A Józsefvárosi Önkormányzat meghirdeti a korábbi Szivárvány Óvoda ingatlanát kiadásra 

Utolsó frissítés:

A Józsefvárosi Önkormányzat meghirdeti a korábbi Szivárvány Óvoda ingatlanát kiadásra 

Az épületet 1897-ben építették, majd 1995-ben újították fel.

Az ingatlan területe összesen 498 m2. Jelenleg 1 sportteremből, 2 öltözőből, 4 wc-ből és 12 egyéb helyiségből áll. Az ingatlan minden nyílászárója felújított.

Ismerje meg az üzlethelyiséget!

https://jgk.hu/ingatlan/132-jelenleg-palyazhato-helyiseg

Az ingatlan tervrajza itt található:

Szempontok

A pályázatok elbírálása során több szempontot is figyelembe veszünk. A havi bérleti díjra ajánlott összegen felül szempont az is, hogy a pályázó vállalja-e az ajánlott többhavi bérleti díj egy összegben történő megfizetését. A pályázatokat a Józsefvárosi Önkormányzat Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottsága fogja elbírálni, és a legtöbb pontszámot elérő pályázó lesz a nyertes.

Hogyan tudok pályázni?

A kiadó üzletekkel kapcsolatban keresse a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. munkatársait az Őr utca 8. I. em. 35. szám alatti Helyiséggazdálkodási Irodában személyesen vagy a +36 1 216 6962 telefonszámon, hogy időpontot egyeztessünk a megtekintésre 2023. december 1-ig.

A pályázat leadásának feltétele, hogy a pályázó befizesse az ajánlati biztosíték összegét, (amely a minimális bérleti díj + ÁFA mértékével megegyező összegű) és beadja pályázatát a megadott határidőn belül. Az ajánlati biztosíték összege 1.058.228 Forint (minimális bérleti díj + ÁFA).

Számlaszám: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

OTP Bank Nyrt.: 11784009-22229762

A pályázatot elektronikusan kell benyújtani itt:

https://www.jgk.hu/249-hg012

A benyújtás határideje: 2023. december 1. 11:30

Ezekre a dátumokra kell figyelni:

2023. október 18. Pályázási időszak kezdete

2023. október 18. - december 1: Üzletek megtekintése

2023. december 1. 11:30: Pályázatok beküldésének határideje

2023. december 1. 23:59: Ajánlati biztosíték beérkezésének határideje

2023. december 4. 8 órától: Pályázatok bontása

2024. január 31.: Eredményhirdetés végső határideje

Mit kell leadni a pályázathoz?

Bizonyos dokumentumokat valamennyi pályázónak le kell adnia. Vannak olyan dokumentumok, amiket csak a pályázat nyerteseitől kérünk.

Minden pályázónak le kell adnia:

 1. Jelentkezési lap (kitöltendő űrlap tartalmazza)
 2. Ajánlati összesítő (kitöltendő űrlap tartalmazza)
 3. Az ajánlattevő nyilatkozatai (kitöltendő űrlap tartalmazza)
 4. Pályázati biztosíték határidőre történő (ajánlattevő általi) megfizetése a kért bankszámlaszámra

A nyertesnek kell bemutatnia:

 1. Aláírási címpéldány (jogi személy/szervezet esetén)
 2. Ptk. előírásai szerinti bizonyító erejű meghatalmazás, amennyiben az ajánlatot nem a cég képviselője nyújtja be vagy az esetleges ügyintézést nem a cég képviselője végzi
 3. Amennyiben az ajánlattevő nem szerepel a köztartozásmentes adatbázisban, úgy 30 napnál nem régebbi NAV igazolás arról, hogy nem áll fenn köztartozása (beszerezhető: Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál)
 4. 30 napnál nem régebbi Helyi adó igazolás

( beszerezhető: Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály Adóügyi Irodájától Tel: +36 1 459-2511)

 1. Sorbanállási nyilatkozat (arról, hogy az elmúlt 12 hónapban sorban álló tételt nem tartottak nyilván (beszerezhető: számlavezető banktól)
 2. Amennyiben szükséges, további okiratok a szervezet átláthatóságának igazolására

Gyakran Ismételt Kérdések

Mire lehet pályázni?

A mostani pályázati körben a Jázmin utca 2-4. (Szigony utca 18.) szám alatti ingatlan bérletére.

Kik pályázhatnak?

Pályázatot egyéni vállalkozó és cég adhat be.

Meddig lehet pályázni?

A pályázat benyújtásának határideje 2023. december 1. 11:30

Milyen feltételekkel lehet pályázni?

A pontos feltételek megtalálhatóak a pályázati kiírásban.

Mi a pályázás menete?

A helyiség megtekintésére időpontot egyeztetni a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. munkatársaival a Tavaszmező u. 2. szám alatti Ingatlanszolgáltatási Irodában személyesen vagy a +36 1 210 4928,  +36 1 210 4929 telefonszámon, lehet 2023. december 1-ig.

Az üzletek megtekintését követően be kell fizetni az üzlethez tartozó ajánlati biztosíték összegét (úgy, hogy 2023. december 1. 23:59-ig beérkezzen), továbbá elektronikus formában beadni a kitöltött pályázati dokumentációt a határidőig, 2023. december 1. 11:30-ig.

Mekkora a helyiségek bérleti díja?

Az adatlapon feltüntetésre került egy minimálisan elvárt bérleti díj. Amennyiben az ajánlattevő ennél az összegnél alacsonyabb bérleti díjat ajánl, a pályázata érvénytelennek minősül.

Mi az ajánlati biztosíték?

Az adatlapon feltüntetett minimális nettó bérleti díj + ÁFA mértékével megegyező összeg.

Mennyi időre bérelhető ki az üzlethelyiség?

Az üzlethelyiség határozott időre, legalább 1, legfeljebb 5 évre bérelhető, ami a szerződött időszak letelte után meghosszabbítható.

Milyen szempontok szerint bírálják el a pályázatokat?

A pályázatok elbírálása során több szempontot is figyelembe veszünk. A havi bérleti díjra ajánlott összegen felül szempont az is, hogy a pályázó vállalja-e többhavi bérleti díj egy összegben történő megfizetését.

Hogyan kapom meg a pályázati dokumentációt?

A teljes pályázati dokumentáció elérhető itt: https://jozsefvaros.hu/downloads/2023/10/hg-012-jazmin-u-2-4-palyazati-felhivas-pdf.pdf?ver=20231016174222

Hogyan adhatom be a pályázatomat?

A pályázat csak elektronikusan nyújtható be, ezen a felületen:

https://www.jgk.hu/249-hg012

Milyen formai követelményekre kell figyelni a pályázat beadása során?

A pályázat csak elektronikusan nyújtható be. Ha az ajánlattevő meghatalmazott útján jár el, a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti példányát is mellékelni kell a nyilatkozatok igazolására szolgáló dokumentumok bemutatásával egyidejűleg.

Milyen esetben érvénytelen a pályázat?

A pályázat érvénytelen, amennyiben a pályázó

 • az ajánlatot a felhívástól eltérő módon (nem elektronikusan) nyújtja be;
 • az Önkormányzattal és a kiíróval szembeni korábbi fizetési kötelezettségét nem teljesítette;
 • a nyilatkozatainak igazolásához szükséges dokumentumokat nem, vagy nem megfelelően csatolta;
 • az ajánlat nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek, vagy az ajánlattevő nem tett a pályázati dokumentációban foglaltaknak megfelelő ajánlatot;
 • valótlan adatot közölt;
 • az ajánlatban foglalt tevékenységi kör végzését magasabb szintű jogszabály kizárja;
 • a biztosítékot nem vagy nem az előírtaknak megfelelően bocsátja rendelkezésre;
 • ajánlatát nem egyértelműen határozta meg, vagy más feltételhez kötötte;
 • a megajánlott bérleti díj mértéke a minimum árat nem éri el;
 • nem tett részletes és kötelező erejű jognyilatkozatot az ajánlatával kapcsolatban;
 • nem vállalt ajánlati kötöttséget;
 • nem felel meg a pályázati kiírásban, a jogszabályokban, a jelen eljárási rendben foglaltaknak;
 • az ajánlati biztosíték összege nem kerül jóváírásra határidőn belül a kiíró bankszámláján;
 • nem jelölt meg bérleti díjat;
 • nem jogosult részt venni a pályázati eljáráson.

A pályázat abban az esetben is érvénytelen, ha a pályázó a számára írásban megküldött, hiánypótláshoz szükséges dokumentumokat nem csatolja a megadott időpontig.

Módosíthatom-e a leadott ajánlatomat?

Az ajánlattevő a határidő lejártáig (2023. december 1. 11:30) bármikor és többször is módosíthatja, vagy visszavonhatja pályázati ajánlatát, az ajánlattételi határidő lejártát követően azonban a benyújtott ajánlatok nem módosíthatók.

Mikor kerül sor a szerződés megkötésére?

A pályázat eredményhirdetésére legkésőbb 2024. január 31-ig sor kerül, ezt követően fogjuk a nyertes és a nem nyertes ajánlattevőket értesíteni. Szerződéskötésre a nyertes ajánlattevővel előre egyeztetett időpont történik, előreláthatólag 2024 februárjában. A szerződés tervezetek a pályázati dokumentáció 2. számú mellékletében találhatók meg, melyet szíveskedjenek figyelmesen elolvasni, mert annak tartalma a későbbiekben nem módosítható.

Ha esetleg nem találtam választ a kérdésemre, kit kereshetek?

A kiszemelt üzletekkel kapcsolatban keresse a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. munkatársait az Őr utca 8. I. em. 35. szám alatti Helyiséggazdálkodási Irodában személyesen vagy a  +36 1 216 6962 telefonszámon.

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!