Üzleti célú szálláshelyek bejelentése

Bejelentés köteles a szálloda, panzió, kemping, üdülő-háztelep, közösségi szálláshely vagy egyéb szálláshely (pl. Airbnb).

Segítségre lenne szüksége?
Ügyintézőink segítenek Önnek, és elmagyarázzák a következő lépéseket. Jöjjön el hozzánk egy 15 perces beszélgetésre. Foglaljon időpontot és várnia sem kell. Az időpontfoglaláshoz nem kell Ügyfélkapu regisztráció.

 Időpontfoglalás

Rövid leírás

A szálláshely üzemeltetési tevékenységét az üzemeltetőnek a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szhr.) be kell jelentenie a kereskedelmi hatósághoz.

Szálláshely szolgáltatási tevékenység (Airbnb) a társasházban – közérthető tájékoztató >>>

Ügyintézés folyamata

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerint nyújthatják be az ügyfelek kérelmeiket/beadványaikat. Természetes személy esetén személyesen (1082 Budapest, Baross u. 63-67. II. emelet 210.), postai úton (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) és elektronikus úton. Cégek esetén csak cégkapun keresztül.

Az eljárás lefolytatása a Jegyző hatáskörébe tartozik. A bejelentést az Önkormányzat honlapján közzétett formanyomtatványon, a Hatósági Ügyosztály Igazgatási Irodájához kell benyújtani, az eljárás illetékmentes.

Szálláshely-üzemeltetési tevékenység bejelentése az alábbi szálláshelyek működtetéséhez szükséges

 • Szálloda: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben a szálláshely és reggeli szolgáltatása mellett egyéb szolgáltatásokat is nyújtanak a szálláshely-szolgáltatás keretében, és ahol a hasznosított szobák száma legalább tizenegy.
 • Panzió : az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben a szálláshely szolgáltatása mellett a reggeli szolgáltatás kötelező, és ahol a hasznosított szobák száma legalább hat, de legfeljebb huszonöt, az ágyak száma legalább tizenegy.
 • Kemping:    az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített, külön zárt területen működő szálláshelytípus, amelyben szállás céljából a vendégek és járműveik számára elkülönült területet (a továbbiakban: területegység), illetve üdülőházat (a továbbiakban együtt: lakóegység) és egyéb kiszolgáló létesítményeket és szolgáltatásokat [így különösen: tisztálkodási, mosási, főzési, egészségügyi célokat szolgáló vizesblokk, energiaellátás, digitális információ (WIFI), portaszolgálat] biztosítanak, és amely legalább kilenc lakóegységgel rendelkezik.
 • Üdülőháztelep: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából, közművesített területen létesített szálláshelytípus, amelyben a vendégek részére a szállást különálló épületben vagy önálló bejárattal rendelkező épületrészben (üdülőegységben) nyújtják, amennyiben az e célra hasznosított szálláshelyek száma eléri a hármat, függetlenül a szobák vagy ágyak számától.
 • Közösségi szálláshely: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben az egy szobában található ágyak külön-külön is hasznosításra kerülnek, s ahol az e célra hasznosított szobák száma legalább három, az ágyak száma legalább tizenkettő.
 • Egyéb szálláshely: nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített épületben, de szálláshely-szolgáltatási céllal és nem magánszemély vagy nem egyéni vállalkozó által hasznosított, önálló rendeltetési egységet képező épületrész, ahol az egy szobában található ágyak külön-külön is hasznosításra kerülhetnek, illetve a szobák száma legfeljebb huszonöt, és az ágyak száma legfeljebb száz.
 • Magánszálláshely: az a nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából, magánszemély vagy egyéni vállalkozó által hasznosított lakás vagy üdülő, illetve azok egy lehatárolt részének és hozzátartozó területének hasznosítása, ahol a szobák száma legfeljebb nyolc, és az ágyak száma legfeljebb tizenhat.

A szálláshely-üzemeltetés végzésére irányuló bejelentés benyújtásával egyidejűleg beadható a szálláshelyen folytatandó egyéb irányú kereskedelmi tevékenységre vonatkozó bejelentés is (pl.: reggeliztetés).

A szálláshely-üzemeltető kérelmére a jegyző helyszíni szemlét köteles tartani.

A jegyző a szálláshely-üzemeltetési követelményeknek megfelelő szálláshelyeket nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartást az interneten közzéteszi: https://iparkerpublikalas.komdat.hu/?onkid=167e1e18-65a1-4c87-8ecb-33afe0e654b5

Más hatóságok értesítése a nyilvántartásba-vételről

A jegyző a szálláshely-üzemeltetési tevékenység megkezdésére, folytatására vonatkozó bejelentés megtörténtéről szóló igazolást az eljárásban résztvevőkön kívül megküldi:

 • a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetőjének,
 • valamint azon hatóságok, amelyek feladat- és hatáskörét a szálláshely-szolgáltatás érinti.

Szakhatóságok

 • Budapest Főváros Kormányhivatal Budapest VI. Kerületi Népegészségügyi Osztály: higiénés, egészségvédelmi, táplálkozás egészségügyi, ivóvíz minőség stb. kérdésben
 • Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény és Talajvédelmi Főosztály, Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály: élelmiszer, élelmiszer-nyersanyag előállítás esetén
 • Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltsége: 10 fő feletti  befogadóképességű szálláshelyek esetén

Szálláshely-szolgáltató kötelezettségei a nyilvántartásba vételt követően

A szálláshely-szolgáltató a bejelentésében foglalt adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles írásban bejelenteni a jegyzőnek. A jegyző az adatokban történt változást a bejelentés alapján a nyilvántartásba bejegyzi.

A szálláshely megszűnését a szálláshely-szolgáltató köteles a jegyzőnek a megszűnést követő nyolc napon belül bejelenteni. A jegyző a bejelentést követően haladéktalanul törli a szálláshelyet a nyilvántartásból.

A szálláshely-szolgáltató az idegenforgalmi adó tekintetében köteles bejelentést tenni az önkormányzat adóhatóságánál. Az idegenforgalmi adózással kapcsolatos eljárásról a Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály Adóügyi Irodájánál, illetőleg az alábbi linkre kattintva tud tájékozódni:

Bejelentéshez csatolandó iratok

 • vállalkozó nyilvántartási száma (statisztikai számjelről szóló igazolás – egyéni vállalkozó esetén);
 • aláírási címpéldány (cég esetén);
 • magánszemély esetén: adószáma;
 • nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (pl.: bérleti szerződés);
 • ha a tulajdonos a kérelmező, a tulajdont igazoló okirat;
 • ha nem a tulajdonos a kérelmező – a tulajdonos hozzájárulását igazoló okirat
 • haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely-szolgáltató – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot
 • közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely-szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat;
 • a szálláshely helyszínrajza (helyiségek és annak funkció megjelölése, területük, ágyak és a férőhelyek megjelölése);
 • településképi bejelentési eljárás során kiadott igazolás – kivételt képez ez alól a magánszálláshely típus;
 • vendégkönyv;
 • a szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentumot;
 • a szálláshely-minősítő szervezet által kiadott minősítő dokumentumot;
 • parkolóhely biztosításáról szóló dokumentum csatolása – kivételt képez ez alól a magánszálláshely típus.

Határidők és díjak

Határidő: Ákr szerinti sommás eljárás (8 nap). Amennyiben a szálláshely-szolgáltató bejelentéséhez csatolta az összes kötelezően előírt iratot, a szálláshely üzemeltetését a bejelentés napjával megkezdheti.

Díjak: A bejelentés illetékmentes.

Elektronikus ügyintézés

Az ügyintézés elektronikusan Epapíron keresztül: https://epapir.gov.hu/ vagy az E-Önkormányzat portálon a https://ohp-20.asp.lgov.hu segítségével lehetséges.

Az E-Önkormányzat portálon így éri el az űrlapot: Ágazat: Ipar-kereskedelem – ügytípus: szálláshely.

Ha nincs még Ügyfélkapuja, itt talál információt arról, hogyan hozhatja létre: https://ugyfelkapu.gov.hu/

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Igazgatási Iroda

1082 Budapest, Baross utca 63-67. II. em. igazgatas@jozsefvaros.hu +36 20/261-9981 (közterület-használat) +36 1/459-2164 +36 30/572-6539 (kereskedelmi és általános ügyintézés) (pénteki napokon!) +36 20/261-9981 (közterület-használat) (pénteki napokon!)

Ügyintézők

dr. Bodnár Csaba

ipari-kereskedelmi ügyintéző

Hatósági Ügyosztálychevron_rightIgazgatási Iroda

meeting_room II. em. 210. email bodnarcs@jozsefvaros.hu phone +36 1/459-2174
Ürmös Attila

ipari-kereskedelmi ügyintéző

Hatósági Ügyosztálychevron_rightIgazgatási Iroda

meeting_room II. em. 210. email urmos.attila@jozsefvaros.hu phone +36 1/459-2175
Kormos Máté

ipari-kereskedelmi ügyintéző

Hatósági Ügyosztálychevron_rightIgazgatási Iroda

meeting_room II. em. 210. email kormos.mate@jozsefvaros.hu phone +36 1/459-2171

Letölthető dokumentumok

Szálláshely megszüntetésének bejelentése Utolsó frissítés: 2022. február 23.
118 KB Word dokumentum
Adatváltozás bejelentése szálláshely üzemeltetés Utolsó frissítés: 2022. február 23.
115 KB Word dokumentum
Szálláshely üzemeltetés bejelentése 2023 Utolsó frissítés: 2023. június 13.
120 KB Word dokumentum

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!