Közterület-használat kérelmezés

event_available Utolsó frissítés:

Ügy rövid leírása

Józsefvárosban a közterülethasználat rendjét a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 4/2020. (II. 27.) számú rendelet szabályozza, amely itt érhető el. A témában született közérthető összefoglalót itt találja.

Ügyintézés folyamata

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerint nyújthatják be az ügyfelek kérelmeiket/beadványaikat. Természetes személy esetén személyesen (1082 Budapest, Baross u. 63-67. II. emelet 210.), postai úton (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) és elektronikus úton. Cégek esetén csak cégkapun keresztül.

A kérelmet a kérelmezett közterület-használat kezdő időpontja előtt, a hét napot meg nem haladó közterület-használat esetén legalább 8 munkanappal, a hét napot meghaladó közterület-használat esetén pedig legalább 15 nappal korábban kell benyújtani.

Külön közterület-használati hozzájárulás nélkül, a tevékenység megkezdését megelőző 72 órán belül, de legkésőbb a használat megkezdésével egyidejűleg, bejelentés alapján használható közterület a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló önkormányzati rendelet 8.§-ában foglalt esetekben:

 • a magánszemély által, saját tulajdonában álló ingatlanhoz kapcsolódó tevékenységhez konténer elhelyezése céljából egy napot meg nem haladó közterület-használat esetén;
 • közérdekből elhelyezett építményekhez, közérdekből végzett tevékenységhez kapcsolódóan a rendeletben felsorolt esetekben, ideértve különösen a statikus vagy más szakértő, hatóság által megállapított élet- és balesetveszély megszüntetését, elhárítását szolgáló, 30 naptári napot meg nem haladó közterület-használatot;
 • politikai -, civil-, szociális tevékenységhez kapcsolódóan a rendeletben felsorolt esetekben.

Csatolandó iratok:

ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

 1. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására feljogosító, nyilvántartásba vételt igazoló okirat másolatát, amely lehet:
 • gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány;
 • társadalmi és egyéb szervezetek esetén a nyilvántartásba vételt igazoló egyéb okirat;
 • őstermelők esetén őstermelői igazolvány;
 • társasház esetén közös képviselő megválasztását igazoló közgyűlési jegyzőkönyv.
 1. Meghatalmazás, ha a kérelmező helyett meghatalmazott képviselő jár el.
 2. A használni kívánt területre vonatkozó méretarányos, egyértelmű helyszínrajzot, amelyen szerepelnie kell az igényelt területnek és a környező utcáknak, valamint a kihelyezni kívánt közterületi berendezéseknek a szélessége, hosszúsága, az épület homlokzati falától és a járda szélétől való távolsága; terasz esetén az üzlet bejáratától való távolsága.
 1. Az elhelyezni kívánt építmény, létesítmény, berendezés műszaki leírását és terveit.
 2. Meglévő létesítményre vonatkozó közterület-használati hozzájárulás megújítása esetén fényképfelvételt a meglévő létesítményről.

KÜLÖNÖS KÖVETELMÉNYEK

 1. A közfeladatot igazoló dokumentumot a közfeladat ellátása céljából kért használat esetén.
 2. Építési engedélyhez kötött építmény esetében, vagy építési munkálatokkal összefüggő  közterület-használat esetében az építtetőtől kapott meghatalmazást és a jogszabályban előírt esetekben a jogerős építésügyi hatósági engedélyt.
 3. Úttest és járda igénybevétele esetén − a helyszínrajzon túl − a Budapest Közút Zrt. által  jóváhagyott forgalomtechnikai tervet. (1115 Budapest, Bánk bán utca 8-12.)
 1. Szórólaposztásra vonatkozó kérelem esetén helyszínrajzot vagy útvonal tervet, és a terjeszteni kívánt szórólap mintáját.
 1. Rendezvények esetén:
 • nyilatkozatot a résztvevők tervezett létszámáról;
 • színpad alapterülete;
 • nyilatkozatot a rendezvény idejére telepíteni tervezett illemhelyek és akadálymentesített illemhelyek – darabszámáról;
 • vázlatos program leírást;
 • a közterület–használat lejárta után esedékes takarításról szóló szerződést, megrendelést igazoló dokumentumot;
 • nyilatkozatot a tervezett közterület-használatban közreműködők, szervezők nevéről, lakcíméről vagy székhelyéről.
 • nyilatkozatot a résztvevők tervezett létszámáról;
 1. A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet alapján településképi bejelentési eljárás lefolytatásához kötött tevékenység esetén az eljárásban hozott döntést.
 1. Települési szilárd hulladék képződésével járó közterület-használat – így különösen rendezvény szervezése vagy kioszk elhelyezése – esetén az FKF Zrt.-vel kötött települési szilárd hulladék elszállításával kapcsolatos szerződést, vagy a szolgáltatás megrendelését igazoló dokumentumot.
 1. Építési munkálat, rendezvény és ételosztás esetén fotót a használni kívánt terület használat megkezdését megelőző állapotáról; építési munkálat esetén az építési terület megközelítéséhez rendszeresen igénybe vett úttest területére kiterjedően.
 1. Mozgóbolt iránti kérelem esetén azon helyszínek vagy útvonal megjelölését, amely helyszíneken vagy útvonalon a mozgóboltot működtetni kívánják.
 1. Az egy naptári évben két hónapot meghaladó építési, felújítási, karbantartási munkálatok végzése esetében építési ütemtervet
Határidők és díjak

Határidő: Ákr. szerinti sommás eljárás (8 nap) keretén belül, amennyiben a kérelemhez előírt iratok csatolásra kerültek. Ellenkező esetben teljes eljárásra (60 nap) kerül sor.

Díjak: Az eljárás illetékmentes

Elektronikus ügyintézés

Az ügyintézés elektronikusan Epapíron keresztül: https://epapir.gov.hu/ vagy az E-Önkormányzat portálon a https://ohp-20.asp.lgov.hu segítségével lehetséges.

Az E-Önkormányzat portálon így éri el az űrlapot: Ágazat: Településüzemeltetési, vagyonkezelési ügyek ügytípus: használat

Ha nincs még Ügyfélkapuja, itt talál információt arról, hogyan hozhatja létre: https://ugyfelkapu.gov.hu/

Felelős szervezeti egység
Igazgatási Iroda

meeting_room 1082 Budapest, Baross utca 63-67.meeting_room II. em.email igazgatas@jozsefvaros.hu
Ügyintézők
Gyuricza Ramóna

közterületfoglalási ügyintéző

Hatósági Ügyosztálychevron_rightIgazgatási Iroda

meeting_room II. em. 215.email gyuriczar@jozsefvaros.huphone +36 1/459-2274
Vida Janka

közterületfoglalási ügyintéző

Hatósági Ügyosztálychevron_rightIgazgatási Iroda

meeting_room II. em. 215.email vidaj@jozsefvaros.huphone +36 1/459-2272
Mellékletek
Rendelet a közterületek használatáról és használatának rendjéről
event_available Utolsó frissítés: 2022. május 12.
2 MB Word dokumentum
Közterület használati tájékoztató
event_available Utolsó frissítés: 2022. február 23.
131 KB PDF dokumentum
Kérelem közterület használathoz
event_available Utolsó frissítés: 2022. február 23.
121 KB Word dokumentum
Közterület-használati bejelentőlap - életveszély esetére
event_available Utolsó frissítés: 2022. április 23.
110 KB Word dokumentum
Közterület használati bejelentés - konténer
event_available Utolsó frissítés: 2022. április 23.
110 KB Word dokumentum
Közterület-használati bejelentőlap - politikai civil szociális tevékenység
event_available Utolsó frissítés: 2022. május 12.
113 KB Word dokumentum
Közterület használati kérelem - társasház
event_available Utolsó frissítés: 2022. május 1.
14 KB Word dokumentum
TÁJÉKOZTATÁS FILMFORGATÁSRÓL
event_available Utolsó frissítés: 2022. május 12.
447 KB PDF dokumentum

Oldalaink használatához csak a legszükségesebb esetben használunk sütiket (az Ön böngészőjében tárolt adatokat). Ezzel okossabbá tehetjük az oldalt az Ön számára. Kérjük, hogy az oldal használatának megkezdése előtt tekintse át és fogadja el  Adatvédelmi tájékoztatónkat!