Közösségi kert kialakítása

event_available Utolsó frissítés:

Rövid leírás

Mi számít hivatalosan közösségi kertnek?

A józsefvárosi településképi rendelet szerint a közösségi kert: „egy olyan üres építési telken létrehozott zöld felület, amelyet a környék lakossága egy közösen elfogadott házirend szerint kizárólag dísz- és hasznonnövények termesztése céljából üzemeltet”.

Kell-e engedély közösségi kert megnyitásához?

Közösségi kert megnyitásához nem kell engedélyt kérni, viszont megnyitását kötelező bejelenteni egy ún. településképi bejelentési eljárás során (erről részletesen lásd alább).

Milyen telken lehet közösségi kertet kialakítani?

Közösségi kertet ki lehet alakítani magánterületen és az önkormányzat tulajdonában álló telken is. Fontos, hogy a közösségi kert nem közterület, hanem kerítéssel körbekerített városi földterület, amelyet közösségi kertészek művelnek.

Ügyintézés folyamata

Kinek kell bejelenteni a közösségi kertet?

A településképi bejelentési eljárás esetén a kérelmező bármely természetes vagy jogi személy lehet. A kérelmező nem kell, hogy azonos legyen a tulajdonossal, üzemeltetővel vagy fenntartóval. Az igazolást a Polgármesteri Hivatal a kérelmen szereplő természetes vagy jogi személy részére állítja ki. Fontos, hogy a településképi bejelentési eljárás lefolytatása előtt a bejelentő egyeztessen a ház vagy telek kezelőjével vagy üzemeltetőjével és a kívánt tevékenységről szóbeli vagy írásbeli megegyezés szülessen.

Hogyan kell bejelenteni közösségi kertet?

A településképi bejelentési eljárás a következő lépéseket tartalmazza:

  • kérelmező adatai:

– a településképi bejelentési eljárás esetén a kérelmező bármilyen természetes vagy jogi személy lehet. A kérelmező nem kell, hogy azonos személy legyen a tulajdonossal, üzemeltetővel, fenntartóval. Az eljárás végén az igazolás a kérelemben megadott természetes/jogi személy részére kerül kiállításra.

– a bejelentési eljárás lefolytatása előtt egyeztessen a (társas-) ház kezelőjével/üzemeltetőjével. A közösségi kerttel kapcsolatban írásbeli megegyezés szükséges a felek között, pl. közös tulajdon átalakítása, funkcióváltás esetén a társasház hozzájárulása is szükséges a tevékenység megkezdéséhez. Ezeket az igazolásokat nem kell benyújtani a kérelemmel, de megszerezni azokat a későbbi jogi viták elkerülése érdekében szükséges.

  • a kérelemhez a következő mellékleteket kell csatolni

– műszaki leírás: rövid összefoglaló az üres telkek ideiglenes hasznosításáról, a telek pontos paraméterei

– alaprajz a jelenlegi és tervezett állapotról

Hogyan működtessünk közösségi kertet?

A közösségi kert fenntartásáért azok felelnek, akik létrehozását kezdeményezték. A kert működtetéséhez létre kell hozni egy házirendet, amit jól látható helyre kell kihelyezni. Ennek a házirendnek érdemes tartalmaznia azt, hogy mikor van nyitva a kert, hogyan lehet csatlakozni, mik a viselkedési szabályok, kinek mi a felelőssége stb.

Arról, hogy mi a folyamata egy közösségi kert működtetésének, itt lehet részletes információkat kapni: http://kozossegikertek.hu/tudastar/

Határidők és díjak

Határidők:

• tudomásul vétel vagy tiltás: a Polgármesteri Hivatalnak 15 napja van, hogy tudomásul vegye a bejelentést vagy megtiltsa a tevékenységet

• igazolás kiállítása: ha a Hivatal tudomásul vette a tevékenységet, akkor igazolást állít ki és el lehet kezdeni a kert kialakítását

• ha a Hivatal elutasította a bejelentést, akkor a határozattal szemben írásban, a Képviselő-testülethez címzett, a Városépítészeti Irodához benyújtott fellebbezést lehet előterjeszteni a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül.

Díjak: a településképi bejelentés illetékmentes

Elektronikus ügyintézés

Kérelem benyújtása egy példányban mellékletekkel együtt Ügyfélkapun keresztül: https://epapir.gov.hu/ vagy postai úton.

Ha még nincs Ügyfélkapuja, itt talál információt arról, hogyan hozhatja létre: https://ugyfelkapu.gov.hu/

 

Felelős szervezeti egység
Főépítész - Városépítészeti Iroda

meeting_room 1082 Budapest, Baross utca 63-67. meeting_room III. em. 306. email foepitesz@jozsefvaros.hu phone +36 1/459-2157 home_work +36 20/335-7449 (pénteki napokon!)
Kapcsolódó dokumentumok
Folyamatábra az ügyintézés folyamatáról event_available Utolsó frissítés: 2022. május 9.
141 KB PDF dokumentum
Településkép védelmi rendelet event_available Utolsó frissítés: 2022. május 9.
2 MB PDF dokumentum
Védett építészeti értékek event_available Utolsó frissítés: 2022. május 9.
1 MB PDF dokumentum
Bejelentési eljárás kérelme event_available Utolsó frissítés: 2022. május 9.
369 KB PDF dokumentum
Benyújtandó dokumentáció tartalma event_available Utolsó frissítés: 2022. május 9.
257 KB PDF dokumentum
Kitöltési útmutató településképi event_available Utolsó frissítés: 2022. május 9.
7 MB PDF dokumentum
Településképi arculati kézikönyv event_available Utolsó frissítés: 2022. május 9.
13 MB PDF dokumentum

We only use cookies (data stored in your browser) when necessary to make our sites smarter for you. Please click the Accept button after reading the Privacy Policy!