Alkossuk meg együtt az új helyi építési szabályzatot Józsefváros teljes területére!

Utolsó frissítés:

Új helyi építési szabályzat

Józsefváros területén jelenleg négy helyi építési szabályzat van hatályban. A szabályozás térbeli és időbeli széttagoltsága miatt ezeknek az alkalmazása megnehezíti mind a lakosok, mind pedig a hatóságok dolgát. A Józsefvárosi Önkormányzat ezért úgy döntött, hogy elindítja a kerületi szinten egységes építési szabályzat elkészítését.

Az új rendelet elkészítésének célja a négy hatályban lévő rendelet összefésülése és egységesítése a könnyebb használhatóság és az egységes szabályozási környezet megteremtése érdekében. Az új rendelet felépítése nem különbözik a most hatályban lévő rendeletekétől, mivel a tartalmi követelményeket kormányrendelet írja elő. Ennek megfelelően a helyi építési szabályzat tartalmazza:

a) az épített környezet alakítására vonatkozó általános előírásokat, mint például a szintterületi mutató alkalmazása és a megengedett legnagyobb utcai párkánymagasságra vonatkozó előírások (rendelet VII. fejezete);

b) a telekalakítás előírásait (rendelet IV. fejezete);

c) az építési övezeti és az övezeti előírásokat, mint például a megengedett legnagyobb beépítettség és a minimális zöldfelület mértéke (rendelet második része és 2. számú melléklete);

d) az elhelyezhető és tiltott rendeltetésekkel kapcsolatos előírásokat, például nagyvárosias lakóterületen, mint a Mátyás teret körülzáró ingatlanok a hátsókertben mosókonyha, nyárikonyha, gépkocsi és egyéb tárolóépület és fólia sátor nem létesíthető (rendelet IX. fejezete minden beépítésre szánt területre külön meghatározza ezeket);

e) a közműellátás mértékére és módjára vonatkozó előírásokat (rendelet V. fejezete);

f) a járművek elhelyezésére vonatkozó előírásokat (rendelet VI. fejezete és 3. sz. melléklete);

g) környezet- és tájvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseket, amelyek az új rendeletben kiegészülnek a klímaadaptációra és a hőszigethatás csökkentésére vonatkozó előírásokkal  (rendelet III. fejezete).

A kerületi építési szabályzat elkészítéséhez megalapozó és alátámasztó munkarész is készül (ezeket lásd alább), amelyek tartalmát szintén kormányrendelet határozza meg. Ennek a két dokumentumnak a célja, hogy megvizsgálja és elemezze a kerületet történelmi, gazdasági, társadalmi szempontok alapján.

Vegyen Ön is részt az új kerületi építési szabályzat megalkotásában!

Kérjük, mondja el Ön is a véleményét a rendelet tervezetéről, és így Ön is beleszólhat a fent részletezett előírásokba. Fontos azzal tisztában lenni, hogy a kerületi építési szabályzatnak meg kell felelnie a főváros településszerkezeti tervének és rendezési szabályzatának is, amely bizonyos kereteket szab a helyi szabályoknak is.

Hogyan mondhatja el véleményét?

Szóban: A Józsefvárosi Önkormányzat lakossági fórumot tart 2023. október 12-én csütörtökön 17 órától a Józsefvárosi Önkormányzat Ügyfélszolgálati irodájának fogadóterében (1082 Budapest, Baross u. 66–68.)  A lakossági fórumon a tervező ismerteti az elkészült tervezet tartalmát, a lényeges változásokat, és lehetőséget biztosít arra, hogy a megjelentek elmondják észrevételeiket és javaslataikat.

Írásban: 2023. október 17-ig írásban is elküldheti véleményét az alább található Javaslattételi lap kitöltésével. Ezt többféle módon is eljuttathatja a Polgármesteri Hivatal Városépítészeti Irodája részére:

További információ: Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Városépítészeti Iroda

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

partnersegi@jozsefvaros.hu

06-1-459-2157

Kapcsolódó dokumentumok:
  1. Megalapozó munkarész Utolsó frissítés: 2023. október 2.
    27 MB PDF dokumentum
  2. Alátámasztó munkarész Utolsó frissítés: 2023. október 2.
    19 MB PDF dokumentum
  3. Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról rendelet tervezete Utolsó frissítés: 2023. október 3.
    91 MB PDF dokumentum

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!