Hajléktalan személyeknek szervezett szabadidős és közösségi program pályázat civil szervezetek részére” elnevezésű pályázat elbírálására
A címben szereplő pályázatra 5 darab érvényes pályázat érkezett. A képviselő-testület hozhat döntést az eredményének megállapításáról, és a támogatási szerződések megkötéséről.

18. Javaslat a Belső-Pesti Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés módosítására

A Sportsátor Belső-Pesti Tankerületi Központ részére 2023. június 01. napjától történő ingyenes vagyonkezelésbe adásához képviselő- testületi döntés szükséges.

19. Javaslat alapítványok egyedi támogatására
A Félúton Alapítvány bérleti díj és közös költség támogatás, az Alapítvány Bada Dada Emlékére Mersz Klubjának program támogatása, a Vasas Központi Könyvtár Alapítvány működési költség támogatás érdekében fordult az önkormányzathoz, támogatási igényük összesen 7 316 664 forint- ezekről dönt a képviselő-testület.

20. Javaslat a 2023. évi alapítványi pályázatok elbírálására
Az Önkormányzat 2023. évi civil és kulturális, és az egyházi pályázati felhívásaira összesen 23 érvényes pályázat érkezett 7 408 000 forint értékben. Ezekről dönt a képviselő- testület.

21. Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosítására, valamint bérlőkijelölési jog biztosítására
A döntés célja a Józsefvárosban nehéz helyzetbe került személyek, családok lakhatási helyzetének javítása, a LÉLEK program megszűnő külső férőhelyeinek pótlásával, illetve bérlőkijelölési jog biztosításával a JSzSzGyK számára.

22. Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 2022. évi beszámolójának elfogadására
A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról dönt a Képviselő-testület.

23. Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására
A döntés célja a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2022. évi átfogó értékelés elfogadása.

24. Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására
A Polgármesteri Hivatal tevékenységéről szóló jegyzői beszámoló elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

25. Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2022. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentésének jóváhagyására
Az éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített összefoglaló éves ellenőrzési jelentést a képviselő-testület hagyja jóvá.

26. Javaslat a hivatali takarítási feladatok ellátásáról szóló döntésekre
A hivatali takarítási feladatok ellátása érdekében a Képviselő-testület döntése szükséges a hivatali létszám 9 fős takarítói álláshellyel történő megemeléséről.

27. Javaslat döntés meghozatalára a kedvezményes várakozásra jogosultak körének bővítéséről szóló 27/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelettel kapcsolatos törvényességi felhívás tárgyában
A Kormányhivatal törvényességi felhívására adandó tájékoztatásról és a vizsgálat eredményéről szóló előterjesztés a soron következő képviselő- testületi ülésre készül el.

28. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok és a veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az átmenetileg szabad pénzeszköz állomány lekötéséről

 

 

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!