Vagyongazdálkodási terv: összefoglaló a szakmai, társadalmi egyeztetésről

Utolsó frissítés: (Létrehozva: )

Vagyongazdálkodási terv: összefoglaló a szakmai, társadalmi egyeztetésről

A Józsefvárosi Önkormányzatban az elmúlt két évben lefektettük a részvételi önkormányzás modelljét, amely egyre színvonalasabban és mélyebben vonja be a helyi lakókat az őket érintő döntésekbe konzultatív formában. A részvételi folyamatok köre az igen kicsi döntésektől (milyen játékot vásároljunk a Tisztes utcai játszótérre), a nagyobb szabású kérdéseken át (hogyan újítsuk fel a Déri Miksa utcát) a legnagyobbakig terjed. Ilyen volt 2020 végén a parkolás konzultációja, vagy éppen a 2022-ben tervezett részvételi költségvetés. A rendszeres közösségi fogadóórákkal, fórumokkal és konzultációs folyamatokkal a helyi lakosság körében nemcsak egyre inkább elfogadott, hanem már el is várt az önkormányzat nyitottsága és bevonó működése. Fontos, hogy ezt a fejlődési utat ne rekesszük be, hanem folyamatosan vigyük tovább.

Az önkormányzat vagyona közvagyon. Az, hogy mit kezdünk ezzel a hatalmas értékkel mindannyiunk közös ügye. Ezért döntött úgy a Józsefvárosi Önkormányzat, hogy rendhagyó módon társadalmi vitára bocsátotta a közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet. Ezzel a lépéssel hagyományt kívánunk teremteni, hiszen nem történt még ilyen az önkormányzat történetében, és nem tudunk más hazai példáról sem.

A társadalmi egyeztetés céljaiként az alábbiakat jelöltük meg:

 1. közérthető tájékoztatás a vagyongazdálkodási terv tartalmáról,
 2. véleményezési lehetőség biztosítása a szakmai és egyéb szervezeteknek,
 3. véleményezési lehetőség biztosítása a szélesebb helyi közvéleménynek, ideértve a helyi lakosokat, szervezeteket és befektetőket.

Az egyeztetés az Európa Tanács társadalmi egyeztetések szintjeit bemutató skáláján a „konzultáció” szintjének felel meg, melynek lényege, hogy a döntéshozók széles körben kikérik az érintettek és szakértők véleményét, majd a végső döntést a vélemények mérlegelése után a döntéshozók maguk hozzák meg.

Józsefváros közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének tervezete 2022. február 8-án került ki az Önkormányzat honlapjára társadalmi és szakmai egyeztetés céljából. A társadalmi, szakmai egyeztetés során az alábbi eszközöket használtuk:

 1. 2022. február 8. és március 1. között írásbeli véleményezési lehetőséget biztosítottuk a lakosságnak, és szakmai szervezeteknek.
 2. 2022.    február    22-én    zártkörű    online    műhelyt    tartottunk    civil szervezetekkel/szerveződésekkel.
 3. 2022. március 1-jén tájékoztató fórumot tartottunk a lakosságnak a Kesztyűgyárban.

Az    írásbeli    véleményezés    során    a    legtöbb    vélemény    az    önkormányzati    bérházak besorolásához érkezett.

Az összes beérkezett vélemény összefoglalását és az azokra adott válaszokat itt tekinthetik meg >>>

A vagyongazdálkodási terv tervezetében a 100 százalékban önkormányzati tulajdonban lévő bérházakat az alábbi kategóriákba soroltuk:

 • Épületszerkezeti felújítás nem szükséges,
 • Felújítandó: épületfelújítás szükséges,
 • Bontandó.

A bontásra javasolt épületeket eredetileg két csoportra osztottuk:

 • 2022-2024 között, azaz középtávon (I. kategória) bontandó.
 • 2025-2029 között, azaz hosszú távon bontandó (II.-III.-IV kategória).

A hosszú távon bontandó kategóriát további 3 alkategóriába osztottuk, a bontásra jelölés oka szerint csoportosítva:

 • II. kategória a Semmelweis Egyetem fejlesztési szándékainak tükrében középtávú kategóriává alakulhat át. Ez a kategória a Semmelweis Egyetem Tudományos és Innovációs Park és iMedTech Kiválósági Központ kialakítása és komplex fejlesztése beruházások (Science park) projekt vonzáskörzete.
 • III. kategória a 2025-2029 között bontandó épületeket tartalmazza.
 • IV. kategória esetén az önkormányzati bérházak bontása emlékőrzési szempontok miatt kérdéses, vita tárgya.

A vagyongazdálkodási tervben az önkormányzati bérházakat a műszaki állapotfelmérések és a szakmai, társadalmi egyeztetés eredményeként végül 6 kategóriába soroltuk:

 1. Épületszerkezeti felújítás nem szükséges
 2. Felújítandó: Épületfelújítást igényel
 3. Funkcióváltásra javasolt
 4. Egységes koncepció szükséges a Diószegi S. u. 18-28. épületekre és a Sárkány u. 12/b-re
 5. Középtávon bontandó – épületkiürítés megkezdése 2024-ig
 6. Hosszú távon bontandó – épületkiürítés 2025-2029 között

Az alábbi táblázatban épületenként összefoglaljuk, hogy melyik kategóriából melyikbe került az adott bérház és milyen észrevétel érkezett a konzultáció során.

Cím Vagyongazdálkodási Terv – konzultáció

előtti besorolás

Vagyongazdálkodási Terv– jelenlegi besorolás Beérkezett vélemények
Diószegi S. u.18. Felújítandó:Épületfelújítást igényel Funckcióváltásra, átalakításra érkezett javaslat: „ezeknél az épületeknél van lehetőség arra, hogy orvosolni lehessen a Magdolna- és Orczy-

negyedekben a lakhatási szegénységet konzerváló szobakonyhák örökségét, és egybenyitni a lakások legalább egy részét”.

Diószegi S. u.20. Felújítandó:Épületfelújítást igényel
Diószegi S. u.22. Felújítandó:Épületfelújítást igényel
Egységes koncepció

szükséges a Diószegi S. u. 18-28. épületekre és a Sárkány utca 12/b-re.

Diószegi S. u.

24.

Hosszú távon bontandó

II. –

Semmelweis XXI.

Fejlesztési terület vonzáskörzete

Diószegi S. u.

26.

Hosszú távon bontandó

II. –

Semmelweis XXI. Fejlesztési terület vonzáskörzete

Egy vélemény érkezett, mely a Diószegi S. u. 26-ot felújításra javasolja.
Diószegi S. u.

28.

Hosszú távon bontandó

II. –

Semmelweis XXI. Fejlesztési terület vonzáskörzete
Sárkány u.

12/b.

Hosszú távon bontandó

II. –

Semmelweis XXI.

Fejlesztési terület vonzáskörzete

Kálvária u.10. Felújítandó:Épületfelújítást igényel Hosszú távon bontandó – épületkiürítés 2025 – 2029 között Lakossági fórumon felmerült, hogy nagyon rossz állapotban van, kerüljön a bontandó kategóriába.
Karácsony S.

u. 5.

Középtávon bontandó Felújítandó: Épületfelújítást igényel Több véleményben is

megfogalmazták, hogy kerüljön ki a bontandó körből és inkább újítsa fel az önkormányzat. Gross Lajos sütőháza, egykori csillagos ház. A zsidó örökség részét képezi, emlékőrzési

szempontok miatt szükséges lenne a megmentése.

Vajdahunyad u. 11. Középtávon bontandó Felújítandó: Épületfelújítást igényel A beérkezett vélemények ki kellene javítani a szomszédos építkezés miatt okozott károkat. Bontandó

kategóriából a felújítandók közé

kellene átsorolni az épületet. Felmerült még a park létrehozása is.

Magdolna u.36. Középtávon bontandó Hosszú távon bontandó – épületkiürítés 2025 – 2029 között Nem érkezett vélemény, de változott a besorolás.
Kőris u. 15. Hosszú távon bontandó

II. –

Semmelweis XXI. Fejlesztési terület vonzáskörzete

Funkcióváltásra javasolt A beérkezett vélemények alapján

felújításban, funkcióváltásban érdemes gondolkodni. A bontás alapvetően

befolyásolná a Kőris utca kisvárosias jellegét. Határozottan megfontolandó olyan funkciók idetelepítése (akár a Vasas Művészegyüttes

ingatlanigényének kielégítésével), ami máshol (éppen a lakófunkció miatt) nem oldható meg.

Kálvária u.

26.

Hosszú távon bontandó

II. –

Semmelweis XXI. Fejlesztési terület

vonzáskörzete

Hosszú távon bontandó – épületkiürítés 2025 – 2029 között Nem érkezett vélemény, de változott a besorolás.
Kőris u. 37. Hosszú távon bontandó

II. –

Semmelweis XXI. Fejlesztési terület vonzáskörzete

Hosszú távon bontandó – épületkiürítés 2025 – 2029 között Nem érkezett vélemény, de változott a besorolás.
Dobozi u. 39. Hosszú távon bontandó

III. –

2025-2029 között bontandó

Középtávon bontandó – épületkiürítés megkezdése2024-ig A beérkezett vélemények alapján korábban kellene bontani. Helyén lehetne zöld sétány.

 

Baross u. 107. Hosszú távon bontandó IV – bontása kérdéses Felújítandó: Épületfelújítást igényel A beérkezett vélemények alapján felújításra javasolt. Funkcióváltással

lehetne belőle közösségi tér.

Kis Fuvaros

u. 3.

Hosszú távon bontandó IV – bontása kérdéses Felújítandó: Épületfelújítást igényel A beérkezett vélemények alapján felújításra javasolt.
Koszorú u.

12.

Hosszú távon bontandó IV – bontása kérdéses Felújítandó: Épületfelújítást igényel A beérkezett vélemények alapján felújításra javasolt.
Auróra u. 15. Hosszú távon bontandó IV – bontása kérdéses Funkcióváltásra javasolt A beérkező vélemények alapján felújítandó. Funkcióváltással lehetne

belőle közösségi tér.

Karácsony S. u. 20. Hosszú távon bontandó IV – bontása kérdéses Funkcióváltásra javasolt A beérkező vélemények alapján felújítandó. Funkcióváltással lehetne

belőle közösségi tér.

Karácsony S. u. 24. Hosszú távon bontandó IV – bontása kérdéses Funkcióváltásra javasolt A beérkező vélemények alapján felújítandó. Funkcióváltással lehetne

belőle közösségi tér.

Koszorú u.

20.

Hosszú távon bontandó IV – bontása kérdéses Funkcióváltásra javasolt A beérkező vélemények alapján

felújítandó, védelemre jogosult épület.

Lujza u. 2/b Hosszú távon bontandó IV – bontása kérdéses Funkcióváltásra javasolt A beérkezett vélemények egy része alapján felújítandó, védelemre jogosult épület. Funkcióváltásrajavasolt: turisztikai, vendéglátó ipari hasznosítás is szóba jöhet. De olyan vélemény is érkezett, hogy bontandó, lehetne helyette közösségi tér, zöld felület vagy parkoló.
Mátyás tér 2. Hosszú távon bontandó IV – bontása kérdéses Funkcióváltásra javasolt A beérkezett vélemények alapján

felújítandó, védelemre jogosult épület.

Karácsony S.

u. 6.

Hosszú távon bontandó IV – bontása kérdéses Hosszú távon bontandó – épületkiürítés 2025 – 2029 között A beérkezett vélemények egy része alapján nem képez településképi értéket, bontásra javasolt. Egy

vélemény szerint akár korábban is el lehetne kezdeni a bontását. De olyan vélemény is érkezett, hogy felújítandó kategóriába kerüljön, mert jól tükrözi

a korai beépítést.

Lujza u. 19. Hosszú távon bontandó IV – bontása kérdéses Hosszú távon bontandó –

épületkiürítés 2025 – 2029 között

A beérkezett vélemények alapján bontásra javasolt épület.

A társadalmi egyeztetés során több javaslat érkezett arra vonatkozóan is, hogy mely bontandó épületek, üres telkek helyén legyen közterület, park:

 • Karácsony S. u. 10.-Magdolna utca 36.;
 • Vajdahunyad utca 8.,
 • Tisztes u. 7.,
 • Dugonics utca 14. vagy 16.,
 • Dobozi utca 39. és Lujza utca 32.
 • József utca 25-27.,
 • Bauer Sándor u. 9-11. és 13.,
 • Magdolna utca 41.

A vagyongazdálkodási tervben a javaslatokat figyelembe véve az alábbi területeket jelöltük ki park, közterület céljára egyelőre. A vagyongazdálkodási terv éves felülvizsgálata során további területek is köztérré, parkká változhatnak.

 • Tisztes utca 7.
 • Magdolna utca 24-28. (és a Dankó utca 18.)
 • Magdolna utca 41.
 • Dobozi utca 39. és Lujza utca 32.

A vélemények harmadik markán csoportja a helyiséggazdálkodásra vonatkozóan érkezett. A lakosok és szakmai szervezetek megfogalmazták, hogy:

 • szükség    lenne    dedikáltan    civil    szervezetek,    civil    kezdeményezések    számára helyiségeket bérbeadni;
 • fontos lenne, hogy az üres önkormányzati helyiségállományról friss információk álljanak rendelkezésre online (bérleti díjak, közművesítettség, fotók, alaprajzok,stb);
 • fontos lenne a helyiségek folyamatos, aktív hirdetése, mivel jelenleg csak azokat a helyiségeket pályáztatják, amire van érdeklődés;
 • az üres társasházi pincékkel kapcsolatban célszerű lenne kidolgozni olyan konstrukciót, ami alapján a társasház hosszú távra a közös költség összegén bérbe veheti a helyiségeket.

A beérkezett vélemények alapján a helyiséggazdálkodással kapcsolatos fejezetet alaposan átdolgoztuk. A helyiséggazdálkodással kapcsolatos fejezetet több ponton kiegészítettük:

 • A közép- és hosszútávú köztérfejlesztési elképzelések több utcát is érintenek. A gazdaságfejlesztési szempontból kiemelt jelentőségű és köztérfejlesztésekkel érintett helyi főutcákban lévő önkormányzati helyiségeket nem akarjuk értékesíteni, a kiemelt jelentőségű utcákban a hasznosítható helyiségeket szintén önkormányzati tulajdonban szeretnénk tartani. A fejezetben kijelöltük ezeknek az utcáknak a körét.
 • A helyiséggazdálkodást néhány urbanisztikailag kiemelt területen a városnegyed rehabilitációs folyamatának részeként célszerű kezelni. Pilot projektként a Déri Miksa utca megújításával összekapcsolva a környékbeli üzlethelyiségeket integratívan az utca részeként értelmezzük. Fontos az új utca arculatához kapcsolódó funkciók megjelenésének elősegítése, melyek elsősorban a helyieket, a helyi igényeket célozzák.
 • Régi probléma az önkormányzati tulajdonban lévő társasházi hasznosíthatatlan, üres pincehelyiségek nagy száma. Ezek után az önkormányzatnak közös költséget kell fizetni, így ezek a helyiségek jelentős mértékű veszteséget okoznak a helyiséggazdálkodásban. A helyiség bérbeadásról szóló önkormányzati rendeletet módosítani fogjuk annak érdekében, hogy a társasházak és a társasházban tulajdonnal rendelkező természetes személyek a közös költség összegén bérelhessék a pinceszinti, alagsori és emeleti hasznosíthatatlan helyiségeket. Ezzel a hasznosíthatatlan társasházi pince és emeleti helyiségek esetén a nullszaldós gazdálkodást próbáljuk meg elérni.
 • A Józsefvárosi Önkormányzat számára fontos, hogy a kerületben sok szervezet találjon otthonra és ezzel gazdagodjon a kerületi kulturális, közösségi élete. Az önkormányzati közcélú feladatokhoz kapcsolódó tevékenységet végző szervezetek, személyek számára kedvezményes bérleti díjon biztosítunk helyiségeket.
 • Sokan keresnek Józsefvárosban helyiséget, – vállalkozások, civil szervezetek, kulturális szervezetek -, a helyiség bérbeadási tevékenység mégis nagyon alacsony eredményességi rátával működik. Kiemelt feladat a hasznosítható üres helyiségek mielőbbi bérbeadása. A jelenlegi passzív, reaktív helyiséggazdálkodást fel kell váltania a proaktív helyiséggazdálkodásnak. A helyiségállomány nyilvánosan elérhető bemutatásával, a bérleti díj és közös költség előre kalkulált nyilvánossá tett összegével, a bérbeadási folyamat áramvonalasításával, folyamatos kommunikációs és tájékoztató kampánnyal el kell érnünk, hogy minél több üres helyiségünk bérlőre találjon.

A végleges Vagyongazdálkodási terv itt elérhető

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervek

Józsefváros közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve 2022-2029 Utolsó frissítés: 2022. május 23.
4 MB PDF dokumentum

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!