Adóügyi Iroda

1082 Budapest, Baross u. 66–68. adougy@jozsefvaros.hu +36 1/459-2134 +36 1/459-2511

Ügyfélfogadás

Hétfő: 13.30-18.00

Kedd: 12.45 - 16.00

Szerda: 08.15-16.30

Bemutatkozás

Adóügyekben tájékoztatás hétfőtől csütörtökig 8-16 óra között és pénteken 8-13.30 óra között az alábbi elérhetőségeken kérhető:
adougy@jozsefvaros.hu

 • időpontfoglalás: +36 1/459-2134
 • általános tájékoztatás: +36 1/459-2134
 • adóigazolással kapcsolatos tájékoztatás: +36 1/459-2511
 • adó- és értékbizonyítvánnyal kapcsolatos tájékoztatás: +36 1/459 2514, 06 30 572-6287
 • folyószámla ügyintézés, kiutalás, átvezetés: +36 1/459-2288
 • fizetési kedvezménnyel kapcsolatos tájékoztatás: +36 1/459-2145, +36 20/377-6890
 • kommunális adóügyek: +36 1/459-2147, +36 20/352-3396, +3630/5714221
 • idegenforgalmi adóügyek: +36 1/459-2514
 • építményadó adóügyek: +36 20/377-6890
 • speciális és egyedi adóügyek: +36 20/246-0945

Tisztelt Ügyfél!

Tájékoztatom, hogy az önkormányzati adóhatóság általános tájékoztatása a feladat- és hatáskörébe tartozó, az adózás egészét érintő – anyagi, eljárásjogi és technikai – kérdések megválaszolására terjed ki.

Az önkormányzati adóhatóságot/ügyintézőt a hivatali eljárása során titoktartási kötelezettség terheli, így konkrét adózóval kapcsolatos ügyekben beazonosítás nélkül elektronikus levél (e-mail) formájában, illetve telefonon történő megkeresésekre vonatkozóan adótitkot, személyes adatot érintő adatot az ügyfélnek valamint hozzátartozónak nem adhat.

Az e-mailen történő kapcsolatfelvétel nem minősül elektronikus úton történő kapcsolatfelvételnek.

A gazdálkodó szervezet (egyéni vállalkozó is) elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése értelmében a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal / Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat részére szóló kérelmét / beadványát kizárólag elektronikus módon terjesztheti elő.  Magánszemély esetében a választás lehetőségét  ugyanezen törvény 8.§ (1) bekezdése és  10. §-a teszi lehetővé.

Elektronikus kapcsolatfelvételre azonosítás követően az adott ügyfél ügyfélkapuján/cégkapuján keresztül van lehetőség oly módon, hogy a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap elérhetőségen keresztül az ügyfélként eljáró  nevében elektronikus űrlap kerül benyújtásra, vagy ha rendszeresített űrlap nem áll rendelkezésre  https://epapir.gov.hu/ webhelyen  ú.n. e-papír kerül eljuttatásra a Hivatal/Önkormányzat Hivatali Kapujára. 

A helyi adók, az önkormányzat költségvetése javára más törvényben megállapított adók, így a gépjárműadó, az adók módjára behajtandó köztartozások, valamint az önkormányzati adóhatóságnál fizetendő államigazgatási eljárási illeték ügyében - ha jogszabály másként nem rendelkezik - adóhatóságként az önkormányzat jegyzője jár el első fokon.

Az Adó-és értékbizonyítványok, illetve az adóigazolások kiadása is az önkormányzati adóhatóság feladatkörébe tartozik.

A következő oldalakon lehetőséget kapnak ügyfeleink arra, hogy tájékozódjanak a saját, illetve cégeiket érintő adókról, az ügyintézés módjáról és törvényi hátteréről.

A korszerűbb és gyorsabb ügyintézés és ügyfélkiszolgálás céljából az oldalon az ügyfeleink kényelmének érdekében lehetőséget nyújtunk arra is, hogy az adóügyekben használt - adóhatóságunk által rendszeresített – formanyomtatványainkat letölthessék, valamint az adóügyek elektronikus intézéséről is találnak tájékoztatót.

Bankszámlaszámok:

június 1-től a Józsefvárosi Önkormányzat bankszámláit az OTP Bank Nyrt. vezeti az alábbiak szerint:

 • JVÖ Építményadó Számla: 11784009-15508009-02440000
 • JVÖ Telekadó Számla: 11784009-15508009-02510000
 • JVÖ Gépjárműadó Beszedési Számla: 11784009-15508009-08970000
 • JVÖ Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó számla: 11784009-15508009-03090000
 • JVÖ Magánszemélyek kommunális adója számla: 11784009-15508009-02820000
 • JVÖ Önkormányzati hatósági eljárási illeték beszedési számla: 11784009-15508009-03470000
 • JVÖ Késedelmi Pótlék Számla: 11784009-15508009-03780000
 • JVÖ Bírság Számla: 11784009-15508009-03610000
 • JVÖ Önkormányzati Idegenbevételek elszámolási számla: 11784009-15508009-04400000
 • JVÖ Egyéb Bevételek Beszedési Számla: 11784009-15508009-08800000
 • JVÖ Elidegenítési Bevételek: 11784009-15508009-02130000
 • JVÖ Előrehozott adó számla: 11784009-15508009-0110000
 • JVÖ Talajterhelési díj beszedési számla: 11784009-15508009-03920000

Kapcsolódó ügyek
 1. Adategyeztetés Önkormányzati adóügyekben (Adózás kategória)
 2. Adó- és értékbizonyítvány (Adózás kategória)
 3. Adófolyószámla ügyek (Adózás kategória)
 4. Adóhatósági ellenőrzés (adóellenőrzés) során tett nyilatkozat, iratpótlás, észrevétel, kifogás, kérelem, igazolási kérelem (Adózás kategória)
 5. Adóhatósági igazolás (Adózás kategória)
 6. Adók módjára behajtandó köztartozások (Adózás kategória)
 7. Automatikus részletfizetés (Adózás kategória)
 8. Bejelentkezés, változás-bejelentés idegenforgalmi adóban (Adózás kategória)
 9. Építményadó, telekadó (Adózás kategória)
 10. Gépjárműadó (Adózás kategória)
 11. Idegenforgalmi adó (Adózás kategória)
 12. Képviselet és meghatalmazás adóügyekben (Adózás kategória)
 13. Magánszemély kommunális adója (Adózás kategória)
 14. Méltányosság: fizetési könnyítés, részletfizetés, mérséklés (Adózás kategória)
 15. Végrehajtási eljárás (Adózás kategória)

Munkatársaink (12 fő)

Marton Kovács Zsuzsanna

irodavezető speciális adóügyek

Költségvetési és Pénzügyi ÜgyosztályAdóügyi Iroda

II. em. 217. marton.kovacs.zsuzsanna@jozsefvaros.hu +36 1/459-2515 +36 20/246-0945
Csillagné Gergely Eszter

adóellenőr építményadó, telekadó, méltányossági ügyek

Költségvetési és Pénzügyi ÜgyosztályAdóügyi Iroda

II. em. 217. gergelye@jozsefvaros.hu +36 1/459-2145 +36 20/377-6890 (pénteki napokon!)
Fojdl Zsuzsanna

adóellenőr építményadó, kommunális adó, telekadó

Költségvetési és Pénzügyi ÜgyosztályAdóügyi Iroda

II. em. 217. fojdl.zsuzsanna@jozsefvaros.hu +36 1/459-5844
Hertelendy Zoltán Dánielné

adókönyvelő méltányossági ügyek, adófolyószámlával kapcsolatos ügyek, kiutalás, átvezetés

Költségvetési és Pénzügyi ÜgyosztályAdóügyi Iroda

Rusvai Klára

adókönyvelő adófolyószámla ügyek, kiutalás, átvezetés, adóigazolás

Költségvetési és Pénzügyi ÜgyosztályAdóügyi Iroda

II. em. 217. rusvaik@jozsefvaros.hu +36 1/459-2282
Horváth Edit

adóügyi ügyintéző idegenforgalmi adó, kommunális adó, építményadó, telekadó

Költségvetési és Pénzügyi ÜgyosztályAdóügyi Iroda

II. em. 217. horvath.edit@jozsefvaros.hu +36 1/459-2146
Orosz Vivien

adóügyi ügyintéző idegenforgalmi adó, meghatalmazások

Költségvetési és Pénzügyi ÜgyosztályAdóügyi Iroda

II. em. 217. orosz.vivien@jozsefvaros.hu +36 1/459-2142
Szabó Éva

adóügyi ügyintéző kommunális adó, építményadó, telekadó

Költségvetési és Pénzügyi ÜgyosztályAdóügyi Iroda

szabo.eva@jozsefvaros.hu +36 1 459-2530 +36 30/571-4221 II. em. 217.
Törőcsikné Gyuricza Andrea

adóügyi ügyintéző kommunális adó, építményadó, telekadó

Költségvetési és Pénzügyi ÜgyosztályAdóügyi Iroda

II. em. 217. torocsikne.andrea@jozsefvaros.hu +36 1 459-2142
Szécsi-Németh Ildikó

titkársági ügyintéző általános tájékoztatás, időpontfoglalás

Költségvetési és Pénzügyi ÜgyosztályAdóügyi Iroda

II. em. 217. szecsi.nemeth.ildiko@jozsefvaros.hu +36 1/459-2134

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!