Szociális lakbér önkormányzati bérlőknek

Családtámogatási Iroda

1082 Budapest, Baross u. 66–68., bejárat a Német u. felől (akadálymentes bejárat a Baross utca felől) szocialis@jozsefvaros.hu +36 20/539-0533 +36 20/433 9100 +36 20/433 8899 +36 20/440 7209

Rövid leírás

Szociális lakbért azok a JGK Zrt.-vel bérleti vagy lakáshasználati szerződésben álló, költségelvű lakbért fizető önkormányzati lakók igényelhetnek, akiknek a jövedelme nem haladja meg a 110 ezer forintot fogyasztási egységenként.

A támogatásra akkor jogosult, ha a háztartásában együttlakó összes nagykorú egy főre eső vagyona nem haladja meg a 3 millió forintot.

A támogatásra nem jogosult, ha lejárt lakbér és külön szolgáltatási díj tartozása van, kivéve, ha részletfizetési megállapodást köt. Az sem jogosult szociális lakbérre, aki az együtt lakók számához képest nagyobb lakásban lakik az alábbiak szerint:

1-4 fős háztartás esetén: 2 szoba
5-8 fős háztartás esetén: 3,5 szoba
8 főnél nagyobb háztartás esetén: 4,5 szoba

Mekkora támogatás érhető el?

A szociális lakbérkedvezmény 15% és 90% közötti változó mértékben csökkentheti a költségelvű lakbér összegét a háztartás egy fogyasztási egységre eső jövedelmének függvényében.

Szociális lakbér igénylése esetén a Családtámogatási Iroda megvizsgálja, hogy nem jogosult-e magasabb összegű lakhatási támogatásra. Önkormányzati bérlők egyidejűleg csak lakhatási támogatásra vagy csak szociális lakbérre lehetnek jogosultak. Önnek mindenképpen a magasabb összegű támogatás jár.

Hogyan folyósítjuk a támogatást?

A támogatást egy évre állapítjuk meg.

A szociális lakbér megállapítását bármikor lehet kérelmezni.

Megállapítás esetén a kedvezmény a jogosultat a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg.

Segítségre lenne szüksége?
Ügyintézőink segítenek Önnek, és elmagyarázzák a következő lépéseket. Jöjjön el hozzánk egy 15 perces beszélgetésre. Foglaljon időpontot és várnia sem kell. Az időpontfoglaláshoz nem kell Ügyfélkapu regisztráció.

 Időpontfoglalás

Hogyan igényelheti a támogatást?

Az igényléshez az alább elérhető kérelmet kell kitölteni, amit a Családtámogatási Irodában személyesen is átvehet.

A kérelmet és az igazolásokat személyesen vagy meghatalmazott útján a Családtámogatási Irodában lehet leadni, illetve beküldheti postai küldeményként is. Ha van Ügyfélkapu-regisztrációja, online is benyújthatja támogatási kérelmét a epapiron keresztül.

A kitöltött kérelem mellé az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

 • a személyazonosságot és a lakcímet igazoló dokumentumok
 • a lakásban együtt élők jövedelemigazolása
 • a megelőző hónapra vonatkozó, a lakás fenntartásával kapcsolatos számlák
 • a lakás használati jogcímét igazoló dokumentumok
 • önkormányzati bérlő vagy lakáshasználati szerződéssel rendelkező lakó esetén vagyonnyilatkozat

Letölthető dokumentumok

Szociális lakbér támogatás kérelem Utolsó frissítés: 2023. november 15.
152 KB Word dokumentum

Csatolandó dokumentumok, igazolások listája

 1. A személyazonosságot és a lakcímet igazoló dokumentumok:
  • a kérelmező személyazonosító igazolványa és lakcímkártyája,
  • amennyiben a kérelmező nem rendelkezik bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel Józsefvárosban, úgy az alábbi szervezetek valamelyike által kiállított igazolás, hogy a  kérelmező legalább 3 hónapja életvitelszerűen Józsefvárosban él:
  • Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ,
  • kerületi Védőnői Szolgálat,
  • Szigony-Útitárs Nonprofit Kft. (pszichiátriai betegek nappali ellátását nyújtó szervezet),
  • Moravcsik Alapítvány (pszichiátriai betegek nappali ellátását nyújtó szervezet),
  • Menhely Alapítvány (utcai szociális munkát és hajléktalan személyek nappali ellátását nyújtó szervezet) és
  • Félúton Alapítvány (szenvedélybetegeknek közösségi ellátásokat nyújtó szervezet).
 2. A lakásban együtt élők jövedelemigazolása:
  • havi rendszerességgel járó bejelentett jövedelem esetén: a megelőző hónap nettó jövedelemről szóló munkáltatói igazolás
  • nyugellátás esetén (például nyugdíj, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, illetve nyugdíjszerű ellátások): nem szükséges igazolást hozni. A Családtámogatási Iroda le tudja kérni a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól a nyugellátás havi összegét
  • nem havi rendszerességgel szerzett (de bejelentett) vagy vállalkozásból származó jövedelem esetén: a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelemről szóló a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott igazolás
  • ha nem rendelkezik a fenti három jövedelemfajta egyikével, de van alkalmi munkából származó jövedelme: nyilatkozat az alkalmi munkából származó jövedelemről és 30 napnál nem régebbi igazolás a Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatala Hatósági Főosztály Foglalkoztatási Osztálytól (a továbbiakban: Munkaügyi Központ, 1082 Budapest, Baross utca 76.), hogy a kérelmező regisztrált álláskereső, és nem részesül álláskeresési ellátásban, vagy munkaügyi szervek által folyósított pénzbeli ellátások, álláskeresési járadék, nyugdíj előtti álláskeresési segély (nyes) határozata
  • ha Ön álláskereső: 30 napnál nem régebbi igazolás a Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatala Hatósági Főosztály Foglalkoztatási Osztálytól (a továbbiakban: Munkaügyi Központ, 1082 Budapest, Baross utca 76.), hogy a kérelmező regisztrált álláskereső, és nem részesül álláskeresési ellátásban, vagy munkaügyi szervek által folyósított pénzbeli ellátások, álláskeresési járadék, nyugdíj előtti álláskeresési segély (nyes) határozata
  • 18. életévét betöltött, önálló jövedelemmel nem rendelkező tanuló esetén: 30 napnál nem régebbi igazolás a tanulói vagy hallgatói jogviszonyról
  • ha gyermeke után tartásdíjat kap: a gyermekek utáni tartásdíj folyósításáról igazolás vagy nyilatkozat
 3. a megelőző hónapra vonatkozó, a lakás fenntartásával kapcsolatos számlák
 4. a lakás használati jogcímét igazoló dokumentumok:
  • ha Ön a lakás tulajdonosa: az adásvételi szerződés vagy 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolat (elfogadható a Takarnet rendszerből lekért e-hiteles tulajdoni lap másolat is),
  • ha a lakásra vonatkozóan haszonélvezeti joggal rendelkezik: az adásvételi szerződés vagy 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolat (elfogadható a Takarnet rendszerből lekért e-hiteles tulajdoni lap másolat is),
  • ha Ön a lakás bérlője vagy szerződéses használója: a bérleti vagy használati szerződés másolati példánya,
  • ha Ön nem rendelkezik bérleti vagy használati szerződéssel vagy a lakás szívességi használója: a lakás tulajdonosának két tanúval ellátott nyilatkozata a lakáshasználatról, valamint 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolat (elfogadható a Takarnet rendszerből lekért e-hiteles tulajdoni lap másolat is),
  • ha Ön önkormányzati tulajdonú lakás jogcím nélküli használója: a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazolása, hogy a kérelmező a megnevezett lakásban lakik,
  • ha Önre egyik felsorolt jogcím sem vonatkozik, érdeklődjön a Családtámogatási Irodán az igazolás lehetséges módjáról.
 5. önkormányzati bérlő vagy lakáshasználati szerződéssel rendelkező lakó esetén vagyonnyilatkozat

Kinek a jövedelmét vesszük figyelembe a támogatás megállapítása során?

A támogatás megállapításakor minden lakásban ténylegesen együtt lakó személy jövedelmét be kell mutatni, függetlenül attól, hogy közöttük van-e rokonsági kapcsolat.

Mi az a fogyasztási egység?

A jövedelem vizsgálata során nem egyszerűen a család vagy a lakásokban együtt lakók összes jövedelmét tekintjük át, hanem azt is figyelembe vesszük, hogy hány fő él meg az adott jövedelemből. Viszont nem az 1 főre eső jövedelmet, hanem az 1 fogyasztási egységre eső jövedelmet vesszük figyelembe.

Kattintson ide az Ön lakásában együtt élők esetében a fogyasztási egységek kiszámolásához!

Ennek a számításnak az az alapja, hogy a család méretének növekedése ugyan a megélhetési költségek növekedését is eredményezi, de könnyen belátható, hogy egy 2 fős háztartás fogyasztása nem egyenlő egy 1 fős háztartás fogyasztásának kétszeresével (gondoljunk csak a lakbérre vagy a rezsire). 

A fogyasztási egységek azt fejezik ki, hogy a valóságban sok kutatás alapján átlagosan mennyivel tér el különböző összetételű családok összes kiadása. Ez alapján az egyes háztartástagokhoz különböző súlyokat rendelünk: az első családtag súlyozása mindig 1, a második felnőtt családtagé és az első gyermeké 0,7, míg a második gyermek és harmadik felnőtt (illetve minden további családtag) súlya már csak 0,5. Mivel egy fogyatékos embernek általában magasabbak a megélhetési költségei, ezért a fogyatékos családtagok súlyozása 0,2-vel magasabb. 

Ezzel a számítással a különböző összetételű háztartások jövedelmi helyzete jobban összehasonlítható, és egyik háztartástípust sem érinti hátrányosan.

Elektronikus ügyintézés

Kérelmét elektronikus úton is leadhatja a https://epapir.gov.hu/ oldalon keresztül.

 1. Gyűjtse össze a mellékleteknél felsorolt igazolásokat. Ezeket fotózza be, vagy szkennelje be.
 2. Nyomtassa ki és töltse ki a(z) Szociális lakbér támogatás kérelem dokumentumot.
 3. Lépjen be az ePapír felületére és ott töltse ki az űrlapot.
 4. A mellékleteknél csatolja az összegyűjtött igazolásokat és a kitöltött kérelmeket.
 5.  Tovább az ePapír oldalra

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!