Bejelentkezés, változás-bejelentés idegenforgalmi adóban

event_available Utolsó frissítés:

Rövid leírás

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 19. § (2) bekezdése szerint az önadózás és az adóbeszedés útján megállapított adó esetén az adókötelezettség keletkezését annak bekövetkeztétől (a tevékenység megkezdésétől) számított 15 napon belül az erre a célra rendszeresített nyomtatványon jelenti be az adózó az önkormányzati adóhatóságnál. A bejelentési kötelezettséget az erre a célra rendszeresített nyomtatványon kell teljesíteni.

Amennyiben Ön Budapest Főváros VIII. kerület területén szálláshelyet létesít, ebből kifolyólag idegenforgalmi adóbeszedésére kötelezetté válik, úgy az adózás rendjéről szóló törvény 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.) 18. § szerint az adókötelezettség keletkezését, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül – az erre a célra rendszeresített nyomtatványon – kell bejelentenie az önkormányzati adóhatósághoz.

Továbbá, ha a szálláshely létesítésére vonatkozó engedély visszavonásra került, úgy ennek tényét kérjük a változás-bejelentés űrlapon az önkormányzati adóhatósághoz is jelentse be.

Megszűnés esetén a megszűnés hónapjára/tört időszakra is idegenforgalmi adóbevallást kell benyújtani. Kérjük ellenőrizze adófolyószámláját a tekintetben, hogy a tevékenység megszűnésekor valamennyi adófizetési kötelezettségének eleget tett. Továbbá keresse fel az önkormányzati adóhatóságot annak érdekében, hogy a rövid távú szálláshely-bérbeadáshoz kapcsolódó építményadó kötelezettség megszűnésére vonatkozó változás-bejelentés benyújtása is megtörténjen.

Kérjük a teljes körű tájékoztatás érdekében keresse fel az építményadóra vonatkozó ügyleírásunkat: https://jozsefvaros.hu/ugyintezes/ugy/epitmenyado-telekado/

Ügyintézés folyamata

Benyújtó személye: Az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy meghatalmazottja.

Benyújtás formája és módja: Kérelem benyújtható az adóhatóság által rendszeresített űrlapon, elektronikus formában, valamint levélben illetve személyesen az ügyfélszolgálaton. Az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel. Az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsztv. alapján elektronikus ügyintézésre köteles. A gazdálkodók elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek.

A bejelentkezés, változás-bejelentés, illetve az adatokban bekövetkezett változás bejelentésére az Önkormányzati Hivatali Portálról (OHP) https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap indított „Bejelentkezés, Változás-Bejelentés nevű „ASP-ADÓ-BEJ” űrlap szolgál.

Személyes ügyfélfogadásra előzetes bejelentkezés alapján kerülhet sor.

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő: 13:30-18:00

Szerda: 8:15-16:30

Péntek: 8:15-11:30

Általános tájékoztatás és időpontkérés: 06-20-377-6854, 06-1-459-2134

Kapcsolat\Elérhetőség: Levelezési cím: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.

E-mail cím: adougy@jozsefvaros.hu

Jogszabályi háttér:

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény

Határidők és díjak

Ügyintézési idő: Az ügyintézési határidő a bejelentkezés, az adóbevallás az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc nap.

Eljárás díja: Az adóztatás és az adóigazgatási eljárás költségeit az önkormányzat viseli. Az idegenforgalmi adóval kapcsolatos eljárás az ügyfél/adózó számára díj, illeték és költségmentes.

Elektronikus ügyintézés

Benyújtás céljára szolgáló űrlap: ASP-ADO-EGY-2019

Kérelem az adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon nyújtható be.

Elektronikusan benyújtható űrlap elérhetősége: https://ohp-20.asp.lgov.hu/

A papír alapon benyújtható űrlapot  is a fenti weboldalról b tudja letölteni, ez esetben ügyfélkapus bejelentkezés nélkül is elérhető az űrlap.

Ha nincs még Ügyfélkapuja, itt talál információt arról, hogyan hozhatja létre: https://ugyfelkapu.gov.hu/

Felelős szervezeti egység
Adóügyi Iroda

meeting_room 1082 Budapest, Baross u. 63-67.meeting_room II. em. 217.email adougy@jozsefvaros.huphone +36 20/377-68-54
Ügyintézők

Oldalaink használatához csak a legszükségesebb esetben használunk sütiket (az Ön böngészőjében tárolt adatokat). Ezzel okossabbá tehetjük az oldalt az Ön számára. Kérjük, hogy az oldal használatának megkezdése előtt tekintse át és fogadja el  Adatvédelmi tájékoztatónkat!