Józsefváros Költségvetése 2023 – Közérthető összefoglaló

Utolsó frissítés: (Létrehozva: )

Józsefváros Költségvetése 2023  – Közérthető összefoglaló

Józsefváros képviselő-testülete 2022. december 15-i ülésén elfogadta a kerület 2023-as költségvetését. A költségvetés az Önkormányzat és intézményei, illetve gazdasági társaságai jövő évi gazdálkodásának kereteit biztosítja.

A tervezést meghatározó körülmények

Fontos látni, mik azok a külső körülmények, amelyek meghatározták a költségvetés tervezését. A nyilvánosságban gyakran megjelenő hírek jól mutatják, hogy az önkormányzatokat is nehéz helyzetbe hozta az a nemzeti és nemzetközi gazdasági környezet, amely leginkább bizonytalanként írható le, és amelyet a koronavírus-járvány okozta, előre nem jelezhető globális és nemzetgazdasági folyamatok és a települési önkormányzatok gazdálkodását befolyásoló kormányzati intézkedések együttes hatása eredményezett.

Az egyik az infláció jelentős mértékű emelkedése: a KSH adata szerint 2022. januárjában már 7,9% volt a fogyasztói árindex változása, mely az előző év azonos hónapjához képest 5,2%-os emelkedést jelent, addig 2022. októberében ez az érték történelmi csúcsra, 21,1%-ra ugrott.

A magas infláció negatív hatása közvetlenül jelenik meg a bérek értékállóságának csökkenésében, így a bérverseny felgyorsulásában, ami az egész önkormányzati szektort negatívan érinti. Az élelmiszerek jelentős drágulása a szociális- és gyermekétkeztetés költségeit emeli meg. Az építőipari árak tartós emelkedése rendkívüli mértékben megemeli az önkormányzati beruházások, felújítások forrásigényét.

Kiemelt működési kockázatot jelent az energiaár-emelkedés. A hazai villamosenergia-szolgáltatás tekintetében így például a szolgáltató nagyságrendileg négyszeresére emelte a díjait. A szektorban tapasztalható nagymértékű áremelkedés jelentősen megemeli az Önkormányzat 2023-as közüzemi kiadásait, amelyekre szükség esetén a most tervezett előirányzatokon felül, évközben is biztosítani kell a szükséges forrást. Erre a célra a költségvetésben 623 millió forintot különítettünk el.  Összességében 2,3 milliárd forintot terveztünk az Önkormányzat 2023-as közüzemi díjaira.

A kerület gazdálkodása stabil és kiegyensúlyozott, 2023-as célunk pedig ennek a működőképességnek a biztosítása. Az elmúlt években számos olyan bevételtől estünk el (parkolási bevételek kiesése, adó- és díjemelési tilalomból következő bevétel-kiesés), amelyek szükségessé tették a szigorú és visszafogott gazdálkodást. Részben ennek is köszönhetően nem lesz szükségünk várhatóan folyószámla-hitel igénybevételére, illetve megszorításokra.

A képviselő-testület már őszi ülésén döntött a kerületi adók karbantartásáról: Valamennyi kapcsolódó döntés esetén mérlegelésre került egyrészt az a szempont, hogy az adott díj, illetve adóemelés milyen mértékben ró többlet terhet a fizetésre kötelezettekre, másrészt, hogy az önkormányzat ki tudja-e gazdálkodni akár a díjemelés elmaradásából, akár a mérsékléséből származó bevétel kiesését.

Ezen felül 50 millió forint összegben Vállalkozásfejlesztési céltartalékot különítünk el a 2023-as költségvetésben, az ennek a felhasználására vonatkozó javaslatot jövő tavasszal tárgyalja a képviselő-testületet.

A díjbevételeink emelésénél figyelembe vettük, hogy mind a lakosság, mind a vállalkozások ugyanazon nehézségekkel küzdenek, mint az önkormányzat, amikor a rendkívüli módon megnövekedett napi működési és fenntartási kiadások megfizetése is gondot jelenthet. Ezért a térítési díjaink emeléséből adódó többletterhet az önkormányzat átvállalta a szülőktől, azaz a személyi térítési díj nem emelkedett, az Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthonában teljesen ingyenessé vált az ellátás, a közterület használati díjaink emelése messze az infláció alatt maradt és nem emeltük az önkormányzati lakások bérlői által fizetendő bérleti díjat.

A fenti intézkedésekkel megteremthető a jövő évre a biztonság és a kiszámítható működés. A tervezés során az alábbi prioritásokat tartottuk szem előtt:

  • biztonságos és kiszámítható működés: a gazdasági tényezők külső bizonytalanságainak „beárazásával” és a belső bizonytalansági tényezők jelentős csökkentésével, valamint a fejlesztési feladatok tudatos stratégiai szemléletű tervezéssel a kiadások megalapozottan a tényleges kiadási előirányzaton kerülnek tervezésre.
  • a kerületi lakosság és a helyi vállalkozások biztonságának megőrzése: ennek érdekében nem hárítottuk át a szülőkre az étkezési szolgáltatási díj emelését, változatlanul hagytuk az önkormányzati lakásokban élők bérleti díját, és nem éltünk a helyi adókról szóló rendeleteiben a maximális mértékű adók beszedésének lehetőségével.
  • Gyerekbarát Józsefváros: új szakaszba lép a kerületi óvoda felújítási program (Százszorszép tagóvoda, Várunk Rád tagóvoda, Napvirág tagóvoda felújítása). Szintén folytatódnak a koncepcióhoz kapcsolódó közterületi beruházások: játszótér és közterületi fejlesztések.
  • Józsefváros Köztereiért program: a program egyik lábát a városüzemeltetési fejlesztések jelentik. Városüzemeltetési szempontból fontos elem két új nyilvános illemhely kialakítása, illetve közterület-felügyelethez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések, a Városüzemeltetési Igazgatóság létszámfejlesztése, magasnyomású mosók felújítása és cseréje. A részvételi költségvetés részeként a Népszínház utcában szelektív hulladékgyűjtőket helyezünk. A köztereket érintő program másik lábát a városfejlesztési programok jelentik. Ezek közül kiemelkedő a kerületi utcafásítási program, a Losonci téri lakótelep közterületeinek fejlesztése, a Bacsó Béla utca átalakításának tervezése és kivitelezése; az Orczy úti gyalogos átkelőhely létesítése; a Horváth Mihály tér felújítása; illetve a Krúdy utca felújítás tervezése és kivitelezése. Megújul a Práter utca Futó utca és Szigony utca és a Tömő utca Leonardo da Vinci utca és Szigony utca közötti szakasza. Folytatódik a Káptalanfüredi gyermektábor fejlesztése. Meghosszabbításra kerül a Palotanegyedet érintő Európa Belvárosa Program III.
  • Folytatódik a Józsefvárosi Ház- és Lakásprogram: Folytatódik a kerületi társasházak felújításához nyújtott visszatérítendő támogatások nyújtása, illetve a társasházi pályázatok rendszere, beleértve a Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program folytatását. Folytatódik a kerületi Lakásgazdálkodási terv megvalósítása. Az Önkormányzat 2023-2024. évi költségvetéseiben 2023-ban 700 millió forintot, 2024-ben pedig 400 millió forintot biztosítunk önkormányzati bérház- és bérlakás felújításra.

A 2023-as költségvetés fő számai

Az önkormányzati bevételek és kiadások alapvető, közgazdasági szempontú összetétele az alábbiak szerint alakul:

forint

jogcím 2022. 2023. nominális változás

(2023-2022.)

index (2023/2022.) (%)
működési bevételek 19 591 647 855 23 238 181 625 3 646 533 770 118,6%
felhalmozási bevételek 2 266 976 805 2 314 336 065 47 359 260 102,1%
finanszírozási bevételek 17 781 841 473 22 845 924 121 5 064 082 648 128,5%
finanszírozási korrekció -8 139 386 760 -10 406 688 119 -2 267 301 359 127,9%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 31 501 079 373 37 991 753 692 6 490 674 319 120,6%
működési kiadások 22 159 638 680 28 040 875 558 5 881 236 878 126,5%
felhalmozási kiadások 7 187 621 259 8 720 744 599 1 533 123 340 121,3%
finanszírozási kiadások 10 293 206 194 11 636 821 654 1 343 615 460 113,1%
finanszírozási korrekció -8 139 386 760 -10 406 688 119 -2 267 301 359 127,9%
KIADÁSOK ÖSSZESEN 31 501 079 373 37 991 753 692 6 490 674 319 120,6%

A költségvetési főösszeg jelentős, 20%-ot meghaladó emelkedése döntően két tényezőnek köszönhető. Kiadási oldalon egyrészt a működési kiadások 26,6%-os emelkedésének, amit döntően a bérfejlesztések, valamint a közüzemi kiadások ugrásszerű emelkedése és a magas infláció hatásai okoznak, másrészt a fejlesztési feladatok magas összegben történő betervezésének a következménye Bevételi oldalon az ehhez szükséges forrást az Önkormányzat 2022. évre várható maradványának erre fedezetet nyújtó összegű beépítésével lehetett megteremteni.

Bevételek és kiadások, hogyan épül fel a költségvetés?

BEVÉTELEK

A költségvetés működési bevételei a zavartalan napi működést biztosítják. Az ún. felhalmozási bevételek eseti jellegűek, egyszer valósulnak meg és értékesítésekhez, fejlesztésekhez kapcsolódnak. Az Önkormányzat 2023-ban összesen 37,99 milliárd forint bevétellel tervez.

Működési bevételeink között szerepelnek a főváros által beszedett, forrásmegosztásból származó bevételek: az ezzel kapcsolatos rendelet-tervezetet a fővárosi önkormányzat 2023. január 10-ig küldi meg a kerületi önkormányzatok részére, ezért nem rendelkezünk pontos információkkal a 2023-ban tervezhető iparűzési adó mértékére vonatkozóan.

A helyi adókból származó bevételeink esetén 3,1 milliárd forinttal számolunk, ahol a jóváhagyott adómódosítások, illetve az idegenforgalmi adó összegében várható növekedés jelennek meg a tavalyi évhez képest többletbevételként. A központi költségvetésből származó, normatív működési támogatások éves várhatóan 2023 januárjában lesz végleges, ugyanakkor az már látható, hogy a 2023-ra tervezhető, kötelező közfeladat-ellátáshoz biztosított központi költségvetési támogatások összege nominálisan is csökkenni fog. Ezen a téren az önkormányzatunkat leginkább hátrányosan érintő intézkedés a kötelezően megfizetendő önkormányzati szolidaritási hozzájárulás összegének a 2022-es 953 millió forintról a 2023-ra vonatkozóan 1,6 milliárd forintra történő megemelése, amely 658 millió forintos, összességében 69%-os növekedés. Ezt figyelembe véve a Józsefvárosi Önkormányzatot 2023. évben megillető központi normatív támogatások várható összege (az idei évi üzemeltetési támogatások beszámításával) mindössze 1,6 milliárd forint (a tényleges, kiközölt támogatási adatok alapján 1.168.905.040 forint).

Tulajdonosi bevételeink közül a legjelentősebb tétel a 2023-ban várható 2,2 milliárd forintos parkolási díjbevétel.

Felhalmozási bevételek tekintetében 2,3 milliárd forinttal számolunk. Ezen belül jelentős az egyéb önkormányzati ingatlanok elidegenítéséből származó bevétel: 8 db. ingatlan eladásából összesen 1,4 milliárd forint felhalmozási bevételt tervezünk. A Szigony utca 39. ingatlan kivételével mindegyik értékesítendő ingatlan szerepelt már a 2022. évi eredeti költségvetésben is. Az elidegenítésre szánt telkek, épületek között új ingatlan értékesítése nem szerepel a 2023. évi tervben. 2022-ben a fenti ingatlanok helyett a 145-ös tömb 7 db. ingatlanának az értékesítése történt meg, így a táblázatban szereplő ingatlanok értékesítése 2023-ra tolódott, amely némileg a tavalyi tervek alatt marad.

KIADÁSOK

Tervezett kiadásaink teljes összege 37,99 milliárd forint.

A kiadások között is megkülönböztetünk működési és felhalmozási kiadásokat. Működési kiadásaink a személyi és dologi kiadások 28 milliárd forint értékben. Az Önkormányzat a kerület legnagyobb munkáltatója, 1300 munkavállaló bére jelenik meg a személyi kiadások között.

Folytatódnak nagyberuházásaink: az Egészséges Budapest program, idén zárul a Befogadó Óvodák program; a Palotanegyed megújítását célzó Európa Belvárosa Program III.; az Orczy-Magdolna program; a Tér-Köz keretében lezárul a Déri Miksa megújulása projekt; megvalósul a Corvin Sétány Program keretében a Práter, Tömő és Leonardo da Vinci utcák felújítása, és folytatódik a Káptalanfüredi Gyermeküdülő felújítása.

Önkormányzati intézmények

Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal: 2023 első negyedévében készül el a Polgármesteri Hivatal új ügyfélszolgálati irodája a Baross u. – Német u. sarkán.

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék: 9 millió forint értékben valósulnak meg beruházások idén a bölcsődékben, ezek tárgyi és informatikai eszközök, illetve kisértékű gépek elsősorban.

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ:  13 millió forintos beruházások várhatók az Auróra utcai szakrendelőben, ezek között szerepel egy szállítógépjármű beszerzése 7 millió forintért.

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (JSZSZGYK): 14 millió forint értékben valósulnak meg beruházások a JSZSZGYK-ban, ezek alapvetően bútorok, kisgépek, berendezések és felszerelések beszerzésére fordíthatók. A karbantartási kiadások keretében az Önkormányzat 2023-ban is biztosít 20 millió forintot 5 db. LÉLEK-lakás állapotának helyreállítására.

Józsefvárosi Óvodák: A 2023-ban a Józsefvárosi Óvodák összesen 263 millió forint beruházási, 320 millió forint felújítási kiadással tervezhet. Ezek között is kiemelkednek az óvoda-felújítások. A Százszorszép tagóvoda két épülete közötti átjáró kivitelezésére 130 millió forintot, a Várunk Rád tagóvoda kisházának nevelői szobává alakítására 45 millió forintot, a Napvirág tagóvoda új bejáratának kialakítására 70 millió forintot költünk. A Tündérkert tagóvoda épületében a homlokzat és bejárat felújítására 40 millió forintot, a Várunk Rád tagóvoda épületén külső homlokzat felújítására  10 millió forintot költünk. Jelentős még a növekedés a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (angol nyelvi képzés, óvodai szakkörökre vásárolt szolgáltatások, zöldség és gyümölcs program) terén, ezeken a sorokon bruttó 20 millió forinttal többet biztosítunk az előző évhez képest.

Önkormányzati gazdasági társaságok

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (JGK): A kerületben a JGK látja el a vagyongazdálkodási, parkolási, piac- és városüzemeltetési, valamint intézmény-működtetési feladatokat – ezekre összesen 6,1 milliárd forintot költünk.

A köztisztasági feladatokra továbbra is kiemelt fordítunk, 2023-ban 10 fővel emeljük a köztisztasági csoport létszámát, a parkolási feladatoknál is nő a foglalkoztatottak létszáma.

99 millió forint értékben vásárolunk nagy értékű gépeket és eszközöket a városüzemeltetés számára. Ezen felül 10 millió forintot biztosítunk 80 új közterületi szemetes beszerzésére, 20 millió forintot pedig önkormányzati tulajdonú lakóházak zöld udvarának fejlesztésére.

A parkolási kiadások finanszírozására 798 millió forintot, a Teleki téri piac üzemeltetésére 180 millió forintot biztosítunk.

2022-2024-ben összesen 1,1 milliárd forintot, 2023-ban 700 millió forintot, 2024-ben 400 millió forintot biztosítunk önkormányzati tulajdonú lakások és lakóházak felújítására.

Bár lakbérek emelésére a veszélyhelyzet megszűnése után lehetősége lett volna az önkormányzatnak, azonban az önkormányzati bérlők érdekeinek szem előtt tartásával ezzel a lehetőséggel nem élünk, lakbért nem emelünk.

A városüzemeltetési igazgatóság 2023-ban tervezi 2 meglévő, elöregedett magasnyomású mosójának felújítását, illetve 2 magasnyomású mosó cseréjét.

A Teleki téri piac 2023-ban 96 millió forint bevételt, és 229 millió forint kiadást jelent az Önkormányzat számára. A veszteségek csökkentése érdekében szükséges a piaci bérleti díjak inflációs mértékkel töltendő megemelése.

A 2022. évi részvételi költségvetés nyertes ötletei közül a JGK az alábbi feladatok megvalósításában vesz részt:

–        a Népszínház utcában elhelyezendő 4 db. szelektív hulladékgyűjtő: 1,6 millió forint

–        Mikroparkok kialakítása a nyári hőség ellen: 18 millió forint

–        a Bérkocsis u. – Fecske u. sarok akadálymentesítése: 2 millió forint

–        a Közösségi Kert kialakítása – Dankó utcai zöldfelület újranyitása: 10 millió forint

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. (JKN): A JKN táboroztatással, gyermekjóléti szolgáltatásokkal, közművelődési feladatokkal, a kerületi sport és szabadidősport támogatásával, rendezvényszervezéssel, a Józsefváros Újság kiadásával kapcsolatos feladatokat lát el.

A magyarkúti táborra 14,3 millió forintot költünk. A nyári gyerektáborozásra 25 millió forintot költünk. Szükséges a káptalanfüredi a strand felújítása és karbantartása, mely érinti a stég felújítást és a játszóeszközöket, erre 2023-ban 10 millió forintot költünk.

A Józsefvárosi Múzeumban múzeumpedagógust alkalmazunk, másrészt a múzeum nyitásához kapcsolódóan programokat, tájékoztatást tervezünk.

Rév8 Zrt.: A Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. feladata a kerületi városrehabilitáció kialakítása, megindítása, Józsefváros fejlesztése, stratégiai tervek, városfejlesztési koncepciók készítése, projektek menedzselése. Az Önkormányzat 144 millió forinttal finanszírozza működését.

 

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!