Közterület-használat kérelmezés

A Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek (úttest, járda, parkolósáv, terek), rendeltetéstől eltérő használata kizárólag akkor lehetséges, ha kérelmet nyújt be az önkormányzat felé.

Segítségre lenne szüksége?
Ügyintézőink segítenek Önnek, és elmagyarázzák a következő lépéseket. Jöjjön el hozzánk egy 15 perces beszélgetésre. Foglaljon időpontot és várnia sem kell. Az időpontfoglaláshoz nem kell Ügyfélkapu regisztráció.

 Időpontfoglalás

Rövid leírás

Józsefvárosban a közterülethasználat rendjét a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 13/2023. (IV. 27.) számú rendelet szabályozza. A témában született közérthető összefoglalót itt találja >>>

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Igazgatási Iroda

1082 Budapest, Baross utca 63-67. II. em. igazgatas@jozsefvaros.hu +36 20/261-9981 (közterület-használat) +36 1/459-2164 +36 30/572-6539 (kereskedelmi és általános ügyintézés) (pénteki napokon!) +36 20/261-9981 (közterület-használat) (pénteki napokon!)

Ügyintézők

Gyuricza Ramóna

közterületfoglalási ügyintéző

Hatósági ÜgyosztályIgazgatási Iroda

II. em. 215. gyuriczar@jozsefvaros.hu +36 1/459-2274

Letölthető dokumentumok

I. Kérelem közterület használatához Utolsó frissítés: 2023. június 3.
51 KB Word dokumentum
II. Bejelentőlap - VESZÉLYTELENÍTÉSI MUNKAVÉGZÉSHEZ Utolsó frissítés: 2023. június 3.
46 KB Word dokumentum
III. Bejelentőlap - MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE KONTÉNER ELHELYEZÉSÉHEZ Utolsó frissítés: 2023. június 3.
46 KB Word dokumentum
IV. Bejelentőlap - POLITIKAI, CIVIL, SZOCIÁLIS TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓAN Utolsó frissítés: 2023. június 3.
50 KB Word dokumentum
V. Társasház kérelme visszaigényléshez Utolsó frissítés: 2023. június 3.
14 KB Word dokumentum
VI. TÁJÉKOZTATÓ FILMFORGATÁSRÓL Utolsó frissítés: 2023. június 3.
19 KB Word dokumentum
VII. Bejelentőlap - MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE KÖLTÖZÉS CÉLJÁBÓL Utolsó frissítés: 2023. június 5.
45 KB Word dokumentum
VIII. TÁJÉKOZTATÓ KÖZTERÜLETI RENDEZVÉNYRŐL Utolsó frissítés: 2023. június 3.
19 KB Word dokumentum
IX. parkolók m2 meghatározása Utolsó frissítés: 2023. június 3.
240 KB PDF dokumentum

Ügyintézés folyamata

Természetes személy ügyfelek (vagyis ha Ön magánszemély) a kérelmeiket/beadványaikat személyesen, postai úton írásban (1082 Budapest, Baross u. 63-67. II. emelet 210., illetve postai úton: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.), vagy elektronikusan (ügyfélkapun) nyújthatják be.

Az elektronikus ügyintézésre, illetve kapcsolattartásra köteles cégek, egyéni vállalkozók, intézmények, stb. kizárólag elektronikus úton, cégkapun keresztül nyújthatják be.

A kérelmet a közterület-használat tervezett kezdő időpontja előtt,

a) hét napot meg nem haladó közterület-használat esetén

 • konténer elhelyezése és építési tevékenység;
 • szórakoztató tevékenység, utcazenélés (kivéve rendezvények);
 • portrérajzolás;
 • kereskedelmi célú szórólaposztás;

legalább 8 munkanappal,

b) hét napot meghaladó közterület-használat esetén legalább 15 munkanappal,

c) hét napot meghaladó és a járműforgalom vagy a gyalogosközlekedés megszokott rendjét befolyásoló, különösen teljes útlezárással, forgalomtereléssel járó közterület-használat esetén legalább 30 nappal,

d) ünnepkörhöz kapcsolódó alkalmi jellegű árusításra vonatkozó kérelmet a kérelmezett időpont kezdete előtt legalább 30 nappal korábban

kell benyújtani.

Közterületen történő rendezvények tartása esetén (ideértve a zenés táncos rendezvényeket, továbbá a kereskedelmi jogszabályok által szabályozott alkalmi rendezvényeket) függetlenül annak időtartamától, kérjük az erre vonatkozó kérelmet a kérelmezett időpont kezdete előtt legalább 15 munkanappal korábban benyújtani. 

Azok a közterületen történő alkalmi rendezvények, melyeken kereskedelmi tevékenységet is folytatnak, de nem ez a főtevékenységük, típusuktól függően (pl.: zenés, táncos rendezvény vagy alkalmi rendezvény) engedély vagy bejelentés köteles tevékenységek. Ezen rendezvények tartásáról bővebb tájékoztatás elérhető: https://jozsefvaros.hu/ugyintezes/miben-segithetunk/rendezvenyek/

Külön közterület-használati hozzájárulás nélkül, a tevékenység megkezdése előtt legalább 24 órával korábban  megtett bejelentés alapján használható a közterület:

 • magánszemély által a saját tulajdonában álló ingatlanhoz kapcsolódó építési törmelék, háztartási hulladék gyűjtésére és elszállítására szolgáló, legfeljebb 9 m3 űrtartalmú konténer évente legfeljebb 2 napra történő ideiglenes elhelyezéséhez, kizárólag parkolóhelyen;
  pakolósáv hiányában kizárólag a bejelentés alapján jóváhagyott területen, megfelelő tehermentesítés biztosításával;
 • magánszemély költözése céljából, legfeljebb 1 db parkolóhely nagyságú területre, évente 1 napra;
 • közérdekből, közcéllal elhelyezett létesítményhez, berendezéshez, veszélyelhárítás miatt;
 • statikus, építésügyi-műszaki szakértő vagy hatóság által megállapított élet- és balesetveszély megszüntetését, elhárítását szolgáló közterület-igénybevétel esetén, 30 naptári napot meg nem haladó használat esetén;
 • a szórakoztató, kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató hely nyitvatartási ideje alatt, közvetlenül a bejárat mellett elhelyezendő legfeljebb 50 literes hulladékgyűjtő esetén;
 • politikai rendezvényhez, civil szervezeti adománygyűjtéshez vagy ételosztáshoz kapcsolódó közterület-használat esetén;
 • politikai rendezvényhez amennyiben azon kereskedelmi, vendéglátó, reklámtevékenységet nem folytatnak;
 • nem kereskedelmi célú szórólaposztáshoz legfeljebb 5 napig;
 • nem kereskedelmi célú járdafestéshez;
 • ételosztáshoz, egyéb humanitárius tevékenységhez szükséges berendezés ideiglenes, legfeljebb 3 napra történő elhelyezéséhez a rendeletben felsorolt helyszíneken.

Csatolandó iratok:

ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

1. közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító, nyilvántartásba vételt igazoló okirat másolatát, amely lehet:

 • gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány;
 • társadalmi és egyéb szervezetek esetén a nyilvántartásba vételt igazoló egyéb okirat;
 • őstermelők esetén őstermelői igazolvány;
 • társasház esetén közös képviselő megválasztását igazoló közgyűlési jegyzőkönyv.

2. Meghatalmazás, ha a kérelmező helyett meghatalmazott jár el.

3. A használni kívánt közterületre vonatkozó méretarányos, egyértelmű helyszínrajzot, feltüntetve rajta az igényelt közterületet, a környező utcákat, a kihelyezni kívánt közterületi berendezés szélességét, hosszúságát, az épület homlokzati falától és a járda szélétől való távolságát, továbbá terasz esetén az üzlet bejáratától való távolságot.

4. Az elhelyezni kívánt építmény, létesítmény, berendezés műszaki leírását és terveit.

5. Közterület-használati hozzájárulás megújítása esetén fényképfelvételt a meglévő létesítményről.

KÜLÖNÖS KÖVETELMÉNYEK

 1. Közfeladat ellátásacéljából kért használat esetén a közfeladatot igazoló dokumentumot.
 2. Építési engedélyhez kötött építmény vagy építési munkálattal összefüggő közterület-használat esetében a végleges építésügyi hatósági engedélyt, vagy a munkavégzésre jogosító engedélyt.
 3. Úttest és járda igénybevétele esetén − a helyszínrajzon túl − a Budapest Közút Zrt. által  jóváhagyott forgalomtechnikai tervet. (1115 Budapest, Bánk bán utca 8-12.)
 4. Szórólaposztásra vonatkozó kérelem esetén helyszínrajzot vagy útvonaltervet, és a terjeszteni kívánt szórólap mintáját.
 5. Rendezvények esetén:
 • nyilatkozatot a résztvevők tervezett létszámáról;
 • nyilatkozatot a rendezvény idejére telepíteni tervezett illemhely és akadálymentesített illemhely számáról;
 • vázlatos programleírást;
 • a közterület-használat lejárta után esedékes takarításról szóló szerződést, megrendelést igazoló dokumentumot;
 • nyilatkozatot a tervezett közterület-használatban közreműködők, szervezők nevéről, lakcíméről vagy székhelyéről, elérhetőségéről;
 • a 4. melléklet szerinti lakossági tájékoztatót, amit a 7 napot meghaladó rendezvény esetén, annak kezdete előtt legkésőbb 10 nappal, a 7 napot meg nem haladó rendezvény esetén, annak kezdete előtt legkésőbb 3 nappal korábban kell kihelyezni;
 • a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet alapján településképi bejelentési eljárás lefolytatásához kötött tevékenység esetén az eljárásban hozott döntést;
 • települési szilárd hulladék képződésével járó közterület-használat – így különösen rendezvény szervezése vagy kioszk elhelyezése – esetén az FKF Zrt.-vel kötött települési szilárd hulladék elszállításával kapcsolatos szerződést, vagy a szolgáltatás megrendelését igazoló dokumentumot;
 • építési, bontási, felújítási, karbantartási munka, rendezvény és ételosztás esetén a használni kívánt területnek a használat megkezdése előtti állapotáról készített fényképfelvételt, építési, bontási, felújítási, karbantartási munka esetén a munkaterület megközelítéséhez rendszeresen igénybe vett úttest területére is kiterjedően;
 • a két hónapot meghaladó építési, bontási, felújítási, karbantartási munka esetén építési ütemtervet;
 • amennyiben a kérelmezett közterület-használat gépjárműforgalom elől elzárt gyalogos, sétáló övezetet érint, és arra gépjárművel behajtani szükséges, a kérelemhez csatolni kell a behajtásra jogosító engedélyt;

Határidők és díjak

Határidő: Ákr. szerinti sommás eljárás (8 nap) keretén belül, amennyiben a kérelemhez előírt iratok csatolásra kerültek. Ellenkező esetben teljes eljárásra (60 nap) kerül sor.

Díjak: Az eljárás illetékmentes

Elektronikus ügyintézés

Az ügyintézés elektronikusan Epapíron keresztül: https://epapir.gov.hu/ vagy az E-Önkormányzat portálon a https://ohp-20.asp.lgov.hu segítségével lehetséges.

Az E-Önkormányzat portálon így éri el az űrlapot: Ágazat: Településüzemeltetési, vagyonkezelési ügyek ügytípus: használat

Ha nincs még Ügyfélkapuja, itt talál információt arról, hogyan hozhatja létre: https://ugyfelkapu.gov.hu/

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!