Az önkormányzati házak házirendjéről szóló konzultáció eredménye

event_available Utolsó frissítés:

A Józsefvárosi Önkormányzat 2020. július 15. és 2020. augusztus 15. között lakossági kezdeményezésre konzultációt tartott a 100%-ig önkormányzati tulajdonú házak házirendjének témájában.

A Közösségi Részvételi Iroda által lebonyolított konzultációs folyamatban közel 100 fő vett részt.

Az érintettek három csatornán keresztül osztották meg tapasztalataikat, javaslataikat és kérdéseiket a konzultáció keretében:

- konzultációs kérdőív kitöltésével elektronikusan vagy papír alapon,

- levél küldésével elektronikusan vagy papír alapon,

- a témában 2020. július 30-án, a Kesztyűgyár Közösségi Házban rendezett lakossági fórum keretében.

Köszönjük az együttműködést a konzultációs folyamat résztvevőinek, az űrlap kitöltőinek, valamint a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. illetékes munkatársainak.

A konzultáció során beérkezett információk feldolgozása megtörtént, az ebből született összefoglalót osztjuk meg most Önökkel. A konzultáció keretében elsősorban a házirend tartalma kapcsán kérdeztük a lakók véleményét. Az érintettek visszajelzései alapján egyértelmű, hogy a problémák túlmutatnak a házirend témáján.

Szeptember elején egyeztetések kezdődtek a Józsefvárosi Önkormányzat (tulajdonos) és a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (házkezelő) illetékes munkatársainak részvételével, annak érdekében, hogy megoldást találjunk a felmerülő problémákra. Az illetékesek a beérkezett véleményeket figyelembe véve javaslatot fogalmaznak meg a képviselő-testület felé a házirend módosításával kapcsolatban.Emellett a Közösségi Részvételi Iroda és a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. együttműködésbe kezd annak érdekében, hogy az önkormányzati tulajdonú házakban élők megfelelő tájékoztatást kapjanak az őket érintő ügyekkel kapcsolatban.

A további fejleményekről tájékoztatást nyújtunk a Józsefvárosi Önkormányzat honlapján, a Szóljon bele! menüpontban és hivatalos Facebook oldalán, valamint a Közösségi Részvételi Iroda Facebook oldalán.

Amennyiben első kézből szeretne információt kapni a témával kapcsolatban, írjon a reszvetel@jozsefvaros.hu email címre.

A házirend konzultáció eredményei

A konzultációs folyamat során beérkezett visszajelzéseket (konzultációs űrlapok, levelek, lakossági fórum felszólalások) a Közösségi Részvételi Iroda munkatársai összegyűjtötték és rendszerezték.

Problémacsoportok:

1. Tájékoztatás és párbeszéd a tulajdonos/házkezelő és a használó/bérlő között

2. Házirend betartása és a betartás ellenőrzése

3. Nézeteltérések a használók/bérlők között

4. Tisztaság, lomok kezelése

5. Karbantartás, állagmegóvás

6. Százados Úti Művésztelep alkotóközösség házirend-szabályozás javaslata

7. Házirendet kiegészítő/módosító lakossági javaslatok

Problémák, tapasztalatok, javaslatok

1. Tájékoztatás és párbeszéd a házkezelő és a használó/bérlő között

A konzultációt kitöltők szerint sok a probléma a házkezelő és a bérlők közötti párbeszédben.  A bérlők nincsenek megfelelő módon és mértékben tájékoztatva az őket érintő ügyekről.

A megfogalmazott problémák:

- Információhiány figyelhető meg a tulajdonos/házkezelő és a bérlő/használó között: a bérlők saját kötelezettségeikkel inkább tisztában vannak, de nem ismerik pontosan a tulajdonosi kötelezettségeket. Ezért nem tudják, kitől és miben kaphatnak segítséget az őket érintő ügyek megoldásához.

- Az ügymenet nem átlátható a bérlők számára, ezért azt feltételezik, hogy nem foglalkoznak a bejelentéseikkel.

- Az ügyintézés nem gördülékeny, nem mindig érkezik érdemi válasz a bejelentésekkel kapcsolatban (pl.: nem veszik fel a telefont, nem érkezik válasz az emailekre).

- Nem kapnak (elegendő) tájékoztatást a házban végzett munkálatokkal kapcsolatban: cég neve, munkálatok várható időintervalluma, kapcsolattartó személy telefonszáma.

Témák, amely kapcsán információhiány tapasztalható:

- bérlemény ellenőrzések rendje és módja

- térfigyelő kamerák működése, illetékesség kérdése

- házfelügyelő személyének hatásköre

- házirend megszegés szankcionálásának rendje, illetékesség kérdése

- különböző kártevők (rovarok, patkányok, szúnyogok) irtásának rendje és illetékesség kérdése

- növényzet karbantartásának rendje, illetékesség kérdése

- házban végzett munkálatok rendje, illetékesség kérdéseKonzultációban részt vevők javaslatai a helyzet javításának érdekében:

- Kétirányú kommunikáció (párbeszéd) kialakítása, teljes körű tájékoztatás: rendszeres lakógyűlés, írásbeli és szóbeli értesítés a változásokról, hatékony házfelügyeleti rendszer (képzett és elérhető házfelügyelőkkel).

- Kölcsönös tisztelet a párbeszéd során: panaszok érdemi kezelése, tisztelet alapú párbeszéd a kezelő és a használók/bérlők között.

- Házirend és bérleti szerződésben foglalt bérlői, házkezelői és tulajdonosi kötelezettségek közérthető tájékoztató anyagokban is jelenjenek meg.

2. Házirend betartása és a betartás ellenőrzése

A konzultációban részt vevők tapasztalata szerint a használók/bérlők sokszor nem tartják be a házirendet (vagy nem minden pontját). A konzultációs kérdőívet kitöltők 5 fokozatú skálán értékelték a házirend betartását és a betartás ellenőrzését. A házirend lakók általi betartását 1,7-es osztályzattal, a házkezelő által történő betartatását 1,9-es osztályzattal értékelték a lakók átlagosan.

A megfogalmazott problémák:

- Elsősorban a közösségi együttélés szabályai, közös helyiségek használata, kutyatartás, szankcionálás, bejelentések/panaszok sorsa kapcsán látszik, hogy a házirendben leírtak nem valósulnak meg a gyakorlatban.

- Házkezelő nem bünteti a szabályszegést, ill. nem átlátható a büntetés módja és rendje.

- Bérlők/használók közül sokan tájékozatlanok, nem ismerik a házirend tartalmát, a házirend be nem tartásának következményeit.

- A házban munkálatokat végző vállalkozók/munkavállalók sokszor nem tartják be a házirendet.

Konzultációban részt vevők javaslatai a helyzet javításának érdekében:

- A betartáshoz és betartás ellenőrzéséhez elengedhetetlen a kétirányú, gördülékeny párbeszéd, kölcsönös tisztelet és bizalom a tulajdonos, a kezelő és a használó között.

- A használók/bérlők szerint ezek az intézkedések kellenek, hogy hatékonyabb legyen a házirend betartása: rendszeres személyes és írásos tájékoztatás, lakógyűlések tartása, képzett és elérhető házfelügyelő alkalmazása.

- A konzultáció résztvevői szerint megoldás lehet az erőteljesebb ellenőrzés, büntetés, hatósági fellépés, pénzbírság bevezetése, házmester kibővített jogköre.

- Azért, hogy a bérlők a bejelentési kötelezettségüknek eleget tudjanak tenni, hatékonyabbá kell tenni a házkezelő és a bérlő/használó közötti párbeszédet.

3. Nézeteltérések a használók/bérlők között

A konzultációs folyamatban részt vevők elmondása alapján gyakoriak a konfliktusok a lakók körében, többek között az együttélés szabályainak be nem tartása miatt. A nézeteltérések általában a közös helyiségek használata közben vagy azok használata miatt alakulnak ki.

A lakást használni jogosul személyek és a jogtalan lakáshasználók átláthatatlansága összetűzéseket eredményez. Jellemző problémák: nem a bérlő lakik a lakásban, lakás engedély nélküli tovább bérlése, önkényes lakásfoglalók laknak a lakásban. Ennek ellenőrzése, felmérése és büntetése nem megfelelő módon és gyakorisággal történik a válaszadók szerint.

A bérlők, bár tisztában vannak bejelentési kötelezettségükkel, bizonyos esetekben félnek névvel vállalt bejelentést tenni, de szeretnének tájékoztatást kapni az általuk jelentett ügyekkel kapcsolatban. Tapasztalatuk szerint a bejelentések következmény nélkül maradnak.

További konfliktust generáló tényezők: zajjal járó tevékenységek, állattartás, dohányzás, szemetelés, felügyelet nélkül hagyott gyerekek

4. Tisztaság, lomok kezelése

A konzultációban részt vevők fele elégedett a ház közös területeinek takarításával, vagy elismeri, hogy van takarítás a házakban. A válaszadók másik fele elégedetlen a közös területek takarításával, annak minőségével és rendszerességével.

A lomok felhalmozása gyakori a közös területeken. Ennek gyakran nincs következménye, nem kap büntetést, aki hulladékot tesz például a lépcsőházba, folyosóra, udvarra. Sokszor nem lehet tudni, hogy ki helyez el lomokat a ház közös használatú területein. Előfordul, hogy a lakók nem mondják meg a bejelentés során, hogy kihez tartozik a lom, mert félnek az esetleges vélt vagy valós következményektől (nézeteltérés a szomszédokkal, hulladékkezelés költségeinek megfizetése).

A válaszadók szerint a bérlők/használók nem kaptak pontos tájékoztatást arról, hogy kinek az illetékessége a házhoz tartozó zöldterületekkel kapcsolatos munkálatok elvégzése (pl.: fák metszése, zöldhulladék elszállítása).

Konzultációban részt vevők javaslatai a helyzet javításának érdekében:

- Évente, a lomtalanításhoz időzítve a házkezelő ösztönözhetné és segíthetné a lakókat a lomok kidobásában.

- Támogatni kellene az összefogó lakóközösségek, bejelentést tevő lakókat (pl.: lomtalanítás, kertrendezés).

- Névvel ellátott tárolóegységeket kellene kialakítani a bérlők számára az erre alkalmas ingatlanokban, ahol a lomtalanításig tárolni tudják a felgyülemlett lomokat.

5. Karbantartás, állagromlás

A konzultációban részt vevők számos problémát jeleztek az önkormányzati tulajdonú házak állapotával és karbantartásával kapcsolatban. Úgy gondolják, átfogó felújításra és rendszeres, megelőző karbantartásra van szükség a káresetek elkerülésének érdekében.

Megfogalmazott problémák:

- Nem történik meg a karbantartás egyszeri bejelentés hatására, elmarad a műszaki hibák javítása.

- A házkezelő által megbízott munkavállaló/vállalkozó rossz minőségű munkát végez.

- A házak romosak, penészesednek, sokszor életveszélyes állapotban vannak.

- A lakók nem kapnak előzetes tájékoztatást a karbantartási, felújítási munkálatokról. A felújítási munkálatokat végzők nem tartják be a házirendet, pedig annak hatálya rájuk is kiterjed.

- Gyorsszolgálat gyorsan reagál, de olyan feladatokat is ők látnak el, amelyeket karbantartás során kellene megoldani (pl.: ereszcsatorna kitisztítása helyett háló helyezése az ereszcsatorna felé, hogy a falevelek ne tömítsék el azt, áztatva ezzel az ingatlant).

6. Százados úti művésztelepi alkotóközösség házirend-szabályozás javaslata

A Százados úti művészteleppel kapcsolatos javaslatokkal és problémákkal az ott zajló művészeti alkotótevékenység miatt külön foglalkozunk. A művésztelepen nézeteltérések vannak a lakók között, amely összefüggésben van az ott zajló művészeti alkotótevékenységgel. A művésztelep lakói eltérő javaslatokat fogalmaztak meg a házirend esetleges módosításával kapcsolatban. A lakók egy csoportjának javaslata szerint a művésztelepi alkotómunkával járó zavaró körülmények indokolják a lakópark speciális házirendjének megalkotását. Ugyanakkor a konzultációban részt vevők között vannak, akik elégedettek a házirend jelenlegi tartalmával, de úgy tapasztalják, az ott lakók nem minden esetben tartják be a házirendbe foglalt szabályokat. Javaslat érkezett a területen történő ipari jellegű üzemszerű tevékenység megtiltására, illetve van, aki kezdeményezi a rendszeres munkavégzés visszaszorítását a műtermek, műhelyek belső területére, szorgalmazza a közösség által használt területeken történő rendszeres munkavégzés megtiltását, és annak folyamatos ellenőrzését.

7. Házirendet kiegészítő/módosító lakossági javaslatok

A konzultáció részeként a résztvevők módosító és kiegészítő javaslatokat fogalmaztak meg a házirend tartalmával kapcsolatban. A jelenleg hatályos házirend innen letölthető, illetve az önkormányzati tulajdonú házakban is ki van függesztve.

1. A házirend hatálya

Javaslat: Terjedjen ki a tulajdonosra, a házkezelőre és a házban munkálatokat végzőkre is. Kerüljön bele a házirendbe, hogy a felújítási munkálatokról a házkezelőnek kötelessége tájékoztatni a bérlőket legalább 2 héttel a munkálatok megkezdése előtt.

I.

3-7. A Zajjal járó tevékenységek folytatásának szabályai

Javaslat: Maximálisan megengedett zajszint legyen pontosan meghatározva.

II.

14. Rovarfertőzés bejelentésének kötelezettsége

Javaslat: Telefonos ill. email elérhetőség megjelölése javasolt a rovarfertőzés bejelentése kapcsán.

15. Állagvédelem

Javaslat: Kerüljön bele a házirendbe a lakás belső átalakításának szabályozása is.

16. Fák kezelése

Javaslat: Fák, ingatlanhoz tartozó zöldterületek rendezésének pontosabb meghatározása javasolt. Milyen módon tehet bejelentést a használó (ügyintézés módja)? Kinek az illetékessége az ingatlanhoz tartozó zöldterületek karbantartása? Mi a karbantartás rendje?

17. Homlokzaton, tetőn elhelyezett berendezések

Javaslat: Mi a berendezés elhelyezés kérelem bejelentés szabályos ügymenete? Legyen erre utalás a Házirendben.

19. Tárolók kezelése

Javaslat: Tárolók ellenőrzésének rendje kerüljön be a házirendbe. (pl.: évente min. 1 alkalommal)

III.

26-31. Az állattartás szabályai

Javaslat: Ellenőrzés rendje kerüljön bele a házirendbe (pl.: évente min. 1 alkalommal). Hol tehetnek bejelentést a használók, ha a szabályoktól eltérő állattartást tapasztalnak? Ki az illetékes? Mi az ügymenet?

V.

37. Kamerarendszer

Javaslat: A kamerarendszerrel kapcsolatban részletesebben kell tájékoztatni a használókat: hova vannak bekötve a kamerák, készítenek-e felvételt, milyen hosszan őrzik meg azt? stb.

VI.

43. Dohányzás

Javaslat: Dohányzás tilalmát ki kellene terjeszteni a lakóházon belüli összes területrészre, az alkoholfogyasztás tilalmának mintájára. Egy dohányzásra kijelölt terület megjelölésével.

VII.

44. d. A házirendet kiemelten sértő tevékenységek bejelentési kötelezettsége

Javaslat: Bejelentés módját bele kellene foglalni a Házirendbe is. Kinek, milyen úton? stb.

VIII.

46. Házirendet megszegőkkel szembeni eljárások

Javaslat: Szankcionálás rendje és a bérleti szerződésben található passzus kerüljön be a házirendbe is, amely a szerződés bérbeadói oldalról történő felmondásáról szól az együttélés szabályainak be nem tartása miatt.

Oldalaink használatához csak a legszükségesebb esetben használunk sütiket (az Ön böngészőjében tárolt adatokat). Ezzel okossabbá tehetjük az oldalt az Ön számára. Kérjük, hogy az oldal használatának megkezdése előtt tekintse át és fogadja el  Adatvédelmi tájékoztatónkat!