Adófolyószámla ügyek

event_available Utolsó frissítés:

Ügy rövid leírása

Azokban az esetekben, mikor az adózó fizetési kötelezettségénél nagyobb összegű adót fizet, fizetett be, illetve visszamenőlegesen adójóváírásra, törlésre került sor, esetleg téves befizetést teljesített, túlfizetése keletkezik az adott számlán. Ha az adózónak az önkormányzatnál az adott számlán adótartozása nem áll fenn, és bejelentési/bevallási/adat-bejelentési kötelezettségeinek eleget tett, rendelkezhet a fennmaradó összeg visszatérítéséről vagy adózó másik hátralékkal érintett adószámlájára történő átvezetéséről (pl.: más adónemben később esedékes kötelezettségére). Abban az esetben is, ha a tartozás másik illetékességi területen fekvő önkormányzatnál, NAV-nál keletkezett) Tartozás fennállása esetén a túlfizetés nem igényelhető vissza, a tartozás erejéig kerül elszámolásra és átutalásra az adott számlára, azaz az adóhatóságnál nyilvántartott adótartozás vagy tartozás összegét – nettó módon számítva – csökkenteni kell az ugyanazon adóhatóságnál nyilvántartott túlfizetés összegével.

Az adó-visszaigénylést, vagy az átvezetést az önkormányzati adóhatóságnál erre a célra rendszeresített nyomtatványokon teheti meg az adózó. A túlfizetés visszaigénylésének feltétele az adózó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy más adóhatóságnál (NAV, Önkormányzat) nem áll fenn köztartozása. Köztartozás fennállása esetén az adózó részére nem teljesíthető a kiutalás. A túlfizetés kiutalását a magánszemély adózó kérheti bankszámlájára vagy lakcímére. Gazdálkodó szervezetek részére csak a bejelentett bankszámlájukra teljesíthető a kiutalás, végelszámolás, felszámolás esetén a kijelölt végelszámoló felszámoló felé történhet teljesítés. Rendelkezés hiányában az adóhatóság a túlfizetést a később esedékes adó kiegyenlítésére számolja el. Az adóhatóság a fennmaradó összeget csak akkor térítheti vissza, ha a befizetőnek nincs általa nyilvántartott, adók módjára behajtandó köztartozása.

Amennyiben az adózó az Őt érintő adófolyószámla tartalmában eltérést tapasztal a saját nyilvántartásától, úgy kérheti az adott adónemben az adófolyószámla felülvizsgálatát a tájékoztató végén található űrlap segítségével.

Ügyintézés folyamata

Benyújtó személye:

Az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy meghatalmazottja.

Benyújtás formája és módja:

Az ügy kérelemre indul, a kérelem benyújtható az adóhatóság által rendszeresített űrlapon, elektronikus formában, levélben postai úton, illetve személyesen az ügyfélszolgálaton. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban) vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel. Az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsztv. alapján elektronikus ügyintézésre köteles. A gazdálkodók (ide értve az egyéni vállalkozót is) elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek.

Jogszabályi háttér:

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet,

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény.

Határidők és díjak

Eljárás díja: 

A túlfizetéssel kapcsolatos eljárás az ügyfél/adózó számára díj, illeték és költségmentes.

Ügyintézési idő: 

Az adózót megillető költségvetési támogatás kiutalásának esedékességéről törvény rendelkezik. A költségvetési támogatást az igény (bevallás) beérkezésének napjától, de legkorábban az esedékességtől számított 30 napon belül kell kiutalni.

A döntés kézbesítése:

Az adóhatóság a túlfizetés kiutalásáról az adózó részére tájékoztató levelet küld. Az írásbeli alapon történő kapcsolattartás esetén hivatalos iratként vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton kézbesíti, illetve a meghatalmazott képviselővel eljáró adózó esetében a képviselőnek kerül kézbesítésre hivatalos iratként vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton. Elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózó részére, az adózó vagy képviselője adóhatósághoz bejelentett címére, valamint Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező külföldi személy magyarországi kézbesítési meghatalmazottja címére kerül feladásra.

Az elektronikus kapcsolattartást választó adózó – a törvényi előírásoknak megfelelően – folyószámla egyenleg lekérdezés keretében értesül az aktuális egyenlegéről. Az érintettek részére az Eönkormányzat portálon a nap 24 órájában https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap elérhetőségen az elektronikus adófolyószámla lekérdezhető

Elektronikus ügyintézés

Benyújtás céljára szolgáló űrlap:

Kérelem az adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon nyújtható be.

Elektronikusan az E-Önkormányzat portálon a https://ohp-20.asp.lgov.hu/ segítségével

Hogyan lehet bevallást (kérelmet) benyújtani

A bevallást az adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon/űrlapon nyújtható be.

Elektronikusan az E-Önkormányzat portálon https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

 • Ügyintézés bejelentkezéssel
 • Ügyfélkapu
 • Felhasználónévàjelszóàbejelentkezés
 • Szerepkörváltásàszerepkör kiválasztásaàszerepkörváltás
 • AMENYIBEN ELŐSZÖR LÉP BE A FELÜLETRE AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELFOGADÁSA SZÜKSÉGES.
 • Ügyindítás
 • Ágazat: adóügy
 • Ügytípus: Kérelem túlfizetés átvezetésre és/ vagy visszautalására
 • Űrlap kereső
 • Űrlapok listájaàKérelem túlfizetés átvezetésre és/ vagy visszautalására ASP ADO TUL Online kitöltés
 • Előlap kitöltéseàfőlap kitöltéseà Ellenőrzések futtatása ( hibátlan bevallás esetén az űrlap beküldése)
 • Letöltések (PDF formátumban valamint XML formátumban a kitöltött adóbevallás lementhető)

vagy a https://jozsefvaros.hu/ oldalon:

 • E-ügyintézés – Önkormányzat portál
 • Önkormányzat kereső: BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
 • Kiválaszt
 • AMENNYIBEN ELŐSZÖR LÉP BE A FELÜLETRE AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELFOGADÁSA SZÜKSÉGES.
 • Ügyindítás
 • Ágazat: adóügy
 • Ügytípus: Kérelem túlfizetés átvezetésre és/ vagy visszautalására
 • Űrlap kereső ASP ADO TUL megnevezésű űrlap
 • Bejelentkezés
 • Ügyfélkapu
 • Felhasználónév jelszó bejelentkezés
 • Űrlapok listája Kérelem túlfizetés átvezetésre és/ vagy visszautalására ASP ADO TUL Online kitöltés
 • Előlap kitöltése főlap kitöltése Ellenőrzések futtatása (hibátlan bevallás esetén az űrlap beküldése)
 • Letöltések (PDF formátumban valamint XML formátumban a kitöltött adóbevallás lementhető)

Amennyiben elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett az adózó, úgy számára választható az elektronikus kapcsolattartás.

Ha nincs még Ügyfélkapuja, itt talál információt arról, hogyan hozhatja létre: https://ugyfelkapu.gov.hu/

Felelős szervezeti egység
Adóügyi Iroda

meeting_room 1082 Budapest, Baross u. 63-67.meeting_room II. em. 217.email adougy@jozsefvaros.huphone +36 20/377-68-54
Ügyintézők
Kapcsolódó dokumentumok
Kérelem folyószámla felülvizsgálat tárgyában - 2022
event_available Utolsó frissítés: 2022. június 4.
310 KB Word dokumentum
Átvezetés rendezési kérelem - 2022
event_available Utolsó frissítés: 2022. június 4.
318 KB Word dokumentum
Kiutalás rendezési kérelem - 2022
event_available Utolsó frissítés: 2022. június 4.
324 KB Word dokumentum
Kérelem adóigazolás adóhatósági bizonyítvány kiadására
event_available Utolsó frissítés: 2022. június 4.
319 KB Word dokumentum
Meghatalmazás adózók részére
event_available Utolsó frissítés: 2022. június 4.
508 KB Word dokumentum

Oldalaink használatához csak a legszükségesebb esetben használunk sütiket (az Ön böngészőjében tárolt adatokat). Ezzel okossabbá tehetjük az oldalt az Ön számára. Kérjük, hogy az oldal használatának megkezdése előtt tekintse át és fogadja el  Adatvédelmi tájékoztatónkat!