Lakossági várakozási engedélyekre vonatkozó szabályok Józsefvárosban 2023. január 1-től – frissítve!

Utolsó frissítés: (Létrehozva: )

Lakossági várakozási engedélyekre vonatkozó szabályok Józsefvárosban 2023. január 1-től – frissítve!
A zóna B zóna C zóna
Fővárosi várakozási tarifa 150.000 Ft 112.500 Ft 75.000 Ft
Józsefvárosi kedvezményes parkolási engedély 1. autó 30.000 Ft 24.000 Ft 18.000 Ft
2. autó 72.000 Ft 60.000 Ft 48.000 Ft
2023. január 1-től az újonnan épített lakóépületekbe költözők parkolási engedélye 1. autó 150.000 Ft 112.500 Ft 75.000 Ft
2. autó 150.000 Ft 112.500 Ft 75.000 Ft
A  munkáltató által üzemben tartott, lízingelt, vagy tartósan bérelt, de a lakos kizárólagos használatban lévő gépjárműre* 1. autó 75.000 Ft 56.250 Ft 37.500 Ft
2. autó 150.000 Ft 112.500 Ft 75.000Ft
Rendszeres gondozásra szoruló vagy hozzátartozója 1. autó 0 0 0
2. autó 0 0 0
Nagycsaládos 1. autó 15.000 Ft 12.000 Ft 9.000 Ft
2. autó 36.000 Ft 30.000 Ft 24.000 Ft
Nyugdíjas 1. autó 15.000 Ft 12.000 Ft 9.000 Ft
2. autó 72.000 Ft 60.000 Ft 48.000 Ft
Mozgáskorlátozott 1. autó 0 0 0
2. autó 0 0 0

* amennyiben ugyanazon lakóhely vonatkozásában a kérelem benyújtásának időpontjában nincs kibocsátva kedvezményes lakossági várakozási hozzájárulás

Hogyan számítja ki a Józsefvárosi Önkormányzat  a kedvezményes kerületi lakossági parkolási engedély díját?

A lakossági várakozási hozzájárulás éves díját a Fővárosi Önkormányzat rendelete határozza meg. Ez a díj évente egy órányi várakozási díj 250-szerese. Ebből a fővárosi tarifából számolja ki a Józsefvárosi Önkormányzat a várakozási hozzájárulás kerületi kedvezményes díját lakásonként legfeljebb két autóra. A fővárosi tarifa az “A” zónában 150.000 Ft, a “B” zónában 112.500 Ft, a “C” zónában 75.000 Ft. Egy lakcímre maximum két várakozási hozzájárulás adható ki.

 • A 2022. szeptember 5-én életbe lépő fővárosi zónákhoz alkalmazkodva Józsefvárosban a lakossági parkolási engedélyek szintén “A”, “B” és “C” zónák alapján kerülnek megállapításra. [térkép]
 • Eddig lakosonként volt adható a lakossági várakozási hozzájárulás, de 2023. január 1-től a főváros más kerületeihez hasonlóan lakásonként maximum 2 darab autóra kérhető lakossági várakozási hozzájárulás. Ha valakinek ennél több gépjárműve van, ezekre már parkolójegyet kell váltani vagy mobilparkolást kell indítani.
 • A lakossági parkolási engedélyek korábban 100%-os önkormányzati támogatásban részesültek – azaz ingyenesek voltak. Ez most megváltozik.

Mit jelent ez a gyakorlatban? Mennyit kell fizetni a kerületi lakosoknak a parkolásért?

 • Aki az „A” zónában lakik (vagyis a legközelebb a belvároshoz), az évente lakásonként az első autóra 30.000 Ft-ért, a második autóra 72.000 Ft-ért válthatja ki a lakossági parkolási engedélyt. [térkép]
 • Aki a „B” zónában lakik (vagyis nagyjából középső Józsefvárosban), az évente lakásonként az első autóra 24.000 Ft-ért, a második autóra 60.000 Ft-ért  válthatja ki a lakossági parkolási engedélyt. [térkép]
 • Aki a „C” zónában lakik (vagyis Józsefvárosnak a belvárostól távolabb eső részein), az évente lakásonként az első autóra 18.000 Ft-ért, a második autóra 48.000 Ft-ért  válthatja ki a lakossági parkolási engedélyt. [térkép]

Kik nem kaphatnak kerületi kedvezményes lakossági parkolási engedélyt?

2023. január 1-től az újonnan épített és a használatbavételi engedélyt ezt követően megszerző lakóépületekbe költöző kerületiek már nem igényelhetnek az Önkormányzattól kedvezményes lakossági parkolási engedélyt.  Rájuk a fővárosi tarifa érvényes, tekintettel arra, hogy a hatályos jogszabályok szerint és az ingatlanfejlesztők döntése alapján ezekben az épületekben az ide költözők rendelkezésére kell, hogy álljon az ingatlanon belül a gépjárművek tárolására alkalmas megfelelő számú parkolóhely.

Mit jelent a teljes ár évente minden egyes autóra? Az “A” zónában 150.000 Ft, a “B” zónában 112.500 Ft, a “C” zónában 75.000 Ft .

A munkáltató által üzemben tartott, lízingelt, vagy tartósan bérelt, de a lakos kizárólagos használatban lévő egy gépjármű esetén a kerületi lakossági várakozási hozzájárulás 50%-os önkormányzati támogatásban részesül – amennyiben ugyanazon lakóhely vonatkozásában a kérelem benyújtásának időpontjában nincs kibocsátva kedvezményes lakossági várakozási hozzájárulás.

Mit jelent a kedvezményes várakozási hozzájárulás évente minden egyes autóra? Az “A” zónában 75.000 Ft, a “B” zónában 56.250 Ft, a “C” zónában 37.500 Ft.

Milyen esetben lehet további kedvezményt igényelni?

Természetesen a Józsefvárosi Önkormányzat az új rendeletbe is beépítette azokat az eseteket, amelyek lehetővé teszik további díjkedvezmény kérelmezését.

 • Az a kerületi lakos, aki háziorvos által igazolt egészségi állapota miatt gondozásra szorul, vagy az a személy, aki a kerületben lakóhellyel rendelkező, háziorvos által igazoltan tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos személynek minősülő hozzátartozóját ápolja a lakossági várakozási hozzájárulás kedvezményes éves díjának összegéből 100%-os kedvezményre jogosult.

 • A kerületi nagycsaládosok az első és második autójukra is 50%-os kedvezményt igényelhetnek. Ez azt jelenti, hogy ők
  • az “A” zónában első autó esetén 15.000 forintot, a második autó esetén 36.000 forintot;
  • a “B” zónában első autó esetén 12.000 forintot, a második autó esetén 30.000 forintot;
  • a “C” zónában első autó esetén 9.000 forintot, a második autó esetén 24.000 forintot fizetnek.
 • A kerületi nyugdíjasok az első gépjárműre 50%-os kedvezményt kérelmezhetnek. Nyugdíjasok esetében a második autóra kérelmezett várakozási hozzájárulás esetében a nyugdíjas jogállása irreleváns. Ez azt jelenti, hogy  ők
  • az “A” zónában első autó esetén 15.000 forintot, a második autó esetén 72.000 forintot;
  • a “B” zónában első autó esetén 12.000 forintot, a második autó esetén 60.000 forintot;
  • a “C” zónában első autó esetén 9.000 forintot, a második autó esetén 48.000 forintot fizetnek.

Gyakran ismételt kérdések

 • Meddig érvényes a 2022-es parkolási engedély?

A 2022-es lakossági várakozási engedélyek 2023. február 28-ig érvényesek. A 2022-es gazdálkodói és egészségügyi várakozási engedélyek 2023. január 31-ig érvényesek.

 • Mikor kell kiváltanom a lakossági parkolási engedélyt?

2023. január 02. napjától folyamatosan kérhető a várakozási hozzájárulás. A 2022-ben kiváltott lakossági várakozási hozzájárulások érvényessége 2023. február 28-án lejár.

 • Gondozásra szoruló hozzátartozót ápoló családtag vagyok, számíthatok-e kedvezményes lakossági parkolási engedélyre? Hogyan kell ezt igazolnom?

Az a kerületi lakos, aki háziorvos által igazolt egészségi állapota miatt gondozásra szorul, vagy az a személy, aki a kerületben lakóhellyel rendelkező, háziorvos által igazoltan tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos személynek minősülő hozzátartozóját ápolja a lakossági várakozási hozzájárulás kedvezményes éves díjának összegéből 100%-os kedvezményre jogosult.

A fenti várakozási hozzájárulás kizárólag személyes ügyfélszolgálatunkon kérelmezhető.

Ha nem saját jogú a kérelem, akkor szükséges az igénylő és a hozzátartozó lakcímkártyája is.

Kérelmezéshez szükséges dokumentumok:

 • Egészségi állapota miatt gondozásra szoruló lakos esetén háziorvos által kiállított igazolás, hogy a lakos egészségi állapota miatt gondozásra szorul.
 • Hozzátartozó esetén a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos személy háziorvosa által kiállított igazolás, hogy a személy tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos és a hozzátartozói nyilatkozat.

 • Nyugdíjas vagyok, számíthatok-e kedvezményre? Hogyan kell igazolnom, hogy nyugdíjas vagyok?

A nyugdíjas lakos az általa megjelölt első gépjárműre a 50%-os kedvezményre jogosult. Igazolásként a NYUFI által kiállított igazolást lesz szükséges benyújtani.

 • Zónahatáron élek, honnan fogom megtudni, melyik zónában kell fizetnem?

A zónahatárokon a közterület teljes területén a drágább tarifa él.

 • Mozgáskorlátozott vagyok, számíthatok-e kedvezményre? Hogyan kell igazolnom, hogy mozgáskorlátozott vagyok?

A fizető várakozóhelyen a mozgásában korlátozott személyek számára kiadott parkolási igazolványok külön jogszabályban meghatározott kedvezményeit kell alkalmazni, ha a mozgásában korlátozott személy eredeti és érvényes parkolási igazolványát a gépjármű első szélvédője mögött úgy helyezték el, hogy előlapja az érvényesség és a jogosultság ellenőrzése céljából teljes egészében látható. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványával díjmentesen várakozik Budapest teljes területén. Lakossági várakozási hozzájárulásra nincsen szüksége. Itt kaphat további információt arról, hogy hol és hogyan igényelhet parkolási igazolványt és mozgássérültként milyen további lehetőségei vannak a kerületben: https://jozsefvaros.hu/ugyintezes/ugy/parkolasi-lehetosegek-mozgasserult-embereknek/

 • Szociálisan rászoruló vagyok, számíthatok-e kedvezményre?

Várakozási hozzájárulással kapcsolatos kedvezményt szociális rászorultság esetén a kerületi rendelet nem állapít meg.

 • Nagycsaládos vagyok, számíthatok-e kedvezményre?

A nagycsaládos lakos várakozási hozzájárulás összegéből az általa megjelölt első és második gépjárműre is 50%-os kedvezményre jogosult.

 • A C zónában van bejelentett lakcímem, érvényes-e a lakossági várakozási engedélyem az A és B zónákban?

Igen, érvényes kivéve a várakozási hozzájárulás kibocsátásakor kiadott ADATLAP elnevezésű dokumentumon feltüntetett területeket kivéve.

 • Megosztott lakásban, családi házban élek és nincs külön címünk. Ránk mi vonatkozik? 

Ha már korábban történt ingatlan-megosztásból eredően van két ingatlan ugyanazon a közigazgatási címen akkor a Polgármesteri Hivatal Anyakönyvi Irodájához kell fordulnia az ügyfélnek tekintettel arra, hogy a Józsefváros közigazgatási területén lévő címeket a jegyző állapítja meg és kezeli a központi címregiszterben (KCR). Erről itt talál további információt: https://jozsefvaros.hu/ugyintezes/miben-segithetunk/cimkepzes-es-cimigazolas/

Ha a rendelet hatályba lépését követően történik az ingatlan megosztás akkor pedig a rendelet értelmében a lakossági várakozási hozzájárulás teljes – kerületi kedvezmény nélküli – éves díja fizetendő.

 • Mikor/milyen gyakran kell befizetnem a lakossági várakozási engedélyt?

A hozzájárulás összege az engedély kiadásakor egy összegben vagy kérelemre 4 (négy) részletben is teljesíthető.

Az első részlet a várakozási díj tárgyév március 31. napjáig számított időarányos része.

A hozzájárulás kiadásának feltétele ezen összeg megfizetése.

A lakosnak a további három részletet a várakozási díj 3 hónapra kiszámított összegét negyedévenként, a megküldött díjbekérő alapján kezdő hónap 5. napjáig kell teljesítenie, vagyis

a második részletet április 5-ig,

a harmadik részletet július 5-ig és

az utolsó részletet október 5-ig kell teljesítenie.

 • Hogyan tudom befizetni a lakossági várakozási engedélyt?

Személyesen a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Parkolási Igazgatóság ügyfélszolgálati pénztárában készpénzzel vagy bankkártyával továbbá a JGK ügyfélablak felületén keresztül online (előzetes regisztrációt követően). További információ: http://jgk.hu/166-ugyfelszolgalati-es-kommunikacios-divizio

 • Céges autóval parkolok, mi vonatkozik rám?

A munkáltató által üzemben tartott, lízingelt, vagy tartósan bérelt, de a lakos kizárólagos használatban lévő gépjárművek esetén a kerületi lakossági várakozási hozzájárulás 50%-os önkormányzati támogatásban részesül – amennyiben ugyanazon lakóhely vonatkozásában a kérelem benyújtásának időpontjában nincs kibocsátva kedvezményes lakossági várakozási hozzájárulás. A kedvezményes díj az “A” zónában 75.000 Ft, a “B” zónában 56.250 Ft, a “C” zónában 37.500 Ft.

 • Nem szeretném kifizetni a díjat, hova parkoljak?

Józsefváros teljes területe díjfizető övezetbe tartozik, kivétel ez alól a MÁV telep.

 • Milyen pótdíjat kell fizetnem, ha lakossági engedély nélkül parkolok a kerületben?

Az 1988 évi I. törvény szerint, amennyiben fizető övezetben díjfizetés nélkül várakozott, 1 órai várakozási díjat, továbbá pótdíjat kell fizetni. A pótdíj összege a pótdíj kiszabásának napját követő 15 naptári napon belüli befizetés esetén az adott napon belül díjköteles időszakra és további 2 órai várakozásra számított várakozási díj, 15 napon túli befizetés esetén az egy órai várakozási díj negyvenszerese.

 • Mi a teendő, ha elhunyt a gépjármű tulajdonosa?

Amennyiben a gépjármű üzembentartója elhunyt, a részére korábban kibocsátott várakozási hozzájárulás csak abban az esetben kerül visszavonásra, ha az elhunyt valamely hozzátartozója a haláleset tényét (üzembentartó személyében történt változást) a parkolási igazgatóságon bejelenti. Az üzembentartó személyében történt változás bejelentése jogszabályi kötelezettség.

Amennyiben a kedvezményes várakozási hozzájárulás kibocsátása érdekében a hagyatéki eljárás lefolytatásának időtartama alatt már a következő évi várakozási hozzáárulás kiváltását is kezdeményezni kell, a parkolási igazgatóság a megfelelő okirati igazolás bemutatása esetén a jogerős hagyatékátadó végzés kiállításának dátumáig kibocsátja a lakossági várakozási hozzájárulást a jogosult (hozzátartozó) kérelmező nevére.

Elérhetőségeink:

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Parkolási Igazgatóság

Német utca 17-19. , 06-1 299-7000, parkolasugyfelszolgalat@jgk.hu

www.jgk.hu

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!