Gépjárműadó

event_available Utolsó frissítés:

Rövid leírás

A magyar hatósági rendszámtáblával ellátott gépjármű, pótkocsi, valamint a Magyar Köztársaság területén közlekedő, külföldön nyilvántartott tehergépjármű (a továbbiakban együtt: gépjármű) után kell gépjárműadót fizetni.

A 2020. december 31. napjáig keletkezett mentességgel / adókötelezettséggel / hátralékkal, adategyeztetéssel kapcsolatos kérdésekkel az önkormányzati adóhatóságokhoz kell fordulni.

Tájékoztató a gépjárműadóval kapcsolatos ügyintézésről 2021. évet követően

A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat 2021. évtől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) veszi át. A változás adminisztráció tekintetében a gépjármű-üzembentartókat (tulajdonosokat) nem érinti, plusz teendőjük nem lesz. A gépjárműadó befizetés első részletét április 15. -ig, a második részletét szeptember 15.-ig kell befizetni az alábbi számlaszámra.

NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számla: 10032000-01079160

Ügyintézés folyamata

Benyújtó személye:

Általános esetben az adóhatóság az adót kivetéssel, a gépjármű hatósági nyilvántartásba bejegyzett adatok adatszolgáltatás tartalma alapján állapítja meg. Az adó alanyának (üzembentartónak) gépjárműadó adatbejelentést lehet benyújtani adómentesség, adókedvezmény igénybevétele, szüneteltetés miatt. A benyújtó az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja.

Benyújtás formája és módja:

Új vagy használt gépjármű vétele, gépjármű eladása, forgalomból való kivonása esetén az adóhatóság felé adatbejelentési kötelezettség nincs. Az adóalany adatbejelentési kötelezettségének a közúti közlekedési nyilvántartásba való bejegyzés alapjául szolgáló bejelentési kötelezettség teljesítésével tesz eleget. Az adómentesség, adókedvezmény igénybevétele, illetve szüneteltetés miatti adatbejelentés benyújtható az adóhatóság által rendszeresített „ÁNYK” illetve „PDF” formátumú űrlapon, elektronikus formában, ePapíron, valamint levélben illetve személyesen az ügyfélszolgálaton. Az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel. Az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsztv. alapján elektronikus ügyintézésre köteles. A gazdálkodók elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek.

Benyújtás céljára szolgáló űrlap 2021 évtől

A GJADO jelű adatlapot a gépjárműadó alóli mentesség kérelmezésekor vagy annak megszűnésekor, a gépjárműadóval kapcsolatos adókedvezmény kérelmezésekor vagy annak megszűnésekor, valamint az adófizetési kötelezettség szünetelésekor, (pl: eltulajdonítás), kell benyújtani az illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz. A változások nem befolyásolják a gépjárműadó alóli mentességeket. A 2020. december 31-én fennálló adómentességet és szüneteltetést az önkormányzatok adatszolgáltatása alapján a NAV hivatalból, automatikusan figyelembe veszi figyelembe az adó kivetésénél. A GJADO jelű adatlap elektronikusan elérhető a NAV honlapján az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramban (ÁNYK). Elérhető: Főlap / Nyomtatványkitöltő programok / Nyomtatványkitöltő programok / Nyomtatványkitöltő programok II. / Adatbejelentők, adatmódosítók

https://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok linken található meg.

Az adatlapot papíron és elektronikusan is be lehet benyújtani az adóhatósághoz. Papíralapon az adózó lakóhelye, székhelye szerint illetékes Nemzeti adó- és vámigazgatóságához kell benyújtani. Egy adatlapon több gépjármű is bejelenthető. Papír alapú kérelem esetén az űrlap az ANYK programból is kinyomtatható vagy a NAV ügyfélszolgálatain is beszerezhető. Továbbá az adatlap elérhető a NAV honlapján közzétett Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás (ONYA) portálon is. Az azonosítás ügyfélkapu belépést követően Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) szolgáltatással történik.

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL KELET-BUDAPESTI ADÓ- ÉS VÁMIGAZGATÓSÁGA

1144 Budapest , Gvadányi u. 69.
Telefonszám:+36 (1) 467-7100
NAV infóvonal: 1819
Email: kbpavig@nav.gov.hu

Nem kell a NAV-hoz bejelenteni a gépjármű megszerzését, forgalomból kivonását, és a gépjármű elidegenítését, mivel a gépjárműadót az adóhatóság veti ki adatszolgáltatás alapján. A költségvetési szervek, az adóhatóság nyilvántartása szerinti egyházak vagy a környezetkímélő gépkocsi, motorkerékpár üzembentartóira, tulajdonosaira vonatkozó mentességi szabályokat és adókedvezményeket a gépjárműadó összegének megállapításánál hivatalból figyelembe veszi az adóhatóság.

Jogszabályi háttér:

  • A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény,
  • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
  • Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet,
  • Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,
  • Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,
  • Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet,
  • 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet a közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemekről.
Elektronikus ügyintézés

Benyújtás céljára szolgáló űrlap: 

Kérelem az adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon nyújtható be.

Elektronikusan az E-Önkormányzat portálon a https://ohp-20.asp.lgov.hu/ segítségével 

Ugyanezen űrlap segítségével E-papíron az https://epapir.gov.hu/ Címzett: Budapest VIII. kerület Önkormányzata, Témacsoport: önkormányzati igazgatás, Ügytípus: Adóügyek megjelölésével.

Továbbá a közvetlenül Hivatali Kapun keresztül: Rövid név: JPHADO KRID: 758882308

Ha nincs még Ügyfélkapuja, itt talál információt arról, hogyan hozhatja létre: https://ugyfelkapu.gov.hu/

Felelős szervezeti egység
Adóügyi Iroda

meeting_room 1082 Budapest, Baross u. 63-67.meeting_room II. em. 217.email adougy@jozsefvaros.huphone +36 1/459-2134phone +36 1/459-2584home_work +36 20-377-6854 (pénteki napokon!)
Kapcsolódó dokumentumok
Meghatalmazás adózók részére event_available Utolsó frissítés: 2022. február 15.
374 KB Word dokumentum

Oldalaink használatához csak a legszükségesebb esetben használunk sütiket (az Ön böngészőjében tárolt adatokat). Ezzel okossabbá tehetjük az oldalt az Ön számára. Kérjük, hogy az oldal használatának megkezdése előtt tekintse át és fogadja el  Adatvédelmi tájékoztatónkat!