Véleményezze a lakásrendelet módosítását!

Utolsó frissítés: (Létrehozva: )

Véleményezze a lakásrendelet módosítását!

Józsefvárosra jellemző a tartós és komoly szociális problémák jelenléte. A kerületben kb. 2 500-3 500 háztartás közé tehető a rászorulók száma, akiknek csak kisebb részét képes elérni a jelenlegi szociális rendszer. Ennek a helyzetnek a megváltoztatását tűzi ki céljául a Józsefvárosi Önkormányzat.

A jelenlegi támogatási rendszer egyik legszembetűnőbb eleme, hogy a rendelkezésre álló támogatásokat kevesen veszik igénybe, különösen a kerületi rászorulók magas becsült számához képest. Az önkormányzat egyik jelen keretek között folyósított támogatási jogcímen keresztül sem éri el a kerületben élő rászorulók ötödét. Látványos az összes folyósított támogatás között a rendszeres támogatási formák alacsony aránya is. Szintén problémát jelent az alacsony elérésű és nagy mennyiségű jogcímek sokasága. 2022-ben mindössze három támogatási forma érte el az 5 000 forintos átlagos havi támogatási szintet háztartásonként.

A józsefvárosi pénzbeli ellátások átalakításának átfogó céljai a következők:

–          önkormányzati támogatások elérésének növelése,

–          a rendszeres támogatások súlyának növelése, és

–          jobb igazodás a különböző háztartások teherbíró képességéhez a támogatások szabályainak kialakítása során.

A javasolt támogatási rendszer központi eleme a legrászorultabb családok számára elérhető, viszonylag magasabb összegű lakhatási támogatás. További rendszeres jövedelem kiegészítő támogatásokat tudnak igénybe venni a hozzátartozójukat otthon ápoló, illetve a magas gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz költségek viselésére kényszerülő családok. A rászoruló gyermekes családok számára születési, bölcsődéztetési, illetve beiskolázási támogatás lesz elérhető. A támogatási rendszer további fontos pillére a megfelelően rugalmas, ugyanakkor a befizetéseket ösztönző hátralékkezelési támogatás. A rendkívüli települési támogatások célja az új rendszerben az egyes háztartások életében bekövetkező krízishelyzetek enyhítése, egy-egy magasabb összegű, eseti támogatáson keresztül.

A koncepció társadalmi véleményezése

A Józsefvárosi Önkormányzat 2023 augusztusában társadalmi egyeztetésre bocsátotta a pénzbeli ellátások koncepcióját, amelyről itt talál információkat >>> A társadalmi egyeztetésen beérkezett vélemények és az önkormányzat erre adott válaszainak összefoglalóját itt találja >>>

A pénzbeni ellátások fejlesztéséhez két rendelet módosítására van szükség, mert a változások a szociális és lakásrendeletet is érintik. A szociális rendelet véleményezésére azokat a szakértő szervezeteket kérjük fel, amelyek az első körös véleményezésben is kifejtették meglátásaikat, de a lakásrendeletet széles körben is véleményezésre bocsátjuk.

A Lakásrendelet jelenlegi módosítása során a következő főbb módosításokat tervezzük:

Az összes önkormányzati pénzbeli ellátás átalakításához kapcsolódóan a szociális lakbér- kérelmek elbírálását a jövőben a Polgármesteri Hivatal Családtámogatási Irodája végezné.

Megkönnyítjük a meglévő bérlőink számára a kisebb lakásba költözést, annak érdekében, hogy akár ezen keresztül a fennálló hátralékaikat is csökkenthessék:

–          ennek érdekében megteremtettük a szabályozási lehetőségét arra, hogy beköltözhető állapotú lakásokat is felajánlhasson az Önkormányzat ezekben az esetekben

–          a felújítás alatt a jövőben a bérlőnek vagy lakáshasználónak csak az általa lakott lakás után kell bérleti vagy használati díjat fizetnie

Hozzáigazítjuk a bérlővédelmi intézkedéseket, így a hátralékkezelésre és részletfizetésre vonatkozó szabályokat a Koncepcióban javasolt, a szociális rendeletben tervezett módosításokhoz:

–          a jövőben a részletfizetési megállapodás feltétele nem a hátralék 10%-ának egyösszegű vagy részletekben történő megfizetése, hanem a megelőző havi lakásfenntartással kapcsolatos kiadások teljesítése,

–          a részletfizetési megállapodást a jövőben 60 nap helyett 90 nap nemfizetés után kell felmondani.

Véleményezze Ön is a lakásrendeletet!

A Józsefvárosi Önkormányzat 2023. októberi ülése fogja tárgyalni a koncepció alapján elkészülő új rendeletet a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról, illetve az új lakásrendeletet.

Kérjük, ossza meg velünk véleményét a lakásrendelet módosításáról emailben a jegyzo@jozsefvaros.hu címen 2023. szeptember 28-ig!

A hivatalos hirdetményt és a rendelet tervezetét itt találja >>>

További információ

Józsefvárosi Önkormányzat Vagyongazdálkodási Iroda: https://jozsefvaros.hu/otthon/polgarmesteri-hivatal/szervezeti-egysegek/vagyongazdalkodasi-iroda/

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!