A Palotanegyed építési szabályzatának módosítása a Trefort utca – Puskin utca – Bródy S. utca – Szentkirályi utca által határolt tömbre

Rövid leírás

Véleményezze Ön is a Palotanegyed építési szabályzatának módosítási anyagát a Trefort utca – Puskin utca – Bródy S. utca – Szentkirályi utca által határolt tömbre vonatkozóan!

A jelenleg hatályos szabályozás a Trefort u. 3-5 szám alatti telken a kötelezően megtartandó zöldfelületeket illetően a kialakult állapotot, épületkontúrokat, beépítést követi le. Mivel az ingatlanfejlesztés során a hátsó épületszárnyat lebontanák (amely nem védett épület) és új épületszárnyat csatlakoztatnának a megmaradó (védett) utcafronti épülethez, valamint a parkolást mélygarázsban kívánják megoldani, a hátsókert kötelező szabályozási elemének megtartása nem megoldható („Telek zöldfelületként fenntartandó része” elemmel jelölt terület alatt terepszint alatti beépítés nem létesíthető). A telken belüli telek zöldfelületként fenntartandó rész elhelyezkedésének módosítása nem csökkenti a kialakítandó minimális zöldfelületek méretét. A telekmérethez viszonyított minimálisan előírt zöldfelületi arányt, a 15%-ot a módosítás betartja (19%-os értékkel) és még védetté is nyilvánítja a telken található két értékes fát is. A PALOTAKÉSZ jelen módosítása tehát semmilyen egyéb szabályozási elemet nem érint, övezeti előírásokat (beépítési %, szintterületi mutató) nem változtat.

Frissítés: A véleményezés lezárult, vélemény nem érkezett

Ügyintézés folyamata

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 34/2019. (VIII. 22.) önkormányzati rendeletével megalkotta a Múzeum körút – Rákóczi út – Blaha Lujza tér északi és keleti oldala – József körút – Üllői út által határolt terület (Palotanegyed) Kerületi Építési Szabályzatát (PALOTAKÉSZ). A Rendeletet a Trefort utca 3-5. szám alatt tervezett ingatlanfejlesztés érdekében módosítani szükséges a Trefort utca – Puskin utca – Bródy S. utca – Szentkirályi utca által határolt tömbre vonatkozóan.

Fentiekre való tekintettel a Képviselő-testület a Rendelet módosításáról döntött a 36/2023. (II.23.) számú határozatában. A KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT módosítása rövid eljárásban folytatható le a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 69. § (1) bekezdése szerint. Az önkormányzat a Korm. rendelet 65. §-a alapján véleményezteti a Rendelet módosítást a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel (a továbbiakban együtt: partnerek).

A partner a közösségi érdekre vagy a jogos magánérdekre vonatkozóan ad véleményt, és tesz a módosításra javaslatot. A partner véleménye a véleményezett tervezet tartalmára terjedhet ki, a vélemény és a tervezet között közvetlen összefüggésnek kell lennie. A partner kifogást emelő véleményét indokolással támasztja alá.

A partner az észrevételét és javaslatát:

2023. június 18-ig írásban teszi meg a Javaslattételi lap kitöltésével és eljuttatásával a Polgármesteri Hivatal Városépítészeti Irodája részére postán (1082 Budapest, Baross utca 63-67.), e-papír formájában ügyfélkapun/cégkapun keresztül vagy a partnersegi@jozsefvaros.hu címre megküldve, vagy

– közvetlenül az E-TÉR felületre tölti fel 2023. június 18-ig, regisztrációt követően a https://www.oeny.hu/oeny/4tr/#/fooldal oldalon.

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Főépítész - Városépítészeti Iroda

1082 Budapest, Baross utca 63-67. III. em. 306. foepitesz@jozsefvaros.hu +36 1/459-2157 +36 20/335-7449 (pénteki napokon!)

Letölthető dokumentumok

JavaslattételiLAP Utolsó frissítés: 2023. június 8.
194 KB Word dokumentum
Szabályozási terv módosítás Utolsó frissítés: 2023. június 8.
47 MB PDF dokumentum
Bizottsági határozat a véleményezés lezárásáról Utolsó frissítés: 2023. október 20.
652 KB PDF dokumentum

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!