A Képviselő-testület 2023. július 13-i ülésének közérthető napirendje

Utolsó frissítés: (Létrehozva: )

A Képviselő-testület 2023. július 13-i ülésének közérthető napirendje

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi 6. rendes ülését 2023. július 13-án (csütörtök) 9 órától tartja
Napirend:

1. Javaslat a Szociális, Egészségügyi, Lakásügyi és Oktatási Bizottság tagjának megválasztásáról szóló döntés meghozatalára

Az előterjesztés javasolja Soós György visszahívását a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságból, illetve bizottsági tagnak való megválasztását a Szociális, Egészségügyi, Lakásügyi és Oktatási Bizottságba.

2. Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési szerveinek illetmény- és cafetéria emelésére, továbbá a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat egyes gazdasági társaságainak béremelésére
A megnövekedett rezsi és megélhetési költségek miatt 2023. szeptember 1-től emelkedik az önkormányzat és intézményei dolgozóinak munkabére és cafeteria juttatása, ami 122.978.410 forint többletfedezetet igényel.

3. Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet II. módosítására és a 2024-2026. évet érintő előzetes kötelezettségvállalásra vonatkozó döntésekre
A költségvetési-rendelet II. módosítása a jogszabályi előírásoknak való megfelelés, a költségvetési előirányzatokat érintő képviselő-testületi és bizottsági határozatok, a polgármesteri döntések, az átruházott polgármesteri hatáskörű átcsoportosítások és módosítások, az állami támogatások módosulásai, a 2022. évi maradvány elszámolása, valamint a testületi döntést igénylő előirányzat módosítások, átcsoportosítások átvezetése miatt szükséges.

4. Javaslat a Rév8 Zrt. 2023. évi Közszolgáltatási szerződésének módosítására
A Rév8 Zrt. közszolgáltatási szerződésébe többletfeladatok, projektek kerültek emiatt a szükséges a működési célú kompenzációt 11 millió 961 ezer forinttal megemelni.

5. Javaslat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Közszolgáltatási szerződésének módosítására
A JKN Zrt. közszolgáltatási szerződésébe került új feladatok, és azok költségei miatt szükséges a kompenzációt 79.932.056 forinttal megemelni.

6. Javaslat a 2023. évi részvételi költségvetéshez kapcsolódó döntés meghozatalára
A 2023. évi második józsefvárosi részvételi költségvetés során született ötletek megvalósításához szükséges, hogy a Képviselő-testület jóváhagyja a részvételi költségvetésről szóló közönségszavazás eredményét és döntsön a Részvételi költségvetésről.

7. Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet és a kedvezményes várakozásra jogosultak körének bővítéséről szóló 27/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelet módosítására
A kedvezményes várakozásra jogosultak köre kibővül a köznevelési intézménynél jogviszonyban lévő személyekkel, valamint a gazdálkodói és egészségügyi várakozói hozzájárulások kiadásának költségtérítése megszűnik.

8. Javaslat a „Közösségi kert fenntartása a Magdolna utca 24. szám alatti telekingatlanon” tárgyú pályázati kiírás eredményének megállapítására
A döntés célja a Közösségi kert fenntartása a Magdolna utca 24. szám alatti telekingatlanon tárgyú pályázat eredményének megállapítása, a pályázaton egy pályázó a Grundkert Egyesület indult.

9. Javaslat bérlőkijelölési jog biztosítására a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére
Két – a közelmúltban – megüresedett lakás szükségessé teszi bérlőkijelölési jogot biztosító megállapodás megkötését a rendőrséggel annak érdekében, hogy továbbra is a kerületben szolgálatot teljesítő rendőrök lakhatását tudják szolgálni ezek a lakások.

10. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Korányi Sándor u. 14. és Korányi Sándor u. 16. szám alatti ingatlanok értékesítésére kiírt pályázat eredményével és új pályázat kiírásával kapcsolatos döntés meghozatalára
ZÁRT

11. Javaslat a 2023/2024. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására
A döntés célja, hogy meghatározza a Józsefvárosi Óvodák 2023/2024. nevelési évben indítható óvodai csoportjainak számát és a beiratkozást követően felvételt nyert gyermekek létszámát.

12. Javaslat a „Józsefvárosi Roma Gyakornoki Program” folytatására
A döntés célja, hogy a pályázaton kiválasztott gyakornokok 2023. októberben megkezdhessék a munkát.

13. Javaslat a védőnői átszervezéssel kapcsolatos döntések meghozatalára

14. Javaslat a felnőtt háziorvosi ügyeleti feladatok ellátására
A felnőtt háziorvosi ügyeletet ellátó feladatellátási szerződés 2023. szeptember 2. napján megszűnik, ezért a feladatellátásra új beszerzési eljárást kell kiírni.

15. Javaslat a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány támogatási szerződésének módosítására
A döntés célja a Közalapítvány támogatási szerződésének módosítása és további támogatása 5.076.675 Ft összegben.

16. Javaslat a Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért támogatási szerződésének módosítására
Az Ösztöndíj program megvalósításához, valamint a Józsefvárosi Egységes Módszertani Intézet és Általános Iskola részére padok és asztalok beszerzéséhez, valamint a támogatási szerződés módosításához a Képviselő-testület döntése szükséges.

17. Javaslat települési támogatás eljárásban hozott ………. iktatószámú határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról
ZÁRT

18. Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iroda ügyfélfogadási rendjének módosítására
A döntés célja, hogy az Ügyfélszolgálati Iroda ügyfélfogadási rendje heti 5 napra módosuljon.

19. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Dobozi u. 19. szám alatti földszinti utcai bejáratú helyiség (hrsz. 35376) ingyenes használatba adására a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal részére
A Hivatal irattározási feladatainak ellátásához szükségessé vált új telephely kijelölése.

20. Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet és a Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról és működési rendjéről szóló 20/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosítására
A döntés célja, hogy a Képviselő-testület bizottságaira átruházott hatáskörei és a bizottságok elnevezései a rendeletekben megfelelően szerepeljenek.

21. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok és a veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az átmenetileg szabad pénzeszköz állomány lekötéséről.

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!