Képviselő-testület rendes ülése (2022. október 20.)

Kapcsolódó dokumentumok

Meghívóevent_available Feltöltve: 2022 október 13.
855 KBPDF dokumentum
Határozatokevent_available Feltöltve: 2022 október 25.
816 KBPDF dokumentum
Jegyzőkönyvevent_available Feltöltve: 2022 november 10.
4 MBPDF dokumentum
A videót az onkormanyzati.tv szolgáltatja
A videót az onkormanyzati.tv szolgáltatja
Napirendi pontok
Javaslat egyes önkormányzati adórendeletek módosítására - PÓTKÉZBESÍTÉS
lock_openelőterjesztésevent_available Feltöltve: 2022. október 17.
6 MBPDF dokumentum
Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
lock_openelőterjesztésevent_available Feltöltve: 2022. október 14.
2 MBPDF dokumentum
Javaslat a településterv, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet helyi partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet elfogadására
lock_openelőterjesztésevent_available Feltöltve: 2022. október 14.
265 KBPDF dokumentum
lock_openelőterj. mellékletevent_available Feltöltve: 2022. október 17.
116 KBPDF dokumentum
Javaslat a józsefvárosi természeti környezet védelméről szóló 28/2014. (VII. 01.) önkormányzati rendelet módosítására -PÓTKÉZBESÍTÉS
lock_openelőterjesztésevent_available Feltöltve: 2022. október 18.
885 KBPDF dokumentum
Javaslat az egyes anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 18/2018. (VII. 18.) önkormányzati rendelet módosítására
lock_openelőterjesztésevent_available Feltöltve: 2022. október 14.
337 KBPDF dokumentum
Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló 56/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosítására és az időskorúak átmeneti otthonában biztosított étkeztetés nyersanyagnormájának emeléséhez a pénzügyi fedezet biztosítására
lock_openelőterjesztésevent_available Feltöltve: 2022. október 14.
616 KBPDF dokumentum
Javaslat 2023. évi költségvetési döntések meghozatalásra - PÓTKÉZBESÍTÉS
lock_openelőterjesztésevent_available Feltöltve: 2022. október 18.
184 KBPDF dokumentum
Javaslat a 2023. évi részvételi költségvetés előkészítéséhez szükséges fedezet biztosítására
lock_openelőterjesztésevent_available Feltöltve: 2022. október 14.
1 MBPDF dokumentum
Javaslat a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásának meghatározására
lock_openelőterjesztésevent_available Feltöltve: 2022. november 17.
298 KBPDF dokumentum
Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a mikromobilitási eszközök egységes szabályozása érdekében
lock_openelőterjesztésevent_available Feltöltve: 2022. október 14.
853 KBPDF dokumentum
Javaslat Támogatói Szerződés megkötésére a Corvin Áruházzal - AZ ELŐTERJESZTŐ VISSZAVONTA
Javaslat az Európa Belvárosa Program III. TÉR_KÖZ pályázattal kapcsolatban felmerült tulajdonosi döntések meghozatalára
lock_openelőterjesztésevent_available Feltöltve: 2022. október 14.
24 MBPDF dokumentum
Javaslat a 17/2022. (V. 26.) számú önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezéséről szóló döntések meghozatalára
lock_openelőterjesztésevent_available Feltöltve: 2022. október 14.
192 KBPDF dokumentum
Javaslat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt-vel kötött Közszolgáltatási Szerződés módosítására - PÓTKÉZBESÍTÉS
lock_openelőterjesztésevent_available Feltöltve: 2022. október 18.
3 MBPDF dokumentum
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Tömő utca 15. szám alatti ingatlan beépítési kötelezettségének módosítására - AZ ELŐTERJESZTŐ VISSZAVONTA
Javaslat emléktáblák kihelyezésére
lock_openelőterjesztésevent_available Feltöltve: 2022. október 14.
15 MBPDF dokumentum
lock_openelőterj. mellékletevent_available Feltöltve: 2022. november 17.
26 KBPDF dokumentum
Javaslat az Európai Bizottság által meghirdetett LIFE Program energetikai tárgyú pályázati felhívásain való induláshoz szükséges döntések meghozatalára
lock_openelőterjesztésevent_available Feltöltve: 2022. október 14.
936 KBPDF dokumentum
Javaslat a Józsefvárosi Óvodák 2021/2022. nevelési évről szóló beszámolójának elfogadására
lock_openelőterjesztésevent_available Feltöltve: 2022. október 14.
2 MBPDF dokumentum
Javaslat a Józsefvárosi Óvodákban fűtés útján biztosítandó léghőmérséklet meghatározására
lock_openelőterjesztésevent_available Feltöltve: 2022. október 14.
195 KBPDF dokumentum
Javaslat a menstruációs szabadságra vonatkozó döntések meghozatalára
lock_openelőterjesztésevent_available Feltöltve: 2022. október 14.
172 KBPDF dokumentum
Javaslat a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményeivel, valamint a Menhely Alapítvánnyal történő együttműködésre
lock_openelőterjesztésevent_available Feltöltve: 2022. október 14.
5 MBPDF dokumentum
Javaslat közétkeztetési szerződések módosítására - AZ ELŐTERJESZTŐ VISSZAVONTA
Javaslat fellebbezés elbírálására rendkívüli települési támogatás eljárásban
lockzárt előterjesztésevent_available Feltöltve: 2022. december 2.
61 KBPDF dokumentum
Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok és a veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az átmenetileg szabad pénzeszköz állomány lekötéséről
lock_openelőterjesztésevent_available Feltöltve: 2022. október 18.
6 MBPDF dokumentum
Sürgősségi 1.: Javaslat képviselő-testületi bizottsági tagjának megválasztásáról szóló döntés meghozatalára
lock_openelőterjesztésevent_available Feltöltve: 2022. november 17.
138 KBPDF dokumentum
Sürgősségi 2.: Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjének 2022. november 1. napjától 2023. május 15. napjáig terjedő időszakra történő meghatározására
lock_openelőterjesztésevent_available Feltöltve: 2022. november 17.
150 KBPDF dokumentum

We only use cookies (data stored in your browser) when necessary to make our sites smarter for you. Please click the Accept button after reading the Privacy Policy!