Településképi bejelentési eljárás

event_available Utolsó frissítés:

Ügy rövid leírása

Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési tevékenység megkezdése előtt. Tipikus esetek: homlokzat-felújítás (részleges/teljes), nyílászárócsere, klímaelhelyezés, reklám-, cégér elhelyezése, udvarfelújítás, függőfolyosó felújítása, kerítésépítés, rendeltetés-módosítás, rendeltetési egységek számának változása (lakások leválasztása/összevonása). Amennyiben teljes homlokzatot érint a változtatás, tervtanács elé kell vinni az ügyet.

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2022. (I. 20.) számú határozatával elfogadásra került a Településképi Arculati Kézikönyv (továbbiakban Kézikönyv) és 2022. március 1-jével hatályba lépett a településkép védelméről szóló 2/2022. (I.20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet), mellyel párhuzamosan hatályát vesztette a korábbi 34/2017. (IX.14.) önkormányzati rendelet. A Rendelet úgynevezett településképi követelményeket határoz meg a kerület teljes közigazgatási területén az építési tevékenységgel érintett építmények

· településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára,

· a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére,

· a reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére és alkalmazására, illetve tilalmára vonatkozóan.

A Rendelet szakmai megalapozása érdekében településképi arculati kézikönyv készül. A Kézikönyv feltárja és ismerteti a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.

Ügyintézés folyamata

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 8. § (2) c) pontja alapján az önkormányzat településképi bejelentési eljárást folytathat le z Étv. 57/F. § hatálya alá nem tartozó, az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött és az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységnek sem minősülő építési tevékenységek, valamint bejelentési eljárást folytat le az Étv. 57/F. § hatálya alá nem tartozó, rendeltetésmódosítást vagy a rendeltetési egységek számának megváltozását jelentő rendeltetésváltozások (a továbbiakban együtt: rendeltetésváltozás), továbbá a reklámok és reklámhordozók elhelyezése tekintetében. Az eljárás részletes szabályait a Rendelet tartalmazza, de segítségükre lehet a letölthető dokumentumok között megtalálható Kitöltési Útmutató is.

Ki jogosult eljárni? természetes személyek, cégek

A bejelentést ügyfélkapun vagy postán lehet beküldeni.

Postacím: Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1082 Budapest, Baross u. 63-67.

Mit kell leadni? a bejelentési űrlapot a rendelet 5. és 7. melléklete szerint

A Tervtanácsról itt olvashat részletesen.

Határidők és díjak

Meddig kell leadni? A Tervtanács minden 2. héten szerdán ülésezik, amelyhez az anyagokat legkésőbb előtte lévő hét csütörtökön kell leadni.

Felelős szervezeti egység
Főépítész - Városépítészeti Iroda

meeting_room 1082 Budapest, Baross utca 63-67.meeting_room III. em. 306.email foepitesz@jozsefvaros.humeeting_room +36 1/459-2157
Ügyintézők
Mellékletek
Folyamatábra az ügyintézés folyamatáról
event_available Utolsó frissítés: 2022. május 9.
141 KB PDF dokumentum
Településkép védelmi rendelet
event_available Utolsó frissítés: 2022. május 9.
2 MB PDF dokumentum
Védett építészeti értékek
event_available Utolsó frissítés: 2022. május 9.
1 MB PDF dokumentum
Bejelentési eljárás kérelme
event_available Utolsó frissítés: 2022. május 9.
369 KB PDF dokumentum
Benyújtandó dokumentáció tartalma
event_available Utolsó frissítés: 2022. május 9.
257 KB PDF dokumentum
Kitöltési útmutató településképi eljárásokhoz
event_available Utolsó frissítés: 2022. május 9.
7 MB PDF dokumentum
Településképi arculati kézikönyv
event_available Utolsó frissítés: 2022. május 9.
13 MB PDF dokumentum

Oldalaink használatához csak a legszükségesebb esetben használunk sütiket (az Ön böngészőjében tárolt adatokat). Ezzel okossabbá tehetjük az oldalt az Ön számára. Kérjük, hogy az oldal használatának megkezdése előtt tekintse át és fogadja el  Adatvédelmi tájékoztatónkat!