Költségvetési és Pénzügyi Bizottság rendes ülése (2022. október 17.)

Kapcsolódó dokumentumok

Meghívóevent_available Feltöltve: 2022 október 13.
1 MBPDF dokumentum
Határozatokevent_available Feltöltve: 2022 október 18.
415 KBPDF dokumentum
Jegyzőkönyvevent_available Feltöltve: 2022 október 26.
1 MBPDF dokumentum
Átruházott bizottsági hatáskörű előterjesztések
Javaslat „Földgáz energia adásvétele” tárgyú dinamikus beszerzési rendszer kialakítására vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatására
lockzárt előterjesztésevent_available Feltöltve: 2022. december 2.
61 KBPDF dokumentum
Javaslat a „Bérlakás felújítás keretszerződés 2022-2024” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására
lockzárt előterjesztésevent_available Feltöltve: 2022. december 2.
61 KBPDF dokumentum
lockdöntésevent_available Feltöltve: 2022. október 24.
145 KBPDF dokumentum
Javaslat „Takarítógép és Elektromos tehergépjármű beszerzés” tárgyú közbeszerzési eljárás eredménymegállapítására
lockzárt előterjesztésevent_available Feltöltve: 2022. december 2.
61 KBPDF dokumentum
Javaslat a „Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatának kialakítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására
lockzárt előterjesztésevent_available Feltöltve: 2022. december 2.
61 KBPDF dokumentum
Javaslat az Európai Bizottság által támogatott, „Befogadó óvodák a roma minőségi oktatásért” című, 963286 azonosító számú projekt szerződésének módosításához szükséges döntés meghozatalára
lock_openelőterjesztésevent_available Feltöltve: 2022. október 13.
2 MBPDF dokumentum
lock_opendöntésevent_available Feltöltve: 2022. október 24.
141 KBPDF dokumentum
Javaslat Dr. Kiss Imre László Ügyvédi Irodával kötött megbízási szerződés módosítására
lock_openelőterjesztésevent_available Feltöltve: 2022. október 13.
310 KBPDF dokumentum
lock_opendöntésevent_available Feltöltve: 2022. október 24.
101 KBPDF dokumentum
Képviselő-testületi előterjesztések véleményezése
A képviselő-testületi előterjesztéseket itt találják meg: Képviselő-testület rendes ülése (2022. október 20.)
Javaslat egyes önkormányzati adórendeletek módosítására - PÓTKÉZBESÍTÉS
Javaslat az egyes anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 18/2018. (VII. 18.) önkormányzati rendelet módosítására
Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló 56/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosítására és az időskorúak átmeneti otthonában biztosított étkeztetés nyersanyagnormájának emeléséhez a pénzügyi fedezet biztosítására
Javaslat 2023. évi költségvetési döntések meghozatalára - PÓTKÉZBESÍTÉS
Javaslat a 2023. évi részvételi költségvetés előkészítéséhez szükséges fedezet biztosítására
Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a mikromobilitási eszközök egységes szabályozása érdekében
Javaslat Támogatói Szerződés megkötésére a Corvin Áruházzal - PÓTKÉZBESÍTÉS
Javaslat az Európa Belvárosa Program III. TÉR_KÖZ pályázattal kapcsolatban felmerült tulajdonosi döntések meghozatalára
Javaslat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-vel kötött Közszolgáltatási Szerződés módosítására - PÓTKÉZBESÍTÉS
Javaslat emléktáblák kihelyezésére
Javaslat az Európai Bizottság által meghirdetett LIFE Program energetikai tárgyú pályázati felhívásain való induláshoz szükséges döntések meghozatalára
Javaslat közétkeztetési szerződések módosítására - PÓTKÉZBESÍTÉS
Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok és a veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az átmenetileg szabad pénzeszköz állomány lekötéséről

We only use cookies (data stored in your browser) when necessary to make our sites smarter for you. Please click the Accept button after reading the Privacy Policy!