A Képviselő-testületi ülés napirendje- 2024. március 21.

Utolsó frissítés: (Létrehozva: )

A Képviselő-testületi ülés napirendje- 2024. március 21.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. évi 2. rendes ülését 2024. március 21-én (csütörtök) 9 órától tartja a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. 300-as termében (Budapest VIII., Baross utca 63-67.)

Napirend:

1. Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet I. módosítására és a 2024-2028. éveket érintő előzetes kötelezettségvállalásra vonatkozó döntésekre
A módosításban szereplő előirányzat módosítások és átcsoportosítások eredményeként a bevételi és kiadási főösszeg 3 697 488 559 forinttal növekszik.
2. Javaslat a Dankó udvar újra nyitásával kapcsolatos döntések meghozatalára
A döntés célja, hogy a Dankó udvar újranyitásához szükséges fedezetet és szerződéses kereteket biztosítsa. A Dankó udvar tesztidőszak lebonyolítása bruttó 39 370 063 forint pénzügyi fedezet igényel.
3. Javaslat négy darab támogatási kérelem benyújtására a TOP Plusz-4.1.1-23 Egészséges utcák program felhívásra a Német utca, a Dankó utca, az Illés utca, valamint a Práter utca Szigony utca és Illés utca közötti szakasza megújítására vonatkozóan
A döntés célja a Német utca, a Dankó utca, az Illés utca, valamint a Práter utca Szigony utca és Illés utca közötti szakasza megújítására vonatkozó támogatási kérelmek benyújtása az Egészséges utcák program felhívásra.
4. Javaslat a Koszorú utca 26. sz, 35513/2 hrsz. alatti telek Cinka Panna kertre történő átnevezésének kezdeményezésére
A döntés célja, hogy az önkormányzat kezdeményezze a Koszorú utca 26. számú telek Cinka Panna kertként történő elnevezését a Fővárosi Közgyűlésben.
5. Javaslat „Fogadj örökbe egy közterületet! 2024” tárgyú pályázat kiírására
A Fogadj örökbe egy közterületet! 2024 pályázat maximálisan igényelhető összege növekszik, a vállalható feladatok listája is bővül:hulladékgyűjtő, csikkgyűjtő is pályázható.
6. Javaslat a személygépjármű- és kerékpár-elhelyezési kötelezettség teljesítéséről szóló 18/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelet módosítására
A módosított, április 1-jén életbe lépő Kerületi Építési Szabályzat változása miatt szükséges a rendelet módosítása, valamint két esetben a várakozóhely megváltás díja az inflációval megegyező mértékben emelkedik.

7. Javaslat Budapest VIII. kerület, Dugonics u. 17-21. szám alatti ingatlan nyilvános pályázat útján történő értékesítésével kapcsolatos döntés meghozatalára
Az előterjesztés javasolja a Dugonics u. 17-21. szám alatti ingatlant nyilvános, kétfordulós pályázat útján értékesíteni.
8. Javaslat felépítményes ingatlanok nyilvános pályázat útján történő értékesítésével kapcsolatos döntés meghozatalára
Az előterjesztés javasolja a Bauer Sándor utca 13., Sárkány utca 12/b., Tolnai Lajos utca 37. számú önkormányzati ingatlanok értékesítését.
9. Javaslat telekingatlanok nyilvános pályázat útján történő értékesítésével kapcsolatos döntés meghozatalára
Az előterjesztés javasolja a Karácsony Sándor utca 29. és a Szerdahelyi utca 9. számú önkormányzati ingatlanok értékesítését.
10. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad u. 8. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat eredményének megállapításával kapcsolatos döntés meghozatalára
ZÁRT
11. Javaslat a LÉLEK programmal kapcsolatos döntések meghozatalára
Az előterjesztés 6 darab önkormányzati tulajdonban lévő és két, eddig intézményi telephelyként funkcionáló lakást jelölne ki kiléptető lakásként a LÉLEK program számára.
12. Javaslat a vállalkozásfejlesztési céltartalék felhasználására és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával kötendő megállapodás megkötésére
A döntés célja a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara részére 50 000 000 forint összegben támogatás nyújtása az általa kiírt Józsefvárosi kisvállalkozás segítő energiamegtakarítási pályázat forrásának biztosítására.
13. Javaslat az Európai Bizottság által meghirdetett „CERV-2024-DAPHNE” „Pályázati felhívás a nemi alapú erőszak és a gyermekek elleni erőszak megelőzésére és leküzdésére” tárgyú pályázati felhíváson való induláshoz szükséges döntések meghozatalára
Az önkormányzat konzorciumban indulna az Európai Bizottság pályázatán amely a nemi alapú erőszak áldozatainak, köztük a gyermekek védelmére és támogatására összpontosít.
14. Javaslat a „Józsefvárosi Környezetvédelmi Program (2024-2029)” elfogadására
A döntés célja, a Józsefvárosi Környezetvédelmi Program elfogadása, aminek segítségével a környezeti problémák megoldásában hatékony intézkedéseket tud megvalósítani.
15. Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő Józsefvárosi Óvodák székhely- és tagóvodáiban a 2024/2025. nevelési évre szóló óvodai beiratkozás előkészítésével kapcsolatos döntés meghozatalára
Az előterjesztés szerint a Józsefvárosi Óvodákba a jelentkezés ideje online: április 23-tól május 3-ig, személyes jelentkezés: május 6-10. időpontokban lehetséges.
16. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló 56/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosítására
A Rendeletben meghatározott intézményi térítési díjak a korábbiakhoz képest nem emelkednek.
17. Javaslat a 13. orvosi körzet egészségügyi feladatainak ellátására
Dr. Ajtay Zsófia Eszter a 13. orvosi körzet háziorvosának feladatait június 1-től a JEK-ben látják el- ehhez létszámbővítés szükséges.

18. Javaslat a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ intézményvezetői pályázatának elbírálására
ZÁRT

19. Javaslat emléktáblák elhelyezésére
Az előterjesztés három új emléktábla kihelyezésére (Dankó István, Guricsné Pásztor Erzsébet és Gurics György és a Fekete Lyuk) és két emléktábla pótlására (Koltói Anna és Schöpf- Merei Ágost) tesz javaslatot.

20. Javaslat az Ökotárs Alapítvánnyal szerződések megkötésére
A döntés célja az Ökotárs Alapítvány megbízása bruttó 1 000 000 forint összegben a 2023-as részvételi költségvetésen nyertes akadálymentesítési pályázat lebonyolítására, valamint 9 000 000 forintos támogatás a pályázat pénzügyi fedezetének biztosítására.
21. Javaslat alapítványok támogatására
Az előterjesztés javasolja az UCCU Alapítvány, a Józsefvárosi Zeneiskolai Alapítvány és a Humano Modo Alapítvány támogatását, összesen  3 914 600 forinttal.

22. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok és a veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az átmenetileg szabad pénzeszköz állomány lekötéséről

 

 

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!