Roma Gyakornoki Programot indít a Józsefvárosi Önkormányzat

Utolsó frissítés: (Létrehozva: )

Roma Gyakornoki Programot indít a Józsefvárosi Önkormányzat

A gyakornoki program keretei között 10 fő szakmai gyakorlati lehetősége valósul meg 5 hónapon keresztül a Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési szerveinél.

A program célja, hogy roma származású fiataloknak lehetőségük legyen egy mentor támogatása mellett megismerni a közigazgatás és az adott intézmény működését, és gyakorlati tapasztalatot szerezni a munka világában, elősegítve ezzel a Józsefvárosi Roma Gyakornoki programban résztvevő fiatalok társadalmi integrációját.

A program elindításával az Önkormányzat elköteleződését fejezi ki a kerületi kötődésű roma származású fiataljai munkaerőpiaci integrációjának támogatása iránt, azáltal, hogy a munka világában támogató közegben biztosít lehetőséget számukra gyakorlati tapasztalat megszerzésére.

A program célja továbbá annak elősegítése, hogy a romák a társadalmi súlyuknak megfelelő mértékben vehessenek részt a józsefvárosi közigazgatásban. A roma származású fiatalok foglalkoztatásával a fiatalok gyakorlatot szerezhetnek a közigazgatás és annak intézményei területén, és kaput nyithatnak a helyi roma közösség minél szélesebb rétegei számára a közügyek intézésének világában.

Ki pályázhat? A gyakornoki programra olyan, felsőoktatásban, illetve OKJ-s képzésen résztvevő roma származású diákokat várunk, akik valamilyen módon – lakóhelyük vagy oktatási intézményük miatt – kötődnek Józsefvároshoz. Előnyt jelent, ha a jelentkező előrehaladt tanulmányaiban (végzős alapszakos, vagy mesterszakos hallgató).

Mit csinál egy gyakornok? A program keretében a gyakornokok egy önkormányzati  költségvetési szervnél, egy, a szakterületén jártas mentor támogatásával dolgoznak együtt.

Mit csinál a mentor? A mentor támogatja a gyakornokot a munkahelyi környezet megismerésében, a feladatok hatékony szervezésében, példát mutat munkahelyi felelősségvállalásával, asszertív kommunikációjával és jó hangulatú munkahelyi környezet megteremtésével.

Mettől meddig tart a program? A program tervezett időtartama 2023. március –  július. A gyakornok a program 5 hónapja alatt, a szerződésében meghatározott beosztása szerint, heti tizenhat óra munkát vállal, ami heti két teljes munkanapot jelent.

Kap-e fizetést a gyakornok? A gyakornok havonta bruttó 150 376 Ft összegű juttatást kap az elvégzett feladataiért.

Mik azok az önkormányzati költségvetési szervek? Az alábbi helyekre várunk gyakornokokat. Érdemes megismerkedni az ott végzett munkával akár a megadott linkeken, akár a www.jozsefvaros.hu honlapon.

Gyakorlati hely További információ
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék http://www.bolcsode-bp08.hu
Józsefvárosi Óvodák  https://www.08egyesitettovoda.hu
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (JSzSzGyK)    https://jszszgyk.hu/
Közösségi Részvételi Iroda (KRI)  https://jozsefvaros.hu/otthon/polgarmesteri-hivatal/szervezeti-egysegek/kozossegi-reszveteli-iroda/
Jegyzői Kabinet 
Polgármesteri Kabinet https://jozsefvaros.hu/otthon/polgarmesteri-hivatal/szervezeti-egysegek/polgarmesteri-kabinet/
Városépítészeti Iroda https://jozsefvaros.hu/otthon/polgarmesteri-hivatal/szervezeti-egysegek/foepitesz-varosepiteszeti-iroda/
Kerületgazdálkodási Ügyosztály  https://jozsefvaros.hu/otthon/polgarmesteri-hivatal/szervezeti-egysegek/keruletgazdalkodasi-ugyosztaly/
Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály  https://jozsefvaros.hu/otthon/polgarmesteri-hivatal/szervezeti-egysegek/koltsegvetesi-es-penzugyi-ugyosztaly/
Humánszolgáltatási Ügyosztály  https://jozsefvaros.hu/otthon/polgarmesteri-hivatal/szervezeti-egysegek/humanszolgaltatasi-ugyosztaly/
Informatikai Iroda  https://jozsefvaros.hu/otthon/polgarmesteri-hivatal/szervezeti-egysegek/informatika/
Belső Ellenőrzési Iroda  https://jozsefvaros.hu/otthon/polgarmesteri-hivatal/szervezeti-egysegek/belso-ellenorzesi-iroda/
Személyügyi Iroda  https://jozsefvaros.hu/otthon/polgarmesteri-hivatal/szervezeti-egysegek/szemelyugyi-iroda/

Hogyan pályázhatok? A jelentkezés határideje 2023. január 16. A pályázatokat emailen kell elküldeni bogdan.adrienn@jozsefvaros.hu címre.

Mit mellékeljek az e-mailhez?

Egy önéletrajzot.

Egy motivációs levelet, amely tartalmazza, miért szeretnél a Józsefvárosi Önkormányzatnál dolgozni, illetve hogy melyik három fenti szervezeti egységnél dolgoznál szívesen.

A hallgatói jogviszony igazolását.

Az email tárgyába írd be: „PÁLYÁZAT_ Józsefvárosi Roma Gyakornoki Program_családi név_keresztnév”

Mi történik, miután leadtam a jelentkezésem? A jelentkezések elbírálása előreláthatólag 2023. február 16-áig megtörténik, ezt megelőzően a kiválasztott jelentkezőket egy személyes interjúra hívjuk. A benyújtott pályázatok tekintetében a polgármester által életre hívott munkacsoport, illetve a hatáskörrel rendelkező bizottság javaslatára a Képviselő-testület dönt.

A pályázat eredményéről a pályázatot benyújtó a Képviselő-testület döntését követő 10 munkanapon belül írásban értesítést kap. A munka megkezdésének várható időpontja 2023. március 1.

Még maradtak kérdéseim, hova fordulhatok? A programmal kapcsolatosan további információt Józsefvárosi Önkormányzat romaügyi referense, Bogdán Adrienn Barbara tud nyújtani a bogdan.adrienn@jozsefvaros.hu email-címen vagy a 06-1-459-2132-es telefonszámon.

 

 

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!