A közösségi együttélés szabályai Józsefvárosban – közérthető útmutató

Utolsó frissítés: (Létrehozva: )

A közösségi együttélés szabályai Józsefvárosban – közérthető útmutató

A tiszta, rendezett környezetre és a békés, nyugodt, konfliktustól mentes életre egész Józsefvárosban nagy igény van. A közös életünket nagyon sokféle jogszabály határozza meg országos és helyi szinten is. Azt, hogy kihez kell fordulni egy-egy ügyben és melyik szervnek van joga eljárni, az határozza meg, hogy országos vagy helyi jogszabályról van-e szó.

Országos szinten a szabálysértési törvény és a büntető törvénykönyv az a két jogszabály, ami az emberek közötti együttélés szempontjából a legtöbb tiltott magatartásformát tartalmazza. A rendőrség és a közterület-felügyelet feladata, hogy ezeket az országos szintű, vagyis mindenkire vonatkozó törvényeket betartassa. Bizonyos esetekben a Józsefvárosi Közterület-felügyelet is tud helyszíni bírságot kiszabni (ilyen például a csendháborítás és a köztisztasági szabálysértés), de a legtöbb olyan esetben, amikor valaki szabálysértést követ el, a kerületi közterületfelügyelők csak feljelentést tehetnek, magát az eljárást a rendőrség folytatja le.

Józsefvárosban a közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet tartalmazza azokat a közösségi együttélést zavaró tevékenységeket és mulasztásokat, amelyeket a kerületben lakók és a közösség egésze szempontjából fontos tiltani. A közösségi együttéléssel kapcsolatos eljárásokat a kerületi jegyző folytatja le.

A kerületi rendeletben szabályozott tevékenységek 6 fő terület köré csoportosulnak:

 1. A közterület rendjét és a lakókörnyezetet sértő szabályszegések
 2. A zöldterületek és zöldfelületek használatával kapcsolatos szabályszegések
 3. A lakhatás nyugalmát, a lakóépület rendjét zavaró cselekmények
 4. A Józsefvárosi Önkormányzat jelképeinek használatát sértő cselekmények
 5. Az ingatlanért felelős személyek, szervezetek elérhetőségével kapcsolatos cselekmények
 6. Engedély nélküli fakivágás

A közterület rendjét és a lakókörnyezetet sértő szabályszegések

Ide tartoznak a következő tényállások:

 • az ingatlanok előtti közterületi szakasz tisztasága: minden ingatlantulajdonos köteles az előtte lévő járdaszakaszt az úttest vonaláig takarítani (vagyis el kell távolítania a hulladékot, havat és jeget). Ha az ingatlanban üzlet működik, akkor a nyitvatartási idő alatt az üzlet üzemeltetője köteles az ingatlan előtti közterületet takarítani;
 • a telekingatlanok tisztasága, gyommentesítése: a telekingatlanok tulajdonosai kötelesek az ingatlant tisztán és gyomoktól mentesen tartani;
 • falragaszok eltávolítása: az ingatlanra került illegális falragaszokat és a közízlést sértő vagy városképet rontó festéseket az ingatlantulajdonos akkor köteles eltávolítani, ha nem ismert az, hogy ki helyezte ki vagy kinek az érdekében helyezték el ezeket (ha ismert az elhelyező, akkor ezeket neki kell eltávolítani);
 • ebek tiltott helyre történő bevezetése: nem lehet kutyával bemenni arra a közterületre, ahol ezt tábla tiltja;
 • közterületi galambetetés: a galambok etetése tilos Józsefváros közterületein;
 • jogosulatlan közterület-használat: tilos a közterületet olyan dologra használni, amire a használónak nincs engedélye vagy ha van rá engedélye, akkor attól nem szabad eltérni;
 • közterületi szeszesital fogyasztás tilalma: Józsefvárosban közterületen tilos alkoholt fogyasztani három esetet kivéve, a) az érvényes közterület-használati hozzájárulással rendelkező vendéglátó egységek teraszain nyitvatartási időben, b) a szeszesitalt is forgalmazó alkalmi rendezvények területén a rendezvény ideje alatt, c) minden év első és utolsó napján (vagyis szilveszter és újév napján);
 • gépjárművek közterületi bontásának tilalma: tilos gépjárművet bontani közterületen;
 • az üzletek nyitvatartási szabályainak megsértése: a szeszesitalt is árusító üzletek akkor maradhatnak 22 óra után is nyitva, ha este 22 és reggel 6 óra között nem forgalmaznak alkoholt.

A zöldterületek és zöldfelületek használatával kapcsolatos szabályszegések

Ide tartoznak a következő tényállások:

 • parkolási, behajtási, megállási tilalom: tilos gyepfelületre, parkosított területre, valamint más, szilárd burkolattal el nem látott, de az úttesttől jól látható módon elhatárolt területre parkolni, behajtani megállni;
 • zöldterületen vagy zöldfelületen lévő eszközök, növényzet károsítása, elpusztítása: tilos bármilyen módon rongálni vagy pusztítani a zöld területeket vagy felületeket és az ott elhelyezett tárgyakat (pl. padok, védőrácsok, öntöző);
 • játszóterekre vonatkozó szabályok: a játszótéri eszközöket csak rendeltetésszerűen és a kirakott szabályoknak megfelelően szabad használni és tilos állatokat játszótérre bevinni;
 • tilos közterületi szökőkutat vagy ivókutat mosásra vagy fürdésre használni

A lakhatás nyugalmát és a lakóépület rendjét zavaró cselekmények

Az ide tartozó tényállások központi eleme a lakóház házirendje. Ez azt jelenti, hogy az alábbi esetekben csak akkor lehet eljárást lefolytatni a szabályszegővel szemben, ha a rendeletben tiltott magatartások a házirendben is megjelennek. Fontos még az is, hogy a tiltott magatartásokat csak a rendeletben meghatározott kereteken belül lehet vizsgálni. Vagyis, ha a házirend egy olyan magatartást tilt, amit a rendelet nem szabályoz vagy ha bővíti a rendelet által szabályozott magatartás kereteit, akkor is csak a rendelet által előírtakat lehet figyelembe venni az eljárás során.

Ezeken a kereteken belül azt javasoljuk, hogy

 • Mindenki fordítson kiemelt figyelmet a tulajdona vagy felügyelete alatt lévő állatok tartására és gondozására.

Kérjük, az Ön által tartott állatot ne engedje felügyelet nélkül a ház közös területére és ha a közös területre piszkít, akkor azt azonnal takarítsa fel!

 • Mindenki tartsa be a házirendben előírt időkereteket.

Kérjük, ne végezzen az engedélyezett időn túl zajjal járó vagy a lakhatás nyugalmát zavaró tevékenységet (pl. építési, felújítási munkák) a szomszédok és kertvárosi övezetben a szomszédos ingatlanok tulajdonosainak hozzájárulása nélkül!

 • Mindenki megfelelően használja a közös területeket.

Senki se használja a folyosót vagy udvart engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő célra (pl. ne pakoljon oda ki semmi, ne kerítse el stb.)

 • Mindenki figyeljen a tisztaságra.

Mindenki haladéktalanul takarítsa fel a közös területen általa vagy az általa megbízott személy által okozott szennyeződést (pl. lakásfelújítás során)!

Ezeknek a szabályoknak és előírásoknak a betartása mindenki érdeke. Ha ezek a szabályok benne vannak az Ön lakóházának a házirendjében és Ön megsérti ezeket, akkor eljárás indulhat Ön ellen. Ha mások sérti meg ezeket a szabályokat, akkor Ön is kérelmezheti az eljárás megindítását ellenük.

A Józsefvárosi Önkormányzat jelképeinek használatát sértő cselekmények

Ha valaki a józsefvárosi jelképeket (címer, zászló, lobogó) jogosulatlanul vagy az engedélytől eltérően használja, akkor eljárást lehet indítani ellene.

Az ingatlanért felelős személyek, szervezetek elérhetőségével kapcsolatos cselekmények

Mind a társasház, mind a lakásszövetkezet köteles a lakóközösség, valamint a közös képviselet nevét és elérhetőségét a lakóépület jól látható helyén feltüntetni és ezeket be is kell jelenteni a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodáján is.

Engedély nélküli fakivágás

Józsefvárosban tilos engedély nélkül fát kivágni közterületen és magánterületen is. A kivágáshoz a jegyző engedélye szükséges.

Itt talál információt arról, hogyan kérhet engedélyt fakivágáshoz

Milyen büntetésre számíthat az, aki a fenti szabályokat megszegi?

Az elkövetett szabályszegés/cselekmény szankcionálása során figyelembe kell venni azt, hogy hányadik alkalommal történt a szabályszegés, mekkora a „kár” amit a szabályszegő okozott és mennyire hajlandó együttműködni a hatósággal.

A legenyhébb szankció a figyelmeztetés, ezen túl pedig bírságot lehet kiszabni, a fentiek figyelembe vételével.

A leggyakoribb tétel természetes személyek esetén kettőszázezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkezőszervezetek esetében kétmillió forintig terjedhet. Emellett egyes tényállások esetében helyszíni bírság is kiszabható, amelynek összege ötvenezer forintig terjedhet.

Fontos azt is megemlíteni, hogy a helyi rendeletben tiltott közterületi szeszesital fogyasztás a szabálysértési törvény szerint szabálysértésnek minősül . Szabálysértés esetén elsősorban helyszíni bírság kiszabása indokolt, amennyiben eljárás lefolytatása válik szükségessé, azt a rendőrség folytatja le.

Hol és hogyan lehet eljárást kezdeményezni, ha valaki megsérti a fenti szabályokat?

Eljárást indítani, illetve bejelentést tenni ügyfélkapun, személyesen, vagy postai úton lehet a Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztályának Igazgatási Irodáján.

Igazgatási Iroda

1082 Budapest, Baross utca 63-67. II. em. igazgatas@jozsefvaros.hu +36 20/261-9981 (közterület-használat) +36 1/459-2164 +36 30/572-6539 (kereskedelmi és általános ügyintézés) (pénteki napokon!) +36 20/261-9981 (közterület-használat) (pénteki napokon!)

Azonnali bejelentést a Közterület-Felügyeletnél tehet.

Közterület-felügyeleti Ügyosztály

Budapest, Német u. 15. jkf@jozsefvaros.hu +36 80/204-618 (zöld szám) +36 1/210-9500

Az eljárást a Hatósági Ügyosztály Igazgatási Iroda folytatja le.

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!