A Képviselő-testületi ülés napirendje- 2024. február 22.

Utolsó frissítés: (Létrehozva: )

A Képviselő-testületi ülés napirendje- 2024. február 22.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. évi 1. rendes ülését 2024. február 22-én (csütörtök) 9 órától tartja a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. 300-as termében (Budapest VIII., Baross utca 63-67.)

Napirend:

1. Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet IV. módosítására
Az előirányzat módosítások és átcsoportosítások eredményeként a bevételi és kiadási főösszeg 2.121.502.258 forinttal növekszik.

2. Javaslat február 23-a a „romák ellen elkövetett gyilkosságsorozat emléknapjává” nyilvánítására
A döntés célja a romák ellen elkövetett gyilkosságsorozat emlékezetének integrálása a kerület életébe.

3. Javaslat a Fellegajtó Nyitogatók Alapítvánnyal való együttműködéssel kapcsolatos szándéknyilatkozat elfogadására
A döntés célja, hogy a Jázmin u. 2-4. szám alatti önkormányzati épületben szolgáltatások kerüljenek kialakításra fogyatékos emberek számára és az Önkormányzat kifejezze együttműködési szándékát az Alapítvánnyal.

4. Javaslat a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ főigazgatói munkakörének ellátására vonatkozó pályázati eljárás lebonyolítására
A JEK főigazgatójának vezetői megbízása 2024. április 30. napjával megszűnik. A munkakör betöltéséhez pályázat kiírása szükséges.

5. Javaslat a kedvezményes várakozásra jogosultak körének bővítéséről szóló 27/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelet módosítására
A döntés célja, hogy a közterületek felújításának időtartama alatt az érintett
utcákban lakók részére az Önkormányzat valamilyen formában pénzügyi kompenzációt biztosítson, továbbá a kerületben tartósan ügyeletet ellátó gyógyszertárak is igénybe vehessék a kedvezményes parkolást.

6. Javaslat 2024. évi társasházi és lakossági pályázatok kiírására
A döntés célja a józsefvárosi társas- és lakásszövetkezeti házak fejlesztéseinek támogatása, valamint a kerületben élő fiatalok kerékpár, illetve egyéb mikromobilitási eszköz vásárlásának támogatása.

7. Javaslat lakásgazdálkodással kapcsolatos döntések meghozatalára
A lakásgazdálkodási tervet a képviselő-testület fogadhatja el. A Diószegi Sámuel utca 18-20. beruházás végrehajtásához szükséges az épületek kiürítésének mihamarabbi megkezdése. A kerület bérlőkijelölési jogot biztosít a Katasztrófavédelem részére. A kerület 2 darab kiléptető lakást biztosít a Józsefvárosban nehéz helyzetbe került személyeknek, családoknak.

8. Javaslat a 2024. évi közbeszerzési terv elfogadására
A Képviselő-testületnek az Önkormányzat éves költségvetésének elfogadását követően, legkésőbb március 31- ig éves összesített közbeszerzési tervet kell elfogadnia.

9. Javaslat helyiség ingyenes használatba adására ideiglenes időtartamra a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. részére
A JGK Zrt. Magdolna utca 20. szám alatti telephelyének felújítása csak annak kiürítése mellett lehetséges, ezért másik telephely (Lósy Imre utca 4.) átmeneti biztosítása szükséges.

10. Javaslat a településkép védelméről szóló 2/2022. (I. 20.) önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezésére
A helyi rendeletet harmonizálni kell a 2024. január elsején életbe lépett magasabb szintű jogszabályhoz az utcabútorok elhelyezésére, és az azokon történő reklámelhelyezésre vonatkozóan.

11. Javaslat a kerületi építési szabályzatról szóló 45/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezésére
A helyi rendelet módosítása szükséges a 30 m2-nél kisebb meglévő lakásállományra vonatkozóan. Amennyiben a meglévő ingatlanok közti falak módosulnak, de az alapterület továbbra is 30 m2 alatti marad, akkor építési engedélyt kaphasson az átalakításhoz.

12. Javaslat a II. János Pál pápa tér zöldfelületi fejlesztéshez kötődő döntések meghozatalára
A tér fejlesztésének első lépése a park öntözőhálózatának bővítése, ezzel együtt ellenálló gyepfelületek kialakítása. Erre az önkormányzat vállalkozási szerződést köt a JGK Zrt.-vel.

13. Javaslat a Fővárosi Szociális Közalapítvánnyal támogatási szerződés megkötésére
Józsefváros hozzájárul a Fővárosi Szolidaritási Alaphoz 10.000.000 forinttal.

14. Javaslat a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Szakmai Programjának és Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására
A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék szakmai programjának és SzMSz-ének elfogadásához Képviselő- testületi döntés szükséges.

15. Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ módosított szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyására
JSZSZGYK engedélyezett költségvetési létszámkerete 2024. február 1-től 255,5 főről 262,5 főre emelkedett, az egyes szakmai egységek vezetésében is változások voltak, a változások miatt szükségez az SzMSz-t módosítása.

16. Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott Józsefvárosi Óvodák körzethatárainak módosításával kapcsolatos döntés meghozatalára
A döntés célja az Önkormányzat által fenntartott Józsefvárosi Óvodák körzethatárainak módosítása.

17. Javaslat a józsefvárosi nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő 2024. évi támogatási szerződések elfogadására
A döntés célja, hogy a nemzetiségi önkormányzatok működési támogatásban részesüljenek feladataik ellátásához. Ennek összege 14.873.951 forint.

18. Javaslat a Józsefvárosban működő önszerveződő közösségek, továbbá művészek és sportolók pályázati támogatásáról szóló 7/2016. (III. 03.) önkormányzati rendelet módosítására és új, „Sportolók, sportszervezetek felhalmozási támogatása” céltartalék létrehozására, és a 2024. évi sport pályázat keretösszegének növelésére
A rendeletmódosítás új felhalmozási céltartalékot hoz létre „Sportolók, sportszervezetek eszközbeszerzésének támogatása” elnevezéssel, valamint a pályázatok során ezentúl előnyben részesülhetnek a kedvezményes helyiségbérleti lehetőséggel nem rendelkezők is.

19. Javaslat a Közalapítványok 2024. évi támogatási szerződéseinek megkötésére
A döntés célja a Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért és a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány 2024. évi támogatási szerződéseinek megkötése.

20. Javaslat a Vasas Központi Könyvtár Alapítvány és a Vasas Művészegyüttes Alapítvány támogatására
A döntés célja a Vasas Művészegyüttes működésének támogatása 15.000.000 forint összeggel.

21. Javaslat pályázatok benyújtására és együttműködési megállapodások megkötésére a „Fővárosi Szolidaritási Alap 2023” című pályázati felhívásra
A döntés célja, hogy az Önkormányzat sikeresen pályázzon vissza nem térítendő támogatásra a Szolidaritási Alaphoz, együttműködést kössön civil szervezetekkel,
hogy azok sikeresen pályázhassanak, valamint bérlőkijelölési jogot biztosít 2 lakásra a JSzSzGyK-nak.

22. Javaslat a Józsefvárosi Értéktár Bizottság működési feltételeinek megteremtésére
A döntés célja a Józsefvárosi Értéktár Bizottságba új tagok megválasztása, a Bizottság szervezeti és működési szabályzatának elfogadása, valamint fedezet biztosítása a megválasztott tagok tiszteletdíjának finanszírozására.

23. Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet módosítására
A döntés célja, hogy a Magyar Államkincstár felé mielőbb bejelenthető legyen a helyes kormányzati funkciókat tartalmazó SZMSZ melléklet.

24. Javaslat a polgármester 2023. évi szabadságának felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására, a tárgyévi szabadságának megállapítására, valamint a 2024. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására 
2024-ben a polgármester 29 tárgyévi és 16 munkanap előző évről áthozott, összesen 45 munkanap szabadságra jogosult.

25. Javaslat a Polgármesteri Hivatalban 2024. évi igazgatási szünet elrendelésére
2024-ben a nyári igazgatási szünet augusztus 12-től 16-ig, a téli igazgatási szünet december 23-tól 31-ig tart.

26. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok és a veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az átmenetileg szabad pénzeszköz állomány lekötéséről

 

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!