Településképi véleményezési eljárás

event_available Utolsó frissítés:

Rövid leírás

Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni építési engedély köteles ügyekben, új épület építésére, meglévő épület bővítése, településképet érintő, átalakítása és teljes homlokzatot érintő felújítás esetén. Ezek az ügyek Tervtanács kötelesek.

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2022. (I. 20.) számú határozatával elfogadásra került a Településképi Arculati Kézikönyv (továbbiakban Kézikönyv) és 2022. március 1-jével hatályba lépett a településkép védelméről szóló 2/2022. (I.20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet), mellyel párhuzamosan hatályát vesztette a korábbi 34/2017. (IX.14.) önkormányzati rendelet.

2/2022.
(III.01.)
Önkormányzati rendelet
A településkép védelméről
Hatályos

Hatály kezdete: 2022. március 1.

event_available Utolsó frissítés: 2022. május 10.

rendelet 1 MBPDF dokumentum

A Rendelet úgynevezett településképi követelményeket határoz meg a kerület teljes közigazgatási területén az építési tevékenységgel érintett építmények

· településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára,

· a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére,

· a reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére és alkalmazására, illetve tilalmára vonatkozóan.

A Rendelet szakmai megalapozása érdekében településképi arculati kézikönyv készül. A Kézikönyv feltárja és ismerteti a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.

Ügyintézés folyamata

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 8. § (2) b) pontja az önkormányzat kormányrendeletben meghatározott építésügyi engedélyezési eljárást megelőzően véleményt adhat az építésügyi hatósági engedélykérelemhez (a továbbiakban: településképi véleményezési eljárás). Az eljárás részletes szabályait a Rendelet tartalmazza, továbbá kérjük tájékozódjanak a Városépítészeti Iroda Tervtanács aloldalon is a Tervtanácsi ülések rendjéről és folyamatáról.

Ki jogosult eljárni? természetes személyek, cégek

A bejelentést ügyfélkapun vagy postán lehet beküldeni.

Postacím: Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1082 Budapest, Baross u. 63-67.

Mit kell leadni? a kérelmet és a leadandó építészeti-műszaki dokumentációt az ÉTDR-re kell feltölteni 

A Tervtanácsról itt olvashat részletesen.

Határidők és díjak

Ügyintézési határidő: 15 nap

Díjak: illetékmentes

A Tervtanács minden 2. héten szerdán kerül megtartásra, amelyhez az anyagokat legkésőbb előtte lévő hét csütörtökön javasolt leadni.

Elektronikus ügyintézés

KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA (a részletekért kérjük, olvassa el a Kitöltési útmutatót alább)

1. CÉG esetén:

Elektronikus kapcsolatfelvételre, azonosítást követően az adott szervezet Cégkapuján keresztül van lehetőség oly módon, hogy ú.n. e-papír (https://epapir.gov.hu/) kerül eljuttatásra az Önkormányzat Hivatali Kapujára.

2. TERMÉSZETES SZEMÉLY és EGYÉNI VÁLLALKOZÓ esetén:

Elektronikus kapcsolatfelvételre, azonosítást követően saját Ügyfélkapun keresztül van lehetőség oly módon, hogy ú.n. e-papír (https://epapir.gov.hu/) kerül eljuttatásra az Önkormányzat Hivatali Kapujára.

Ha még nem rendelkezik saját ügyfélkapuval, akkor a regisztráció módjáról itt: https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/ tájékozódhat.

3. TÁRSASHÁZAK esetén:

Ha a közös képviselő cég, akkor a „cég esetén” rész szerint, ha magánszemély vagy egyéni vállalkozó, akkor a „természetes személy és egyéni vállalkozó esetén” rész szerint kell eljárni.

Felelős szervezeti egység
Főépítész - Városépítészeti Iroda

meeting_room 1082 Budapest, Baross utca 63-67. meeting_room III. em. 306. email foepitesz@jozsefvaros.hu phone +36 1/459-2157 phone +36 1/459-2509 home_work +36 20/335-7449 (pénteki napokon!)
Kapcsolódó dokumentumok
Folyamatábra az ügyintézés folyamatához event_available Utolsó frissítés: 2022. május 9.
141 KB PDF dokumentum
Településkép védelmi rendelet event_available Utolsó frissítés: 2022. május 9.
2 MB PDF dokumentum
Védett építészeti értékek event_available Utolsó frissítés: 2022. május 9.
1 MB PDF dokumentum
Benyújtandó dokumentáció tartalma event_available Utolsó frissítés: 2022. május 9.
257 KB PDF dokumentum
Kitöltési útmutató településképi eljárásokhoz event_available Utolsó frissítés: 2022. május 9.
7 MB PDF dokumentum
Véleményezési eljárás kérelme event_available Utolsó frissítés: 2022. május 9.
191 KB PDF dokumentum
Településképi arculati kézikönyv event_available Utolsó frissítés: 2022. május 9.
13 MB PDF dokumentum
A településképi véleményezési eljárás megindításához beadandó építészeti-műszaki dokumentáció minimális tartalma event_available Utolsó frissítés: 2022. július 8.
193 KB PDF dokumentum

We only use cookies (data stored in your browser) when necessary to make our sites smarter for you. Please click the Accept button after reading the Privacy Policy!