Jázmin téri játszótér fejlesztése – a lakossági igényfelmérés eredményei

Utolsó frissítés: (Létrehozva: )

Jázmin téri játszótér fejlesztése – a lakossági igényfelmérés eredményei

A Józsefvárosi Önkormányzat 2022-ben jelentős játszótér-felújítási programba kezdett, melyet 2023-ban is folytatunk. A program keretei között két kerületi játszótér kapcsán ítéltük úgy meg, hogy érdemes a lakosság körében első körben igényfelmérést, majd, ahol szükséges, közösségi tervezést alkalmazni arra, hogy az adott játszótér jövőjét a lakókkal közösen végiggondoljuk. Az egyik ilyen a Jázmin utcai Mirr-Murr játszótér volt, aminek kapcsán tavaly ősszel összesen 70 fő töltött ki kérdőívet (58-an online, 12-en személyesen). Az igényfelmérés részleteit lentebb olvashatják.

Az igényfelmérés tanulságai alapján a Józsefvárosi Önkormányzat gazdasági társasága, a Rév8 Zrt. feladata lesz a közösségi tervezés lebonyolítása.

A kitöltők háttere

A 70 kitöltőből 69-en válaszoltak arra a kérdésre, hogy hol élnek. A válaszadók nagy része, 77%-a, közvetlenül érintett, hiszen a Jázmin, Tömő, Füvészkert, Szigony utcákban él. 4% nem a fenti utcákban, de a Losonci negyedben, 15% nem a Losonci negyedben, de Józsefvárosban él. A kitöltők 4%-a nem józsefvárosi. A lenti ábrán, ahogyan a továbbiakban is, az N az adott kérdésre válaszolók számát jelenti.

 1. ábra: Hol él Ön?

Amikor a konkrét utcákra kérdeztünk, a válaszadók közül a legtöbben a Tömő (39%) és a Jázmin (24%) utcából kerültek ki.

 1. ábra: Melyik utcában él Ön?

A kitöltők fele 25 és 34 év közötti, és 31%-uk 35 és 44 év közötti. Jóval kisebb arányban válaszoltak 19-24 évesek (6%) és idősebbek. 45 év feletti volt összesen a kitöltők 13%-a.

 1. ábra: Hány éves Ön?

A válaszadók 44%-ának van 14 év alatti gyereke, 66%-uknak nincs.

 1. ábra: Van-e Önnek 14 év alatti gyereke?

A játszótér környékének megítélése

A válaszadókat arra kértük, fogalmazzák meg egy nyitott kérdésre válaszolva, hogy mit szeretnek a játszótér környékén. Már az is árulkodó, hogy a 70 kitöltőből csak 44-en tudtak ilyet megfogalmazni. A válaszokat ezután kódoltuk, azaz kategóriákba rendeztük. Ez alapján a legtöbben, vagyis minden harmadik válaszadó a fákat említette, és minden ötödik válaszadó a csendet és a megközelíthetőséget. Szerepelt még a játszótér és a zárhatóság az említések között.

 1. ábra: Mit szeret a környéken?

Arról is megkérdeztük a válaszadókat, mit nem szeretnek a játszótér környékén. A 6. ábrán összefoglalt kategorizált válaszokból jól látszik, hogy a válaszadók fő problémája, hogy a játszótér ma gyakran nem játszótér funkciót tölt be: felnőttek használják, akik alkoholt fogyasztanak és hangoskodnak a játszótéren. A másik fő problémacsoport a fenntartáshoz kapcsolódik: a válaszadók sokallják a szemetet és a kutyapiszkot a játszótéren. Fontos látni, hogy a kitöltők fő problémája a játszótérrel tehát nem infrastrukturális, hanem közösségi együttéléshez és városüzemeltetéshez kapcsolódó.

 1. ábra: Mit nem szeret a játszótéren?

Amikor arról kérdeztük a kitöltőket, mire használják a játszótér környékét, beszédes eredmény született, amennyiben a megkérdezettek majd’ kétharmada (64%) nem használja érdemben a környéket, csak áthaladásra. A válaszadók nagyjából negyede-negyede játszóterezésre vagy kutyasétáltatásra használja a játszótér környékét.

 1. ábra: Mire használja a játszótér környékét?

Arra is megkértük a kitöltőket, írják le, mik a kedvenc részeik, illetve mely részeket nem szeretik a játszótéren. A válaszokat lent szó szerint idézzük. Látszik, hogy a teresedés népszerű részei a fák és a meglévő zöldfelületek, a népszerűtlenek pedig a beton, a burkolat, az átjáró, a homokozó és a parkoló.

 1. ábra: Melyek a kedvenc részei a játszótér környékén?

Amikor arról kérdeztük a kitöltőket, mi tehetné jobban használhatóvá, otthonosabbá a játszótér környékét, elsöprő többségük (89%) a megújuló zöldfelületet jelölte meg. Ezen kívül érdemi említést kapott a több ülőfelület (30%) és a több árnyék is (29%). Mivel nagyon sok egyéb válasz is érkezett a kérdésre, ezeket szöveg szerint lent idézzük, itt is megjelenik, hogy változatosabb játékokat, rendeltetésszerű használatot és tisztaságot várnak a lakók.

 1. ábra: Mi az, ami jobban használhatóvá, otthonosabbá tenné a játszótér környékét?

Egyéb válaszok:

 • Több játék, vagy a meglévők felújítása
 • Több játék
 • Kamera, ill. közterület-felügyelő
 • Gondozott és zárható park
 • Közbiztonság javítása
 • Tisztaság, biztonság
 • A játszótér rendeltetésszerű használatának biztosítását kellene elsősorban megoldani
 • Éjszakai közvilágítás a parkon belül
 • Talán zárható játszótér
 • Ülőfelületek a játszótér másik oldalára való helyezése
 • Plusz eszközök
 • Játszótéren változatosabb játékok
 • A hintából lehetne 2 db. kicsiknek való is
 • Kisebb homokozó
 • Több játék
 • Street workout
 • Tisztaság, gondozottság
 • Gyakoribb takarítás
 • Ha nem csak játszótérként funkcionálna
 • Kutyafuttató, kutyás kalandpark
 • Környező épületek homlokzat-felújítása

Arról is megkérdeztük a válaszadókat, hogy milyen fejlesztéseknek örülnének a játszótéren – itt kiemelt volt a zöldterületülek gondozása (84%) és az új zöldfelületek kialakítása (72%). Emellett említették még a játszótér fejlesztését (44%) és a jobb utcabútorok kihelyezését (42%). A kérdésre adott egyéb válaszokat szövegszerűen is idézzük.

 1. ábra: Milyen fejlesztéseknek örülne a játszótér környékén?

Egyéb válaszok:

 • Kamerás megfigyelés, közterület-felügyelők
 • A játszótér rendeltetésszerű használatának biztosítása
 • Nagyobb rendőri jelenlét
 • Több játék, mászóka, hinta a játszótéren
 • Virágzó növények
 • Street workout
 • Sportpark
 • Roller/bicikliutak
 • Semmi kutyás cucc

A válaszadók a játszótér környékén leginkább szabadtéri fitneszelemeket (43%), lépőköveket, egyensúlyozóelemeket (43%) látnának, de 30-30% örülne pingpongasztalnak és ugróiskolának is.

 1. ábra: Milyen játszó- és sporteszközöket helyezne el a játszótéren kívül?

Arra a kérdésere, hogy mit szeretnének még csinálni itt, a válaszadók szeretnének a játszótér környékén sétálni (70%) és pihenni (53%), továbbá felük sportolni is. Kertészkedni a válaszadók 30%-a, beszélgetni 28%-uk szeretne.

 1. ábra: Mit szeretne még csinálni a játszótér környékén?

A játszótér megítélése

Magát a játszóteret az elmúlt évben a kitöltők több mint fele (54%-a) soha nem használta. Ritka felhasználó 15%, kifejezetten hetente vagy naponta a válaszadók 20%-a használja a játszóteret.

 1. ábra: Az elmúlt egy évben milyen gyakran használta a játszóteret?

A válaszadókat arra kértük, hogy egy négyes skálán értékeljék, mennyire elégedettek a játszótérrel mostani állapotában (nagyon elégedettek, inkább elégedettek, inkább elégedetlenek, nagyon elégedetlenek). A kitöltők elsöprő többsége elégedetlen, 51% nagyon, további 38% inkább. Egyetlen válaszadó sem teljesen elégedett a játszótérrel.

 1. ábra: Mennyire elégedett a Jázmin utcai Mirr-Murr játszótérrel a mostani állapotában?

A játszótér jövője

A kitöltők majd’ kétharmada (63%-a) többé vagy kevésbé támogatja, hogy a játszótér a jövőben más funkciót töltsön be – egyharmaduk pedig ellenzi ezt.

 1. ábra: Támogatná-e Ön, ha a Jázmin utcai Mirr-Murr játszótér jelenlegi területe a jövőben nem játszótér, hanem egyéb szabadidős zöldfelület lenne?

Arról is megkérdeztük a válaszadókat, milyen más funkciót tudnának elképzelni a játszótér helyén – erre a kérdésre 43-an válaszoltak. A legtöbben valamilyen kondi-vagy fitneszparkot (28%), illetve többfunkciós parkot (28%) látnának szívesen a helyszínen, valamivel kevesebben pedig egyszerű pihenőparkot (23%).

 1. ábra: Ha Ön szeretné, ha a Jázmin utcai Mirr-Murr játszótér más funkciót kapna, mit látna szívesen?

Végezetül, amikor arra kértük a kitöltőket, fogalmazzák meg, hogy minek kellene jellemeznie a jövőben a a Jázmin utcai játszóteret, akkor kiemelkedően sokan választották a ’biztonságos’ jelzőt (79%), amit a ’fenntartható’ (61%) és az ’árnyékos’ (60%), illetve a ’gyerekbarát’ (46%) követett – ez is megerősíti, hogy  játszótér ma nem tudja betölteni eredeti funkcióját, és ennek elsősorban közösségi együttélési okai vannak a válaszadók szerint.

 1. ábra: Az alábbiak közül mik azok, amiknek Ön szerint a Jázmin utcai Mirr-Murr játszótér mai területét jellemezniük kellene a jövőben?

A gyerekek válaszai

A fentieken túl a kérdőív speciális – gyerekeknek szánt – kérdéseire 17 gyerek is válaszolt. Mivel ez a szám statisztikailag nem jelentős, szövegszerűen foglaljuk össze válaszaikat-javaslataikat.

A kitöltő gyerekek valamivel több, mint fele szokott csak a Mirr-Murr játszótérre járni, nagyjából a felük nem. Kedvenc kerületi játszótereik a Losonci téri, a Német utcai és az Orczy-kerti.

Arról is megkérdeztük a gyerekeket, szeretnek-e a Jázmin utcai játszótérre járni. A 17 kitöltőből mindössze 3-an válaszolták azt, hogy szeretnek idejárni. Néhány választ szövegszerűen idézve az okokról:

 • A rendezetlenség miatt nem mindig
 • Nem, mert tele van szeméttel 
 • Hát kevés a játék

A gyerekeket arról is kérdeztük, melyik a kedvenc játékuk a Mirr-Murr játszótéren. A legtöbben a mászókás csúszdát említették, ezen kívül néhányan a hintát is – más említés nem érkezett.

Amikor arról kérdeztük őket, mitől lehetne jobb a játszótér, elsősorban a játék-kínálatot emelték ki. Szövegszerűen az alábbi válaszokat kaptuk:

 • Ha tisztább lenne
 • Cicáktól
 • Sportolási lehetőségek
 • Hinta, ami a kicsiknek is jó, árnyékos homokozó, több mászóka (erőd)
 • ha pörgettyű működne
 • Több játéktól
 • Modernebb mászókák, csúzdák, roller pálya kicsiknek, kezdőknek.
 • Több játék
 • a park használó emberek modorát javítása
 • Több játék, biztonsági őr, wc helység

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!