Lakhatási támogatás

Ez jelenleg az Önkormányzat legnagyobb összegű, általánosan elérhető támogatása. A havi 3 és 50 ezer forint közötti támogatás jár minden józsefvárosi lakásban élő, alacsony jövedelmű háztartásnak. Minden kerületi lakos jogosult lehet a támogatásra, függetlenül a lakáshasználat módjától.

Segítségre lenne szüksége?
Ügyintézőink segítenek Önnek, és elmagyarázzák a szükséges lépéseket. Jöjjön el hozzánk egy rövid beszélgetésre. Foglaljon időpontot és várnia sem kell. Az időpontfoglaláshoz nem kell Ügyfélkapu regisztráció.

 Időpontfoglalás

Rövid leírás

A támogatást minden józsefvárosi lakásban élő, alacsony jövedelmű háztartás igénybe veheti.

Mindenki jogosult lehet a támogatásra, függetlenül a lakáshasználat jogcímétől. Ez azt jelenti, hogy önkormányzati bérlők, magánbérlők, szívességi lakáshasználók és tulajdonosok is igényelhetik a támogatást. 

A támogatás célja, hogy a háztartásoknak elegendő pénzük maradjon az után is, hogy a rezsit (az önkormányzati bérlők esetén a lakbért és a különszolgáltatási díjat) kifizették. Ehhez az Önkormányzat az együtt élők száma alapján meghatároz egy elismert lakásköltséget, és ezt a háztartás jövedelme alapján egy meghatározott arányban kipótolja.

Mekkora támogatás érhető el?

A lakhatási támogatás havi 3 és 50 ezer forint közötti összeg.

Az alábbi táblázat néhány háztartástípus esetén mutatja be, hogy mekkora az a maximális nettó jövedelem, amekkora összegnél Ön még jogosult a lakhatási támogatásra. Ekkora jövedelem esetén havi 3 ezer forint jár Önnek. Ez alatt a jövedelemszint alatt minél kevesebb az Ön jövedelme, annál nagyobb összegű támogatásra jogosult. 

1 felnőtt 2 felnőtt 1 felnőtt, 1 gyerek 1 felnőtt, 2 gyerek 2 felnőtt, 2 gyerek 2 felnőtt, 3 gyerek
Jövedelemhatár (Ft) 146 503  210 453  228 508  273 452  318 231  362 914 


Hogyan folyósítjuk a támogatást?

A támogatást egy évre állapítjuk meg.

A támogatást az egy lakásban együtt lakók közül csak egy ember veheti igénybe.

A támogatást alapesetben közvetlenül a közműszolgáltatók felé folyósítjuk. Ha a támogatás összege nagyobb, mint a közműkiadások összessége, a fennmaradó összeget készpénzben adjuk Önnek.

Önkormányzati bérlők esetén a Családtámogatási Iroda megvizsgálja, hogy nem jogosult-e magasabb összegű szociális lakbér támogatásra. Önkormányzati bérlők egyidejűleg csak lakhatási támogatásra vagy csak szociális lakbérre lehetnek jogosultak. Önnek mindenképpen a magasabb összegű támogatás jár.

Hogyan igényelheti a támogatást?

Az igényléshez az alább elérhető kérelmet kell kitölteni, amit a Családtámogatási Irodában személyesen is átvehet.

A kérelmet és az igazolásokat személyesen vagy meghatalmazott útján a Családtámogatási Irodában lehet leadni, illetve beküldheti postai küldeményként is. Ha van Ügyfélkapu-regisztrációja, online is benyújthatja támogatási kérelmét a epapiron keresztül.

A kitöltött kérelem mellé az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

 • a személyazonosságot és a lakcímet igazoló dokumentumok
 • a lakásban együtt élők jövedelemigazolása
 • a megelőző hónapra vonatkozó, a lakás fenntartásával kapcsolatos számlák
 • a lakás használati jogcímét igazoló dokumentumok
 • önkormányzati bérlő vagy lakáshasználati szerződéssel rendelkező lakó esetén vagyonnyilatkozat

Csatolandó dokumentumok, igazolások listája

A kitöltött kérelem mellé az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

 1. A személyazonosságot és a lakcímet igazoló dokumentumok:
  • a kérelmező személyazonosító igazolványa és lakcímkártyája,
  • amennyiben a kérelmező nem rendelkezik bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel Józsefvárosban, úgy az alábbi szervezetek valamelyike által kiállított igazolás, hogy a  kérelmező legalább 3 hónapja életvitelszerűen Józsefvárosban él:
   • Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ,
   • kerületi Védőnői Szolgálat,
   • Szigony-Útitárs Nonprofit Kft. (pszichiátriai betegek nappali ellátását nyújtó szervezet),
   • Moravcsik Alapítvány (pszichiátriai betegek nappali ellátását nyújtó szervezet),
   • Menhely Alapítvány (utcai szociális munkát és hajléktalan személyek nappali ellátását nyújtó szervezet) és
   • Félúton Alapítvány (szenvedélybetegeknek közösségi ellátásokat nyújtó szervezet).
 2. A lakásban együtt élők jövedelemigazolása:
  • havi rendszerességgel járó bejelentett jövedelem esetén: a megelőző hónap nettó jövedelemről szóló munkáltatói igazolás
  • nyugellátás esetén (például nyugdíj, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, illetve nyugdíjszerű ellátások): nem szükséges igazolást hozni. A Családtámogatási Iroda le tudja kérni a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól a nyugellátás havi összegét
  • nem havi rendszerességgel szerzett (de bejelentett) vagy vállalkozásból származó jövedelem esetén: a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelemről szóló a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott igazolás
  • ha nem rendelkezik a fenti három jövedelemfajta egyikével, de van alkalmi munkából származó jövedelme: nyilatkozat az alkalmi munkából származó jövedelemről és 30 napnál nem régebbi igazolás a Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatala Hatósági Főosztály Foglalkoztatási Osztálytól (a továbbiakban: Munkaügyi Központ, 1082 Budapest, Baross utca 76.), hogy a kérelmező regisztrált álláskereső, és nem részesül álláskeresési ellátásban, vagy munkaügyi szervek által folyósított pénzbeli ellátások, álláskeresési járadék, nyugdíj előtti álláskeresési segély (nyes) határozata
  • ha Ön álláskereső: 30 napnál nem régebbi igazolás a Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatala Hatósági Főosztály Foglalkoztatási Osztálytól (a továbbiakban: Munkaügyi Központ, 1082 Budapest, Baross utca 76.), hogy a kérelmező regisztrált álláskereső, és nem részesül álláskeresési ellátásban, vagy munkaügyi szervek által folyósított pénzbeli ellátások, álláskeresési járadék, nyugdíj előtti álláskeresési segély (nyes) határozata
  • 18. életévét betöltött, önálló jövedelemmel nem rendelkező tanuló esetén: 30 napnál nem régebbi igazolás a tanulói vagy hallgatói jogviszonyról
  • ha gyermeke után tartásdíjat kap: a gyermekek utáni tartásdíj folyósításáról igazolás vagy nyilatkozat
 3. a megelőző hónapra vonatkozó, a lakás fenntartásával kapcsolatos számlák
 4. a lakás használati jogcímét igazoló dokumentumok:
  • ha Ön a lakás tulajdonosa: az adásvételi szerződés vagy 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolat (elfogadható a Takarnet rendszerből lekért e-hiteles tulajdoni lap másolat is),
  • ha a lakásra vonatkozóan haszonélvezeti joggal rendelkezik: az adásvételi szerződés vagy 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolat (elfogadható a Takarnet rendszerből lekért e-hiteles tulajdoni lap másolat is),
  • ha Ön a lakás bérlője vagy szerződéses használója: a bérleti vagy használati szerződés másolati példánya,
  • ha Ön nem rendelkezik bérleti vagy használati szerződéssel vagy a lakás szívességi használója: a lakás tulajdonosának két tanúval ellátott nyilatkozata a lakáshasználatról, valamint 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolat (elfogadható a Takarnet rendszerből lekért e-hiteles tulajdoni lap másolat is),
  • ha Ön önkormányzati tulajdonú lakás jogcím nélküli használója: a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazolása, hogy a kérelmező a megnevezett lakásban lakik,
  • ha Önre egyik felsorolt jogcím sem vonatkozik, érdeklődjön a Családtámogatási Irodán az igazolás lehetséges módjáról.
 5. önkormányzati bérlő vagy lakáshasználati szerződéssel rendelkező lakó esetén vagyonnyilatkozat

Kinek a jövedelmét vesszük figyelembe a támogatás megállapítása során?

A támogatás megállapításakor minden lakásban ténylegesen együtt lakó személy jövedelmét be kell mutatni, függetlenül attól, hogy közöttük van-e rokonsági kapcsolat.

Mi az a fogyasztási egység?

A jövedelem vizsgálata során nem egyszerűen a család vagy a lakásokban együtt lakók összes jövedelmét tekintjük át, hanem azt is figyelembe vesszük, hogy hány fő él meg az adott jövedelemből. Viszont nem az 1 főre eső jövedelmet, hanem az 1 fogyasztási egységre eső jövedelmet vesszük figyelembe. 

Kattintson ide az Ön lakásában együtt élők esetében a fogyasztási egységek kiszámolásához!

Ennek a számításnak az az alapja, hogy a család méretének növekedése ugyan a megélhetési költségek növekedését is eredményezi, de könnyen belátható, hogy egy 2 fős háztartás fogyasztása nem egyenlő egy 1 fős háztartás fogyasztásának kétszeresével (gondoljunk csak a lakbérre vagy a rezsire). 

A fogyasztási egységek azt fejezik ki, hogy a valóságban sok kutatás alapján átlagosan mennyivel tér el különböző összetételű családok összes kiadása. Ez alapján az egyes háztartástagokhoz különböző súlyokat rendelünk: az első családtag súlyozása mindig 1, a második felnőtt családtagé és az első gyermeké 0,7, míg a második gyermek és harmadik felnőtt (illetve minden további családtag) súlya már csak 0,5. Mivel egy fogyatékos embernek általában magasabbak a megélhetési költségei, ezért a fogyatékos családtagok súlyozása 0,2-vel magasabb. 

Ezzel a számítással a különböző összetételű háztartások jövedelmi helyzete jobban összehasonlítható, és egyik háztartástípust sem érinti hátrányosan.

Elektronikus ügyintézés

Kérelmét elektronikus úton is leadhatja a https://epapir.gov.hu/ oldalon keresztül.

 1. Gyűjtse össze a mellékleteknél felsorolt igazolásokat. Ezeket fotózza be, vagy szkennelje be.
 2. Lépjen be az ePapír felületére és ott töltse ki az űrlapot.
 3. A mellékleteknél csatolja az összegyűjtött igazolásokat és a kitöltött kérelmeket.
 4.  Tovább az ePapír oldalra

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Családtámogatási Iroda

1082 Budapest, Baross u. 66–68., bejárat a Német u. felől (akadálymentes bejárat a Baross utca felől) szocialis@jozsefvaros.hu +36 20/539-0533 +36 20/433 9100 +36 20/433 8899 +36 20/440 7209

Letölthető dokumentumok

Lakhatási támogatás kérelem Utolsó frissítés: 2023. november 15.
152 KB Word dokumentum
Közös képviselő igazolása közös költségről Utolsó frissítés: 2023. december 1.
111 KB Word dokumentum

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!