Illés utca felújítása

Beruházás helyszíne: Budapest VIII. Illés utca Baross utca és Korányi Sándor utca közötti terület

Beruházó: Józsefvárosi Önkormányzat

Lebonyolító: Városépítészeti Iroda

Közreműködő: Város-Teampannon Kft.

Beruházás jelenlegi státusza:

 
 
 
 
 
Előkészítés (befejezve)

 
 
 
 
 
Koncepcióalkotás (befejezve)

 
 
 
 
 
Véleményezés (folyamatban)

 
 
 
 
 
Tervezés (nincs elkezdve)

 
 
 
 
 
Engedélyeztetés (nincs elkezdve)

 
 
 
 
 
Közbeszerzés (nincs elkezdve)

 
 
 
 
 
Kivitelezés (nincs elkezdve)

 
 
 
 
 
Kész (nincs elkezdve)

Kivitelezés várható kezdése: 2023/4. negyedév

Kivitelezés várható befejezése: 2024/4. negyedév

Röviden a beruházásról

Az Illés utca a VIII. kerület Józsefváros, Losonci negyed és az Orczy negyed határán található É-D-i irányú utca, mely az Orczy kertet és a Kálvária teret köti össze. Északról a Baross utca, Délről a Korányi Sándor utca határolja. Jelentős nagyságú zöldfelületeket köt össze ez a tengely, melyre DNy-i irányból a Füvészkert és a Losonci tér zöldfelületei fűződnek fel, ÉK-ről pedig a Kálvária tér.

Az utca széles, 1×1 sávon közlekednek az autók, mellette mindkét oldalon párhuzamos parkolósáv, emellett 2,5-4,5 m szélesség között változó zöldsáv és járda mindkét oldalon. A járda burkolatai töredezettek, aszfaltborításúak. Több helyen kitaposásokat vagy a meglévő térkövezett felületeket látni a zöldfelületen, ahol a lakók az épületből kihúzzák a szemeteseket az utcára.

Az utcában a lakófunkción kívül más is megjelenik (kereskedelem, szolgáltatás, rekreáció). Az épületek földszintjén több helyen vannak élelmiszerboltok, de legtöbb esetben a földszint (magasföldszint) is lakó funkciót tölt be.

A Korányi Sándor utca felől indulva a terület legjelentősebb zöldfelülete a Füvészkert található, a Tömő utcai sarkon faiskolával. A faiskola gyalogosan megközelíthető kapuja az Illés utcára nyílik, a gépjárművel közlekedhető pedig a Tömő utcára. A tervezési terület É-i végében lévő Kálvária tér szintén nagy alapterületű zöldfelület, idős fákkal. Az utca egészén végigfutó zöldsávok hol szélesebbek, hol keskenyebbek. Jellemző a kitaposott gyep, különféle cserjék telepítése, melyet a zöldfelület közelében lakók gondozhatnak.

Az utca fasora igencsak vegyes képet mutat. Többféle faj és többféle kor változik az utca egész hosszán. A fák jelentős része karbantartást igényel, ez leginkább az elszáradt és légvezetékbe nyúló ágak eltávolítását jelenti. Az utca bútorzata vegyes képet mutat.

Az Illés utca felújításával kapcsolatban a 2019-ben a HEKET Kft. készített közterület megújítási tervet, melynek fókusza az Illés utca korszerűsítése és a környezetének újragondolása volt a közműhelyzet és a tulajdonosi adottságok figyelembevételével, igazodva az Orczy kert felújításával és megnyitásával járó sétáló és kerékpáros jelleg erősödéséhez. A HEKET Kft. hozzájárult az általuk készített tervek ismételt felhasználásához és áttervezéséhez.

Az utcában több nagyobb építkezés is folyik, amelyek a közterület állapotát jelentősen lerontották és az utca már az építkezések előtt is megérett a felújításra, ezért döntött az Önkormányzat úgy, hogy felülvizsgáltatja az Illés utca felújításának terveit.

Főbb műszaki tartalom:

 • külön parkoló-, gyalogos- és kerékpársáv kialakítása és autós-, gyalogos- és kerékpáros forgalom kiszolgálására egyaránt alkalmas közterület kialakítása, védett kerékpárút létesítésének vizsgálata
 • térkő gyalogos felület,
 • közműhelyzet függvényében fák, fasor, növények, ágyások telepítése és az ezekhez szükséges öntözőhálózat kialakítása, a megtápláláshoz szükséges vízbekötés, valamint közterületi vízóra akna kiépítése,
 • ülőbútorok, szemetesek, ivókút, kutyapiszok gyűjtők és kerékpártámaszok elhelyezése,
 • a csapadékvíz elvezetés rácsos folyókával történjen, növénykazettáknál megvizsgálandó az esővíz helyben tartásának lehetősége,
 • a korábbi tervhez képest több fa telepítése a közművek figyelembevételével
 • a járda vagy kerékpársáv melletti zöldsáv időnkénti és szükségszerű (bejáratok, rakodóhelyek, földszinti funkciók illetve a parkolóhely és a járda közti közlekedés miatti) megszakítása és a korábbi terv zöldsávbeli megszakításainak felülvizsgálata
 • a közlekedési rend felülvizsgálata, különös tekintettel a kerékpár- és a gyalogos közlekedés biztonságos elválasztására: 3m-nél nem szélesebb forgalmi sáv, 2m-nél nem szélesebb parkolósáv
 • a kerékpársávok folytatásának vizsgálata (a Füvészkert oldalán és az átellenes oldalon a Korányi Sándor utcai körforgalomnál a semmi fut; a Kálvária térnél nincs ábrázolva a csatlakozás)
 • a középső zöldsáv felülvizsgálata a várható távhővezeték figyelembe vételével, egyeztetés szükséges a Főtáv Zrt.-vel
 • a Práter utca – Kőris utca kereszteződésnél a Práter utca 118. sz. épület elé bekanyarodó gyalogossáv szükségességének felülvizsgálata
 • a csatlakozó utcák legalább utcaszegély szerinti ábrázolása, mivel ennek hiányában nem lehet az Illés utca forgalmi- illetve gyalogossávjainak helyes csatlakozását ellenőrizni:

o             járdafülek kanyaródóívhez illesztése, úttest szűkítése (pl. Dugonics utcai csomópont kiemelése esetén)

o             Kálvária tér szervízútnál Illés utca járda nyomvonalában úttest járdaszintbe emelése, járdafülek igazítása

o             Tömő utcai torkolatban az úttest járdaszintbe emelése

 • burkolati anyagok tisztázása illetve a különböző burkolatok találkozásának pontos meghatározása indoklással
 • a Kálvária tér egységes burkolattal valósuljon meg,
 • Dugonics utca csatlakozásánál zebra tervezésének megvizsgálása
 • a Korányi Sándor utcai körforgalomnál az NKE felé még egy zebra elhelyezése, mert itt lesz a Campus új bejárata: a körforgalmi elrendezés úttervezői felülvizsgálata a sebességcsökkentés és a gyalogosbiztonság alapelveivel – jogszabályilag lehetséges legszűkebb kanyaródó ív használata, az átkelés minél keskenyebb forgalmi sávokon való biztosítása
 • Füvészkert bejárat előtti teresedés hangsúlyosabbá tétele

 

A beruházással kapcsolatos hírek, események

We only use cookies (data stored in your browser) when necessary to make our sites smarter for you. Please click the Accept button after reading the Privacy Policy!