Közterület-használat kérelmezés

event_available Utolsó frissítés:

Rövid leírás

Józsefvárosban a közterülethasználat rendjét a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 4/2020. (II. 27.) számú rendelet szabályozza. A témában született közérthető összefoglalót itt találja >>>

Ügyintézés folyamata

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerint nyújthatják be az ügyfelek kérelmeiket/beadványaikat. Természetes személy esetén személyesen (1082 Budapest, Baross u. 63-67. II. emelet 210.), postai úton (1082 Budapest, Baross u.
63-67.) és elektronikus úton. Cégek esetén csak cégkapun keresztül.

A kérelmet a kérelmezett közterület-használat kezdő időpontja előtt,

 • a hét napot meg nem haladó közterület-használat esetén legalább 8 munkanappal,
 • a hét napot meghaladó közterület-használat esetén pedig legalább 15 nappal korábban

kell benyújtani.

Külön közterület-használati hozzájárulás nélkül, a tevékenység megkezdését megelőző 72 órán belül, de legkésőbb a használat megkezdésével egyidejűleg, bejelentés alapján használható közterület:

 • magánszemély által a saját tulajdonában álló ingatlanhoz kapcsolódó tevékenységhez igényelt, évente legfeljebb 2 napra történő ideiglenes elhelyezéshez,
 • közérdekből elhelyezett építményekhez, közérdekből végzett tevékenységhez kapcsolódóan a rendeletben felsorolt esetekben, ideértve különösen a statikus vagy más szakértő, hatóság által megállapított élet- és balesetveszély megszüntetését, elhárítását szolgáló, 30 naptári napot meg nem haladó közterület-használatot;
 • politikai -, civil-, szociális tevékenységhez kapcsolódóan a rendeletben felsorolt esetekben.

Csatolandó iratok:

ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

1. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására feljogosító, nyilvántartásba vételt igazoló okirat másolatát, amely lehet:

 • aláírási címpéldány;
 • társadalmi és egyéb szervezetek esetén a nyilvántartásba vételt igazoló egyéb okirat;
 • őstermelők esetén őstermelői igazolvány;
 • társasház esetén közös képviselő megválasztását igazoló közgyűlési jegyzőkönyv.

2. Meghatalmazás, ha a kérelmező helyett meghatalmazott képviselő jár el.

3. A használni kívánt területre vonatkozó méretarányos, egyértelmű helyszínrajzot, amelyen szerepelnie kell az igényelt területnek és a környező utcáknak, valamint a kihelyezni kívánt közterületi berendezéseknek a szélessége, hosszúsága, az épület homlokzati falától és a járda szélétől való távolsága; terasz esetén az üzlet bejáratától való távolsága.

4. Az elhelyezni kívánt építmény, létesítmény, berendezés műszaki leírását és terveit.

5. Meglévő létesítményre vonatkozó közterület-használati hozzájárulás megújítása esetén fényképfelvételt a meglévő létesítményről.

KÜLÖNÖS KÖVETELMÉNYEK

1. A közfeladatot igazoló dokumentumot a közfeladat ellátása céljából kért használat esetén.

2. Építési engedélyhez kötött építmény esetében, vagy építési munkálatokkal összefüggő  közterület-használat esetében az építtetőtől kapott meghatalmazást és a jogszabályban előírt esetekben a jogerős építésügyi hatósági engedélyt.

3. Úttest és járda igénybevétele esetén − a helyszínrajzon túl − a Budapest Közút Zrt. által  jóváhagyott forgalomtechnikai tervet. (1115 Budapest, Bánk bán utca 8-12.)

4. Szórólaposztásra vonatkozó kérelem esetén helyszínrajzot vagy útvonal tervet, és a terjeszteni kívánt szórólap mintáját.

5. Rendezvények esetén:

 • nyilatkozatot a résztvevők tervezett létszámáról;
 • színpad alapterülete;
 • nyilatkozatot a rendezvény idejére telepíteni tervezett illemhelyek és akadálymentesített illemhelyek – darabszámáról;
 • vázlatos program leírást;
 • a közterület–használat lejárta után esedékes takarításról szóló szerződést, megrendelést igazoló dokumentumot;
 • nyilatkozatot a tervezett közterület-használatban közreműködők, szervezők nevéről, lakcíméről vagy székhelyéről.

5. A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet alapján településképi bejelentési eljárás lefolytatásához kötött tevékenység esetén az eljárásban hozott döntést.

6. Települési szilárd hulladék képződésével járó közterület-használat – így különösen rendezvény szervezése vagy kioszk elhelyezése – esetén az FKF Zrt.-vel kötött települési szilárd hulladék elszállításával kapcsolatos szerződést, vagy a szolgáltatás megrendelését igazoló dokumentumot.

7. Építési munkálat, rendezvény és ételosztás esetén fotót a használni kívánt terület használat megkezdését megelőző állapotáról; építési munkálat esetén az építési terület megközelítéséhez rendszeresen igénybe vett úttest területére kiterjedően.

8. Mozgóbolt iránti kérelem esetén azon helyszínek vagy útvonal megjelölését, amely helyszíneken vagy útvonalon a mozgóboltot működtetni kívánják.

9. Az egy naptári évben két hónapot meghaladó építési, felújítási, karbantartási munkálatok végzése esetében építési ütemtervet.

4/2020.
(X.01.)
Önkormányzati rendelet
A Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről
Hatályos

Hatály kezdete: 2022. október 1.

event_available Utolsó frissítés: 2022. október 6.

rendelet 1 MBPDF dokumentum
Határidők és díjak

Határidő: Ákr. szerinti sommás eljárás (8 nap) keretén belül, amennyiben a kérelemhez előírt iratok csatolásra kerültek. Ellenkező esetben teljes eljárásra (60 nap) kerül sor.

Díjak: Az eljárás illetékmentes

Elektronikus ügyintézés

Az ügyintézés elektronikusan Epapíron keresztül: https://epapir.gov.hu/ vagy az E-Önkormányzat portálon a https://ohp-20.asp.lgov.hu segítségével lehetséges.

Az E-Önkormányzat portálon így éri el az űrlapot: Ágazat: Településüzemeltetési, vagyonkezelési ügyek ügytípus: használat

Ha nincs még Ügyfélkapuja, itt talál információt arról, hogyan hozhatja létre: https://ugyfelkapu.gov.hu/

Felelős szervezeti egység
Igazgatási Iroda

meeting_room 1082 Budapest, Baross utca 63-67. meeting_room II. em. email igazgatas@jozsefvaros.hu phone +36 20/261-9981 (közterület-használat)phone +36 1/459-2164 home_work +36 30/572-6539 (kereskedelmi és általános ügyintézés) (pénteki napokon!)home_work +36 20/261-9981 (közterület-használat) (pénteki napokon!)
Ügyintézők
Gyuricza Ramóna

közterületfoglalási ügyintéző

Hatósági Ügyosztálychevron_rightIgazgatási Iroda

meeting_room II. em. 215. email gyuriczar@jozsefvaros.hu phone +36 1/459-2274
Vida Janka

közterületfoglalási ügyintéző

Hatósági Ügyosztálychevron_rightIgazgatási Iroda

meeting_room II. em. 215. email vidaj@jozsefvaros.hu phone +36 1/459-2272
Kormos Fanni

hatósági ügyintéző

Hatósági Ügyosztálychevron_rightIgazgatási Iroda

meeting_room II. em. email kormosf@jozsefvaros.hu phone +36 1/459-2293
Kapcsolódó dokumentumok
Kérelem közterület használathoz event_available Utolsó frissítés: 2022. október 1.
122 KB Word dokumentum
Közterület-használati bejelentőlap - életveszély esetére event_available Utolsó frissítés: 2022. október 1.
110 KB Word dokumentum
Közterület használati bejelentés - konténer event_available Utolsó frissítés: 2022. október 1.
110 KB Word dokumentum
Közterület-használati bejelentőlap - politikai, civil, szociális tevékenység event_available Utolsó frissítés: 2022. október 1.
113 KB Word dokumentum
Közterület használati kérelem - társasház event_available Utolsó frissítés: 2022. október 4.
14 KB Word dokumentum
Társasház kérelme visszaigényléshez event_available Utolsó frissítés: 2022. október 5.
14 KB Word dokumentum
Tájékoztatás filmforgatásról event_available Utolsó frissítés: 2022. október 1.
15 KB Word dokumentum

We only use cookies (data stored in your browser) when necessary to make our sites smarter for you. Please click the Accept button after reading the Privacy Policy!