A józsefvárosi közművelődési koncepció társadalmi egyeztetésének összefoglalója

Utolsó frissítés: (Létrehozva: )

A közművelődési koncepció társadalmi egyeztetésének összefoglalója

A kultúra, a közművelődés minden józsefvárosi elidegeníthetetlen joga. A Józsefvárosi Önkormányzat messze többet vállal e téren, mint amit a törvény előír. Teszi ezt annak tudatában, hogy Józsefváros társadalmi-kulturális sokfélesége olyan különleges érték, mely a kerületben élők identitásának szerves része, a józsefvárosi összetartozás közösségi, kulturális, közművelődési helyszínei és alkalmai pedig az itt élők egyenlőségéhez, emberi méltóságuk kiteljesedéséhez, önmegvalósításukhoz, s mindennek révén a kerület kohéziójához döntő mértékben járulnak hozzá. A közművelődés kettős funkciója a társadalmi, emberi kapcsolatok megerősítése és a társadalmi mobilitás, felemelkedés lehetőségének megteremtése minden itt élő számára. Józsefváros közművelődés-politikájának középpontjában ennek megfelelően az egyenlőség, az elismerés, az élmény és a közösség fogalma áll. Célunk az interaktív, kísérletező, kreatív élményközösségek ösztönzése.

Fenti alapvetés beteljesítésének szándékával került megalkotásra a Józsefvárosi Közművelődési Koncepció a 2023-2030. évekre.

A társadalmi véleményezés és döntéshozás folyamata

A koncepció társadalmi vitája 2023. szeptember 12. és október 1. között zajlott. A koncepciót a honlapon nyilvánosságra hoztuk, és a honlapon, valamint egyéb hirdetményekben kértük a józsefvárosiakat – magánszemélyeket és közművelődési tevékenységet folytató szervezeteket, intézményeket egyaránt – hogy írják meg, illetve a szeptember 25-i, nyilvánosan is meghirdetett fórumon mondják el véleményüket.

A társadalmi véleményezés során beérkezett vélemények összefoglalója

Írásban küldte meg véleményét:

 • Bőczén Árpád – Kulturális Örökség Menedzserek Egyesülete
 • Blahóné Zsitnyánszky Margit
 • Baroch Csaba – Gólya Szövetkezet
 • Kiss Andrea
 • Járadi Judit – Kastner Kommunity

Az írásban és szóban a fórumon feltett kérdések az alábbi témakörökben jelentek meg:

 • Kulturális kataszter elkészítése. A koncepció már tartalmazza mellékletként, de kiegészítésre került, és a honlapon az elfogadást követően elérhető lesz.
 • Népszínház negyedben kultúra kiterjesztése a közterekre. A Népszínház negyedről szóló részben került megjelenítésre.
 • Idősek számítástechnikai képzésének támogatása. A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2024. évi költségvetésében beépítésre kerül a számítástechnikai foglalkozás, melynek helyszíne a Kesztyűgyár Közösségi Ház lesz.
 • A Népszínház utca rehabilitációja a sétálóutca programon kívül konkrétan mit jelent? Az elhagyatott üzlethelyiségek tulajdonosai (nagy része magántulajdonú) értékközvetítő kereskedelmi egységet, műhelyt vagy művészeti projekteket fogadjanak be. A koncepció kiemelten kezeli a helyi kulturális-helytörténeti értékek megőrzését. Önszerveződő alapon közös platform a már működő civil szervezetek, üzletek között. Részvételiség növelése a Népszínház-negyed jövőjének kialakítása során. Fontos folytatni a kedvezményes civil helyiség pályázatot, melynek keretében közösségi terek kerülnek biztosításra a közművelődési tevékenységet végző szervezeteknek.
 • Kulturális turizmus / Városrész-kommunikáció egységesítése. A folyamat megindítása érdekében a koncepció kulturális turizmus fejezetében bemutatásra kerül a Külkörút példája, és a Budapest Brand Zrt. is mint az ebben együttműködő partner.
 • Program-kalendárium/ program-füzet kiadása. A Józsefváros Újság infrastruktúrájára támaszkodva fokozatosan bevezetésre kerül.
 • Józsefváros Újság megérdemelne egy megbízható, pontos terjesztőt. A koncepciónak nem témája, de a terjesztés fejlesztése folyamatos feladat.
 • Idővonalat beletenni a koncepcióba. Az intézkedési terv ez alapján épül fel, minden intézkedéshez határidőt rendeltünk.
 • Helyezzük el a koncepciót az önkormányzati rendszerben. – koncepció, stratégia, rendelet. Hol a helye, mi következik belőle? Az elfogadással egy időben kimondásra kerül, hogy 2024. novemberében a Képviselő-testület tájékoztatást kap az előrehaladásról, valamint kétévente felülvizsgálatra kerül.
 • Fontos lenne a bürokratikus dolgokat lefordítani egy olyan stílusra, ami a közösségeket megszólítja. A koncepció stílusa a hasonló, stratégiai típusú dokumentumok stílusát követi, szabatos nyelvezetet használ, de felesleges szakzsargon nélkül. Az elfogadást követő kommunikációban fog kiemelten megjelenni a javaslattevő által felvetett közérthetőségi szempont.
 • Jó lenne egy önkormányzati “összekötő”. Nem tudják, hogy konkrét problémával kit lehet megkeresni az önkormányzatnál A koncepció ezt a problémát kiemelten kezeli, éppen ezért tesz javaslatot egy, specifikusan ilyen feladatokat ellátó, kulturális referensi pozíció létrehozására. Bekerült a konkrét javaslat az intézkedési tervbe.
 • Legyen együttműködés annak érdekében, hogy a társadalmi mobilitáson tudjunk dolgozni hosszú távon. A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. által működtetett Zsendülő Tanoda és Mentor program kapacitása bővítésre kerül.
 • Fontos arra fókuszálni, hogy a meglévő szervezeteket különböző helyeken támogassuk, annak adjunk maximális támogatást, mintsem az újakat támogatni. Az Önkormányzat a tevékenység tartalma alapján dönt, nem az alapján, hogy “ki érkezett előbb”. Ugyanakkor a koncepciónak kifejezetten célja, hogy ösztönözze új kerületi kulturális szereplők megjelenését, ami erősíteni, és nem gyengíteni fogja a már a kerületben működő szervezetek, intézmények tevékenységét.
 • Mik azok a mérési eszközök, adatok, monitoring rendszer a terv mellett, ami segíti majd az értékelést? A koncepció monitoringjának szükségességét beemeltük a szövegbe. A támogatási programok monitoringjának módszertanát a Közösségi Részvételi Iroda koordinálásával 2024. év első felében kerül kidolgozásra.
 • A tartalomjegyzék legyen a különböző aktorok szintjére lebontva. (kerületi lakó, civil szervezet, kerületen kívüli aktor hogyan tud részt venni, milyen lépcsőfokokat kell megtennie) A szöveg részben így épül fel. De ez a szempont a koncepcióban csak részben érvényesül, inkább az utókommunikációban jelenik meg.

A koncepció elfogadása

A Józsefvárosi Közművelődési Koncepció 2023-2030. 2023. november 23-án került elfogadásra.

A társadalmi véleményezés során beérkezett vélemények és azokra adott válaszokat tételesen összefoglalva itt találja >>>

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!