Vagyongazdálkodási terv: összefoglaló a szakmai, társadalmi egyeztetésről

event_available Utolsó frissítés:

A Józsefvárosi Önkormányzatban az elmúlt két évben lefektettük a részvételi önkormányzás modelljét, amely egyre színvonalasabban és mélyebben vonja be a helyi lakókat az őket érintő döntésekbe konzultatív formában. A részvételi folyamatok köre az igen kicsi döntésektől (milyen játékot vásároljunk a Tisztes utcai játszótérre), a nagyobb szabású kérdéseken át (hogyan újítsuk fel a Déri Miksa utcát) a legnagyobbakig terjed. Ilyen volt 2020 végén a parkolás konzultációja, vagy éppen a 2022-ben tervezett részvételi költségvetés. A rendszeres közösségi fogadóórákkal, fórumokkal és konzultációs folyamatokkal a helyi lakosság körében nemcsak egyre inkább elfogadott, hanem már el is várt az önkormányzat nyitottsága és bevonó működése. Fontos, hogy ezt a fejlődési utat ne rekesszük be, hanem folyamatosan vigyük tovább.

Az önkormányzat vagyona közvagyon. Az, hogy mit kezdünk ezzel a hatalmas értékkel mindannyiunk közös ügye. Ezért döntött úgy a Józsefvárosi Önkormányzat, hogy rendhagyó módon társadalmi vitára bocsátotta a közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet. Ezzel a lépéssel hagyományt kívánunk teremteni, hiszen nem történt még ilyen az önkormányzat történetében, és nem tudunk más hazai példáról sem.

A társadalmi egyeztetés céljaiként az alábbiakat jelöltük meg:

 1. közérthető tájékoztatás a vagyongazdálkodási terv tartalmáról,
 2. véleményezési lehetőség biztosítása a szakmai és egyéb szervezeteknek,
 3. véleményezési lehetőség biztosítása a szélesebb helyi közvéleménynek, ideértve a helyi lakosokat, szervezeteket és befektetőket.

Az egyeztetés az Európa Tanács társadalmi egyeztetések szintjeit bemutató skáláján a „konzultáció” szintjének felel meg, melynek lényege, hogy a döntéshozók széles körben kikérik az érintettek és szakértők véleményét, majd a végső döntést a vélemények mérlegelése után a döntéshozók maguk hozzák meg.

Józsefváros közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének tervezete 2022. február 8-án került ki az Önkormányzat honlapjára társadalmi és szakmai egyeztetés céljából. A társadalmi, szakmai egyeztetés során az alábbi eszközöket használtuk:

 1. 2022. február 8. és március 1. között írásbeli véleményezési lehetőséget biztosítottuk a lakosságnak, és szakmai szervezeteknek.
 2. 2022.    február    22-én    zártkörű    online    műhelyt    tartottunk    civil szervezetekkel/szerveződésekkel.
 3. 2022. március 1-jén tájékoztató fórumot tartottunk a lakosságnak a Kesztyűgyárban.

Az    írásbeli    véleményezés    során    a    legtöbb    vélemény    az    önkormányzati    bérházak besorolásához érkezett.

Az összes beérkezett vélemény összefoglalását és az azokra adott válaszokat itt tekinthetik meg >>>

A vagyongazdálkodási terv tervezetében a 100 százalékban önkormányzati tulajdonban lévő bérházakat az alábbi kategóriákba soroltuk:

 • Épületszerkezeti felújítás nem szükséges,
 • Felújítandó: épületfelújítás szükséges,
 • Bontandó.

A bontásra javasolt épületeket eredetileg két csoportra osztottuk:

 • 2022-2024 között, azaz középtávon (I. kategória) bontandó.
 • 2025-2029 között, azaz hosszú távon bontandó (II.-III.-IV kategória).

A hosszú távon bontandó kategóriát további 3 alkategóriába osztottuk, a bontásra jelölés oka szerint csoportosítva:

 • II. kategória a Semmelweis Egyetem fejlesztési szándékainak tükrében középtávú kategóriává alakulhat át. Ez a kategória a Semmelweis Egyetem Tudományos és Innovációs Park és iMedTech Kiválósági Központ kialakítása és komplex fejlesztése beruházások (Science park) projekt vonzáskörzete.
 • III. kategória a 2025-2029 között bontandó épületeket tartalmazza.
 • IV. kategória esetén az önkormányzati bérházak bontása emlékőrzési szempontok miatt kérdéses, vita tárgya.

A vagyongazdálkodási tervben az önkormányzati bérházakat a műszaki állapotfelmérések és a szakmai, társadalmi egyeztetés eredményeként végül 6 kategóriába soroltuk:

 1. Épületszerkezeti felújítás nem szükséges
 2. Felújítandó: Épületfelújítást igényel
 3. Funkcióváltásra javasolt
 4. Egységes koncepció szükséges a Diószegi S. u. 18-28. épületekre és a Sárkány u. 12/b-re
 5. Középtávon bontandó – épületkiürítés megkezdése 2024-ig
 6. Hosszú távon bontandó – épületkiürítés 2025-2029 között

Az alábbi táblázatban épületenként összefoglaljuk, hogy melyik kategóriából melyikbe került az adott bérház és milyen észrevétel érkezett a konzultáció során.

Cím Vagyongazdálkodási Terv – konzultáció

előtti besorolás

Vagyongazdálkodási Terv– jelenlegi besorolás Beérkezett vélemények
Diószegi S. u.18. Felújítandó:Épületfelújítást igényel Funckcióváltásra, átalakításra érkezett javaslat: „ezeknél az épületeknél van lehetőség arra, hogy orvosolni lehessen a Magdolna- és Orczy-

negyedekben a lakhatási szegénységet konzerváló szobakonyhák örökségét, és egybenyitni a lakások legalább egy részét”.

Diószegi S. u.20. Felújítandó:Épületfelújítást igényel
Diószegi S. u.22. Felújítandó:Épületfelújítást igényel
Egységes koncepció

szükséges a Diószegi S. u. 18-28. épületekre és a Sárkány utca 12/b-re.

Diószegi S. u.

24.

Hosszú távon bontandó

II. -

Semmelweis XXI.

Fejlesztési terület vonzáskörzete

-
Diószegi S. u.

26.

Hosszú távon bontandó

II. -

Semmelweis XXI. Fejlesztési terület vonzáskörzete

Egy vélemény érkezett, mely a Diószegi S. u. 26-ot felújításra javasolja.
Diószegi S. u.

28.

Hosszú távon bontandó

II. -

-
Semmelweis XXI. Fejlesztési terület vonzáskörzete
Sárkány u.

12/b.

Hosszú távon bontandó

II. -

Semmelweis XXI.

Fejlesztési terület vonzáskörzete

-
Kálvária u.10. Felújítandó:Épületfelújítást igényel Hosszú távon bontandó - épületkiürítés 2025 - 2029 között Lakossági fórumon felmerült, hogy nagyon rossz állapotban van, kerüljön a bontandó kategóriába.
Karácsony S.

u. 5.

Középtávon bontandó Felújítandó: Épületfelújítást igényel Több véleményben is

megfogalmazták, hogy kerüljön ki a bontandó körből és inkább újítsa fel az önkormányzat. Gross Lajos sütőháza, egykori csillagos ház. A zsidó örökség részét képezi, emlékőrzési

szempontok miatt szükséges lenne a megmentése.

Vajdahunyad u. 11. Középtávon bontandó Felújítandó: Épületfelújítást igényel A beérkezett vélemények ki kellene javítani a szomszédos építkezés miatt okozott károkat. Bontandó

kategóriából a felújítandók közé

kellene átsorolni az épületet. Felmerült még a park létrehozása is.

Magdolna u.36. Középtávon bontandó Hosszú távon bontandó - épületkiürítés 2025 - 2029 között Nem érkezett vélemény, de változott a besorolás.
Kőris u. 15. Hosszú távon bontandó

II. -

Semmelweis XXI. Fejlesztési terület vonzáskörzete

Funkcióváltásra javasolt A beérkezett vélemények alapján

felújításban, funkcióváltásban érdemes gondolkodni. A bontás alapvetően

befolyásolná a Kőris utca kisvárosias jellegét. Határozottan megfontolandó olyan funkciók idetelepítése (akár a Vasas Művészegyüttes

ingatlanigényének kielégítésével), ami máshol (éppen a lakófunkció miatt) nem oldható meg.

Kálvária u.

26.

Hosszú távon bontandó

II. -

Semmelweis XXI. Fejlesztési terület

vonzáskörzete

Hosszú távon bontandó - épületkiürítés 2025 - 2029 között Nem érkezett vélemény, de változott a besorolás.
Kőris u. 37. Hosszú távon bontandó

II. -

Semmelweis XXI. Fejlesztési terület vonzáskörzete

Hosszú távon bontandó - épületkiürítés 2025 - 2029 között Nem érkezett vélemény, de változott a besorolás.
Dobozi u. 39. Hosszú távon bontandó

III. –

2025-2029 között bontandó

Középtávon bontandó - épületkiürítés megkezdése2024-ig A beérkezett vélemények alapján korábban kellene bontani. Helyén lehetne zöld sétány.

 

Baross u. 107. Hosszú távon bontandó IV – bontása kérdéses Felújítandó: Épületfelújítást igényel A beérkezett vélemények alapján felújításra javasolt. Funkcióváltással

lehetne belőle közösségi tér.

Kis Fuvaros

u. 3.

Hosszú távon bontandó IV – bontása kérdéses Felújítandó: Épületfelújítást igényel A beérkezett vélemények alapján felújításra javasolt.
Koszorú u.

12.

Hosszú távon bontandó IV – bontása kérdéses Felújítandó: Épületfelújítást igényel A beérkezett vélemények alapján felújításra javasolt.
Auróra u. 15. Hosszú távon bontandó IV – bontása kérdéses Funkcióváltásra javasolt A beérkező vélemények alapján felújítandó. Funkcióváltással lehetne

belőle közösségi tér.

Karácsony S. u. 20. Hosszú távon bontandó IV – bontása kérdéses Funkcióváltásra javasolt A beérkező vélemények alapján felújítandó. Funkcióváltással lehetne

belőle közösségi tér.

Karácsony S. u. 24. Hosszú távon bontandó IV – bontása kérdéses Funkcióváltásra javasolt A beérkező vélemények alapján felújítandó. Funkcióváltással lehetne

belőle közösségi tér.

Koszorú u.

20.

Hosszú távon bontandó IV – bontása kérdéses Funkcióváltásra javasolt A beérkező vélemények alapján

felújítandó, védelemre jogosult épület.

Lujza u. 2/b Hosszú távon bontandó IV – bontása kérdéses Funkcióváltásra javasolt A beérkezett vélemények egy része alapján felújítandó, védelemre jogosult épület. Funkcióváltásrajavasolt: turisztikai, vendéglátó ipari hasznosítás is szóba jöhet. De olyan vélemény is érkezett, hogy bontandó, lehetne helyette közösségi tér, zöld felület vagy parkoló.
Mátyás tér 2. Hosszú távon bontandó IV – bontása kérdéses Funkcióváltásra javasolt A beérkezett vélemények alapján

felújítandó, védelemre jogosult épület.

Karácsony S.

u. 6.

Hosszú távon bontandó IV – bontása kérdéses Hosszú távon bontandó - épületkiürítés 2025 - 2029 között A beérkezett vélemények egy része alapján nem képez településképi értéket, bontásra javasolt. Egy

vélemény szerint akár korábban is el lehetne kezdeni a bontását. De olyan vélemény is érkezett, hogy felújítandó kategóriába kerüljön, mert jól tükrözi

a korai beépítést.

Lujza u. 19. Hosszú távon bontandó IV – bontása kérdéses Hosszú távon bontandó -

épületkiürítés 2025 - 2029 között

A beérkezett vélemények alapján bontásra javasolt épület.

A társadalmi egyeztetés során több javaslat érkezett arra vonatkozóan is, hogy mely bontandó épületek, üres telkek helyén legyen közterület, park:

 • Karácsony S. u. 10.-Magdolna utca 36.;
 • Vajdahunyad utca 8.,
 • Tisztes u. 7.,
 • Dugonics utca 14. vagy 16.,
 • Dobozi utca 39. és Lujza utca 32.
 • József utca 25-27.,
 • Bauer Sándor u. 9-11. és 13.,
 • Magdolna utca 41.

A vagyongazdálkodási tervben a javaslatokat figyelembe véve az alábbi területeket jelöltük ki park, közterület céljára egyelőre. A vagyongazdálkodási terv éves felülvizsgálata során további területek is köztérré, parkká változhatnak.

 • Tisztes utca 7.
 • Magdolna utca 24-28. (és a Dankó utca 18.)
 • Magdolna utca 41.
 • Dobozi utca 39. és Lujza utca 32.

A vélemények harmadik markán csoportja a helyiséggazdálkodásra vonatkozóan érkezett. A lakosok és szakmai szervezetek megfogalmazták, hogy:

 • szükség    lenne    dedikáltan    civil    szervezetek,    civil    kezdeményezések    számára helyiségeket bérbeadni;
 • fontos lenne, hogy az üres önkormányzati helyiségállományról friss információk álljanak rendelkezésre online (bérleti díjak, közművesítettség, fotók, alaprajzok,stb);
 • fontos lenne a helyiségek folyamatos, aktív hirdetése, mivel jelenleg csak azokat a helyiségeket pályáztatják, amire van érdeklődés;
 • az üres társasházi pincékkel kapcsolatban célszerű lenne kidolgozni olyan konstrukciót, ami alapján a társasház hosszú távra a közös költség összegén bérbe veheti a helyiségeket.

A beérkezett vélemények alapján a helyiséggazdálkodással kapcsolatos fejezetet alaposan átdolgoztuk. A helyiséggazdálkodással kapcsolatos fejezetet több ponton kiegészítettük:

 • A közép- és hosszútávú köztérfejlesztési elképzelések több utcát is érintenek. A gazdaságfejlesztési szempontból kiemelt jelentőségű és köztérfejlesztésekkel érintett helyi főutcákban lévő önkormányzati helyiségeket nem akarjuk értékesíteni, a kiemelt jelentőségű utcákban a hasznosítható helyiségeket szintén önkormányzati tulajdonban szeretnénk tartani. A fejezetben kijelöltük ezeknek az utcáknak a körét.
 • A helyiséggazdálkodást néhány urbanisztikailag kiemelt területen a városnegyed rehabilitációs folyamatának részeként célszerű kezelni. Pilot projektként a Déri Miksa utca megújításával összekapcsolva a környékbeli üzlethelyiségeket integratívan az utca részeként értelmezzük. Fontos az új utca arculatához kapcsolódó funkciók megjelenésének elősegítése, melyek elsősorban a helyieket, a helyi igényeket célozzák.
 • Régi probléma az önkormányzati tulajdonban lévő társasházi hasznosíthatatlan, üres pincehelyiségek nagy száma. Ezek után az önkormányzatnak közös költséget kell fizetni, így ezek a helyiségek jelentős mértékű veszteséget okoznak a helyiséggazdálkodásban. A helyiség bérbeadásról szóló önkormányzati rendeletet módosítani fogjuk annak érdekében, hogy a társasházak és a társasházban tulajdonnal rendelkező természetes személyek a közös költség összegén bérelhessék a pinceszinti, alagsori és emeleti hasznosíthatatlan helyiségeket. Ezzel a hasznosíthatatlan társasházi pince és emeleti helyiségek esetén a nullszaldós gazdálkodást próbáljuk meg elérni.
 • A Józsefvárosi Önkormányzat számára fontos, hogy a kerületben sok szervezet találjon otthonra és ezzel gazdagodjon a kerületi kulturális, közösségi élete. Az önkormányzati közcélú feladatokhoz kapcsolódó tevékenységet végző szervezetek, személyek számára kedvezményes bérleti díjon biztosítunk helyiségeket.
 • Sokan keresnek Józsefvárosban helyiséget, - vállalkozások, civil szervezetek, kulturális szervezetek -, a helyiség bérbeadási tevékenység mégis nagyon alacsony eredményességi rátával működik. Kiemelt feladat a hasznosítható üres helyiségek mielőbbi bérbeadása. A jelenlegi passzív, reaktív helyiséggazdálkodást fel kell váltania a proaktív helyiséggazdálkodásnak. A helyiségállomány nyilvánosan elérhető bemutatásával, a bérleti díj és közös költség előre kalkulált nyilvánossá tett összegével, a bérbeadási folyamat áramvonalasításával, folyamatos kommunikációs és tájékoztató kampánnyal el kell érnünk, hogy minél több üres helyiségünk bérlőre találjon.

A végleges Vagyongazdálkodási terv itt elérhető

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervek

Józsefváros közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve 2022-2029

event_available Utolsó frissítés: 2022. május 23.

4 MB PDF dokumentum

Oldalaink használatához csak a legszükségesebb esetben használunk sütiket (az Ön böngészőjében tárolt adatokat). Ezzel okossabbá tehetjük az oldalt az Ön számára. Kérjük, hogy az oldal használatának megkezdése előtt tekintse át és fogadja el  Adatvédelmi tájékoztatónkat!