Véleményezze Józsefváros Esélyegyenlőségi Programját!

Utolsó frissítés:

Véleményezze Józsefváros Esélyegyenlőségi Programját!

Az esélyegyenlőség számtalan szempontból érinti súlyosan Józsefvárost. A fővárosban itt a legalacsonyabbak a nyugdíjak, itt a legkevesebb a jövedelem, itt a legrosszabb az emberek egészségi állapota és arányosan itt a legtöbb a komfort nélküli lakás. Kevés a zöldterület és a meglévők is felújításra szorulnak.

A Józsefvárosi Önkormányzat felülvizsgálja a Helyi Esélyegyenlőségi Programot (HEP), amely egy olyan alapdokumentum, amely meghatározza a kerületi esélyegyenlőségi törekvéseit.

A HEP célja, hogy az élet valamennyi területén szolgálja:

  • a hátrányos megkülönböztetés megelőzését, ezáltal elősegíti az egyes társadalmi csoportok tagjainak esélyegyenlőségét, melynek megteremtése az állam, az önkormányzat és intézményei, a civil szervezetek és a magánszemélyek feladata;
  • a lakóhelyi szegregáció, a vallási, etnikai, kulturális, világnézeti, szexuális és egyéb kisebbségben élő társadalmi csoportok marginalizációjának és negatív megkülönböztetésének felszámolását;
  • a lakhatási szegénység felszámolását, ezen keresztül is biztosítva a kerület minden polgárának a tisztességes, emberhez méltó megélhetés ezen alapfeltételét;
  • a hátrányos helyzetű emberek munkaerő-piaci integrációját, hátrányainak felszámolását, foglalkoztatási és tisztességes megélhetési esélyeik javítását, méltóságteljes életkörülményeik biztosítását.

Józsefváros legutóbb 2018-ban fogadott el Helyi Esélyegyenlőségi Programot a 2019-2023 közötti időszakra vonatkozóan. A dokumentum részben e korábbi program tapasztalataira épít, ugyanakkor támaszkodik friss kutatásokra, a régi HEP megalkotása óta megtervezett/elindított programok és stratégiák, valamint az elmúlt időszakban kialakult szélesebb civil és szakmai partneri háló tapasztalataira is.

Ennek megfelelően a korábbi esélyegyenlőségi programhoz képest számos koncepcionális változást tartalmaz és jóval összetettebb, mint amit a kormányzat által a helyi esélyegyenlőségi programok tervezéséhez előírt sablon leírhatóvá tesz. Esélyegyenlőségi szempontból a józsefvárosi program olyan fontos csoportokra is kitér, mint a menekültek és bevándorlók vagy éppen a szenvedélybetegek, akikkel a korábbi intézkedési terv egyáltalán nem foglalkozott. Bizonyos kérdéseket szakmailag indokoltabb helyen tárgyal. Ezek közül a legfontosabb a roma közösség helyzete. A jelenlegi hivatalos sablon szerint ez a kérdéskör kizárólag a mélyszegénység alfejezeteként szerepeltethető, így olyan fontos kérdések, mint a kulturális reprezentáció és a pozitívan megélhető identitás teljességgel hiányoznak - a józsefvárosi program ezt is pótolja.

A régi esélyegyenlőségi program nem tartalmaz a roma közösség helyzetéhez kapcsolódó intézkedéseket,  ahogy a civil szervezetek sem jelennek meg benne. De a tárgyalt területeken is mindössze 14 intézkedést tartalmaz, szemben a most javasolt százat meghaladóval.

Az új Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program szándékaink szerint egyszerre tesz láthatóvá esélyegyenlőségi szempontból kiemelten sérülékeny csoportokat, és teremt összefüggéseket egyes, az esélyegyenlőséggel is összefüggésben álló kérdésekkel és stratégiákkal -- az információs akadálymentesítéstől a környezeti ártalmakig.

Olvassa el a Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Programot, amit innen tölthet le >>>

Olvassa el a Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervét, amit innen tölthet le >>>

Elkészítettük a Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervének közérthető változatát is, amit innen tölthet le >>>

Kérjük, véleményezze a Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Programot!

  • Küldje el nekünk véleményét írásban a reszvetel@jozsefvaros.hu-ra 2022. október 29-ig!
  • Vegyen részt a minden lakó és szervezet számára nyitott műhelyünkön október 12-én a Kesztyűgyárban 17 és 19 óra között! Részletek az eseményről itt: https://jozsefvaros.hu/otthon/hirdetotabla/hirek/2022/10/nyilvanos-muhely-a-jozsefvaros-eselyegyenlosegi-programrol/
  • Csatlakozzon a Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumhoz: A józsefvárosi HEP értékelésére, ellenőrzésére és az információk folyamatos visszacsatolására hozza létre Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot (HEP Fórum). Vannak a jogszabályok által előírt kötelező intézményi tagok, de a HEP Fórumhoz bármely szervezet csatlakozhat, amely Józsefvárosban az esélyegyenlőségért dolgozik. A nem kötelezően bevonandó tagok felvételéről az illetékes alpolgármester dönt. A HEP Fórum évente minimum egyszer ülésezik, de az írásbeli kommunikációra ennél gyakrabban is lehetőség van.

A HEP Fórumhoz ebben az évben 2022. november 1-ig van lehetőség csatlakozni. A jelentkezés módja egy jelentkezési űrlap kitöltése, amelyet itt talál >>>

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!