Gyermekrészvételi pályázaton indul az Önkormányzat

Utolsó frissítés:

Gyermekrészvételi pályázaton indul az Önkormányzat

A Józsefvárosi Önkormányzat határozott célkitűzése, hogy gyerekbarát önkormányzattá váljon, amihez elengedhetetlen a kerületi gyerekek, fiatalok bevonása az önkormányzat és a kerület életébe.

Ahhoz, hogy a gyerekbarátság megvalósítható legyen a kerületben, összhangba kell, hogy kerüljenek mindazon szakpolitikák és programok megfontolásai, amelyek hatással vannak a gyerekek jóllétére. Egy gyerekbarát kerületben hangsúlyosan jelennek meg a bevonás és a gyermekrészvételi mechanizmusok erősítése. Az Önkormányzat szeretné, ha minden gyermeknek és fiatalnak lehetősége lenne hallatni a hangját; szükségleteit és szempontjait a helyi szakpolitikák, programok, költségvetések és döntések kialakításakor figyelembe vennék. Józsefvárosban egyelőre nincsenek meg a gyermekeket érintő témákra szakosodott konzultatív fórumok, amelyek a különböző célcsoportokat bevonnák a döntések előkészítésébe. Számos olyan lehetőséget lehetne kialakítani, amik reflektálnak erre a hiányosságra - pl. gyerekbarát kerekasztal, gyermekönkormányzatok, gyerekjogi képzések, bevonás a részvételi költségvetési folyamatba - azonban ezek megvalósítására eddig nem volt lehetőség.

A fentiek érdekében a képviselő-testület arról döntött, hogy a Józsefvárosi Önkormányzat és partnerei indulnak az Európai Bizottság által kiírt “Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek” című programjának CERV 2022-CHILD című pályázatán. A pályázat célja a gyerekek politikai és közéleti részvételének elősegítése és támogatása helyi szinteken, határokon átívelő projekteken keresztül, amelyek lehetővé teszik a gyerekek számára, hogy aktív és felelősségteljes állampolgárokká váljanak. A pályázattal az Önkormányzat célja, hogy hatékony és innovatív gyermekrészvételi gyakorlatot alakítson ki a VIII. kerületben, amely fenntartható és valós lehetőséget nyújt a gyermekek számára, hogy elmondják véleményüket minden, az őket érintő kérdésben és ők is aktív részesei legyenek a demokratikus folyamatoknak. A gyerekek részvételét igyekszik minél alacsonyabb életkortól erősíteni, így az óvódás és iskolás korosztály van a fókuszban. A projekt nagyon erősen törekszik különböző hátrányos helyzetű és/vagy roma gyerekek aktív bevonására.

A projekt tervezett összköltségvetése 240 ezer euró, a támogatás az összköltségvetés 90%-át teszi ki.

A pályázat várható eredményei között szerepel többek között egy működő gyerekbarát kerekasztal és egy kerületi gyerek- és diáktanács megvalósítása; a kerületi költségvetés gyermekrészvételi mechanizmusának kidolgozása; online és offline gyermekkonzultációs eszközök; kortárs mentorálási program; újság mentorálási program; szakemberek képzése; gyermekek és fiatalok készségfejlesztése; pénzügyi tudatosságra nevelés; táborok és módszertani fejlesztések.

Mindez összhangban van az ENSZ Gyermekjogi egyezmény 12. cikkével, amely biztosítja a gyermekek véleménynyilvánításhoz való jogát, azaz azt, hogy minden, a gyermeket érintő kérdéskörben biztosítani kell annak lehetőségét, hogy a gyermek nézeteit kifejtse, valamint azt, hogy a gyermek korára és érettségére tekintettel a véleményét a döntéshozatal során figyelembe is vegyék. A gyermekeket a saját ügyeikben aktív jogalanynak kell tekinteni.

A projektben részt vevő tagok a Józsefvárosi Önkormányzat mellett a Wesley János Lelkészképző Főiskola, a Eurochild Association, a Család, Gyermek, Ifjúság Közhasznú Egyesület, a Partners For Democratic Change Hungary Partners Hungary Alapítvány, külső támogatója az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat.

Sikeres pályázás esetén a megvalósulás 2023. tavaszán indulhat el és 24 hónapot ölel fel.

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!