A Képviselő-testület napirendje 2022. május 26.

Utolsó frissítés: (Létrehozva: )

A Képviselő-testület napirendje 2022. május 26.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi 6. rendes ülését 2022. május 26-án, kilenc órakor tartja

A Képviselő-testület ülését a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. 300-as termében (Budapest VIII., Baross utca 63-67.) tartja

Napirend:

 1. Javaslat a helyi választási bizottság póttagjainak megválasztására

Két korábbi helyi választási bizottsági tag lemondása miatt új póttagok választása szükséges. A választási iroda vezetője Palóczné dr. Lászlók Ildikó Gabriella ügyvédet és dr. Juhász Dorottya Magdolna jogászt javasolja póttagoknak.

 1. Javaslat Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentésének jóváhagyására

2021-ben a Hivatal Belső Ellenőrzési Irodája elvégezte a Hivatal, a JSzSzGyK és a JEK belső ellenőrzését. Ennek elfogadásáról a képviselő-testület dönt.

 1. Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet megalkotására

A zárszámadási rendelet a elfogadásával a képviselő-testület elfogadja az önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolóját.

 1. Javaslat a lakásfelújításokkal, a karbantartás, gyorsszolgálati tevékenységgel és a könyvvizsgálói feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési döntések meghozatalára

A lakásfelújítási, karbantartási és gyorsszolgálati tevékenység, és a könyvvizsgálói feladatok ellátásához pénzügyi fedezet biztosítása szükséges – erről dönt a képviselő-testület.

 1. Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt 2021. évi közszolgáltatási beszámolójának és a 2021. évi éves számszaki beszámolójának elfogadására

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. elkészítette a évre vonatkozó éves beszámolóját. amely a feladatok részletes elemzését is tartalmazza, feladatcsoportonként.

Ennek elfogadásáról dönt a képviselő-testület.

 1. Javaslat a Rév8 Zrt. 2021. évre vonatkozó éves beszámolójának, 2021. évre vonatkozó éves közszolgáltatási beszámolójának, valamint a 2022. évi üzleti tervének elfogadására 

A Rév8 Zrt. a 2021. évet 72 382 000 forint mérlegfőősszeggel és 0 forint adózott eredménnyel zárta. A beszámolót a képviselő-testületnek kell elfogadnia.

 1. Javaslat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2021. évre vonatkozó éves szakmai beszámolójának, a 2021. évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának, közhasznúsági jelentésének és könyvvizsgálói jelentésének elfogadására

A JKN Zrt. gazdálkodását 2021. évben 631590 000 forint bevétel és 610 973 000 forint költség és ráfordítás mellett összesen 20 617 000 forint adózott eredmény mutatja. A fel nem használt kompenzáció összege: 113 224169 forint

 1. Javaslat Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. vezérigazgatói pályázat eredményének megállapítására

A képviselő-testület dönt a JKN Zrt. vezérigazgató pályázatának eredményéről.

 1. Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára, valamint a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet módosítására

A döntés célja, hogy a képviselő-testület új ingatlanokat jelöljön ki a JSzSzGyK telephelyeiként, egyes telephelyek funkcióit megváltoztassa, valamint módosítsa a JSsSsGyK alapító okiratát és a Vagyonrendeletet annak érdekében, hogy az érintett ingatlanok elősegítsék a JSzSzGyK szakmai feladatellátását.

 1. Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ módosított szervezeti és működési szabályzatának, valamint szakmai programjának jóváhagyására

A JSzSzGyK Alapító Okiratának előző pontban történt módosítása szükségessé teszi az SzMSz és a szakmai program módosítását is.

 1. Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 2021. évi beszámolójának, valamint fenntartói ellenőrzésének elfogadására

A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 2021. évi feladatellátásáról szóló beszámolóját és fenntartói ellenőrzését a képviselő-testületnek kell elfogadnia.

 1. Javaslat a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásával kapcsolatos döntés meghozatalára

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2021. évi értékelést a képviselő-testületnek kell elfogadnia.

 1. Javaslat a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központtal kapcsolatos döntések meghozatalára

Az előterjesztés három részből áll. 1) A JEK Korányi Sándor utcai addiktológiai szakrendelése július 1-től az Auróra utcába költözik. 2) A Hungária krt. 30/A-ban ezentúl a felnőtt háziorvosi rendelés mellett védőnői ellátást és terhesgondozást is biztosítani fognak.  3) A JEK-ben „stratégiai igazgató” munkakört hoznának létre.

 1. Javaslat az Eurest Étteremüzemeltető Kft.-vel megkötött szolgáltatási szerződés módosítására

Az Eurest Kft.-vel megkötött szolgáltatási szerződésben foglalt árak 2022. június 1. napjától 9,9%-kal emelkednek, ami ezzel együtt nem a lakosság részére nem jelent díjemelkedést.

 1. Javaslat Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzattal és a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzattal a – gyermekek átmeneti otthona tárgyában – kötött ellátási szerződésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára

A Szentkirályi utcai Gyermekek Átmeneti Otthona szolgáltatására megkötött szerződés díjait Józsefváros Önkormányzata július 1-től megemelné – erről dönt a képviselő-testület.

 1. Javaslat alapítványok egyedi támogatására

Az előterjesztés két kerületi alapítvány működési támogatásáról szól: Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány, Bölcsődei Múzeum Alapítvány, és az Autistic Art Közhasznú Alapítvány az Autista Lakóotthonokért, aki rajzeszközök beszerzésére kért támogatást.

 1. Javaslat 2022. évi alapítványi pályázatok elbírálására

Az önkormányzat 2022. évre is kiírt pályázatokat civil, egyházi, sport és nemzetiségi témában. A támogatásokról a képviselő-testület dönt.

 1. Javaslat a „Civil és egyházi szervezetek számára önkormányzati lakások bérlőkijelölési joga” című pályázat eredményének megállapítására

A 2021. decemberében kiírt pályázatra 4 szervezet jelentkezett, a meghirdetett 15-ből 9 lakásra érkezett bérlőkijelölési igény – ezekről dönt a képviselő-testület.

 1. Javaslat a nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő 2022. évi támogatási szerződések elfogadására

A kerületben működő nemzetiségi önkormányzatokat 2022-ben 11 millió 548 ezer forinttal támogatja az önkormányzat. A támogatási szerződések megkötéséhez képviselő-testületi döntés szükséges.

 1. Javaslat a József körút – Népszínház utca – Teleki László tér – Fiumei út – Orczy tér – Orczy út – Nagyvárad tér – Üllői út által határolt terület (Csarnok negyed, Corvin negyed, Magdolna negyed, Orczy negyed és Losonci negyed) Kerületi Építési Szabályzatáról szóló rendelet megalkotására

A kerület 15 éves építési szabályzatának felülvizgyálatát a jogszabályi környezetben bekövetkezett változások a fejlesztési szándékok megváltozása, és új szakmai szempontok előtérbe kerülése tette szükségessé.

 1. Javaslat a személygépjármű- és kerékpárelhelyezési kötelezettség teljesítéséről szóló rendelet megalkotására

Sok esetben az épületen, vagy a telken belül a parkoló, valamint kerékpártároló létesítése nem oldható meg, ezért szükséges egyéb lehetőség biztosítása. Erre a problémára ad megoldást a most elfogadandó új rendelet.

 1. Javaslat a Corvin Sétány Programmal kapcsolatos közérdekű célra történő felajánlás elfogadására

A Corvin Sétány Program keretében a Szigony utca a Tömő és Apáthy utca között teljes szerkezeti felújítására, a Balassa és az Apáthy utca aszfalt- és járdafelújítására, a Szigony utca 35-37. közötti terület parkosítására, és 10 darab platánfa ültetésére kerül sor közcélú felajánlás útján.

 1. Javaslat a Somogyi Béla utca felújításával kapcsolatos döntések meghozatalára PÓTKÉZBESÍTÉS   
 1. Javaslat a Práter utca megújítása keretében megvalósuló közvilágítás hálózat átépítéséhez kapcsolódó tulajdonosi döntések meghozatalára

A Práter utca megújításának része, hogy új közvilágítási hálózat épül, amihez a korábbi közvilágítás maradványértékét az önkormányzatnak meg kell fizetni. A közvilágítás tulajdonjoga a fővárosi tulajdonú BDK Kft.-hez kerül.

 1. Javaslat társasházak és lakásfenntartó szövetkezeti házak részére „Kis értékű támogatások 2022” tárgyú pályázat, valamint „Közös használatú helyiségekben nyílás-záró felújítása, cseréje 2022” tárgyú pályázat kiírásának elfogadására

Az önkormányzat 5 millió forint keretösszegben kis értékű felújítások elvégzésére, valamint nyílászárók felújítására és cseréjére ír ki pályázatot 10 millió forint keretösszegben.

 1. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon hasznosítására, tulajdonjogának átruházására vonatkozó versenyeztetés szabályairól szóló 45/2019. (II. 21.) számú határozat módosítására

A kerület versenyeztetési szabályzatát össze kell hangolni a lakások bérbeadásáról szóló rendelettel, főleg az értékelési szempontok miatt egységessé kell tenni- erről dönt a képviselő-testület.

 1. Javaslat „Fogadj örökbe egy közterületet!” tárgyú program kiírására

A „Fogadj örökbe egy közterületet!” olyan közösségi pályázati program, melynek célja az örökbefogadó közelében lévő vagy működéséhez köthető közterületek gondozása, zöldítése, ápolása, megtisztítása a JGK Zrt.) közreműködésével és szakmai támogatásával.

 1. Javaslat a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntések meghozatalára

A kuratóriumba új tag kerül (Kiss Bálint helyére Sági Krisztofer), valamint Horváth Attila képviseleti jogot kap.

 1. Javaslat a Polgármesteri Hivatal munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására

A Polgármesteri Hivatal általános munkarendje és ügyfélfogadási ideje tartalmilag nem változik, de a a korábbiakkal ellentétben a képviselő-testület határozattal kell, hogy elfogadja.

 1. Javaslat fellebbezés elbírálására települési támogatás eljárásban PÓTKÉZBESÍTÉS, ZÁRT ÜLÉS

A képviselő-testület hivatalos napirendjét itt találja: https://jozsefvaros.hu/otthon/onkormanyzat/ules/kepviselo-testulet-ules-2022-majus-26/

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!