A képviselő-testületi ülés közérthető napirendje – 2022. december 15.

Utolsó frissítés: (Létrehozva: )

A képviselő-testületi ülés közérthető napirendje – 2022. december 15.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi 12. rendes ülése 2022. december 15-én (csütörtök) 09 órakor kezdődik

A Képviselő-testület ülését a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. 300-as termében (Budapest VIII., Baross utca 63-67.) tartja

Napirend:

1. Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadására és az ahhoz kapcsolódó döntések meghozatalára
A Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 37.991.753.692 forint. A 2023. évi költségvetés decemberi elfogadásával a gazdálkodás költségvetési keretei biztosítottak, nincs szükség átmeneti gazdálkodásra.

2. Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) sz. önkormányzati rendelet és az önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök, a bizottság tagjának díjazásáról szóló 35/2014. (X. 22.) sz. önkormányzati rendelet módosítására
A javaslat alapján a képviselő-testület állandó bizottságainak száma négyre csökkenne és a bizottságok tagjainak száma is változna- erről dönt a Képviselő-testület.

3. Javaslat a Józsefvárosi Roma gyakornoki program bevezetésére
A Józsefvárosi Roma Gyakornoki Program létrehozásával célunk a kerületi kötődésű roma származású fiatalok támogatása, munkaerőpiaci integrációjuk elősegítése. A programra 12 millió forintot fordítana az önkormányzat.

4. Javaslat közművelődési megállapodás és támogatási szerződés megkötésére a Vasas Művészegyüttes Alapítvánnyal
Az önkormányzat 2023-ban 15 000 000 forinttal támogatná az Alapítvány munkáját. Az Alapítvány az összegből néptánc oktatást, hagyományőrző osztályfőnöki órákat, szimfonikus zenekari koncerteket szervez együttműködve helyi oktatási és szociális intézményekkel, valamint civil szervezetekkel.

5. Javaslat a kedvezményes várakozásra jogosultak körének bővítéséről szóló 27/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetésére
A rendelet két technikai módosítása: a nagycsaládosok a második autójuk után is jogosultak az 50 százalékos kedvezményre. A céges autót használók az éves fővárosi díj 50 százalékát fizetik, amennyiben nincs saját tulajdonú autójukra kedvezményes engedélyük.

6. Javaslat műalkotás és emléktábla állításának rendjéről szóló rendelet megalkotására
A megnövekedett társadalmi érdeklődés és a szakmai vélemények becsatornázása iránti igény miatt szükséges Józsefváros területén a műalkotások és emléktáblák állításának eljárási szabályairól szóló jogszabály megalkotása.

7. Javaslat Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2023. évi üzleti tervének elfogadására és a 2023. évre szóló közszolgáltatási szerződések megkötésére
A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. öt közszolgáltatási szerződésének (ingatlanvagyon-kezelés, közterület-fenntartás, piacüzemeltetés, önkormányzati ingatlanok üzemeltetése, parkolás) összege összesen bruttó 6 108 708 696 forint.

8. Javaslat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2023. évi előzetes üzleti tervének elfogadására és a 2023. évre szóló közszolgáltatási szerződések megkötésére
A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. közszolgáltatási szerződésének (magyarakúti tábor és káptalanfüredi strand üzemeltetés, közművelődési feladatok, tanoda, rendezvények tartása, Józsefváros Újság) összege összesen 833 443 838 forint.

9. Javaslat a Rév8 Zrt. 2023. évi előzetes üzleti tervének elfogadására és a 2023. évre szóló közszolgáltatási szerződés megkötésére és a Szigony u. 16/b. szám alatti ingatlan ingyenes használatba adásával kapcsolatos döntés meghozatalára
A Rév8 Zrt. 2023. évi közszolgáltatási szerződésének összege 144 106 461 forint. Decemberben a cég ideiglenesen a H13-ba költözik, raktározás céljára a Szigony utca 16/b helyiséget ingyenes használatba kapja.

10. Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal, a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ, és a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 2023. évi belső ellenőrzési terveinek jóváhagyásával kapcsolatos döntések meghozatalára
A helyi önkormányzati költségvetési szervek esetében az éves ellenőrzési tervet a Képviselő-testület a tárgyévet megelőző év december 31-ig kell, hogy jóváhagyja.

11. Beszámoló a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 2022. évi munkájáról, valamint a Bizottság 2021. december 1. – 2022. november 15. közötti időszakra vonatkozó átruházott hatásköreinek gyakorlásáról
A bizottságok 2022. évi munkájáról az egyes bizottságok elnökei beszámolót készítettek – ezek elfogadásáról a Képviselő-testület dönt.

12. Beszámoló a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság 2022. évi munkájáról, valamint a Bizottság 2021. december 1. – 2022. november 15. közötti időszakra vonatkozó átruházott hatásköreinek gyakorlásáról
A bizottságok 2022. évi munkájáról az egyes bizottságok elnökei beszámolót készítettek – ezek elfogadásáról a Képviselő-testület dönt.

13. Beszámoló a Városüzemeltetési Bizottság 2022. évi munkájáról, valamint a Bizottság 2021. december 1. – 2022. november 15. közötti időszakra vonatkozó átruházott hatásköreinek gyakorlásáról
A bizottságok 2022. évi munkájáról az egyes bizottságok elnökei beszámolót készítettek – ezek elfogadásáról a Képviselő-testület dönt.

14. Beszámoló a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság 2022. évi munkájáról, valamint a Bizottság 2021. december 1. – 2022. november 15. közötti időszakra vonatkozó átruházott hatásköreinek gyakorlásáról
A bizottságok 2022. évi munkájáról az egyes bizottságok elnökei beszámolót készítettek – ezek elfogadásáról a Képviselő-testület dönt.

15. Beszámoló a Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság 2022. évi munkájáról, valamint a Bizottság 2021. december 1. – 2022. november 15. közötti időszakra vonatkozó átruházott hatásköreinek gyakorlásáról
A bizottságok 2022. évi munkájáról az egyes bizottságok elnökei beszámolót készítettek – ezek elfogadásáról a Képviselő-testület dönt.

16. Beszámoló a Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság 2022. évi munkájáról, valamint a Bizottság 2021. december 1. – 2022. november 15. közötti időszakra vonatkozó átruházott hatásköreinek gyakorlásáról
A bizottságok 2022. évi munkájáról az egyes bizottságok elnökei beszámolót készítettek – ezek elfogadásáról l a Képviselő-testület dönt.

17. Beszámoló a Gazdaságfejlesztési Tanácsnok 2022. évi munkájáról
A Tanácsnok 2022. évi munkájáról beszámolót készített – ennek elfogadásáról a Képviselő-testület dönt.

18. Javaslat az Alföldi – Népszínház csomópont felújításával kapcsolatos 2023. évi költségvetési döntés meghozatalára
Az Alföldi – Népszínház utcai csomópont felújításának közbeszerzési eljárásához a 2023. évi költségvetés terhére történő előzetes kötelezettségvállalás szükséges (bruttó 90 millió forint).

19. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok és a veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az átmenetileg szabad pénzeszköz állomány lekötéséről

 

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!