Elindult a Palotanegyed egy tömbjére vonatkozóan a Helyi Építési Szabályzat módosítása

Utolsó frissítés: (Létrehozva: )

Elindult a Palotanegyed egy tömbjére vonatkozóan a Helyi Építési Szabályzat módosítása

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) 34/2019. (VIII. 22.) önkormányzati rendeletével megalkotta a Múzeum körút – Rákóczi út – Blaha Lujza tér északi és keleti oldala – József körút – Üllői út által határolt terület (Palotanegyed) Kerületi Építési Szabályzatát (PALOTAKÉSZ). A rendelet és a mellékletét képező Szabályozási terv koncepcionális eleme a Palotanegyed területén meglévő kevés zöldfelület megőrzése.

Ennek érdekében a Szabályozási terv kötelező szabályozási elemei: a „Telek zöldfelületként fenntartandó része”, a „Településképi jelentőségű fasor – meglévő/tervezett”, az „Értékes fasor, facsoport – meglévő/tervezett” és a „Megtartandó fa, facsoport telken belül (nem bemért)”.

A Puskin utca – Trefort utca – Szentkirályi utca – Rákóczi út által határol tömbben (továbbiakban 13. tömb) a „Telek zöldfelületként fenntartandó része” okafogyottá vált az elmúlt időszak ingatlanfejlesztései kapcsán. A fenti korlátozással öt ingatlan érintett, melyből három nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházással érintett (Puskin u. 6, Szentkirályi u. 7, Trefort u. 6-8). A Rákóczi út 15. esetében, az előírással érintett teleknyúlványon megmaradó kötelező zöldfelület fenntartása az eredeti célt már nem szolgálja ki. A Puskin 6. esetén a kialakult helyzetre való tekintettel, egyedüli jelentős korlátozással érintett ingatlanként előírást fenntartani nem indokolt.

Fentiekre való tekintettel a Képviselő-testület a PALOTAKÉSZ módosításáról 193/2022. (VI.23.) számú határozatában döntött. A „Telek zöldfelületként fenntartandó része” jelölés 13. tömbből történő törlésével valószínűsíthető, hogy a hatályos építési övezeti határértékek és a kiemelő kormányrendelet keretei között megvalósíthatók a telkeken tervezett beruházások is.

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) szerint a tervezett módosítás egyeztetési eljárása rövid eljárás keretében történhet.

Véleményezze Ön is a JÓKÉSZ felülvizsgálati anyagát!

ÍRÁSBELI VÉLEMÉNYEZÉS

Az észrevételeket és javaslatokat 2022. szeptember 4-ig várjuk:

  • papír alapon: Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Városépítészeti Iroda (1082 Budapest, Baross u. 63-67.)
  • emailben: partnersegi@jozsefvaros.hu „A PALOTAKÉSZ módosításával kapcsolatos vélemény” tárgy megjelölésével
  • továbbá regisztrációt követően az E-TÉR rendszeren keresztül: https://www.oeny.hu/oeny/4tr/#/fooldal

Az elkészült tervezet a https://jozsefvaros.hu/ugyintezes/ugy/palotakesz-modositas-partnersegi-egyeztetese/ oldalon érhető el.

További információ: Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Városépítészeti Iroda

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

partnersegi@jozsefvaros.hu

06-1-459-2157

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!