Kiadó üzlethelyiségek Józsefvárosban

Utolsó frissítés: (Létrehozva: )

Kiadó üzlethelyiségek Józsefvárosban

A Józsefvárosi Önkormányzat 2023 júniusában 21 üzlethelyiséget hirdetett meg kiadásra.

Ismerje meg az üzlethelyiségeket!

https://maphub.net/JVsajto/Helyisegberlet_palyazat_2023nyar

Szempontok

A pályázatok elbírálása során több szempontot is figyelembe veszünk. A havi bérleti díjra ajánlott összegen felül szempont az is, hogy a pályázó vállalja-e az ajánlott többhavi bérleti díj egy összegben történő megfizetését. A pályázatokat a Józsefvárosi Önkormányzat Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottsága fogja elbírálni, és a legnagyobb pontszámot elérő pályázat lesz a nyertes.

Hogyan tudok pályázni?

A kiadó üzlethelyiségekkel  térképünkön lehet megismerkedni. A kiadó üzletekkel kapcsolatban keresse a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. munkatársait a Tavaszmező u. 2. szám alatti Ingatlanszolgáltatási Irodában személyesen vagy a +36 1 210 4928,  +36 1 210 4929 telefonszámon, hogy időpontot egyeztessünk a megtekintésre 2023 július 21-ig.

A pályázat leadásának feltétele, hogy a pályázó befizesse az ajánlati biztosíték összegét, (amely a minimális bérleti díj + ÁFA mértékével megegyező összegű)  és beadja pályázatát  a megadott határidőn belül.  Az ajánlati biztosíték összege (minimális bérleti díj + ÁFA) szerepel az egyes üzlethelyiségek adatlapján.

Számlaszám: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

OTP Bank Nyrt.: 11784009-22229762

A pályázatot elektronikusan kell benyújtani itt: http://jgk.hu/241-hg-006-palyazati-felhivas

A benyújtás határideje: 2023. július 21. 13 óra

Ezekre a dátumokra kell figyelni:

június 7.: Pályázási időszak kezdete

június 7. – július 21.: Üzletek megtekintése

július 21. 24 óra: Ajánlati biztosíték befizetésének határideje

július 21. 13 óra: Pályázatok beküldésének határideje

július 24. 8 óra: Pályázatok bontása

szeptember 30.: Eredményhirdetés

Mit kell leadni a pályázathoz?

Bizonyos dokumentumokat valamennyi pályázónak le kell adnia. Vannak olyan dokumentumok, amiket csak a pályázat nyerteseitől kérünk.

Mindenkinek le kell adnia:

 1. Jelentkezési lap (kitöltendő űrlap tartalmazza)
 2. Ajánlati összesítő (kitöltendő űrlap tartalmazza)
 3. Az ajánlattevő nyilatkozatai (kitöltendő űrlap tartalmazza)
 4. Pályázati biztosíték határidőre történő (ajánlattevő általi) megfizetése a kért bankszámlaszámra

A nyertesnek kell bemutatnia:

 1. Aláírási címpéldány (jogi személy/szervezet esetén)
 2. Ptk. előírásai szerinti bizonyító erejű meghatalmazás, amennyiben az ajánlatot nem a cég képviselője nyújtja be vagy az esetleges ügyintézést nem a cég képviselője végzi
 3. Amennyiben az ajánlattevő nem szerepel a köztartozásmentes adatbázisban, úgy 30 napnál nem régebbi NAV igazolás arról, hogy nem áll fenn köztartozása (beszerezhető: Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál)
 4. 30 napnál nem régebbi Helyi adó igazolás

(beszerezhető: Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály Adóügyi Irodájától Tel: +36 1 459-2511)

 1. Sorbanállási nyilatkozat (arról, hogy az elmúlt 12 hónapban sorban álló tételt nem tartottak nyilván (beszerezhető: számlavezető banktól)
 2. Amennyiben szükséges, további okiratok a szervezet átláthatóságának igazolására

Gyakran Ismételt Kérdések

Mire lehet pályázni?

A mostani pályázati körben a Józsefvárosi Önkormányzat 21 üzlethelyiséget hirdetett meg kiadásra.

Kik pályázhatnak?

Pályázatot egyéni vállalkozó és cég adhat be.

Meddig lehet pályázni?

A pályázat benyújtásának határideje 2023. július 21. 13 óra.

Milyen feltételekkel lehet pályázni?

A pontos feltételeket megtalálni a pályázati kiírásban.

Mi a pályázás menete?

A térképen bemutatott üzlethelyiségek megtekintésére időpontot egyeztetni a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. munkatársaival a Tavaszmező u. 2. szám alatti Ingatlanszolgáltatási Irodában személyesen vagy a +36 1 210 4928,  +36 1 210 4929 telefonszámon, lehet 2023 július 21-ig.

Az üzletek megtekintését követően be kell fizetni az üzlethez tartozó ajánlati biztosíték összegét 2023. július 21 24  óráig, továbbá elektronikus formában beadni a kitöltött pályázati dokumentációt a határidőig, 2023 július 21. 13 óráig.

Mekkora a helyiségek bérleti díja?

Az adatlapon feltüntetésre került minden helyiségre vonatkozóan egy minimálisan elvárt bérleti díj. Amennyiben az ajánlattevő ennél az összegnél alacsonyabb bérleti díjat ajánl, a pályázata érvénytelennek minősül.

Mi az ajánlati biztosíték?

Az adatlapon feltüntetett minimális nettó bérleti díj + ÁFA mértékével megegyező összeg.

Mennyi időre bérelhető ki az üzlethelyiség?

Az üzlethelyiség határozott időre, legalább 1, legfeljebb 5 évre  bérelhető, a szerződött időszak letelte után meghosszabbítható.

Milyen szempontok szerint bírálják el a pályázatokat?

A pályázatok elbírálása során több szempontot is figyelembe veszünk. A havi bérleti díjra ajánlott összegen felül szempont az is, hogy a pályázó vállalja-e többhavi bérleti díj egy összegben történő megfizetését.

Hogyan kapom meg a pályázati dokumentációt?

A teljes pályázati dokumentáció elérhető itt: http://jgk.hu/dokumentumok/helyisegek_palyaztatasa_csoportos_II_palyazati_felhivas_vegl_64805eedf1627.pdf

Hány helyiségre pályázhatok egyszerre?

Több helyiségre is lehet pályázni. Egy üzletre vonatkozó pályázati anyaghoz egy űrlapot kell kitölteni, tehát például 2 üzletre való pályázás esetén 2 külön űrlapot kell kitölteni és elküldeni.

Hogyan adhatom be a pályázatomat?

A pályázat csak elektronikusan nyújtható be, ezen a felületen: http://jgk.hu/241-hg-006-palyazati-felhivas

Milyen formai követelményekre kell figyelni a pályázat beadása során?

A pályázat csak elektronikusan nyújtható be. Ha az ajánlattevő meghatalmazott útján jár el, a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti példányát is mellékelni kell nyilatkozatok igazolására szolgáló dokumentumok bemutatásával egyidejűleg.

Milyen esetben érvénytelen a pályázat?

A pályázat érvénytelen, amennyiben a pályázó

 • az ajánlatot a felhívástól eltérő módon (nem elektronikusan) nyújtja be;
 • az Önkormányzattal és a kiíróval szembeni korábbi fizetési kötelezettségét nem teljesítette;
 • a nyilatkozatainak igazolásához szükséges dokumentumokat nem vagy nem megfelelően csatolta;
 • az ajánlat nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek, vagy az ajánlattevő nem tett a pályázati dokumentációban foglaltaknak megfelelő ajánlatot;
 • valótlan adatot közölt;
 • az ajánlatban foglalt tevékenységi kör végzését magasabb szintű jogszabály kizárja;
 • a biztosítékot nem vagy nem az előírtaknak megfelelően bocsátja rendelkezésre;
 • ajánlatát nem egyértelműen határozta meg, vagy más feltételhez kötötte;
 • a megajánlott bérleti díj mértéke a minimum árat nem éri el;
 • nem tett részletes és kötelező erejű jognyilatkozatot az ajánlatával kapcsolatban;
 • nem vállalt ajánlati kötöttséget;
 • nem felel meg a pályázati kiírásban, a jogszabályokban, a jelen eljárási rendben foglaltaknak;
 • az ajánlati biztosíték összege nem kerül jóváírásra határidőn belül a kiíró bankszámláján;
 • nem jelölt meg bérleti díjat;
 • nem jogosult részt venni a pályázati eljáráson.

A pályázat abban az esetben is érvénytelen, ha a pályázó a számára írásban megküldött, hiánypótláshoz szükséges dokumentumokat nem csatolja a megadott időpontig.

Módosíthatom-e a leadott ajánlatomat?

Az ajánlattevő a határidő lejártáig (2023. július 21. 13 óra) bármikor és többször is módosíthatja, vagy visszavonhatja pályázati ajánlatát, az ajánlattételi határidő lejártát követően azonban a benyújtott ajánlatok nem módosíthatók.

Mikor kerül sor a szerződés megkötésére?

A pályázat eredményhirdetésére 2023. szeptember 30 -án sor kerül, ezt követően fogjuk a nyertes és a nem nyertes ajánlattevőket értesíteni. Szerződéskötésre a nyertes ajánlattevővel előre egyeztetett időpont történik, előreláthatólag 2023 októberében. A szerződés tervezetek a pályázati dokumentáció 2. számú mellékletében találhatók meg.

Ha esetleg nem találtam választ a kérdésemre, kit kereshetek?

A kiszemelt üzletekkel kapcsolatban keresse a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. munkatársait a Tavaszmező u. 2. szám alatti Ingatlanszolgáltatási Irodában személyesen vagy a +36 1 210 4928,  +36 1 210 4929 telefonszámon.

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!