Illés utca felújítása

Beruházás helyszíne: Budapest VIII. Illés utca Baross utca és Korányi Sándor utca közötti terület

Beruházó: Józsefvárosi Önkormányzat

Lebonyolító: Városépítészeti Iroda

Közreműködő: Város-Teampannon Kft.

Beruházás jelenlegi státusza:

 
 
 
 
 
Előkészítés (befejezve)

 
 
 
 
 
Koncepcióalkotás (befejezve)

 
 
 
 
 
Véleményezés (befejezve)

 
 
 
 
 
Tervezés (befejezve)

 
 
 
 
 
Engedélyeztetés (folyamatban)

 
 
 
 
 
Közbeszerzés (nincs elkezdve)

 
 
 
 
 
Kivitelezés (nincs elkezdve)

 
 
 
 
 
Kész (nincs elkezdve)

Kivitelezés várható kezdése: 2023/4. negyedév

Kivitelezés várható befejezése: 2024/4. negyedév

Röviden a beruházásról

A beruházás legfőbb célja az, hogy a jelenleg nagyon rossz állapotú utca helyett egy egységes kialakítású, jól gyalogos- és kerékpárbarát, jelentős zöldfelülettel rendelkező utca jöjjön létre.

Az Illés utca a VIII. kerület Józsefváros, Losonci negyed és az Orczy negyed határán található É-D-i irányú utca, mely az Orczy kertet és a Kálvária teret köti össze. Északról a Baross utca, Délről a Korányi Sándor utca határolja. Jelentős nagyságú zöldfelületeket köt össze ez a tengely, melyre DNy-i irányból a Füvészkert és a Losonci tér zöldfelületei fűződnek fel, ÉK-ről pedig a Kálvária tér.

Az utca széles, 1×1 sávon közlekednek az autók, mellette mindkét oldalon párhuzamos parkolósáv, emellett 2,5-4,5 m szélesség között változó zöldsáv és járda mindkét oldalon. A járda burkolatai töredezettek, aszfaltborításúak. Több helyen kitaposásokat vagy a meglévő térkövezett felületeket látni a zöldfelületen, ahol a lakók az épületből kihúzzák a szemeteseket az utcára.

Az utcában a lakófunkción kívül más is megjelenik (kereskedelem, szolgáltatás, rekreáció). Az épületek földszintjén több helyen vannak élelmiszerboltok, de legtöbb esetben a földszint (magasföldszint) is lakó funkciót tölt be.

A Korányi Sándor utca felől indulva a terület legjelentősebb zöldfelülete a Füvészkert található, a Tömő utcai sarkon faiskolával. A faiskola gyalogosan megközelíthető kapuja az Illés utcára nyílik, a gépjárművel közlekedhető pedig a Tömő utcára. A tervezési terület É-i végében lévő Kálvária tér szintén nagy alapterületű zöldfelület, idős fákkal. Az utca egészén végigfutó zöldsávok hol szélesebbek, hol keskenyebbek. Jellemző a kitaposott gyep, különféle cserjék telepítése, melyet a zöldfelület közelében lakók gondozhatnak.

Az utca fasora igencsak vegyes képet mutat. Többféle faj és többféle kor változik az utca egész hosszán. A fák jelentős része karbantartást igényel, ez leginkább az elszáradt és légvezetékbe nyúló ágak eltávolítását jelenti. Az utca bútorzata vegyes képet mutat.

Az Illés utca felújításával kapcsolatban a 2019-ben a HEKET Kft. készített közterület megújítási tervet, melynek fókusza az Illés utca korszerűsítése és a környezetének újragondolása volt a közműhelyzet és a tulajdonosi adottságok figyelembevételével, igazodva az Orczy kert felújításával és megnyitásával járó sétáló és kerékpáros jelleg erősödéséhez. A HEKET Kft. hozzájárult az általuk készített tervek ismételt felhasználásához és áttervezéséhez.

Az utcában több nagyobb építkezés is folyik, amelyek a közterület állapotát jelentősen lerontották és az utca már az építkezések előtt is megérett a felújításra, ezért döntött az Önkormányzat úgy, hogy felülvizsgáltatja az Illés utca felújításának terveit.

Főbb műszaki tartalom:

 • külön parkoló-, gyalogos- és kerékpársáv kialakítása és autós-, gyalogos- és kerékpáros forgalom kiszolgálására egyaránt alkalmas közterület kialakítása, védett kerékpárút létesítésének vizsgálata
 • térkő gyalogos felület,
 • közműhelyzet függvényében fák, fasor, növények, ágyások telepítése és az ezekhez szükséges öntözőhálózat kialakítása, a megtápláláshoz szükséges vízbekötés, valamint közterületi vízóra akna kiépítése,
 • ülőbútorok, szemetesek, ivókút, kutyapiszok gyűjtők és kerékpártámaszok elhelyezése,
 • a csapadékvíz elvezetés rácsos folyókával történjen, növénykazettáknál megvizsgálandó az esővíz helyben tartásának lehetősége,
 • a korábbi tervhez képest több fa telepítése a közművek figyelembevételével
 • a járda vagy kerékpársáv melletti zöldsáv időnkénti és szükségszerű (bejáratok, rakodóhelyek, földszinti funkciók illetve a parkolóhely és a járda közti közlekedés miatti) megszakítása és a korábbi terv zöldsávbeli megszakításainak felülvizsgálata
 • a közlekedési rend felülvizsgálata, különös tekintettel a kerékpár- és a gyalogos közlekedés biztonságos elválasztására: 3m-nél nem szélesebb forgalmi sáv, 2m-nél nem szélesebb parkolósáv
 • a kerékpársávok folytatásának vizsgálata (a Füvészkert oldalán és az átellenes oldalon a Korányi Sándor utcai körforgalomnál a semmi fut; a Kálvária térnél nincs ábrázolva a csatlakozás)
 • a középső zöldsáv felülvizsgálata a várható távhővezeték figyelembe vételével, egyeztetés szükséges a Főtáv Zrt.-vel
 • a Práter utca – Kőris utca kereszteződésnél a Práter utca 118. sz. épület elé bekanyarodó gyalogossáv szükségességének felülvizsgálata
 • a csatlakozó utcák legalább utcaszegély szerinti ábrázolása, mivel ennek hiányában nem lehet az Illés utca forgalmi- illetve gyalogossávjainak helyes csatlakozását ellenőrizni:

o             járdafülek kanyaródóívhez illesztése, úttest szűkítése (pl. Dugonics utcai csomópont kiemelése esetén)

o             Kálvária tér szervízútnál Illés utca járda nyomvonalában úttest járdaszintbe emelése, járdafülek igazítása

o             Tömő utcai torkolatban az úttest járdaszintbe emelése

 • burkolati anyagok tisztázása illetve a különböző burkolatok találkozásának pontos meghatározása indoklással
 • a Kálvária tér egységes burkolattal valósuljon meg,
 • Dugonics utca csatlakozásánál zebra tervezésének megvizsgálása
 • a Korányi Sándor utcai körforgalomnál az NKE felé még egy zebra elhelyezése, mert itt lesz a Campus új bejárata: a körforgalmi elrendezés úttervezői felülvizsgálata a sebességcsökkentés és a gyalogosbiztonság alapelveivel – jogszabályilag lehetséges legszűkebb kanyaródó ív használata, az átkelés minél keskenyebb forgalmi sávokon való biztosítása
 • Füvészkert bejárat előtti teresedés hangsúlyosabbá tétele

A beruházással kapcsolatos hírek, események

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!