A közterületi filmforgatásokra vonatkozó szabályok

Utolsó frissítés: (Létrehozva: )

Milyen jogszabályok határozzák meg a közterületi filmforgatásokat Józsefvárosban?

Józsefvárosban a közterületek használatát és használatának rendjét a 4/2020. (II.27.) számú önkormányzati rendelet szabályozza, melyekben külön fejezet foglalkozik a közterületi filmforgatásokkal. A rendelet itt érhető el: 

4/2020.
(II.27.)
Önkormányzati rendelet
A Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről
Hatályon kívül

Hatályban volt: 2020. április 1. - 2023. május 1.

Utolsó frissítés: 2022. október 6.

rendelet 1 MBPDF dokumentum

Azt, hogy hogyan lehet a települési önkormányzat tulajdonában álló közterületeket filmforgatás céljából igénybe venni, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (filmtörvény) tartalmazza, amely itt érhető el: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0400002.tv

A kapcsolódó eljárások lefolytatásának rendjét a közterületek és az állami tulajdonban álló ingatlanok filmforgatási célú használatának részletes szabályairól kiadott kormányrendelet szabályozza, amely itt érhető el: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1600302.kor

Kérjük, ha Ön filmforgatási céllal szeretne használni olyan közterületet, amely a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában van, akkor olvassa el az összes fenti jogszabályt, mert ez az útmutató csak a legfontosabb részeket emeli ki! Ezen kívül kérjük, hogy még időben – jóval a hatósági engedélyezési folyamat előtt – lépjen velünk kapcsolatba, hogy minden fél számára kielégítő módon elő tudjuk készíteni a forgatást és az érintett lakók is időben értesülhessenek. Kérjük, keresse a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodáját: https://jozsefvaros.hu/otthon/polgarmesteri-hivatal/szervezeti-egysegek/igazgatasi-iroda/

Részletes információk a közterületek filmforgatási célú használatáról a Nemzeti Filmintézet honlapján találhatóak >>>

Mikor kell kérelmet benyújtani a közterületi filmforgatáshoz?

Ha valaki a filmtörvény hatálya alá tartozó filmalkotást szeretne közterületen forgatni, akkor hatósági szerződést kell kötnie a Nemzeti Filmintézettel. Ezt a hatósági szerződést annak az önkormányzatnak is jóvá kell hagynia, amely az adott közterület tulajdonosa.

Ha valaki olyan audiovizuális alkotást készít, amely nem felel meg a filmtörvényben foglalt meghatározás szerinti filmalkotásnak, de józsefvárosi tulajdonú közterületet 30 percnél hosszabb ideig vagy 15 m2 alapterületnél nagyobb területen használ, akkor közterület-használati hozzájárulást kell beszereznie, amelyről itt található részletes információ: https://jozsefvaros.hu/ugyintezes/ugy/kozterulet-hasznalat-kerelmezes/. Ha valaki ennél rövidebb ideig vagy kisebb területen készít audiovizuális alkotást, akkor nem kell közterületi hozzájárulást kérni.

Ki dönt a filmforgatásokra vonatkozó kérelmekről?

A filmforgatás céljából történő közterület használat esetén a hatósági szerződés jóváhagyásáról a polgármester dönt. Amennyiben nem kerül sor külön egyeztetésre, akkor a döntésnek a kérelemnek a települési önkormányzathoz való beérkezését követő két munkanapon belül meg kell történnie, sürgős eljárásban pedig haladéktalanul.

Hol lehet látni a jóváhagyott közterületi filmforgatásokat?

A jóváhagyott hatósági szerződés az Önkormányzat honlapján elérhető hirdetőtáblán olvasható nyilvánosan, amely itt található: https://jozsefvaros.hu/otthon/hirdetotabla/filmforgatasok/

Mennyit kell fizetni a közterület használatáért?

Józsefváros közigazgatási területe turisztikailag kiemelt közterületnek minősül, amelynek használatáért az itt részletezett díjakat kell fizetni. A polgármester a közterület-használati díjat korlátlanul csökkentheti vagy elengedheti oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztő témájú filmek forgatása esetén. A közterület-használatért fizetendő díj mértékét a nyilvános hatósági szerződés tartalmazza.

Mennyi pénzt kapnak vissza az érintett társasházak?

A filmforgatási tevékenység során az adott évet megelőző évben a befizetett nettó közterület-használati díj 20%-át az Önkormányzat a forgatással közvetlenül érintett társasházak részére kérelem alapján visszafizeti. A visszafizetendő díj a forgatással közvetlenül érintett társasházakat megosztva, egyenlő arányban illeti meg. Érintett háznak az önkormányzat a helyszínrajon bejelölt területen lévő épületeket, az előttük lévő szakaszt + 10 métert tekinti és közöttük osztja el az összeget.

A díj visszafizetésére vonatkozó szabad fogalmazású levélben megírt kérelmet vagy a honlapon található „Társasház kérelme visszaigényléshez” elnevezésű nyomtatványt a társasháznak a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájához kell benyújtania vagy https://epapir.gov.hu/ felületen beküldeni a forgatást követő év június 30. napjáig. Az Ügyosztály elérhetősége itt található >>>. A visszafizetésről az illetékes bizottság dönt.

Mikor lehet közterületen filmet forgatni Józsefvárosban?

A filmforgatás céljából történő közterület-használat időtartama nem haladhatja meg a 14 napot, amelyen belül legfeljebb 5 alkalommal történhet forgatás 22 és 06 óra között.

Vasárnap és ünnepnapon nem lehet filmet forgatni Józsefvárosban, de a forgatással nem járó kiürítési tevékenységre ezeken a napokon is kiadható engedély.

Hol lehet filmet forgatni Józsefvárosban?

Nem lehet filmet forgatni olyan közterületen, ahol az első forgatási napot megelőző egy hónapon belül filmforgatás zajlott. Kivétel ez alól az ugyanazon kérelmezőnek ugyanazon produkciójára vonatkozó kérelem (esőnap).

Milyen kötelezettségei vannak a filmkészítőknek?

A közterület-használat kérelmezője hatósági szerződésben vállalja

•    az eredeti állapot helyreállítását,

•    az igénybe vett közterület és közterületen elhelyezett tárgyak rendben- és tisztántartását,

•    a keletkezett hulladék elszállítását,

•    a gyalogosok, a gépjárművek biztonságos és akadálymentes közlekedését, továbbá a társasházak és az üzletek megközelíthetőségének biztosítását,

•    a filmforgatás során felmerülő károk megtérítését, ideértve a harmadik személy felé történt károkozást is,

•    filmforgatás során használt energiaellátást biztosító és egyéb berendezések károsanyag-kibocsájtás, zaj- és fényterhelés minimalizálását, éjszakai forgatás esetén a zaj- és károsanyag-kibocsájtás mentességet,

•    a stáb parkolási területét lehetőség szerint a lakóövezettől távol történő megoldását.

Hogyan kell megoldani a lakók zavartalan parkolását?

Azok részére, akik a forgatással érintett területen lakossági várakozási hozzájárulással rendelkeznek, a film készítőinek biztosítaniuk kell a gépjárműveik parkolási lehetőségét, ha ezt a gépjármű tulajdonosa a kérelmezőtől (filmelőállító vagy filmgyártó vállalkozás) kéri. A kérelmező személyét az Önkormányzat honlapján nyilvánosságra hozott hatósági szerződésből lehet megismerni.

Mikor és hogyan kell értesíteni az érintett lakókat a tervezett filmforgatásról?

A film készítőinek a filmforgatás megkezdése előtt legkorábban 14, legkésőbb 5 nappal tájékoztatnia kell a filmforgatással érintett lakosságot és vállalkozásokat, és dokumentálniuk kell azt is, hogy milyen egyeztetést folytattak velük a forgatással kapcsolatban. Az egyeztetés dokumentumait meg kell küldeni a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájának: https://jozsefvaros.hu/otthon/polgarmesteri-hivatal/szervezeti-egysegek/igazgatasi-iroda/.  A lakossági tájékoztató formáját a rendelet függeléke alapján kell elkészíteni, amit itt találnak >>>

A lakossági tájékoztató tartalmazza a kapcsolattartó személyét a filmes stáb és a polgármesteri hivatal részéről telefonszámmal és email címmel, a forgatás kezdeti és befejező időpontját, valamint azt is, hogy lesz-e éjszakai forgatás. A lakosságnak szóló tájékoztató anyagokat kérjük, hogy egyeztessék előre az önkormányzattal!

Amennyiben a folyamatban lévő filmforgatással kapcsolatban szabálytalanságot észlel, a következő elérhetőségeken tud bejelentést tenni:

•    Józsefvárosi zöld szám (minden hétköznap 8-18h között): 0680-277-256

•    Józsefvárosi Közterület-felügyelet (non-stop hívható): 0680-204-618

Ha Önnek lakóként, közös képviselőként vagy filmkészítőként kérdése van, keresse a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodáját az alábbi elérhetőségeken: https://jozsefvaros.hu/otthon/polgarmesteri-hivatal/szervezeti-egysegek/igazgatasi-iroda/

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!