A képviselő-testületi ülés napirendje – 2023. október 19.

Utolsó frissítés:

A képviselő-testületi ülés napirendje – 2023. október 19.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi 9. rendes ülését 2023. október 19-én (csütörtök) 09 órától a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. 300-as termében (Budapest VIII., Baross utca 63-67.) tartja.

Napirend:

1. Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet III. módosítására és a 2024-2026. évet érintő előzetes kötelezettségvállalásra vonatkozó döntésekre
A költségvetési-rendelet III. módosítása a jogszabályi előírásoknak való megfelelés, a költségvetési előirányzatokat érintő képviselő-testületi és bizottsági határozatok, a polgármesteri döntések, az átruházott polgármesteri hatáskörű átcsoportosítások és módosítások, az állami támogatások módosulásai, valamint a testületi döntést igénylő előirányzat módosítások, átcsoportosítások átvezetése miatt szükséges

2. Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2023. évi közszolgáltatási szerződéseinek módosítására
A közszolgáltatási szerződések módosításához szükséges pénzügyi fedezet mindösszesen bruttó 268.456.946 forint.

3. Javaslat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Közszolgáltatási szerződésének módosítására
A közszolgáltatási szerződések módosításához szükséges pénzügyi fedezet mindösszesen bruttó 48. 398. 428 forint.

4. Javaslat a Rév8 Zrt. 2023. évi Közszolgáltatási szerződésének módosítására
A közszolgáltatási szerződés módosításához szükséges többlet pénzügyi fedezet bruttó 3.090.866,-forint.

5. Javaslat „A józsefvárosi pénzbeli ellátások átalakításának koncepciója” című dokumentum elfogadására, a szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására, valamint ezzel kapcsolatos önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére és módosítására
A döntés célja a józsefvárosi pénzbeli ellátások átalakítása. Ennek részeként szükséges a pénzbeli ellátások átalakításáról szóló koncepció elfogadása, új szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása és a Lakásrendelet és az SZMSZ kapcsolódó pontjainak módosítása a harmonizáció megteremtése érdekében.

6. Javaslat az Európai Bizottság által meghirdetett „LIFE-2023-CET-OSS - Integrated services for clean energy transition in buildings and businesses" („Integrált szolgáltatások a tiszta energiára való átálláshoz az épületekben és a vállalkozásokban”) tárgyú pályázati felhíváson való induláshoz szükséges döntések meghozatalára
A pályázat benyújtásához kapcsolódó döntés meghozatala azért szükséges, hogy a pályázat benyújtása 2023. november 16. napjáig megtörténhessen.

7. Javaslat a „Csapody Vera munkásságára reflektáló köztéri műalkotás elkészítésére” elnevezésű ötletpályázattal kapcsolatos döntés meghozatalára
A Józsefvárosi Művészeti és Helytörténeti Tanács Kálmán Mátyás interaktív installációját javasolja megvalósítani és kihelyezni.
8. Javaslat emléktábla és botlatókő elhelyezésére
A Magyarországi Evangélikus Egyház kezdeményezte Kormos István emléktáblájának elhelyezését a 1088 Budapest VIII. kerület, Szentkirályi utca 51. szám alatti ingatlan homlokzatán. A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület kezdeményezésére botlatókő elhelyezésére kerülne sor a 1086 Budapest VIII. kerület, Teleki tér 10. számú társasház előtt.
9. Javaslat a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményeivel, valamint a Menhely Alapítvánnyal történő együttműködésre
A döntés célja, hogy Józsefváros közigazgatási területén 2023/2024. év telén tartózkodó
hajléktalan embereknek Életmentő Pont kerüljön kialakításra a BMSZKI - 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 84. szám alatti telephelyén, fűtött épületben, szociális munkás felügyeletével.
10. Javaslat a Fővárosi Szolidaritási Alaphoz történő pénzbeli hozzájárulásra
A döntés célja a Fővárosi Szolidaritási Alap 10.000.000 forint összegű támogatása.

11. Javaslat a Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért támogatási szerződésének módosítására, valamint új támogatási szerződés megkötésére
A döntés célja a Közalapítvány támogatási szerződésének módosítása, valamint új támogatási szerződés megkötése a szerződésmódosítás következtében kikerült ösztöndíjprogram megvalósítására.

12. Javaslat a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány támogatási szerződésének módosítására
A döntés célja a Közalapítvány támogatási szerződésének módosítása és további támogatása 1.941.669 Ft összegben

13. Javaslat a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 2023. évi téli és 2024. évi nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyására
A döntés célja a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 2023. évi téli és a 2024. évi nyári nyitvatartási idejének jóváhagyása.

14. Javaslat a Józsefvárosi Óvodák 2022/2023. nevelési évről szóló beszámolójának elfogadására
A döntés célja, hogy a JÓK-nak az óvodai nevelési feladatok 2022/2023. nevelési évben történő ellátásáról szóló beszámolója elfogadásra kerüljön.

15. Javaslat a Józsefvárosi Óvodák 2023/2024. nevelési évre vonatkozó Munkatervének jóváhagyásával kapcsolatos döntés meghozatalára
A döntés célja, hogy a JÓK 2023/2024. nevelési évről szóló munkaterve jóváhagyásra kerüljön.

16. Javaslat a Józsefvárosi Óvodák új Pedagógiai Programjának és új Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásával kapcsolatos döntés meghozatalára
A döntés célja a JÓK alapdokumentumaiban történt változások átvezetése, a jogszabálynak való megfelelés, a bevezetésre és fenntartásra kerülő programokkal, foglalkozásokkal összhangban elkészített új SZMSZ és új pedagógiai program jóváhagyása.

17. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok és a veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az átmenetileg szabad pénzeszköz állomány lekötéséről

 

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!