A Képviselő-testület 2023. szeptember 21-i ülésének közérthető napirendje

Utolsó frissítés:

A képviselő-testületi ülés napirendje – 2023. október 19.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi 7. rendes ülését 2023. szeptember 21-én (csütörtök) 09 órától tartja a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. 300-as termében (Budapest VIII., Baross utca 63-67.)

Napirend:

Sürgősségi

Javaslat a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség melletti kiállásra
A döntés célja, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség melletti kiállás,valamint Magyarország Kormányának felszólítása a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséggel szembeni eljárásainak haladéktalan felülvizsgálatára, a Testvérközösséget megillető kártérítés megfizetésére és törvény előtti egyenlőség biztosítására

Javaslat a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság tagjának megválasztásáról szóló döntés meghozatalára
A döntés célja a Bizottság új tagja Halmai Richárd megválasztásával kapcsolatos döntés meghozatala.

1. Javaslat a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék intézményvezetői pályázat elbírálására
A Képviselő- testület arról dönt, hogy Koscsóné Kolkopf Juditot megbízza a JEB intézményvezetői feladatainak ellátásával, 2023. október 01. napjától 2028. szeptember 30. napjáig 5 év határozott időszakra.

2. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra és pályázat kiírására
A döntés célja, hogy a szociálisan rászoruló, felsőoktatási intézményben jelenleg is tanuló, vagy felsőoktatási intézményben tanulni kívánó hallgatók pénzbeli támogatásban részesüljenek a pályázaton.
3. Javaslat a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ gazdasági vezetőjének bérfejlesztésére
A vonatkozó Kormány rendeletben meghatározott bérfejlesztéséhez szükséges, hogy a Képviselő-testület döntést hozzon a JEK gazdasági igazgatójának munkabér növeléséről.

4. Javaslat a Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézettel megállapodás megkötésére

A döntés célja a védőnői feladatok ellátásához kapcsolódó ingatlan és ingó vagyon ingyenes használatáról és a használat során keletkező költségek elszámolásáról szóló megállapodás megkötése

5. Javaslat a 2023. évi Díszpolgári Cím és kitüntetések adományozására vonatkozó döntések meghozatalára

ZÁRT

6. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Korányi Sándor u. 14. és Korányi Sándor u. 16. szám alatti ingatlanok értékesítésére kiírt pályázat eredményének megállapításával kapcsolatos döntések meghozatalára

ZÁRT

7. Javaslat a 2024. évi részvételi költségvetésekhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítására
A 2024. évi részvételi költségvetésekről szóló döntés 200 millió Ft összegben pénzügyi fedezetet igényel a felnőtt részvételi költségvetésre, 30 millió Ft összegben a gyerekrészvételi költségvetésre. További 15 millió Ft pénzügyi fedezetet szükséges a lebonyolításhoz.

8. Javaslat a Rákóczi út – Baross tér – Thököly út – Verseny utca Dózsa György út – Kerepesi út – Hungária körút – MÁV vonal – Salgótarjáni út – Fiumei út – Teleki László tér északi oldala – Népszínház utca – Blaha Lujza tér keleti oldala által határolt terület (Népszínház negyed, Kerepesdűlő és Százados negyed) Kerületi Építési Szabályzatáról (NKSZKÉSZ) szóló 35/2019. (VIII. 22.) önkormányzati rendelet módosítására
A döntés célja a Rendelet módosítása a Kerepesi út 13-15. szám alatti ingatlanokon tervezett ingatlanfejlesztés megvalósítása érdekében.

9. Javaslat a József körút – Népszínház utca – Teleki László tér - Fiumei út – Orczy tér – Orczy út – Nagyvárad tér – Üllői út által határolt terület (Csarnok negyed, Corvin negyed, Magdolna negyed, Orczy negyed és Losonci negyed) Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 17/2022. (V.26.) önkormányzati rendelet módosítására
Annak érdekében, hogy a jellemzően műemléki védelem alatt álló egészségügyi intézményi épületeket fejleszthessék, modernizálhassák szükséges a rendelet módosítása.

10. Javaslat a településkép védelméről szóló 2/2022. (I. 20.) önkormányzati rendelet módosítására
A rendelet módosítása azért szükséges, hogy az időközben módosult magasabb szintű jogszabályi előírásokat átvezethessék, illetve hiányosságokat pótolják.

11. Javaslat „Közösségi kert fenntartása a Kőris utca 4/b szám alatti telekingatlanon” tárgyú pályázat kiírására
A pályázat célja a Kőris utca 4/b. alatti 625 m2 alapterületű üres ingatlanon
klímavédelmi, közösségépítő és egészséges életmód kialakítása célból létrehozott Közösségi kert fenntartása.

12. Javaslat a „Diószegi utca 18-28. szám alatti épületek fejlesztési koncepciójának” elfogadására, pályázat benyújtására az Európai Bizottság által meghirdetett European Urban Initiative – Innovative Actions (Európai Városfejlesztési Kezdeményezés – Innovatív Tevékenységek) című felhívásra, valamint a pályázathoz szükséges önrész biztosítására
A döntés célja, hogy a Képviselő-testület jóváhagyja a Diószegi utca 18-28. szám alatti épületek fejlesztési koncepcióját és, hogy az Önkormányzat
sikeres pályázatot nyújtson be az Európai Városfejlesztési Kezdeményezés - Innovatív Tevékenységek) közvetlen európai uniós vissza nem térítendő pályázati felhívásra.

13. Javaslat a Szeszgyár utca és Szeszgyár köz megújítása keretében megvalósuló közvilágítás hálózat átépítéséhez kapcsolódó tulajdonosi döntések meghozatalára
A döntés célja, hogy a Szeszgyár utca és Szeszgyár köz megújításakor az új közvilágítási hálózat jöjjön létre, a tervekhez szükséges a BDK Kft. üzemeltetői hozzájárulása.

14. Javaslat a Práter utca felújításával érintett gépkocsibeállók tulajdonosai részére gépkocsibeállók ingyenes bérbeadására
A döntés célja, hogy a Práter utca felújítása alatt a 38-42. házszámú társasházban parkolóval rendelkező magántulajdonosok a társasházhoz közeli önkormányzati gépkocsibeállókat használhassák.

15. Javaslat a józsefvárosi természeti környezet védelméről szóló 28/2014. (VII. 01.) önkormányzati rendelet módosítására
A rendelettervezet a közterületi és nem közterületi fakivágások esetén is egyöntetűen 150%-os pótlási mértéket ír elő.

16. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok és a veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az átmenetileg szabad pénzeszköz állomány lekötésérőlBudapest, 2023. szeptember 20.

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!