A Pázmány Péter Katolikus Egyetem új campusáról szóló véleményezés összefoglalója

Utolsó frissítés: (Létrehozva: )

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem új campusáról szóló véleményezés összefoglalója

A  magyar állam a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megrendelése alapján a Magyar Rádió egykori területén kiemelt kormányzati beruházásként építené meg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem új campusát. A jelenlegi elképzelések szerint 2027 szeptemberéig valósítják meg a bontást és az építést. 

Ez a hatalmas projekt a teljes negyed életére kihat, nemcsak Józsefváros Palotanegyedének építészeti környezetét, de az ott élők mindennapjait és életminőségét is döntően meghatározza. Az új campus akkor fog valódi otthonra lelni a Palotanegyedben, ha a szomszédaival, a több ezer palotanegyedi lakossal érdemi párbeszédet folytatva, velük konszenzusra törekedve jön létre.

Ezért a Józsefvárosi Önkormányzat lakossági véleményezést folytatott le, hogy megismerje a környékbeli lakosság véleményét a beruházással kapcsolatban.

A véleményezés adatlapja itt tekinthető meg.

A véleményezésről

A véleményezés 2024. április 10-től május 10-ig tartott.

A kérdőívet online és személyesen is kitölthették a lakosok.

A véleményezés ideje alatt két lakossági fórumot is tartottunk. Ezek visszanézhetőek az önkormányzat Facebook oldalán: https://www.facebook.com/jozsefvaros.hu/videos 

A Közösségi Részvételi Iroda munkatársai és önkéntesi személyesen is felkeresték a közvetlenül érintett házak lakóit, illetve szórólapokat és plakátokat helyeztek el a Palotanegyed házaiban.

A következőkben röviden összefoglaljuk a beérkezett válaszok alapján a véleményezés eredményét, részletesebb kitérve a palotanegyedi kitöltők válaszaira, azonban a honlaphír végén található dokumentumban elolvashatja a véleményezés részletes összefoglalóját.

Eredmények rövid összefoglalója

A Pázmány-campus terveinek véleményezéséről szóló lakossági kérdőívet összesen 1191 fő töltötte ki, ebből 1134 kitöltő online formában, 41 fő papíralapon, illetve a magyar nyelvű kitöltések mellett 16 angol nyelvű kitöltés is beérkezett. Emellett 20 szervezet is kitöltötte a szervezeteknek szóló kérdőívet.

A válaszadók lakóhelyét tekintve a kitöltők több mint fele nem Józsefvárosban lakik. A Palotanegyedben élő kitöltők aránya összesen 29,58 százalék (amelyből 13,53 százalék lakik közvetlenül érintett házakban). Azon józsefvárosi kitöltők aránya, akik nem közvetlenül érintett házban, és nem is a Palotanegyedben laknak,  13,61 százalék. A józsefvárosi kitöltők aránya így összesen 43,19 százalék (514 ember).

Életkor szerint a legaktívabb korcsoport a 12–24 éves, valamint a 45–54 éves korosztályból került ki, de a 75 évnél idősebb kitöltőkön kívül a többi korcsoport is közel azonos arányban osztotta meg véleményét a kérdőív kitöltésével.

I. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem új campusának támogatottsága

  Az összes kitöltő 43,1 százaléka nem támogatta, 44,2 százaléka támogatta, a válaszadók 12,7 százaléka pedig csak részben támogatta a beruházást.

  Ha a támogatottságot lakóhely szerint nézzük, akkor jól látható, hogy a közvetlenül érintett házakban élő kitöltők esetében a beruházás elutasítottsága lényegesen magasabb, mint a nem közvetlenül érintett kitöltőknél, és a részben történő támogatás arányai is nagyobbak a nem a kerületben élőkhöz képest. Legnagyobb arányban a nem Józsefvárosban élők támogatják a projekt megvalósítását.

  Ha kifejezetten csak a Palotanegyedben élők válaszait vesszük figyelembe, akkor az látható, hogy 52 százalékuk nem támogatja, 22 százalékuk részben támogatja, 26 százalékuk pedig támogatja a beruházást.

  II. Az érintett épületek lebontásával kapcsolatos kérdések összefoglalója

   A campus terveivel kapcsolatban az összes érintett, lebontani kívánt épület kapcsán megkérdeztük a kitöltőket, mennyire és milyen formában támogatják azok lebontását vagy felhasználását.

   A válaszadók több mint fele semmilyen formában nem támogatja a Magyar Rádió egykori épületének lebontását, és inkább a felújítás mellett szavazna.

   Elmondható, hogy a Magyar Rádió egykori épülete mellett a legkevésbé támogatott az alábbi épületek bontása: a Szentkirályi utca 25/a és 25/b, valamint 27., illetve a Stúdiópalota. A legtöbb épület esetében a válaszadók a bontás helyett az épületek hasznosítását támogatják.

   Amennyiben csak a Palotanegyedben élők válaszait vizsgáljuk, azt láthatjuk, hogy esetükben még magasabb az épületek felújításának és hasznosításának támogatottsága.

   III. Az új campus épületkomplexumának egyes funkciói

    Az egyes épületek bontásához kapcsolódóan arra is kíváncsiak voltunk, hogy a tervekben megtalálható, kialakítandó terekkel és funkcióval ellátott helyiségekkel kapcsolatban mi a véleménye a kitöltőknek, mennyire támogatják azok létrejöttét, és hogyan viszonyulnak a funkciók betöltéséhez kapcsolódó terek bontási terveihez.

    A válaszok alapján azt láthatjuk, hogy a tervek alapján a válaszadók legnagyobb mértékben a Stúdiópalota, a Szentkirályi u. 25–27., a központi rádió-irodaház és bunker épületeinek bontásával, az új oktatási tömb –4. pinceszintjére tervezett, 200 férőhelyes lelátóval bíró sportcsarnok megépítését ellenzik. Emelett a fitneszterem és a kollégium számít kevésbé népszerű ötletnek. A közösségi tér és a könyvtár esetében a válaszadók több mint fele nyitott a bontással járó kivitelezésre.

    A kitöltők válaszai alapján látszik, hogy azok a funkciók élveznek nagyobb támogatást, amelyek létesítése nem jár valamilyen épület elbontásával.

    Amennyiben csak a Palotanegyedben élők véleményét nézzük, ebben az esetben is látható, hogy esetükben még magasabb egyes funkciók elutasítottsága. Esetükben a sportcsarnok, a kollégium és a fitneszterem mellett nagyobb elutasítottságot élvez a tervezett mélygarázs.

    IV. A közterek vátozási

     A kitöltőket megkérdeztük arról is, hogy mi a véleményük a közterek tervezett változásaival kapcsolatban.

     Az összes kitöltő válaszait vizsgálva általánosságban elmondható, hogy az mindegyik érintett köztér felújítását a válaszadók több mint fele támogatja. A legnagyobb támogatottság a Pollack Mihály tér átalakulásának tervezetét éri. Azonban minden tervezet esetében igen magas a részben támogatás aránya (18,6–21,5 százalék).

     A Pollack Mihály tér felújításának támogatottsága a Palotanegyedben élők körében is magas, azonban azt látjuk, hogy a többi utca esetében magasabb arányban nem támogatják, illetve részben támogatják a közterületek felújításának terveit. Amikor arra kértük a válaszadókat, hogy írják le, miben változtatnának a közterület tervein, leginkább a zöldítést és a parkolási lehetőségek megőrzését kérték.

     V. Összességében mennyire elégedett Ön a Pázmány-campus terveivel?

      A tervekkel kapcsolatos véleményezések végén arra is kíváncsiak voltunk, hogy a korábbiak fényében hogyan értékelik összességében a campus terveit. A kitöltők egy 1-től 6-ig terjedő skálán véleményezhették, hogy mennyire elégedettek összességében a tervekkel.

      A válaszok alapján azt látható, hogy a kitöltő 54 százaléka adott 3 vagy annál kisebb pontszámot (ebből 36 százalékuk egyáltalán nem elégedett), míg 27 százalékuk nagyon elégedett a látott tervekkel. 

      A palotanegyedi kitöltők válaszait nézve azonban egy egészen eltérő eredményt láthatunk. Esetükben a válaszadók 71 százaléka adott 3 vagy annál kisebb pontszámot (ebből 49 százalékuk egyáltalán nem elégedett), míg mindössze 15 százalékuk nagyon elégedett a látott tervekkel.

      A véleményezést összefoglaló teljes dokumentum itt megtekinthető, innen letölthető:

      Mi fog történni ezután?

      A Józsefvárosi Önkormányzat 2024. június 19-én bemutatta a véleményezés összefoglalóját a Építési és Közlekedési Minisztérium és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem képviselőinek.

      Az önkormányzat állékonysági vizsgálatokat fog végezni a közvetlenül érintett házakban. Ennek célja, hogy  pontosan megállapítsuk, hogy milyen mértékben veszélyezteti őket a tervezett és nem támogatott bontások.

      Az állékonysági vizsgálatok eredményének megállapítása után folytatják egymással a tárgyalást a felek.

      Kérdése lenne?

      Józsefvárosi Önkormányzat Közösségi Részvételi Iroda

      reszvetel@jozsefvaros.hu

      +36 1/459-2139

      Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!